• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
  • 620527_queen.jpg
  • 620527_threm.jpg
  • 620809_101_queen9.jpg
article thumbnailประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
16/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ป [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ จินตคณิตนานาชาติ
15/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบัญยดา มหาวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันราย [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน 180 ไอคิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562
14/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงเจตนิพิต ติคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เด็กหญิงเหมือนพี่ ธิสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เด็กหญ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 การติวเสริมเติมเต็ม วิชา GAT เชื่อมโยงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
14/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สู่มหาวิทยาลัย...ในการติวเสริมเติมเต็ม วิชา GAT เชื่อมโยงภาษ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน La Journée Internationale de la Francophonie
14/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่เข้าร่วมการแข่งขัน La Journée Internationale de la Francophonie ณ โรงเรียนยุพราช เมื่อวันพฤหัส [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันอัจฉริยภาพทางเคมี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวภทรพรรณ มาลีเดช นางสาวชยาภรณ์ ฟองคำ นางสาวพุธิตา ระบิน และนางสาวศุภากร ชัยงามเมือง ชั้นมัธยมศ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน Sketch Design งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏณิชา สูยะนันทน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และนางสาววรนันท์ สืบน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)