• 590516_laudato si.jpg
 • 590712_501.jpg
 • 590820_thankyou.jpg
 • 600727_101_king10.jpg
 • 610327_team61.jpg
 • 610520_201_gogreen.jpg
article thumbnailประกาศรับสมัครครู และ บุคลากรทางการศึกษา
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


article thumbnailประกาศเลื่อนวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
05/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562


article thumbnailรับสมัครเจ้าหน้าที่ชาย
16/12/2018 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
12/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีกา [ ... ]


article thumbnailพิธีรดน้ำดำหัว คณะซิสเตอร์ คุณครูและเจ้าหน้าที่อาวุโส
12/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำดำหัว คณะซิสเตอร์ คุณครูและเจ้าหน้าที่อาวุโส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 ณ อาคารอ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนแลกเปลี่ยน Hachinohe St.Ursula High School, Aomori, Japan
12/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Ms.Nishimura Kaho นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก Hachinohe St.Ursula High School, Aomori, Japan เดินทางมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนแผนการเร [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy
12/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy เก็บข้อมูลปริมาณฝุ่น PM10 และ PM2.5 รวมถึงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2562
08/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวัชโรทัย สีขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ได้รับรางวัล ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรุ่นอายุ 12 ปีหญิง 
ชนะ [ ... ]


article thumbnailรับมอบอุปกรณ์โครงการ​พื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล​ depa Young Maker​ Space
05/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนงนภา ศิริเจริญไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนของโรงเรียนรับมอบอุปกรณ์โครงการ​พื้นที่พัฒนานักประดิ [ ... ]


article thumbnailการบรรยาย ในหัวข้อ "เรยีนารวมใจ สู้ภัยหมอกควัน"
05/04/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การบรรยาย ในหัวข้อ "เรยีนารวมใจ สู้ภัยหมอกควัน" โดยผศ.นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจแล [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

 • 01-1_100000.jpg
 • 02-1_100000.jpg
 • 03-1_100000.jpg
 • 04-1_100000.jpg
 • 05-1_100000.jpg
 • 06-1_100000.jpg
 • 07-1_100000.jpg
 • 08-1_100000.jpg
 • 09-1_100000.jpg
 • 10-1_100000.jpg
 • 11-1_100000.jpg
 • 12-1_100000.jpg
 • 13-1_100000.jpg
 • 14-1_100000.jpg
 • 15-1_100000.jpg
 • 16-1_100000.jpg
 • 17-1_100000.jpg
 • 18-1_100000.jpg
 • 19-1_100000.jpg
 • 20-1_100000.jpg
 • 21-1_100000.jpg
 • 22-1_100000.jpg
 • 23-1_100000.jpg
 • 24-1_100000.jpg
 • 25-1_100000.jpg
 • 26-1_100000.jpg
 • 27-1_100000.jpg
 • 28-1_100000.jpg
 • 29-1_100000.jpg
 • 30-1_100000.jpg
 • 31-1_100000.jpg
 • 32-1_100000.jpg
 • 33-1_100000.jpg
 • 34-1_100000.jpg
 • 35-1_100000.jpg
 • 36-1_100000.jpg
 • 37-1_100000.jpg
 • 38-1_100000.jpg
 • 39-1_100000.jpg
 • 40-1_100000.jpg
 • 41-1_100000.jpg
 • 42-1_100000.jpg
 • 43-1_100000.jpg
 • 44-1_100000.jpg
 • 45-1_100000.jpg

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)