article thumbnailตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2561
06/12/2018 | วิชาการประถม

ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นอนุบาล 3                download ชั้นประถมศึกษาป [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา
06/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailการประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งมีนั [ ... ]


article thumbnailการประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งมีนัก [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม English - French Day Camp 2018
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 120 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม English - French Day Camp 2018 ณ สวนทวีชล ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมเปิดโอกาสใ [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3 เทียนเล่มที่ 3 เทียนแห่งความชื่นชมยินดี บรรดาคนเลี้ยงแกะ ต่างชื่นชมยินด [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่ 18
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่ 18 เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ศึกษาผู้สร้างสันติล้านนา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ศึกษาผู้สร้างสันติล้านนา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะการเป็นผู้สร้างสั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่าย STEM STAR RC SEASON 2 “ดาราศาสตร์”
07/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 53 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย STEM STAR RC SEASON 2 “ดาราศาสตร์” เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนค้นพบศักย [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)