• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
  • 620527_queen.jpg
  • 620527_threm.jpg
  • 620809_101_queen9.jpg
article thumbnailชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
12/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา http://www.regina.ac.th/payment/


article thumbnailตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
09/09/2019 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     download ชั้นประถม [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailการแข่งขันกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ประจำปี 2562
17/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ประจำปี 2562 [ ... ]


article thumbnailการฝึกการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
14/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 ท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถา [ ... ]


article thumbnailโครงการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตวิทยาการดูแลนักเรียน การใช้ชุดความคิดเติบโต
14/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตวิทยาก [ ... ]


article thumbnailนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
14/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศ 1. เด็กหญิงอรชพร  จันทร์พุฒ นักเรียนชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศประ [ ... ]


article thumbnailตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 นำกล่องนม มอบให้กับทางบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า
13/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 นำกล่องนมจำนวน 10,151 กล่องมอบให้กับทางบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า เพื่อเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียว ที่สนับสนุ [ ... ]


article thumbnailรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ SSC Open lnvitational Midget
13/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรีย [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันเดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ
12/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันเดิน วิ [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)