ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ดูปฎิทินรายเดือน คลิก    ...

01-02-2567 Hits:18071 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย Regina Coeli College เปิดรับสมัคร ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา คุณสมบัติครูผู้ส...

05-04-2567 Hits:6624 :

Read more

ตารางสอบ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นประ...

08-07-2567 Hits:280 :

Read more

การอบรมผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้ส่งคุณครู 2 ท่าน - คุณครูวาสนา ปัญทจักร์ - คุณครูกวินนา ระดม เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ทั้งประเ...

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 26 (日本祭 第26回)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลจาก "การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น" งานนิทรรศการญี่ปุ่น Nihonsai ครั้งที่ 26 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก ตันสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก ตันสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมหญิง 🥇🎖🏆🏅คันธนูโค้งกลับ 18 เมตร การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 49 "โอฆะ...

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีผู้ช่ว...

Read more

รางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนมารยาทเรียบร้อย”

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนมารยาทเรียบร้อย” โดยมีครูสุพัตรา บุณยศิวาพงศ์ และครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ทภ.3 กลุ่มประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เเละได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากผลง...

Read more

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 163 คน เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อให้นักเรียนแสดงตนเป็นพุ...

Read more

ประชุม การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ ( Pisa )

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 นางสาวกาญจนา พรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินระดั...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร (น้องคัพเค้ก) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล 🎉รองชนะเลิศอันดับ 1 👑 🎉การประกวดทูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงจุมฟ้า ก...

Read more

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ✩课外学习

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและร่วมจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนทางภาษาและวัฒนธรรมจีน กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหนานหัว ประเทศไต้หวัน ให้แ...

Read more

ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อ ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาลและประถมศึกษา และครูพัชรียา ตะยะพงค์ ครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชาสัม...

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการ...

Read more

กิจกรรมการแสดงคีตะมวยไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา มีโครงการ RC ใส่ใจสุขภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการแสดงคีตะมวยไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ช่วงเวลาพักเที่ยง ณ.อารคารอนุสรณ...

Read more

การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ...

Read more

7th Japanese Language and Cultural Exchange with Kosei Gakuen

7th Japanese Language and Cultural Exchange with Kosei Gakuen Girls' Senior High School, Tokyo, Japan วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ต้อนรับคุณครู 3 ท่าน ...

Read more

เยาวชนเรียนดีมีจิตอาสายอดเยี่ยม

เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้ผ่านการพิจารณาในฐานะ "เยาวชนเรียนดีมีจิตอาสายอดเยี่ยม" " ด้านผลการเรียนเฉลี่ย (GPA : 4.00) โครงการ "เด็กไทยคนเก่ง...

Read more

ร่วมกิจกรรม "๑๐๐ ปี CMRU สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ผู่ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ซิสเตอร์กัญญา คุวินท์พันธุ์ ครูจิราภรณ์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล - ประถมศึกษ...

Read more

การประชุมประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรัก...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนคริสต์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือน ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยบาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 สังกัดทีม @CNX ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันแบดมินตัน...

Read more

เทศกาลอธิษฐานขอพรจากดวงดาว

วันที่ 7 เดือน 7 หรือ วันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปีนั้น เป็นวันเทศกาลที่สำคัญของ ญี่ปุ่น นั่นก็คือ เทศกาลทานาบาตะ ( TANABATA 七夕 ) หรือจะเรียกว่าการเฉลิมฉลองแห่งดวงดาว the Star Festival...

Read more

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้กดน้ำดื่ม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตระหนักถึงความปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานตู้กดน้ำดื่มภายในโรงเรียน จึงร่วมกับแผนกปฏิบัติการเเละบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่ ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรปภา กันทะวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรปภา กันทะวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “ คุณธรรมของความเพียรและปัญญา” - ได้เข้ารับรางวัล “แก้วมณีเมขลา” - ได้รับคัดเ...

Read more

ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน และครูจิราภรณ์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประถม พร้อมทั้งครูฝ่ายวิชาการ...

Read more

เด็กหญิงภูษิตา นามมนตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เด็กหญิงภูษิตา นามมนตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในกิจกรรม "OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ ช้อปสุขใจที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า" ระหว่างวันที...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณชนก สุโอชมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณชนก สุโอชมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  สังกัดทีม Greenhill Badminton - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแ...

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้มีความขย...

Read more

พบปะพูดคุย แบ่งปัน เรื่องการเตรียมงานฉลองหนึ่งร้อยปี

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อธิการิณีเจ้าคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย ได้มาพบปะพูดคุย แบ่งปัน เรื่องการเตรียมงานฉลองหนึ่งร้อยปีที่ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินฯ มาเริ่มดำเ...

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

รับชมการถ่ายทอดสดพิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านทาง Facebook Live และ Youtube Live เวลา 08.30 - 10.00 น.   การถ่ายทอดสดพิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด...

Read more

กิจกรรมเพิ่มพลังใจ เติมพลังฝัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมค้นหาความถนัดและความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยมี อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ สถ...

Read more

กิจกรรม RC ENGLISH ACTIVITY TIME

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน และศูนย์ RC ENGLISH มอบของรางวัลให้กับนักเรี...

Read more

ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน และครูพัชรียา ตะยะพงค์ หัวหน้างานอนุบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล Distinction Gold Award หรือ รางวัลเกียรตินิยม เหรียญทองสูงสุดการแข่งขัน Jazz dance solo รุ...

Read more

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกทีม

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกทีม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อส...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร สุเมตติกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร สุเมตติกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล - เหรียญทอง DOUBLE MINI TRAMPOLIME Level 3 รุ่นอายุ 11 ปีขึ้นไป - เหรียญเงิน TRAMPOLINE l...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐธิดา วงศ์แสงเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐธิดา วงศ์แสงเพชร (น้องเฟย์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล - เหรียญเงิน ประเภท Double Minitrampoline (DMT) level 1 รุ่นอายุ 7-10 ปี -...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุญญาดา ณ ลำพูน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุญญาดา ณ ลำพูน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัล - เหรียญทอง TRAMPOLINE level 1 รุ่นอายุ 7-10 ปี - เหรียญทอง DOUBLE MINI TRAMPOLIME Level 1...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนภัสรา พงษ์เพ็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนภัสรา พงษ์เพ็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 สังกัดทีม PantajakGym 🥋🦅 ได้รับรางวัล 🥉 เหรียญทองแดง พุมเซ่เดี่ยว สายเขียว อายุไม่เกิน 11-12ปี การแข่ง...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญา บัวบูชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญา บัวบูชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 สังกัดทีม PantajakGym 🥋🦅 ได้รับรางวัล 🥇เหรียญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายเหลือง อายุไม่เกิน 11-12 ปี การแข่งขันเ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 🥋 ได้รับรางวัล 🏆 ถ้วยร...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สังกัด เจจูเทควันโดไทยแลนด์ ได้รับรางวัล ประเภทพุมเซ่ Green belt รุ่นอายุ 10-12 ปี - เหรียญเงิน พุมเซ่เ...

Read more

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีวางศิลารากโรงเรียนอนุบาลภัททิรา

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาลและประถมศึกษา และคุณครูทีมฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีวางศิลาร...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา เขนยทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา เขนยทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 🎉🎉 TRAMPOLINE score 18.07 🎉🎉DOUBLE MINI TRAMPOLIME score 18.76 🎉🎉TUMBLING sc...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล 🥈เหรียญเงิน TRAMPOLINE level 3 รุ่นอายุ 7-10 ปี 🥉เหรียญทองแดง DOUBLE MINI TRAMPOLIME Le...

Read more

“ SCIENCE JUNIOR ” เรื่อง Hidden Colors

“ SCIENCE JUNIOR ” เรื่อง Hidden Colors 🎨 💚💛❤️💙 กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาท...

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำ...

Read more

การแข่งขันทักษะ งานเฉลิมฉลอง 60 ปี โรงเรียนในเครือสารสาสน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 60 ปี โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงเร...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมนทิพา องค์เจริญใจ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมนทิพา องค์เจริญใจ (น้องวาวา) นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 สังกัด PantajakGym ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ school 5 - 6 ปีหญิง รุ่น B น้ำหนักเกิน 16 -18...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาทิตยา แก้วงามอรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาทิตยา แก้วงามอรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลที่ 3 รุ่น Beginner การแข่งขันหมากรุกสากล รายการ Icon Chiangmai Rapid Chess 2024 ครั้งที่...

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน คณะครู และบุคลากร จึงได้ประสานงานฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนัก การสาธารณ์สุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการ พ่นยา...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญานิสา สุวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญานิสา สุวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลที่สอง (ระดับนานาชาติ) การแข่ง The 11th Hongkong International Youth Performance Arts Festival ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิตา นิมิตรรุ่งเทวี นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 และ เด็กหญิงญานิสา สุ…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล - เด็กหญิงนิตา นิมิตรรุ่งเทวี นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Yamaha Kids Idol ตำแหน่งที่เล่น ร้องเพลง เต้นประกอบเพลง รุ่นอายุ...

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ขอชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็น "บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม" "บุคคลผู้อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศา...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัล - 🥇ได้รางวัลชนะเลิศ (1st place) รุ่น U18 Open Style 1ON1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท - 🥇ได้...

Read more

นักกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

📌 ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการคัดตัวจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 ได้รับรางวัล ดังนี้ 🥇เ...

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมต้อนรับ ศน.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และศน.จีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ ศึกนิ...

Read more

การอบรมออนไลน์ หัวข้อ "Grooming and the Abuse of Power and Coercive Control"

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และตัวแทนคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมออน...

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น Waseda Challenge 2024

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ Ms.Sakamoto Sayane นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นจาก Hachinohe St.Ursula High School เ...

Read more

รับทุนเรียนฟรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

เริ่มต้นปีการศึกษานี้ นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน ได้แก่ - นางสาวปุณิกา พรหมจันทร์ - นางสาวกรรจิฬา ดวงจิตร ...

Read more

การศึกษาไร้พรมแดน

การศึกษาไร้พรมแดน! นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน เข้าร่วมเรียนระบบออนไลน์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน Short Videos Online Winter Campกับ Hun...

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาจีน เรื่อง ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นางสาวชลดา ทวีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวเนวพร ชัยยศ นักเรียนชั...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รางวัลชนะเลิศ (1st place) รุ่น U12 TEAM PERFORMANCE รับเงินรางวัล 10,000 บาท “การแข่งขัน FIRE FOOT Internation...

Read more

วีดีโอโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นสำหรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีน้ำใจเสียสละ มีความประพฤติเรียบร้อย และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พัฒนาตนเองให้มีคุณค่า มุ่งความดีงาม สู่สังคม และประเทศชาติ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี

 

ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 |
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมือง Changsha มณฑล Hunan ประเทศ จีน

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมือง Changsha มณฑล Hunan ประเทศ จีน

ยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านเรยีนาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

6239951
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2586
9857
21535
6156445
201505
149117
6239951

Your IP: 3.226.72.194
2024-07-24 09:20