• 590516_laudato si.jpg
 • 590712_501.jpg
 • 590820_thankyou.jpg
 • 600727_101_king10.jpg
 • 610327_team61.jpg
 • 610520_201_gogreen.jpg
article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


article thumbnailรับสมัครเจ้าหน้าที่ชาย
16/12/2018 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคเหนือ รุ่นอายุ 7-8 ปี คลาส E หญิง
17/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรเทพิน หงษ์หิรัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคเหนือ รุ่นอายุ 7 [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
17/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัญชพร ขะแส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไ [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีก [ ... ]


article thumbnailการประชุมปฏิบัติการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาพิเศษ
13/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูณธิดา จับจ่าย และคุณครูวชิราภรณ์ ขันธสีมา งานแนะแนว เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศ [ ... ]


article thumbnailการอบรม หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูรุ้งราวัลย์ วงศ์จันทร์มา ครูปรวิศ นครชัย และ ครูภานุพงศ์ ศุภจิตรานนท์ เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด [ ... ]


article thumbnailการปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
12/05/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอัญจลา  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสานสัมพันธ์วันแรงงานปี 2562
27/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์วันแรงงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลัง [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

 • 01-1_100000.jpg
 • 02-1_100000.jpg
 • 03-1_100000.jpg
 • 04-1_100000.jpg
 • 05-1_100000.jpg
 • 06-1_100000.jpg
 • 07-1_100000.jpg
 • 08-1_100000.jpg
 • 09-1_100000.jpg
 • 10-1_100000.jpg
 • 11-1_100000.jpg
 • 12-1_100000.jpg
 • 13-1_100000.jpg
 • 14-1_100000.jpg
 • 15-1_100000.jpg
 • 16-1_100000.jpg
 • 17-1_100000.jpg
 • 18-1_100000.jpg
 • 19-1_100000.jpg
 • 20-1_100000.jpg
 • 21-1_100000.jpg
 • 22-1_100000.jpg
 • 23-1_100000.jpg
 • 24-1_100000.jpg
 • 25-1_100000.jpg
 • 26-1_100000.jpg
 • 27-1_100000.jpg
 • 28-1_100000.jpg
 • 29-1_100000.jpg
 • 30-1_100000.jpg
 • 31-1_100000.jpg
 • 32-1_100000.jpg
 • 33-1_100000.jpg
 • 34-1_100000.jpg
 • 35-1_100000.jpg
 • 36-1_100000.jpg
 • 37-1_100000.jpg
 • 38-1_100000.jpg
 • 39-1_100000.jpg
 • 40-1_100000.jpg
 • 41-1_100000.jpg
 • 42-1_100000.jpg
 • 43-1_100000.jpg
 • 44-1_100000.jpg
 • 45-1_100000.jpg

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)