article thumbnailตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
12/02/2020 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     download ชั้นประ [ ... ]


article thumbnailชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
12/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา http://www.regina.ac.th/payment/


article thumbnailประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailพิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
21/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 https://www.fac [ ... ]


article thumbnailตัวแทนนักเรียนอนุบาล3 นำกล่องนมไปบริจาคจำนวน 9,352 กล่อง โครงการหลังคาเขียว และ RC GO GREEN
21/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ช่วยกันรวบรวมนำกล่องนม จำนวน 9,352 กล่อง ไปบริจาคให้กับบิ๊กซี สาขาดอนจั่น เชียงใหม่ เพื่อทำหล [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม world thinking day 2020 ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
20/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นอนุบาล3 จำนวน20 คน เข้าร่วมการแสดงละครและฟ้อนรำ และและนักเรียนสภานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020
19/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Bad [ ... ]


article thumbnailวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28
19/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที [ ... ]


article thumbnailนางสาวณัฐณิชา วุฒินันท์สุระสิทธิ์ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น
19/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา วุฒินันท์สุระสิทธิ์ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเยาวสตร [ ... ]


article thumbnailการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ปี 2563
17/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษ [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ซ้อมแผ่นดีนไหว-หนีไฟ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)