รายการ "ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566"

02-10-2566 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 อันดับ 1 - กรรเชียง 50 เมตร - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - กบ 50 เมตร อันดับ 3 - ผีเสื้อ 50 เมตร   ในรายการ "ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566" ในรุ่นอายุ 6-7 ปี หญิง เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661002-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา” กลุ่มที่ 1

02-10-2566 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อผ่อนคลายกาย และจิต คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจทางโลก อยู่กับตนเอง พิจารณาชีวิต สวดภาวนา และสามารถนำหลักการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว โดย สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 154 เป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรสมาธิตามแนวทางของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661002-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยการส่งแฟ้มผลงาน

02-10-2566 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวรรณ เหมือนสังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 รับรางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยการส่งแฟ้มผลงาน ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี 2566 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร ลงนามโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่นและบุคคลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ นายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ได้ให้การต้อนรับ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดี ต่อชาติ...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

02-10-2566 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 ได้รับ 2 เหรียญ จากรายการแข่งขันว่ายน้ำ เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร เวลา 00.53.56 เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 50 เมตร เวลา 00.59.58   และได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 14 จากนักกีฬารุ่นอายุ 8ปี ทั้งหมด26 คน ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661002-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

ผ่านการคัดเลือกเล่มผลงาน เข้ารับรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ

02-10-2566 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือกเล่มผลงาน เข้ารับรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา {lightgallery type=local path=images/news2566/661002-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

01-10-2566 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดรเกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม ระดับปฐมวัย เด็กหญิงรัญดภา สุวรรณศรีคำ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงชิมิสึ นาคามูระ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เด็กหญิงน่านฟ้า พร้อมพวก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 นางสาวณิฌฐา สุทธะ นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล 1. นางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร ประเทศและนานาชาติ 2. นางสาวพิชญาภา มาลาพันธุ์ นานาชาติ 3. นางสาวเจตนิพิฐ...

Read more

งานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

01-10-2566 Hits:14 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดรเกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม ระดับปฐมวัย เด็กหญิงรัญดภา สุวรรณศรีคำ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงชิมิสึ นาคามูระ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เด็กหญิงน่านฟ้า พร้อมพวก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 นางสาวณิฌฐา สุทธะ นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล 1. นางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร ประเทศและนานาชาติ 2. นางสาวพิชญาภา มาลาพันธุ์ นานาชาติ 3. นางสาวเจตนิพิฐ...

Read more

Foreign teachers in our Family, Regina Coeli College

29-09-2566 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์

Foreign teachers in our Family, Regina Coeli College   Foreign Language Centre at Regina Coeli college has organized the monthly meeting for foreign teachers to update school activities and important events. Our group of foreign teachers include English teachers , Chinese teachers...

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่

27-09-2566 Hits:1978 ประกาศถาวร

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน 1.   ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา                ระดับประถมศึกษา 2.   ครูบรรณารักษ์                          ระดับประถมศึกษา   ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3.    เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป (เพศชาย)    2 ตำแหน่ง   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.       คุณสมบัติของผู้สมัครครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา 1. มีสัญชาติไทย 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) 4. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ   2.       คุณสมบัติของผู้สมัครครูบรรณารักษ์  1. มีสัญชาติไทย 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) 4. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ     3.        คุณสมบัติของผู้สมัครเจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป (เพศชาย) 1...

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ

25-09-2566 Hits:14 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญญดา อิ่มหนำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ สำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 ในรายการ KGL Contest English Olympiad 2023 Level A2 ได้คะแนน 92.5% (Achieve an overall score of 90% in stage 1) {lightgallery type=local path=images/news2566/660925-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย 5 (กกท.5) แชมป์เปี้ยนชิพ

25-09-2566 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย 5 (กกท.5) แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ.2566 ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 1เหรียทองแดงฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง 1เหรียญเงิน กบ 100 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง 1เหรียญทอง รายการว่ายผลัด 2*50เมตร รุ่น 8 ปีหญิง ยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660925-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย 5 (กกท.5) แชมป์เปี้ยนชิพ

25-09-2566 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกชณิภา วัชระวรากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย 5 (กกท.5) แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ.2566 ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล เหรียญทอง รุ่นอายุ 10 ปี - ผลัดฟรีสไตล์ ระยะ 2 * 50 เมตร   ยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660925-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่

25-09-2566 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 คัดเลือก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ @ cnx badminton เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660925-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาลีลาศ ‘‘หญิงไทยใจสากล‘’ นักเรียนชั้น ม.5

25-09-2566 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาลีลาศ ‘‘หญิงไทยใจสากล‘’ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา2566 เป็นการแข่งขันลีลาศด้วยกัน 2 จังหวะคือ จังหวะที่ 1 จังหวะบีกิน อย่างเพลงพรหมลิขิต ถือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่นิยมเต้นกันในจังหวะบีกิน และยังเป็นเพลงอมตะที่ไม่มีวันตาย จังหวะที่ 2 จังหวะวอลซ์ เพลง When You Believe และในปีนี้พิเศษมากเราได้นำเพลงอย่าง My Heart Will Go On เพลงประกอบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง ‘Titanic’ ได้โลดแล่นบนฟอล์ว เล่าถึงเรื่องราวความรักของสองหนุ่มสาว ‘แจ็ก’ และ ‘โรส’ ที่ต้องอับปางลงพร้อมกับการจมทะเลของเรือ ‘Titanic’ ซึ่งนักกีฬาถ่ายทอดออกมาได้เยี่ยมยอด และเป็นแจ็กกับโรสในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตนเอง การแข่งขันกีฬาลีลาศเป็นการบูรณาการใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาพลศึกษา วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ...

Read more

ร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

23-09-2566 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสนับสนุน กิจกรรมทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660923-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนในระดับชั้น ม.5-6

21-09-2566 Hits:37 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 9 คน ณ มหาวิทยาลัย Ming Chuan ประเทศ ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 10 วันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยมีครูผู้ดูแลคือ ครู หู เมิ้ง หลาน ได้แก่ 1.น.ส.ณัชชา รัตนคีรี นักเรียนชั้นม.5/6 2. น.ส.เอกปวีณ์ กันหอม นักเรียนชั้นม.5/6 3. น.ส.ณิฌฐา สุทธะ นักเรียนชั้นม.5/6 4. น.ส.แทมมาริน เบนากิล่า นักเรียนชั้นม.5/6 5. น.ส.ภูรินทราภรณ์ เรืองสวัสดิ์ นักเรียนชั้นม.6/4...

Read more

ภาวนาวันเยาวชนแห่งชาติและวันสันติภาพโลก

21-09-2566 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนได้ร่วมใจกันภาวนาวันเยาวชนแห่งชาติและวันสันติภาพโลก ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในการเป็นผู้สร้างสันติในครอบครัว โรงเรียน และสังคมที่เราอยู่อาศัยอยู่ร่วมกัน {lightgallery type=local path=images/news2566/660921-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023

21-09-2566 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวรมย์นลิน ขัติยะ และนางสาวรมย์รวินท์ ขัติยะ นักเรียนชั้น ม.4/5 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 ในวันที่ 8-11 กันยายน 2566 รายการ Duo Jazz Teen 13-15 Year ได้ถ้วยรางวัลอันดับที่ 2 รายการ Ensemble Jazz Teen 13-15 Year ได้ถ้วยรางวัลอันดับที่ 2 {lightgallery type=local path=images/news2566/660921-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

งานนิทรรศการญี่ปุ่น (日本祭 : Nihonsai) ครั้งที่ 25

21-09-2566 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นและกิจกรรมภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการและทักษะญี่ปุ่น ในงานนิทรรศการญี่ปุ่น (日本祭 : Nihonsai) ครั้งที่ 25 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 โดยมีคุณครูผู้ฝึกสอนคือ คุณครูวิไลรัตน์ ทาโส (เซนเซแตง) ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมปลาย โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้ 1. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (ได้รับรางวัลชนะเลิศ) : น.ส.เขมสุดา พี่พานิช ชั้น ม.5/6 2. การแข่งขันความรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) : น.ส.นภัทร อินต๊ะยศ ชั้น ม.4/5 3. การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) :...

Read more

การประกาศรางวัล สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

21-09-2566 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ดังนี้ รายการที่ 1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับรางวัลโครงงาน นวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม โครงงาน เรื่อง วัสดุปิดแผลจากไฮโดรเจลผสมสารสกัดจากเปลือกเปลือกมังคุด 1. นางสาวธมนวรรณ เจริญพันธ์ ม.6/1 2. นางสาวปพิชญา สุการาม ม.6/1 3. นางสาวภีมใจ หลวงต่างใจ ม.6/1 คุณครูที่ปรึกษา คุณครูปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์ 2. รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. นางสาวกาณต์ธิดา พิชญาวงศ์ ม.6/1 2. นางสาวรวิภา พรหมมา...

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ

20-09-2566 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรดา วีรศิริกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศ สำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 ในรายการ KGL Contest English Olympiad 2023 Level A1 ได้คะแนน 90% (Achieve an overall score of 90% in stage 1) {lightgallery type=local path=images/news2566/660920-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบวัดระดับร้องเพลง Pop&Rock Grade 3

20-09-2566 Hits:40 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลจิรา เจตนะเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วยคะแนน 81 คะแนน จากการสอบวัดระดับร้องเพลง Pop&Rock Grade 3 Trinity College London ประเทศไทย บอร์ดสอบดนตรีมาตรฐานสากลจากสหราชอาณาจักร ที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบัน Trinity College of Music หรือที่รู้จักกันในนามปัจจุบันว่า Trinity Laban ตั้งแต่ปี 1877 และดำเนินการสอบในหลากหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 140 ปี ปัจจุบันการสอบของ Trinity College London ครอบคลุมเครื่องดนตรีคลาสสิคเกือบทุกชนิด รวมถึงการขับร้อง และทฤษฎีดนตรี มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับเทียบเท่าปริญญาโท หลักสูตรการสอบเป็นลักษณะหลักสูตรที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ...

Read more

การคัดเลือก เป็นนักกีฬาเยาวชนแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่

19-09-2566 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาเยาวชนแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 คัดเลือก ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ @ cnx badminton เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660919-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Lanna Tae Kwon Do Championship ประจำปี 2566

19-09-2566 Hits:24 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาเยาวชนแบดมินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 คัดเลือก ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ @ cnx badminton เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660919-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจากประเทศเวียดนาม

19-09-2566 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Sister Doan Thi Lang และ Sister Nguyen Kieu Minh Trang ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจากประเทศเวียดนาม ที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและชมการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน และ วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 การเรียนการสอนระดับอนุบาล 3 เป็นการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ทักษะพื้นฐานและทักษะ Executive Functions (EF) & Coding ซิสเตอร์ทั้งสองท่านได้แลกเปลี่ยนทัศนะและแนวทางจัดการศึกษาร่วมกับคณะบริหาร คณะครูระดับอนุบาล รวมทั้งร่วมกิจกรรมน่ารักๆกับลูกสาวคนเล็กของบ้านเรยีนาอย่างมีความสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660919-2...

Read more

ร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา จังหวัดเชียงใหม่

19-09-2566 Hits:28 ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนระดับชั้น ม.3/3 เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 ณ.เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันที่ 16 กันยายน 2566 ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ พุมเซ่เดี่ยวฟรีสไตล์ เยาวชนหญิงจังหวัดเชียงใหม่ (ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5) สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 {lightgallery type=local path=images/news2566/660919-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

19-09-2566 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรจบการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย-วัฒนธรรมไทย และใบรับรองการศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นให้แก่ Ms.Sasaki Yuuka นักเรียนเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 เดือน จาก Hachinohe St.Ursula High School, Aomori ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่จบการศึกษาตามหลักสูตรครบจำนวนชั่วโมงฝึกงาน โดย Ms.Sasaki Yuuka ได้เดินทางกลับถึงประเทศญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพแล้วและจะได้นำเรื่องราวความประทับใจ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยไปบอกเล่าแก่คุณครูและเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660919-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบเกียรติบัตรจบการศึกษาแก่ Ms.Sasaki Yuuka

18-09-2566 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรจบการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย-วัฒนธรรมไทย และใบรับรองการศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นให้แก่ Ms.Sasaki Yuuka นักเรียนเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 เดือน จาก Hachinohe St.Ursula High School, Aomori ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่จบการศึกษาตามหลักสูตรครบจำนวนชั่วโมงฝึกงาน โดย Ms.Sasaki Yuuka ได้เดินทางกลับถึงประเทศญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพแล้วและจะได้นำเรื่องราวความประทับใจ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยไปบอกเล่าแก่คุณครูและเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660918-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “RC Creative Market”

18-09-2566 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “RC Creative Market” พื้นที่ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ   ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการทำงานเป็นทีม กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2566 ด้วยความร่วมมือของ 8 กลุ่มสาระ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง และสนุกไปกับกิจกรรม RC Creative Market.   Unlocking new ideas, Building the creativity world with “RC Creative Market”   “ปลดปล่อยความคิดใหม่ๆ สรรสร้างผลงานมากมาย ไปกับ ตลาดแห่งไอเดีย “RC Creative Market”   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery...

Read more

การแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ

15-09-2566 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด เด็กหญิงวริษา เดโชสว่าง นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับเหรียญรางวัล เหรีญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายเขียว รุ่นอายุ 11-12 ปี นางสาวซีรีน ศรีเกษม นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับเหรียญรางวัล เหรีญเงิน พุมเซ่เดี่ยว สายเหลือง รุ่นอายุ 5-17 ปี ในการแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ “Lanna Tae Kwon Do Championship 2023 ประจำปี 2566” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต...

Read more

ชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

15-09-2566 Hits:24 ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เเผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทั้งคุณครูภูวนิดา ปรีชาสิริภัทร ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเงินตราไทย เงินตราล้านนา และขั้นตอนการผลิตเหรียญ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและบรรยายถ่ายทอดความรู้ นักเรียนได้ทั้งความรู้และสนุกกับการเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้เช่นกัน {lightgallery type=local path=images/news2566/660915-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (日本の留学生)

15-09-2566 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์

Ms.Sasaki Yuuka และ Ms.Furukawa Hiori นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจาก Hachinohe St.Ursula Gakuin High School ปี 2023 หลังจากที่ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ในคาบเรียนปกติกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาระยะหนึ่งแล้ว ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดคาบเรียนพิเศษหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทยได้อย่างลึกซึ้งและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งคอร์สการทำอาหารไทย การรำไทย การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียน รวมทั้งคอร์ส สนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษาอีกด้วย {lightgallery type=local path=images/news2566/660915-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเสริมเย็น วิชาเรียนเทควันโด

15-09-2566 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเลื่อนขั้นสายเทควันโด ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 ซึ่งดำเนินการสอบโดย อาจารย์ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ สายดำขั้นที่6 อาจารย์ผู้ได้รับใบอนุญาติจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และผู้ควบคุมการสอบเลื่อนสายคือ ครูวาสนา ปัญทจักร์ สายดำดั้ง3 {lightgallery type=local path=images/news2566/660915-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์

14-09-2566 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีน รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.15 - 15.45 น.สำหรับนักเรียนกิจกรรมภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 332 คน และในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.15 - 15.45 น. สำหรับนักเรียนกิจกรรมภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน...

Read more

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

14-09-2566 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยในรายวิชาพลศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินทักษะความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา และเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละห้องเกิดความปรองดองอย่างแท้จริง ด้วยการเคารพในความแตกต่าง ผ่านการเล่นกีฬา   สรุปผลการแข่งขัน ถ้วยรางวัล   ชนะเลิศอันดับที่ 1 = ม.4/3   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 = ม.4/4   รองชนะเลิศอันดับที่ 2 = ม.4/5-6   รองชนะเลิศอันดับที่ 3 = ม.4/2   ไฟต์เตอร์ = ม.4/1   ในการแข่งขันครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน คุณคุณครูทีมม.4 ที่เป็นกำลังใจให้กับลูกสาวของเรา   ตลอดจนนักเรียนชั้น ม.4 ทุกคนที่ตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขัน มีวินัย รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย   เเละขอขอบคุณ   ผู้ตัดสิน : คุณครูกวินนา และคุณครูจันทร์พลอย   ช่างภาพ : คุณครูปุณยนุช   ทีมพากย์กีฬา : คุณครูพรยมล และคุณครูวาสนา   อีกทั้งขอขอบคุณกองเชียร์ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเรยีนาที่ให้ความสนใจ มาชมการแข่งขัน...

Read more

กิจกรรมค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

11-09-2566 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเจริญจิตภาวนาและการทำสมาธิ ปลูกฝังความเป็นกุลสตรีไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และการครองตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี นักเรียนสามารถใช้ชีวิตด้วยการเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานความคิดที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่ความปรองดอง ภายใต้หัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน “ปรองดองกันอย่างแท้จริงด้วยความเคารพในความแตกต่าง” ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วัดพระธาตุหริภุญชัย และ ลานกิจกรรม Judy home จังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 - 3

11-09-2566 Hits:40 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 งานอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “RC Creative Market”

11-09-2566 Hits:98 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “RC Creative Market” พื้นที่ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการทำงานเป็นทีม RC Creative Market จะจัดขึ้นในวันพุธที่13 กันยายน 2566 ณ บริเวณใต้อาคารServiam มาร่วมเป็นกำลังใจให้นักประกอบการตัวน้อยกันค่ะ Unlocking new ideas, Building the creativity world with “RC Creative Market” “ปลดปล่อยความคิดใหม่ๆ สรรสร้างผลงานมากมาย ไปกับ ตลาดแห่งไอเดีย “RC Creative Market” {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

11-09-2566 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัด กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศิษย์อุร์สุลิน เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีในการค้นพบตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเป้าหมายในการเรียนและการดำเนินชีวิต เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศความรัก ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันด้วยใจสันติ โดยความร่วมมือระหว่างครูและศิษย์เก่า {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯรักและรับใช้สังคม และทัศนศึกษา ชั้น ม.6

11-09-2566 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม และทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะชีวิตจากการปฏิบัติและการใช้กระบวนการไตร่ตรองประสบการณ์บนฐานคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ตามจิตตารมณ์ SERVIAM (ฉันยินดีรับใช้) อันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมสังคมพัฒนาขึ้น เพื่อฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างจิตตารมณ์ยินดีรับใช้ และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างเอื้ออาทร ณ โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่และ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 6 กันยายน 2566

11-09-2566 Hits:48 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่   ถ่ายภาพโดย: เด็กหญิงรัชวัลภ์ ไทยกิ่ง {lightgallery type=local path=images/news2566/660911-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ โดยคุณพ่อชาร์ลส์ นพรัตน์ เรือนกูล

09-09-2566 Hits:40 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยคุณพ่อชาร์ลส์ นพรัตน์ เรือนกูล จากคณะเยสุอิต เป็นวิทยากรนำการฟื้นฟูจิตใจ เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตคริสตชนให้เข้มแข็ง เต็มเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์รักและรับใช้ (SERVIM) ตลอดจนความสัมพันธ์กันฉันท์พี่น้องมากยิ่งขึ้น อาศัยกระบวนการเสริมสร้างความเชื่อ เข้าเงียบ ไตร่ตรอง ตามหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 คือ “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง (AUTHENTIC RECONCILATION RESPECT FOR DIVERSITY)” ณ วัดพระจิตเจ้า (สวนเจ็ดริน) เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660909-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

08-09-2566 Hits:699 ประกาศถาวร

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

Read more

โครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

07-09-2566 Hits:196 ประกาศถาวร

โครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660907-3 previewHeight=181 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Nano

07-09-2566 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน งานอาคารสถานที่เเละสิ่งเเวดล้อมจึงได้ดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Nano อย่างสม่ำเสมอ ในบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ เเละอาคารต่างๆในบริเวณโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news2566/660907-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ชั้นป.3 และ ป.5

07-09-2566 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดชัยมงคล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660907-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การพ่นยากำจัดยุง บริเวณรอบโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

04-09-2566 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน คณะครู และบุคลากร จึงได้ประสานงานฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการพ่นยากำจัดยุง บริเวณรอบโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่มา ณ โอกาสนี้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อ "ศิลปะไทยร่วมสมัย"

04-09-2566 Hits:71 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งกำลังใจให้พี่ๆ ม.6 ที่เข้าร่วม โครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อ “ศิลปะไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Arts)” ชื่อทีม "เจ้าขุนทองประเสริฐ" ที่ผ่านการคัดเลือก เป็น10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ที่จะได้เข้าร่วม workshop และแข่งรอบชิงชนะเลิศ ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ๆกันค่ะ https://web.facebook.com/BoardGameDesignerThailand/?_rdc=1&_rdr {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 1 กันยายน 2566

04-09-2566 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 1 กันยายน 2566   วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่ กับธนาคารออมสิน"

04-09-2566 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่ กับธนาคารออมสิน" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องบทบาทของธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย รู้การใช้เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น บนมือถืออย่างปลอดภัย ส่งเสริม สร้างวินัย และสร้างความตระหนักการออมเงิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งนำโดยท่านผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาช้างคลาน คุณกริชฤทธิ์ สิงหเดช พร้อมทีมงาน ได้ให้ความอนุเคราะห์ สอนให้ความรู้แก่นักเรียน ในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระปุกออมสินrecycle พร้อมกับ มอบรางวัล เงินสด พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นางสาวศรัณย์พร นิรุชากุล ม.5/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพัทธ์ธิดา ทัศมากร ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปุณิกา พรหมจันทร์ ม.5/6 รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวพัชราภรณ์ ศรีวีละสกุล ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาว ชวิศา จตุพิพิธพร ม.5/3 {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image...

Read more

งานแนะแนวศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น Ichiban Japan Fair 2023

04-09-2566 Hits:80 ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวศึกษาต่อในญี่ปุ่น วันศุกร์ที่ 25 - วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น Ichiban Japan Fair 2023 ณ Nimman Convention Center เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン交流会 : 2 回目)

04-09-2566 Hits:74 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン交流会 : 2 回目) ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Aomori Commercial High School (青森商業高等学校) ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ ของฝาก (ขนม) ที่มีชื่อเสียงของไทย โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส และ Ms.Maiko Kobayashi เป็นผู้ดูแลกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2566/660904-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกันยายน

01-09-2566 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกันยายน โดยมีโรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เข้าร่วม ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยมีบาดหลวง พิชิต จำปาพยุง เป็นประธานในพิธี {lightgallery type=local path=images/news2566/660901-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

01-09-2566 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท จากการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หัวข้อ หมอกควันพิษต้องวิทย์แก้ไข เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมี ครูนฤมล ปัญญาจิระ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม และครูจารุวรรณ ปันเปอร์ เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660901-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

01-09-2566 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชโลทร อาจหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 สังกัดสโมสร GKO CHIANGMAI ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการเข้าร่วมการประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660901-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศไต้หวัน

01-09-2566 Hits:90 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 Ming Chuan University ประเทศไต้หวัน นำโดยผู้อำนวยการจากมหาวิทยาลัยหมิงฉวน ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศไต้หวัน พร้อมกับข้อมูลทุนการศึกษาทั้งระยะสั้น ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยน และทุนระดับปริญญาตรี รวมทั้งทุน Duo degree ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่นักเรียนในการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต {lightgallery type=local path=images/news2566/660901-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

01-09-2566 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Professor Janet Weng, the Dean of Office of International and Cross-Strait Cooperation และ Professor Richard Cheng, the manager of international students section at Office of International and Cross-Strait Cooperation จากมหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of...

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน วันที่ 30 สิงหาคม 2566

30-08-2566 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660830-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS ภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ

29-08-2566 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง จากรายการ เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง กบ 100 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง ยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local...

Read more

MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS ลิตาภัทร วสินันท์

29-08-2566 Hits:84 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้น ป.2/3   ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ   MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS   ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566   ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง   เหรียญทอง   ในการแข่งขันทั้งหมด 5 รายการ   - กรรเชียง 50 เมตร   - ฟรีสไตล์ 50 เมตร   - ผีเสื้อ 50 เมตร   - กบ 50 เมตร   - เตะโฟม 50 เมตร   ยินดีกับคนเก่งของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660829-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS กวินธิดา ศิริอวยชัย

29-08-2566 Hits:71 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4   ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ   MFU SWIMMING CHAMPIONSHIPS   ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566   ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ได้รับรางวัล   2 เหรียญทอง   จากรายการ   - ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง   - เตะเท้าฟรีสไตด์ 50เมตร รุ่น08ปีหญิง   7 เหรียญเงิน   จากรายการ   - กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง   - ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง   - กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง   - ฟรีสไตล์...

Read more

การแข่งขัน Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 25

28-08-2566 Hits:64 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา นางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล จำนวน 2 รายการ ดังนี้ - HipHop Solo รุ่น 17&under ได้รับรางวัลที่ 2 (2nd place) - Modern jazz Solo รุ่น 17&under ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) {lightgallery type=local...

Read more

ค่ายสู่ฝัน Power of the mind ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2566

28-08-2566 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Professor Janet Weng, the Dean of Office of International and Cross-Strait Cooperation และ Professor Richard Cheng, the manager of international students section at Office of International and Cross-Strait Cooperation จากมหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of...

Read more

พิธีปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566

28-08-2566 Hits:64 ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ และค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนสอบโอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 156 คน {lightgallery type=local path=images/news2566/660828-2...

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน วันที่ 25 สิงหาคม 2566

28-08-2566 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 25 สิงหาคม 2566   วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza   ถ่ายภาพโดย: นางสาววรรณกร มณีวงศ์, นางสาวมีณนิษา ใจใส และ เด็กหญิงสุขรัชวัลภ์ ไทยกิ่ง {lightgallery type=local path=images/news2566/660828-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

กิจกรรม พี่พบน้อง ปีการศึกษา 2566

25-08-2566 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 งานแนะแนว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม พี่พบน้อง โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 5 คน ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนระดับมัธยมปลาย การเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้กับน้องๆ ชั้น ม.1 - ม.5 ณ หอประชุม อาคารอนุสรณ์ 80 ปี ขอพระเจ้าโปรดอวยพรในน้ำใจอันดีงาม เปี่ยมด้วยหัวใจ serviam ของรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660825-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน วันที่ 23 สิงหาคม 2566

24-08-2566 Hits:64 ข่าวประชาสัมพันธ์

นพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza ถ่ายภาพโดย: นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660824-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีเปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566

24-08-2566 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ และค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนสอบโอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 156 คน {lightgallery type=local path=images/news2566/660824-2...

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ

24-08-2566 Hits:69 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้างานปฐมวัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครู ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนว การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 ให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ {lightgallery type=local path=images/news2566/660824-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ชั้นป.2 และ ป.4

23-08-2566 Hits:82 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดชัยมงคล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660823-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา2566สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

23-08-2566 Hits:92 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวเเทนทีมบริหาร เเละคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 10 คนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 ในหัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงเเรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีคณะนักบวช จาก 5 คณะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ได้แก่ คณะพระมหาไถ่ คณะลาซาล คณะพระกุมารเยซู คณะเยสุอิต และคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน (ประเทศไทย) ซึ่งคณะอุร์สุลินฯ ดำเนินงานด้านการศึกษาอบรม มีโรงเรียน 4 แห่งในประเทศไทย คือ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย...

Read more

ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566

21-08-2566 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัลยกร สินธุ์เทียมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการพิจารณา คัดเลือกเป็นนักเรียน “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566” รับการประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 9 ประการ โดยได้รับการเสนอรายชื่อจากสภาวัฒนธรรม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660821-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน วันที่18 สิงหาคม2566

21-08-2566 Hits:76 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660821-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวครูสุจิตรา นวชัย

21-08-2566 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวคุณครูสุจิตรา นวชัย (ครูเกษียณ) ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อชูเกียรติ อำพันเพ็ญโรจน์ ณ วัดเมืองสาตรน้อย เชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณพ่อ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่าน สู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660821-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

21-08-2566 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566 งานบุคลากรโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยเชิญซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี เป็นวิทยากรแบ่งปันจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี และหัวข้อรณรงค์ประจำปี “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง” ให้กับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ณ บ้านดอยเรยีนาฯ บนดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660821-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส ปี2566

19-08-2566 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณครูชไมพันธ์ุ โบ๊ด ครูกฤตตา โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ และ Mr. OMAR QADDOURI ครูผู้ควบคุมนักเรียนและวิทยากรประจำค่าย ซึ่งกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศสเป็นการพัฒนาและส่งเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ {lightgallery type=local path=images/news2566/660819-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับอาจารย์ Wenzao Ursuline University of Languages ไต้หวัน

17-08-2566 Hits:101 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Professor Janet Weng, the Dean of Office of International and Cross-Strait Cooperation และ Professor Richard Cheng, the manager of international students section at Office of International and Cross-Strait Cooperation จากมหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of...

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน วันที่ 16 สิงหาคม 2566

17-08-2566 Hits:96 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660817-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

16-08-2566 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรียนของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้า โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของ พระนางมารีย์ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะซิสเตอร์ คณะครู บุคลากร นักเรียน เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง โดยมี บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660816-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ Ms.Sasaki Yuka

15-08-2566 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ Ms.Sasaki Yuka นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจาก Hachinohe St.Ursula High School, Aomori, Japan ที่มาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเข้าชมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3- มัธยมปลาย เป็นระยะเวลา 1 เดือน レジナシェリー学校へようこそ {lightgallery type=local path=images/news2566/660815-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯรักและรับใช้สังคมภายนอกโรงเรียน ม.5

15-08-2566 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯรักและรับใช้สังคมภายนอกโรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมสัมพันธภาพพี่น้องอุร์สุลิน สร้างความสุขและสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างโรงเรียนต่อโรงเรียน และโรงเรียนต่อชุมชน ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน ให้นักเรียนไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660815-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ “สานฝันสู่การเป็นนักแบดมินตันระดับโลก”

11-08-2566 Hits:107 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “สานฝันสู่การเป็นนักแบดมินตันระดับโลก” คัดเลือกระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2566 ณ SCG Badminton Academy นางลิ้นจี่ 3 กรุงเทพมหานคร {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยครอบครัวครูกีรติกานต์ สันตะวัน

11-08-2566 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยครอบครัวคุณครูกีรติกานต์ สันตะวัน ที่ได้สูญเสีย คุณแม่จันเพ็ญ อ่อนนิ่ม ณ วัดปราสาท เชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณแม่ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 วันที่ 10 สิงหาคม2566

11-08-2566 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่ถ่ายภาพโดย: นางสาววรรณกร มณีวงศ์ และ นางสาวมีณนิษา ใจใส {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

11-08-2566 Hits:110 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นประธานวางพุ่มทอง-พุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีเทิดพระคุณแม่ พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจ คุณครูอินสม อุปโยคิน (อดีตครูเก่า)

11-08-2566 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนทีมบริหาร คณะครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยคุณครูอินสม อุปโยคิน (อดีตครูเก่า) ณ ศาลา วัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณครู ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่1/2566

11-08-2566 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เพื่อแจ้งเรื่องบทบาทหน้าที่ที่สำคัญระหว่างสมาคมฯ และโรงเรียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2565 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565-2566 ทดแทนกรรมการที่ลาออกและหมดวาระ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชุดปีการศึกษา 2565-2566 กิจกรรมที่คณะกรรมการจะเข้าร่วมตลอดปีการศึกษา 2566 และ การนำเสนอสาระสำคัญสำหรับการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

11-08-2566 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถาน เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 วันที่ 11 สิงหาคม2566

11-08-2566 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่   ถ่ายภาพโดย: นางสาววรรณกร มณีวงศ์ และ นางสาวมีณนิษา ใจใส {lightgallery type=local path=images/news2566/660811-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

10-08-2566 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี และอัตลักษณ์ศิษย์อุร์สุลิน ไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่าสำหรับตนเองและผู้อื่น ไตร่ตรองถอดบทเรียนการนำจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา และอัตลักษณ์ศิษย์อุร์สุลินไปปรับใช้ใน โลกกว้าง อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูทีมชั้น นักเรียน และผู้ปกครอง ครูในทีมชั้นมีส่วนร่วมในการอบรม ดูแลนักเรียนให้มีมารยาทที่ดี มีคุณลักษณะของกุลสตรีไทยที่มีจิตตารมณ์ รักและรับใช้ (Serviam) มีระเบียบวินัย อีกทั้งนักเรียนร่วมทำกิจกรรมกันอย่างเป็นมิตร ยอมรับ ในความแตกต่างและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566 ณ ม่อนปาร์ค รีสอร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-1...

Read more

การสร้างวิทยากรตัวคูณตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

10-08-2566 Hits:97 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาลและประถมศึกษา พร้อมดัวยครูรัตติกร ชาญชำนิ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างวิทยากรตัวคูณตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงละคร (The' 92 Auditorium) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 วันที่ 8 สิงหาคม 2566

10-08-2566 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

10-08-2566 Hits:100 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์อุร์สุลินฯ พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยครอบครัวคุณจันทร์ทอง คะนึงไพร (เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ) ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อหน่อทูลา คะนึงไพร ณ บ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณพ่อ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยครอบครัวคุณจันทร์ทอง คะนึงไพร

10-08-2566 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์อุร์สุลินฯ พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยครอบครัวคุณจันทร์ทอง คะนึงไพร (เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ) ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อหน่อทูลา คะนึงไพร ณ บ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณพ่อ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ชั้นอ.3 ป.1 และ ป.6

10-08-2566 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดชัยมงคล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 วันที่ 9 สิงหาคม2566

10-08-2566 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่ ถ่ายภาพโดย: นางสาววรรณกร มณีวงศ์ และ นางสาวมีณนิษา ใจใส {lightgallery type=local path=images/news2566/660810-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 2)

09-08-2566 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ “หญิงไทย ใจสากล ปฏิบัติตนตามครรลอง ปรองดองกันอย่างแท้จริง” เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนปรองดองกันอย่างแท้จริงและความเคารพในความแตกต่าง ณ บ้านม่อนฝ้าย ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660809-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44

08-08-2566 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 44 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่   ถ่ายภาพโดย: นางสาววรรณกร มณีวงศ์ และ นางสาวมีณนิษา ใจใส {lightgallery type=local path=images/news2566/660808-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

08-08-2566 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวต้นข้าว จันจรมานิตย์ (ม.6/4) เเละนางสาวนิชชารัตน์ ชมภูมิ่ง(ม.6/6) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคุณครูณัฐกฤตา กันทะวงษ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันในวันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 นักเรียนได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร เเละนักเรียนได้รับสิทธิในการเเข่งขันรอบภูมิภาคต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660808-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคริสต์ ปีการศึกษา2565

08-08-2566 Hits:107 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะซิสเตอร์ และตัวแทนคุณครูคาทอลิก ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคริสต์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อ “สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า และร่วมฉลอง 100 ปี คณะอุร์สุลินไทย ในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยความปรองดอง และเคารพในความแตกต่าง ” ณ วัดพระเมตตา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660808-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลไชยโรจน์สิริล เชียงใหม่

07-08-2566 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 ครูจิราพร นพวัฒนากร หัวหน้างานแนะแนว ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครู ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลไชยโรจน์สิริล พร้อมได้แนะแนว การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 {lightgallery type=local path=images/news2566/660807-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น เชียงใหม่

07-08-2566 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 ครูจิราพร นพวัฒนากร หัวหน้างานแนะแนว ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครู ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น พร้อมได้แนะแนว การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 {lightgallery type=local path=images/news2566/660807-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา

04-08-2566 Hits:98 ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมและกรดไฮโดรคลอริก และทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี {lightgallery type=local path=images/news2566/660804-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566

04-08-2566 Hits:84 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ดำเนินการบริการงานอนามัย ประจำปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา และสุขภาพฟัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660804-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งานนิทรรศการญี่ปุ่น (日本祭 : Nihonsai) ครั้งที่ 25

03-08-2566 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะญี่ปุ่น งานนิทรรศการญี่ปุ่น (日本祭 : Nihonsai) ครั้งที่ 25 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566   1. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (รางวัลชนะเลิศ)   น.ส.เขมสุดา พี่พานิช ม.5   2. การแข่งขันความรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)   น.ส.นภัทร อินต๊ะยศ ม.4   3. การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)   น.ส.วรัชยา ผัดแก้ว ม.5   4. การแข่งขัน cover dance (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)   น.ส.กฤตชญา การุณ ม.6   น.ส.เจตนิพิฐ ติคำ ม.6   น.ส.จุฬาลักษณ์ จายแก้ว ม.6   5. การแข่งขันเขียน Kanji (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ...

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28-07-2566 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660728-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ASIA Student Arts Festival 2023

28-07-2566 Hits:133 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรายการ ASIA Student Arts Festival 2023 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Champion ประเภท Free dance ในรุ่น Teenage A ณ Hong Kong Cultural Centre (Online) ฮ่องกง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา {lightgallery type=local path=images/news2566/660728-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การมอบทุนการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567

27-07-2566 Hits:1125 ประกาศถาวร

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรียนดี" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรียนดี" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล

27-07-2566 Hits:116 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660727-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม R.C. Reconciliation Camp 2023

27-07-2566 Hits:110 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม R.C. Reconciliation Camp 2023 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความปรองดองอย่างแท้จริงและเคารพในความแตกต่าง สานสายสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน ให้นักเรียนมีความอบอุ่นและประทับใจ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660727-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

27-07-2566 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 26 กรกฏาคม 2566 ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 178 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มารยาทของชาวพุทธที่พึงปฏิบัติ และเพื่อเตรียมจิตใจเข้าสู่เทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดชัยมงคล เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660727-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 26 กรกฎาคม 2566

27-07-2566 Hits:108 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2566/660727-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ เชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

26-07-2566 Hits:108 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการ เชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากรายการ ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 9ปีหญิง เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9ปีหญิง เหรียญเงิน กบ 25 เมตร รุ่น 9ปีหญิง...

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

26-07-2566 Hits:131 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยากรจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660726-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน....มาดูกันค่ะ EP.7

25-07-2566 Hits:510 ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน....มาดูกันค่ะ EP.7   การส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความเป็นเลิศด้านสุนทรียภาพ เกิดความชื่นชอบในเสียงเพลง เสียงดนตรี ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจ ให้เด็กๆ อารมณ์ดี สนุกกับการเรียนรู้ ได้แสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพ กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย

Read more

เทคนิคปฏิบัติการ การแยกสาร ด้วยวิธีการเทคนิคโครมาโทกราฟี

25-07-2566 Hits:130 ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคนิคปฏิบัติการ การแยกสาร ด้วยวิธีการเทคนิคโครมาโทกราฟี (Chromatography) ระเหยแห้ง (Evaporation) การสกัดด้วยตัวทำละลาย (Extraction) และการใช้กรวยแยกสาร (Separatory funnel)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษา ลักษณะทางทางกายภาพของสาร และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแยกสารประเภทต่าง ซึ่งมีหลายหลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดของสาร เพื่อนักเรียนจะได้นำหลัการและความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยการบูรณาการเข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ 3 {lightgallery type=local path=images/news2566/660725-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

25-07-2566 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลนิดา เนตรปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ได้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ รายการ เชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รางวัล ดังต่อไปนี้ 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง -แข่งว่ายน้ำ ท่ากบ 50 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง เหรียญเงิน -แข่งว่ายน้ำ ท่ากรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง เหรียญทองแดง -แข่งว่ายน้ำ ท่าผีเสื้อ 50เมตร รุ่น 12 ปี หญิง เหรียญทองแดง -แข่งว่ายน้ำ...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 (3)

25-07-2566 Hits:110 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง จิรัชยา ชาวเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ รายการ เชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากรายการ กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง เหรียญเงิน กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง เหรียญทองแดง {lightgallery type=local path=images/news2566/660725-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเรียนรู้พยัญชนะไทยผ่านเกมบิงโก

25-07-2566 Hits:241 ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้พยัญชนะไทยผ่านเกมบิงโกของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เป็นกิจกรรมที่สนุก เล่นได้ง่ายแต่แฝงความรู้ และช่วยฝึกทักษะการสังเกตของเด็กๆได้เป็นอย่างดี {lightgallery type=local path=images/news2566/660725-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

25-07-2566 Hits:108 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีนโยบายและแผนพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ตามความถนัดและสนใจ จึงได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 1. การจัดหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2. ห้องเรียน สสวท. 3. ทุนการศึกษา 4. แนวทางการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระเบียบการรับสมัครนักเรียน (รอบโควตาภายใน) ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 {lightgallery type=local path=images/news2566/660725-3...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 (2)

24-07-2566 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวรรณ เหมือนสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ รายการ เชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รางวัล ทั้งสิ้น 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน *แข่งว่ายน้ำ ท่าผี้เสื้อ 25 เมตร รุ่น 12ปี หญิง เหรียญเงิน *แข่งว่ายน้ำ ท่าผีเสื้อ 50เมตร รุ่น 12 ปี หญิง เหรียญทอง *แข่งว่ายน้ำ ท่ากบ 25 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง เหรียญทอง *แข่งว่ายน้ำ...

Read more

การแข่งขัน International Ballet Grand Prix 2023

24-07-2566 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเจตนิพิฐ ติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน International Ballet Grand Prix 2023 และได้ Scholraship 25% ในการแข่งขัน IBGP 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2566 โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ {lightgallery type=local path=images/news2566/660724-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

24-07-2566 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ รายการเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 จากการเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 รายการ ได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ ได้แก่ 5เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ1เหรียญทองแดง จากรายการแข่งขันดังต่อไปนี้ 1. แข่งว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 50เมตร รุ่น 8 ปี หญิง เหรียญทอง 2. แข่งว่ายน้ำท่ากรรเชียง 50เมตร รุ่น 8 ปีหญิง เหรียญทอง 3...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ รายการเชียงใหม่ สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

24-07-2566 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการเชียงใหม่ ปริ๊นเตอร์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ดังนี้ - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 7 ปีหญิง - เหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการว่าย : ท่าผีเสื้อ 25 และ 50 เมตร : ท่ากรรเชียง 25 เมตร : ท่าฟรีสไตล์ 25 และ 50 เมตร :...

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์

21-07-2566 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครู ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ พร้อมได้แนะแนว การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 {lightgallery type=local path=images/news2566/660721-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตรวจสุขภาพครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2566

21-07-2566 Hits:133 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร ได้จัดบริการตรวจสุขภาพครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายของโรงเรียนในการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้กับคณะซิสเตอร์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยได้รับการบริการตรวจจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/660721-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่

21-07-2566 Hits:123 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครู ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลภัททิรา พร้อมได้แนะแนว การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 {lightgallery type=local path=images/news2566/660721-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมิสซาโมทนาคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญมงฟอร์ต ครบรอบ 76 ปี

21-07-2566 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ และตัวแทนทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมิสซาโมทนาคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญมงฟอร์ต ครบรอบ 76 ปี และพิธีเสกลานเอนกประสงค์ Montfort Recreation Space ณ หอประชุม St.Joseph อาคารอังเดรเกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ เครดิตภาพโดย : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660721-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ เชียงใหม่

21-07-2566 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครู ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 พร้อมได้แนะแนว การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ เชียงใหม่ลา {lightgallery type=local path=images/news2566/660721-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 44 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงห…

19-07-2566 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและงานห้องสมุด ขอเชิญชวนนักเรียนและคุณครูทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 44 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660719-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันรายการ YoungSportrefresh #1

17-07-2566 Hits:127 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ อายุไม่เกิน 17 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม อายุไม่เกิน 17 ปี การแข่งขันรายการ YoungSportrefresh#1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ณ สนาม sport refresh ลำลูกกา คลอง 4 {lightgallery type=local path=images/news2566/660717-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

17-07-2566 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดย จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน และสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน   ดังนี้   เด็กหญิงอชิรญา ปงกา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี   เด็กหญิงปุญญิศา ชื่นวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี {lightgallery type=local path=images/news2566/660717-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

ต้อนรับ Sr.Malgorzata Anna Krzesinska และ Sr.Malwina Cierzyk

14-07-2566 Hits:111 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ต้อนรับ Sr.Malgorzata Anna Krzesinska และ Sr.Malwina Cierzyk ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน จากประเทศโปแลนด์ ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซึ่งซิสเตอร์ได้เข้าชมห้องเรียนต่างๆ ทั้งห้องเรียนดนตรีไทย อังกะลุง ห้องเครื่องสาย ห้องเรียนอนุบาลรวมถึงห้องเรียนการงานอาชีพ และร่วมพูดคุยกับคณะบริหารของโรงเรียนในด้านการจัดการศึกษาตามจิตตารมณ์ของคณะซิสเตอร์อุร์สุลินฯ {lightgallery type=local path=images/news2566/660714-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในกิจกรรมวันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา

14-07-2566 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 155 คน เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในกิจกรรมวันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถือเป็นพุทธศาสนิกชนโดยสมบูรณ์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมารยาทเรียบร้อย ซึ่งจัดขึ้นโดย ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660714-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน....มาดูกันค่ะ EP.6

13-07-2566 Hits:148 ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน....มาดูกันค่ะ EP.6   หล่อเทียน หล่อด้วยใจ เพิ่มความรัก ศรัทธาเข้าไป สร้างความเป็นหญิงไทย ใจสากล... โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดกว้างให้นักเรียนในทุกๆศาสนาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาและความเชื่อของตน เพราะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี โรงเรียนของเราจึงมุ่งมั่นที่จะอบรม บ่มเพาะ ไม่เพียงแค่ความรู้แต่ต้องคู่กับคุณธรรม เพื่อสร้างคน ให้เป็นคน จนสมบูรณ์

Read more

Australian Dance Association Thailand Award 2023

13-07-2566 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธญาณัฏฐ์ ขวัญศรีวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการเเข่งขันรายการเต้น เเจ๊ส grade 2 jazz Australian Dance Association Thailand Award 2023 (ระดับประเทศไทย) โดยการแข่งขันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณChiangmai University Convention Center {lightgallery type=local path=images/news2566/660713-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เทคนิคปฏิบัติการ การศึกษาเนื้อเยื่อลำต้น กิ่ง หรือก้านพืช

13-07-2566 Hits:493 ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคนิคปฏิบัติการ การศึกษาเนื้อเยื่อลำต้น กิ่ง หรือก้านพืช จากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่โดยการตัดขวาง (cross section) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียน สสวท. เพื่อศึกษาเนื้อเยื่อพืชภายในและเปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิดจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ ในชั่วโมงวิชา เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานวิทย์ 1 : ชีววิทยา {lightgallery type=local path=images/news2566/660713-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี

13-07-2566 Hits:99 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 ครูจิราพร นพวัฒนากร หัวหน้างานแนะแนว ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครู และศิษย์เก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 พร้อมได้แนะแนว การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 {lightgallery type=local path=images/news2566/660713-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่

13-07-2566 Hits:113 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 ครูจิราพร นพวัฒนากร หัวหน้างานแนะแนว และครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย พร้อมตัวแทนครู ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660713-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ Ms.Furukawa Hiori นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียน Hachinohe

13-07-2566 Hits:101 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ต้อนรับ Ms.Furukawa Hiori นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียน Hachinohe St.Ursula Gakkuin High School ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือสุร์สุลิน ครั้งนี้นักเรียนจะร่วมเข้าเรียนและพักอยู่กับครอบครัวนางสาวคุณัญญา ไทยกิ่ง ซึ่งเป็น Host Family โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/660713-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

VDO-พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

12-07-2566 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยนำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากMs.Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะบริหาร ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภาษาจีน การสอบวัดระดับและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

Read more

The 6th Heroes Taekwondo International championship 2023

12-07-2566 Hits:126 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าร่วมการแข่งขัน The 6th Heroes Taekwondo International championship 2023 เมื่อวันที่ 1-2 July 2023 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสุมทรปราการ   ซึ่งได้มีนักกีฬาชาวต่างชาติกว่า 20 ประเทศจากทั่วโลก รวมกว่า 2,200 คน ได้รับรางวัล   เหรีญทองแดง พุมเซ่คู่ รุ่นยุวชนหญิงอายุไม่เกิน 14 ปี สายดำ-แดง   เหรีญทองแดง พุมเซ่ฟรีสไตล์ รุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี   ถ้วยรางวัล "Best Team Award"   สังกัดทีม เจจู...

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

12-07-2566 Hits:135 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยนำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากMs.Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะบริหาร ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภาษาจีน การสอบวัดระดับและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660712-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่

11-07-2566 Hits:109 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ครูจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประถม และครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย พร้อมตัวแทนครู และศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 พร้อมให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25667 ณ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660711-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 7 กรกฎาคม 2566

10-07-2566 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660710-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน....มาดูกันค่ะ EP.5

07-07-2566 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน....มาดูกันค่ะ EP.5 Water Rocket !! Get set!! Gooooooo!! กิจกรรมจรวดขวดน้ำเป็นกิจกรรมหนึ่งของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่พี่ๆมัธยมจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกๆคนฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และเทคโนโลยี มาสนุกไปด้วยกันกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะ

Read more

A new language leads a new life

07-07-2566 Hits:97 ข่าวประชาสัมพันธ์

A new language leads a new life. กับทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้คำศัพท์เรื่อง สัตว์ และจำนวน ของน้องๆชั้นอนุบาล 3 {lightgallery type=local path=images/news2566/660707-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 3กรกฎาคม 2566

07-07-2566 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/660707-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

TNSUCMI Trampoline Gymnastics Competition 2023

06-07-2566 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินกีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน TNSUCMI Trampoline Gymnastics Competition 2023 ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566 ดังนี้ เด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร (น้องคัพเค้ก) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 1. ประเภท Trampoline level 1 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 2. ประเภท Tumbling level 1 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน 3. ประเภท Double Minitrampoline (DMT) level 1 ได้รับรางวัลระดับ...

Read more

"ชวนนักเรียนหยิบหนังสือในวันที่สื่อล้นมือ (ถือ)"

06-07-2566 Hits:163 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 ครูบรรณารักษ์และครูที่รับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมการอ่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ชวนนักเรียนหยิบหนังสือในวันที่สื่อล้นมือ (ถือ)" โดยได้รับเกียรติจาก ครูมะนาว ศุภวัจน์ พรมตัน โรงเรียนนครวิทยาคม และคุณวิมล จรุงจรส บรรณาธิการบริหารของนานมีบุ๊คส์ เป็นวิทยากร นอกจากจะได้แนวคิดที่ใช้ได้จริงในการทำให้เด็กอยากอ่านหนังสือ ยังได้แนวทางปลูกฝัง 7 ประเด็นหลักที่กระทรวงศึกษาเน้น ผ่านหนังสืออีกด้วย นั่นคือ ความปลอดภัย ประวัติศาสตร์ จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) การอ่านออกเขียนได้ STEM & Coding EF และการเงินการออม ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่...

Read more

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน....มาดูกันค่ะ EP.4

04-07-2566 Hits:132 ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน....มาดูกันค่ะ EP.4 Fun with English Class !!! มาสนุกกับห้องเรียนภาษาอังกฤษ ที่สอนโดยครูเจ้าของภาษา เน้นเรียนอย่างมีความสุขด้วย Game-based learning และกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วย Project Approach เพราะเราเชื่อว่า การเรียนภาษาคือประตูสู่โลกใหม่ A new language leads a new life.   อยากรู้ว่าสนุกแค่ไหน....มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน English Class ด้วยกันค่ะ

Read more

Excella Web Junior League Championships 2566 (2023)

04-07-2566 Hits:141 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ Excella Web Junior League Championships 2566 (2023) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท หญิงเดี่ยว อายุ 14 ปี และรางวัลชนะเลิศ ประเภท หญิงคู่ อายุ 14 ปี ณ สนามแบดมินตัน CMI เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660704-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image...

Read more

รางวัล เยาวชนดาวรุ่งมุ่งกีฬา ด้านกีฬาเทควันโด

04-07-2566 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เข้ารับโล่ห์รางวัล เยาวชนดาวรุ่งมุ่งกีฬา ด้านกีฬาเทควันโด จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนมอบ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา {lightgallery type=local path=images/news2566/660704-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Cultural Exchange Day with Kosei Gakuen Girls' Senior High School

04-07-2566 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์

Cultural Exchange Day with Kosei Gakuen Girls' Senior High School, Japan วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ต้อนรับคุณครู 3 ท่าน และนักเรียน17 คน จากโรงเรียน Kosei Gakuen Girls' Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.4-6 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆ ปี โดยมีการแสดงวัฒนธรรมไทย กิจกรรมทำอาหารญี่ปุ่น กิจกรรมใส่ชุดไทย เป็นต้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษา ผ่านประสบการณ์จริงกับเจ้าของภาษา ด้วยความร่วมมืออันดีกับ...

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 30 มิถุนายน 2566

04-07-2566 Hits:130 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza ถ่ายภาพโดย: นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข และ นางสาวภัสนันท์ ไผ่สุวัฒน์ {lightgallery type=local path=images/news2566/660704-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT

03-07-2566 Hits:159 ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) ครั้งที่ 1/ 2566 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 1/2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เป็นผู้ดูแล {lightgallery type=local path=images/news2566/660703-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน.......มาดูกันค่ะ Ep.3

01-07-2566 Hits:203 ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน.....มาดูกันค่ะ EP.3 ห้องเรียนอังกะลุง ของโรงเรียนเราเปิดสอนในระดับอนุบาล 3 และประถมศึกษา เด็กๆจะได้ฝึกเรื่องการร้องเพลง การเล่นอังกะลุง และเพิ่มสุนทรียภาพทางดนตรีไทย   มาสร้างสีสีน ด้วยเสียงดนตรี กับ ห้องเรียนอังกะลุงกันนะคะ

Read more

ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้ามือสองสภาพดี

01-07-2566 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คุณครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้ามือสองสภาพดี และผ้าเต้นท์ ชึ่งทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ส่งมอบให้ศูนย์สังคมพัฒนา มิสซังเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการมอบให้ผู้หนีภัยชาวเมียนมาต่อไป ขอพระแม่เรยีนา และนักบุญอัญจลา เมริชี ได้โปรดประทานพรมายังทุกท่านและครอบครัว {lightgallery type=local path=images/news2566/660701-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

01-07-2566 Hits:132 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปราชญ์ชญดา นุชแจ้งบง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /4   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประเภท Primary Team Pom จากการแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2   ปี 2566   "2nd The Cheer Thailand Northern Regional Championships 2023"   วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566   เวลาจัดแข่งขัน : 12.00-21.00 น.   สถานที่ : พันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ชั้น 4 โครงการพันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660701-3 previewHeight=81...

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อการสอนศิลปะและเทคนิคการวาดสีน้ำ"

01-07-2566 Hits:179 ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระศิลปะ ได้ส่งคุณครูในสาระที่สอนรายวิชาทัศนศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สื่อการสอนศิลปะและเทคนิคการวาดสีน้ำ"และกิจกรรม Art Workshop ได้ลงมือปฏิบัติจริงกับศิลปินวิทยากรผู้ชำนาญการ อาจารย์รัชพล ศิริดิษย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน จัดโดยสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทเอซ. เอซ. เค. อินเตอร์เทรด จำกัด เนื่องจากเห็นความสำคัญของคุณภาพการศึกษางานศิลปะ ทั้งนี้ความรู้ด้านงานศิลปะมีความหลากหลาย และกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาครูเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยในการส่งเสริมความสามารถการเรียนการสอนในชั้นเรียน พัฒนาในด้านการสอน ด้านผลงานศิลปะของอาจารย์ผู้สอนและต่อนักเรียน และเป็นการส่งเสริมงานศิลปะในอนาคต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง C312 อาคารแมลงปอ ศูนย์แม่ริม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660701-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน.......มาดูกันค่ะ Ep.2

30-06-2566 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน.......มาดูกันค่ะ Ep.2 What a wonderful world !!!   เพลงนี้ที่น้องวรรณ น้องกี้ พี่แก้ม และพี่เบนโจ ได้บรรเลงเครื่องสายในเพลง What a wonderful world. โดยมีครูนานนท์ เวชฤทธิกุล ผู้ควบคุมวง เด็กๆจะได้ฝึกทักษะดนตรีตะวันตก ทั้งไวโอลิน เชลโล่ กีตาร์ เปียโน และเครื่องสายอีกมากมาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงเครื่องสายกันนะคะ

Read more

ขับร้องบทเพลง You call us by name , Jesus Christ

30-06-2566 Hits:127 ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนักขับร้องประสานเสียง บ้านเบธานี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติเชิญไปขับร้องบทเพลง You call us by name , Jesus Christ และ You are my life ในการประชุมเซอร์ร่าสากล ครั้งที่ 80 The 80th Serra International Convention 2023 Chiang Mai ในช่วง Focus on Youthful Priestly and Religious Vocations by Young Serrans ณ...

Read more

สาธิตวัฒนธรรมไทย “หญิงไทย…ใจสากล”

30-06-2566 Hits:116 ข่าวประชาสัมพันธ์

"หญิงไทย…ใจสากล” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเชิญสาธิตวัฒนธรรมไทย โดยตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีการสาธิตแกะสลักสบู่ การปั้นของจิ๋ว และการทำขนมช่อผกากรอง ในการประชุมเซอร์ร่าสากล ครั้งที่ 80 The 80th Serra International Convention 2023 Chiang mai ณ ศูนย์ประชุม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566

Read more

เพิ่มพลังใจ เติมพลังฝัน

30-06-2566 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานแนะแนว) ร่วมกับทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคุณชนิตร์นัยน์ แดงเรือน พร้อมด้วยทีมนักจิตวิทยา จากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ในหัวข้อ ”เพิ่มพลังใจ เติมพลังฝัน” และศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มาแบ่งปันประสบการณ์ในรั้วโรงเรียน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660630-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン交流会)

30-06-2566 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン交流会) วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Aomori Commercial High School (青森商業高等学校) ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ ของฝาก (ขนม) ที่มีชื่อเสียงของ จ.อาโอโมริ โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส Ms.Maiko Kobayashi เป็นผู้ดูแลกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2566/660630-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนว ในหัวข้อ "การศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต"

29-06-2566 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 อาจารย์นันท์ธร เป็งนวล วิทยากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เข้ามาบรรยายและแนะแนว ในหัวข้อ"การศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่ตรงตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง อีกทั้งเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน ณ ห้องประชุม อัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/660629-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาทัศนศิลป์

29-06-2566 Hits:159 ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้ผ่านการลงปฏิบัติจริง ส่งเสริมสมรรถนะ คิดอย่างเป็นระบบโดยใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660629-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมยุวสาสมาธิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

28-06-2566 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

เพราะสมาธิคือ รากฐานของการพัฒนาจิตใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 154 วัดป่าดาราภิรมย์ ได้จัดกิจกรรมยุวสาสมาธิ ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของการทำสมาธิ การฝึกเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ เพราะการฝึกจิต และการภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญของการอบรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

มีอะไรในโรงเรียนหญิงล้วน.......มาดูกันค่ะ Ep.1

28-06-2566 Hits:137 ข่าวประชาสัมพันธ์

อะไรในโรงเรียนหญิงล้วน.......มาดูกันค่ะ Ep.1 หนึ่งในกิจกรรมที่โรงเรียนของเราจัดขึ้นคือ งานฝีมือ การเย็บผ้า งานออกแบบ ที่ลูกสาวชั้น ม.4 ของเราจะได้เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและด้านอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่สามารถใช้ได้จริงในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดี ๆ อีกมากมาย ที่รอลูกสาวมาเรียนรู้ผ่านงานประดิษฐ์ DIY ค่ะ แล้วมาเรียนกันเยอะ ๆ นะคะ Design Your Fashion, Design Your Life.

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 28 มิถุนายน 2566

28-06-2566 Hits:172 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุขาพ {lightgallery type=local path=images/news2566/660628-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันวาดภาพ โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ครั้งที่ 13

28-06-2566 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 สาระศิลปะระดับชั้นมัธยมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น" ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผลปรากฏว่า เด็กหญิงณัฐจิราภา โพธิรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท วาดเส้นหุ่นนิ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คุณครูผู้ควบคุม-ฝึกซ้อมโดย คุณครูชุติกาญจน์ คำปา {lightgallery type=local path=images/news2566/660628-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า ประจำเดือนมิถุนายน

28-06-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

รับพรจากพระเจ้า วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีบาทหลวงเปโตร พิเชษฐ์ วิจุณวายุ และ บาทหลวงมัทธิว ภานุพันธ์ สายชลศรีจินดา คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบาทหลวงที่เพิ่งรับศีลบรรพชา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/660628-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023

28-06-2566 Hits:165 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน15 ปี รายการ Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 สนาม 1 แข่งขันระหว่าง 24-28 มิถุนายน 2566 ณ สนาม Spirit Badminton Arena Chiangmai {lightgallery type=local path=images/news2566/660628-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ "เด็กไทยคนเก่ง" ประจำปี 2566

27-06-2566 Hits:112 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้ผ่านการพิจารณาในฐานะ "เยาวชนเรียนดี ใฝ่เรียนรู้" รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม (GPA : 4.00) โครงการ "เด็กไทยคนเก่ง" ประจำปี 2566 จัดโดย องค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรเอกชน) ขอให้รักษาระดับความสามารถนี้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660627-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

You call us by name และ Jesus Christ, You are my life

27-06-2566 Hits:116 ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนักขับร้อง บ้านเบธานี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเชิญไปขับร้องเพลง You call us by name และ Jesus Christ, You are my life ในการประชุมเซอร์ร่าสากล (The 80th Serra International Convention) ในช่วง Focus on Youthful Priestly and Religious Vocations by Young Serrans ณ ศูนย์ประชุม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ วันเสาร์ ที่...

Read more

การประชุมเซอร์ร่าสากล ครั้งที่ 80

27-06-2566 Hits:117 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเชิญไปสาธิตวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การทำปั้นจิ๋ว การแกะสลักสบู่ และ การทำขนมช่อผกากรอง ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเซอร์ร่าสากล ครั้งที่ 80 (The 80 th Serra International convention) ณ ศูนย์ประชุม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660627-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

POA Chiang Rai Tennis Junior Championship 2023 ครั้งที่ 2

27-06-2566 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ POA Chiang Rai Tennis Junior Championship 2023 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ณ สนามเทนนิส อบจ. จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี {lightgallery type=local path=images/news2566/660627-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน JAMPHA Taekwondo Championship 2023-1

27-06-2566 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงวริษา เดโชสว่าง นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1   ได้รับเหรียญรางวัล …   เหรีญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายเขียว รุ่นอายุ11-12ปี   ในการแข่งขันรายการ JAMPHA Taekwondo Championship 2023   เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ แจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์ ลำพูน   สังกัดทีมปัญทจักรยิมส์ {lightgallery type=local path=images/news2566/660627-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน JAMPHA Taekwondo Championship 2023-2

27-06-2566 Hits:167 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3   ได้รับเหรียญรางวัล …   รุ่นอายุ 13-14 ปี   เหรียญเงิน พุมเซ่เดี่ยว black belt   เหรีญทอง พุมเซ่คู่ผสม black belt   เหรียญทอง พุมเซ่ทีมผสม red belt   เหรียญทอง พุมเซ่คู่ red belt   ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทคะแนนรวมพุมเซ่   สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도   เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566   ณ แจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์ ลำพูน   ในการแข่งขันรายการ JAMPHA Taekwondo Championship 2023 {lightgallery type=local path=images/news2566/660627-8...

Read more

การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

27-06-2566 Hits:113 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรนภัส บวรจิตพุฒิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น Youth Team Hip Hop รุ่นอายุ 12-14 ปี การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปี 2566 "2nd The Cheer Thailand Northern Regional Championships 2023" โดยสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย CAT(Cheer Association of Thailand)วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลาจัดแข่งขัน : 12.00-21.00...

Read more

การแข่งขัน Jampha Taekwondo championship 2023

27-06-2566 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาราดา อินทรรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมการแข่งขัน Jampha Taekwondo championship 2023 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก25 - 27กิโลกรัม เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660627-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Wow!!! ทำไมฟองสบู่ถึงเป็นรูปทรงกลม??

26-06-2566 Hits:164 ข่าวประชาสัมพันธ์

Wow!!! ทำไมฟองสบู่ถึงเป็นรูปทรงกลม?? นักวิทย์ตัวน้อยจะมาหาคำตอบให้ค่ะ กับห้องเรียนของน้องน้อยอนุบาล 3 เรียนรู้วิทยาศาสตร์และสนุกไปกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรม Regina EF & Coding Room (REC Room) ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Read more

การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปี 2566

26-06-2566 Hits:127 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ จากการแข่งขันเต้นรายการ ประเภท primary team hiphop รุ่นอายุ 8-12 ปี การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปี 2566 "2nd The Cheer Thailand Northern Regional Championships 2023"   วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 สถานที่ : พันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ชั้น 4 โครงการพันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ...

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

26-06-2566 Hits:154 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา “สร้างสมความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทันกับยุคสมัยในขณะที่ก้าวหน้าในความถูกต้อง มีความรับผิดชอบ มุ่งพัฒนาความดีงามในการดำเนินชีวิต” และในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีน้ำใจเสียสละ มีความประพฤติเรียบร้อย และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พัฒนาตนเองให้มีคุณค่า มุ่งความดีงาม สู่คนรอบข้าง สังคม และประเทศชาติ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี {lightgallery type=local path=images/news2566/660626-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SEIKAI Specialized Sketch Contest 2023

24-06-2566 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 สาระศิลปะระดับชั้นมัธยมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 เข้าร่วมกิจกรรม "SEIKAI Specialized Sketch Contest 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทกับดินสอสเก็ตซ์ SEIKAI 14B ณ RMUTL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา by DG Arts x สมุดลานนา สาขาถนนห้วยแก้ว ผลปรากฏว่ามีนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยที่ผลงานเข้ารอบ 34 คน จากผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 218 คน ได้แก่ 1. นางสาวพิชญาภา มาลาพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. นางสาวณภัทร หีบคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3. นางสาวพิชชา มณีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คุณครูผู้ควบคุม-ฝึกซ้อมโดย คุณครูชุติกาญจน์...

Read more

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตวนอู่

24-06-2566 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตวนอู่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 13.00 น. Mrs. Hu Meng Lan และครูเมธาวี จวง ครูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คน ร่วมกิจกรรมเทศกาลตวนอู่ หัวข้อ “บ๊ะจ่างเชื่อใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่” จัดโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง สร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมห่อบ๊ะจ่าง การแข่งเรือมังกร...

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 23 มิถุนายน 2566

23-06-2566 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2566/660623-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 21 มิถุนายน 2566

22-06-2566 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2566/660622-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 16 มิถุนายน 2566

21-06-2566 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2566/660621-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการติวโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปี2566

21-06-2566 Hits:212 ข่าวประชาสัมพันธ์

มาเตรียมพร้อมก่อนลงสนามกันจ้า.... โครงการติวโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ วันที่ 19 มิถุนายน 66 – 22 สิงหาคม 2566 โดยโรงเรียนได้เปิดติวใน 6 สาขา :คณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ,ดาราศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย , ฟิสิกส์ , เคมี, ชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบในเดือนสิงหาคม และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนค่ะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660621-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

19-06-2566 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ สมรรถนะของนักเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางโรงเรียน ปรึกษาหารือร่วมกับครูประจำชั้นเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน คืนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของภาครัฐ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วยเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี {lightgallery type=local path=images/news2566/660619-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

18-06-2566 Hits:158 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 คณะซิสเตอร์ คุณครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แห่รูปนักบุญอัญจลา เมริชี องค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลินฯ และเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660618-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสถาบันภาษา มช.

18-06-2566 Hits:181 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียนและครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ เข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และร่วมพูดคุยในส่วนความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักเรียน การสอบวัดระดับทางภาษาและรวมทั้งการพัฒนาครู ทั้งนี้เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660618-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

18-06-2566 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียนและครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (Uniserv) และคณะ เพื่อร่วมพูดคุยเรื่องความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาครูในทุกมิติเช่นเดียวกัน {lightgallery type=local path=images/news2566/660618-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Active Shooter : หนี ซ่อน สู้

16-06-2566 Hits:195 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา “Active Shooter : หนี ซ่อน สู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีความรู้ และทักษะในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น อันจะเกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ในการนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ และฝึกอบรมในโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660616-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 14 มิถุนายน 2566

16-06-2566 Hits:140 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2566/660616-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SOMJEED PAINTING CONTEST

15-06-2566 Hits:148 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้รับรางวัลชมเชย แคมเปญ SOMJEED PAINTING CONTEST ของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท {lightgallery type=local path=images/news2566/660615-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 18

15-06-2566 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลร่วมแสดง การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 18 ผลงานผ่านการตัดสินโดยศิลปินแห่งชาติ จะมีพิธีมอบรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงาน ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ เดือนกรกฏาคมนี้ จัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม {lightgallery type=local path=images/news2566/660615-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน Excella Web Junior Championships 2023

15-06-2566 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอชิรญา ปงกา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เข้าร่วมการแข่งขัน Excella Web Junior Championships 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงคู่ 14 ปี 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม 14ปี ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2566 ณ สนามแบดมินตัน CMI เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660615-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2566

14-06-2566 Hits:196 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660614-1 previewHeight=81 previewWidth=81}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

14-06-2566 Hits:193 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660614-2 previewHeight=81 previewWidth=81}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Piazza พาเพลิน ปีการศึกษา 2566

13-06-2566 Hits:866 ข่าวประชาสัมพันธ์

Piazza พาเพลิน ปีการศึกษา 2566 กิจกรรม Piazza พาเพลิน เป็นเวทีที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกตามความสามารถและความถนัดของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รับสมัคร นักเรียนที่สนใจแสดงความสามารถของตนเอง สามารถสมัครได้ที่ ห้องสมุด (ประถม/มัธยม) นักเรียนที่ร่วมแสดงความสามารถจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน {lightgallery type=local path=images/news2566/660613-1 previewHeight=139 previewWidth=81}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

13-06-2566 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิษย์เรยีนาเชลีวิทยาลัยรุ่น KAELYN ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 ในโอกาสนี้ คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู และน้อง ๆ ได้แสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 นี้ด้วย ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660613-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย อาจารย์ประภา วัฒนะคีรี

12-06-2566 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์อุร์สุลินฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยที่ได้สูญเสีย อาจารย์ประภา วัฒนะคีรี (ศิษย์เก่าเรยีนา รุ่น 12 , อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และผู้ริเริ่มระดมเงินกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน) ณ บ้านเลขที่ 425 ซอย 3 หมู่ 4 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่อาจารย์ประภา วัฒนะคีรี ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660612-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "TOA 3X3 Basketball All Thailand 2023"

12-06-2566 Hits:215 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "TOA 3X3 Basketball All Thailand 2023" จำนวน 3 ทีม ได้แก่ทีมรุ่นอายุไม่เกิน 18ปี หญิง จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีมที่ 1น.ส.แทมมาริน เบนากิล่า ม.5น.ส.วรวลันธ์ วชิระชาติ ม.5น.ส.แจสมิน รุทธ์ โฟรสท์ ม.5ทีมที่ 2 น.ส.วรรณษา ศรีบัวทิม ม.5น.ส.ณัททยารัตน์ นวคุณธรดิสรณ์ ม.5น.ส.ตะวันฉาย อุตมงค์ ม.4ทีมรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงจำนวน 1 ทีมด.ญ.กิตติพิชญ์...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) แชมป์เปี้ยนชิพ

12-06-2566 Hits:182 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4ได้รับรางวัล 4เหรียญทองกรรเชียง25เมตร รุ่น8ปี หญิงฟรีสไตล์25เมตร รุ่น8ปี หญิงฟรีสไตล์50เมตร รุ่น8ปี หญิงกรรเชียง50เมตร รุ่น8ปี หญิง2เหรียญเงิน กบ50เมตร รุ่น 8ปี หญิงผีเสื้อ25เมตร รุ่น 8ปี หญิง2เหรียญทองแดงผีเสื้อ50เมตร รุ่น 8ปี หญิงกบ25เมตร รุ่น 8ปี หญิงการแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 ณ สระว่ายน้ำเขลางค์รัตน์จัดแข่งขันโดย โรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง {lightgallery...

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

09-06-2566 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะซิสเตอร์อุร์สุลินฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ ด้วยความกตัญญู ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น มอบพานไหว้ครู และกรวยดอกไม้ แด่คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร และคณะครู และครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทนักเรียน นักเรียนบรรเลงดนตรีไทย ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม และคุณครูกระดาษทราย ตัวแทนนักเรียนเต้นจินตลีลาประกอบเพลงร้อยใจมากราบครู และประกาศผลการประกวดการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660609-1...

Read more

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

06-06-2566 Hits:134 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศศิธร สำมะโน ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพุทธสมาคม และมูลนิธิพุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660606-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน กำแพงเพชรเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 48

06-06-2566 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจันทร์พลอย มาลาธง คุณครูพลศึกษาของเรา เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน กำแพงเพชรเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 48 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง ในกีฬาวู้ดบอล ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2566 ณ เกาะกลางน้ำ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร {lightgallery type=local path=images/news2566/660606-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

02-06-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างพร้อมเพรียงกัน {lightgallery type=local path=images/news2566/660602-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น การทำขนม NERIKIRI (練り切り)

02-06-2566 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการทำขนมญี่ปุ่น NERIKIRI เป็นรูปดอกซากุระสีชมพู และฝึกชงชาเขียวญี่ปุ่นด้วยตนเอง บรรยากาศระหว่างทำกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น และได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นด้วยประสบการณ์จริง กิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบพระคุณอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน คือ 1. Mr.Takashi Omido ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารญี่ปุ่นจาก Okinawa, Japan 2. Mr. Masayuki Tanaka อาจารย์ผู้ประสานงานจาก Osaka, Japan {lightgallery type=local path=images/news2566/660602-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566

01-06-2566 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกผลงานเข้ารับรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 ผลงานดี กิจกรรมเด่น เน้นการเรียน จัดโดย #ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ {lightgallery type=local path=images/news2566/660601-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

01-06-2566 Hits:153 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี คือวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี 2566 คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก คือ : บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายของบุหรี่ โดยเฉพาะโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และต่อสังคม เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2566/660601-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ยุวฑูตวัฒนธรรม รุ่นที่ 14

01-06-2566 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชิสา ปิยะภาคี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับการคัดเลือก ยุวฑูตวัฒนธรรม รุ่นที่ 14 เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ นครลอสแอนเจอลิส -เมือง ดีทรอยส์ มิชิแกน -นครบอสตัน แมสซา ชูเซต สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4 เมษายน-12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660601-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Wednesday Talks by Regina Foreign Language Centre

31-05-2566 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday Talks by Regina Foreign Language Centre This morning, Wednesday 31 May 2023, the Board of Administrators joined the Foreign teachers’ meeting together with RC English team to welcome teachers to a new academic year and address the school's policies for...

Read more

กิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์

30-05-2566 Hits:167 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขากายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้เข้ามาแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ เปิดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ทำความรู้จักในสาขาวิชาชีพของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอัญจลา และห้องประชุมเมริชี {lightgallery type=local path=images/news2566/660530-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียน สสวท.

25-05-2566 Hits:164 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองห้องเรียน สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอัญจลา ในการประชุมเป็นการแจ้งนโยบายและความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนร่วมกัน โดยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อการวางแผนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต {lightgallery type=local path=images/news2566/660525-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัล " เยาวชนคนดีศรีเชียงใหม่ "

25-05-2566 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ได้รับคัดเลือกรับรางวัล " เยาวชนคนดีศรีเชียงใหม่ " เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660525-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 24 (Wanna be a Doctor Camp 24th)

24-05-2566 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวธมนวรรณ เจริญพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.) ได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 24 (Wanna be a Doctor Camp 24th) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2566 และได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดในการสอบ TSE (Timed Station Examination)" ในกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660524-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

24-05-2566 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยบาทหลวงยากอบ ธนิช ปันมณีกุล คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเมริชี {lightgallery type=local path=images/news2566/660524-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมพี่น้องรับขวัญ สานสัมพันธ์สู่ครอบครัว RC

23-05-2566 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “กิจกรรมพี่น้องรับขวัญ สานสัมพันธ์สู่ครอบครัว RC” ภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและเห็นคุณค่าของตนเอง ให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนปรองดองกันอย่างแท้จริงและความเคารพในความแตกต่าง เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660523-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ฑูตวัฒนธรรมแห่งสยาม

22-05-2566 Hits:149 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับตำแหน่ง “ทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม” จากการส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาจากชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ นำเสนอต่อวัฒนธรรมจังหวัด ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ขอขอบพระคุณทางชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบที่คัดเลือกเด็กหญิง ณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา ให้ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ค่ะ #ทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม {lightgallery type=local path=images/news2566/660522-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

HKISO 2023 (HongKong International Science Olympiad)

20-05-2566 Hits:199 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณฐมน เทศเกตุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ HKISO 2023 (HongKong International Science Olympiad) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0T6h7G8M6emgud9UHE2KbmcYswxLe29fRviaWKwZJEwPKJr7YoxvV7UhwHVZpfn3el&id=100063795743866&mibextid=SDPelY {lightgallery type=local path=images/news2566/660520-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจ และภาวนาไว้อาลัย คุณแม่ มารีอา ประจิม ห่อเร

20-05-2566 Hits:168 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจ และภาวนาไว้อาลัยในพิธีมิสซาปลงศพ คุณแม่ มารีอา ประจิม ห่อเร มารดาของซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อธิการิณีเจ้าคณะภาค คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย ณ วัดพระนามกรเยซู จังหวัดสิงห์บุรี ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดรับดวงวิญญาณของคุณแม่ให้ได้พักผ่อนตลอดนิรันดรในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ ณ สรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660520-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Welcome back to school from RC English

16-05-2566 Hits:227 ข่าวประชาสัมพันธ์

Welcome back to school from RC English ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่รั้วเรยีนาและเริ่มต้นปีการศึกษา 2566 ในเช้านี้ครูทีม RC English ทักทายนักเรียนด้วยรอยยิ้มและมอบขนมเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมวันแรก ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660516-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

5051502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6450
3295
13028
5020205
14755
71652
5051502

Your IP: 44.201.72.250
2023-10-04 21:00