• adscopy.jpg
 • hearder_July1.jpg
 • hearder_July2.jpg
 • hearder_July3.jpg
space50px.PNG
article thumbnailต้อนรับรองผู้อำนวยการและคณะครูจาก สพป.ชม.เขต6
25/07/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ซิสเตอร์ลดาพร  พิชิตพสุธาดล คณะผู้บริหารโรงเรียน ทีมบรรณารักษ์ พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเร [ ... ]


article thumbnail“SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2014”
25/07/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอัจฉราพร  จุมปา สาระสุขศึกษาและพละศึกษาระดับมัธยมนำนักเรียน ไปแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่2
25/07/2014 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบก [ ... ]


article thumbnailครูเชียงใหม่ ห่างไกลโรค
25/07/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูรุ่งอรุณ  สุขดี สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ...ครูเชียงใหม่ ห่างไกล [ ... ]


article thumbnailการฝึกซ้อมหนีภัยแผ่นดินไหว
25/07/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีภัยแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์เมื่อเก [ ... ]


article thumbnailแนะแนวการศึกษาต่อ...คณะแพทย์
23/07/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ครูจิราพร  นพวัฒนากร หัวหน้างานแนะแนวของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ...คณะแพทย์ ให [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ YuMi Deadly Program
23/07/2014 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ YuMi Deadly Program ชั้นป.4 เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมี ดร.ทิพวรรณ นันท [ ... ]


space50px.PNG
 • 570613_502.jpg
 • 561206-903.jpg
 • 570612_601.jpg
 • 570612_564.jpg
 • 570613_501.jpg
 • 561211-502.jpg
 • 561211-508.jpg
 • 01-111111.jpg
 • 561115-111.jpg
 • 570613_505.jpg
 • 561121-117.jpg
 • 570612_603.jpg
 • 570612_602.jpg
 • 561130-501.jpg
 • 561122-502.jpg
 • 561123-101.jpg
 • 561211-510.jpg
 • 561121-112.jpg
 • 570612_606.jpg
 • 561211-509.jpg
 • 570613_506.jpg
 • 570612_561.jpg
 • 570612_563.jpg
 • 561206-909.jpg
 • 561115-106.jpg
 • 561211-503.jpg
 • 561123-121.jpg
 • 561123-117.jpg
 • 570612_605.jpg
 • 570612_565.jpg
 • 570613_504.jpg
 • 561122-506.jpg
 • 561206-904.jpg
 • 570612_560.jpg
 • 561211-505.jpg
 • 570613_507.jpg
 • 561206-905.jpg
 • 570612_604.jpg
 • 561115-107.jpg
 • 561130-500.jpg
 • 570612_562.jpg
 • 561206-902.jpg
 • 561130-502.jpg
 • 561130-505.jpg
 • 561211-501.jpg
 • 561121-126.jpg
 • 561211-507.jpg
 • 561211-504.jpg
 • 561123-129.jpg
 • 561115-108.jpg
 • 561211-506.jpg
 • 561206-906.jpg
 • 561123-127.jpg
 • 561211-511.jpg
 • 561115-115.jpg
space50px.PNG

ก่อนโขนหญิงเรยีนา

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลอง-Saint-Marie-of-the-Incarnation-องค์อุปถัมภ์บ้านสีเหลือง

กิจกรรมค่ายคุณธรรมและเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรวันไหว้ครู57

กิจกรรมวันครอบครัว

พระมหาสมปองบรรยายธรรมที่เรยีนา

กิจกรรมอื่นๆ ที่ผ่านมา

space50px.PNG

www.regina.ac.th

h_video.jpg

80 ปีเรยีนา ข้าพเจ้ายินดีรับใช้

Give Thanks ฉลองบ้านสีเหลือง

การฝึกซ้อมโขนหญิง วันครอบครัว57

แถลงข่าว โขนหญิง ขบวนกีฬาสี56

หลีดสีฟ้า หลีดสีเขียว
sanregina.png

พฤศจิกายน 56 กันยายน 56

สิงหาคม 56 กรกฎาคม 56
article thumbnailการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น งานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
22/07/2014 | วิชาการประถม
article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันผู้สื่อข่าวเยาวชนชาววิทย์
05/06/2014 | Administrator
article thumbnailรางวัลชนะเลิศการสร้างแผนที่อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชียงใหม่
14/03/2014 | Administrator
article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ การประกวดภาพศิลป์
21/02/2014 | งานประชาสัมพันธ์
article thumbnailรางวัลชมเชยการแข่งขันการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ
18/02/2014 | วิชการมัธยม
article thumbnailกิจกรรมประกวดภาพวาด “เล่าเรื่องเยี่ยมเพื่อนรัก”
13/01/2014 | งานประชาสัมพันธ์
article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนม6 ที่ติดโควต้า มช
13/01/2014 | Administrator
h3-news.png
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
02/07/2014 | วิชาการประถม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนักเรียนโรงเรียนในเครืออุร์สุลิน
27/06/2014 | วิชาการประถม
ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
12/03/2014 | วิชการมัธยม
การแข่งขันการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ
18/02/2014 | วิชการมัธยม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
04/02/2014 | วิชการมัธยม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
03/02/2014 | วิชการมัธยม
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
30/01/2014 | วิชการมัธยม

ข่าวงานทะเบียนและวัดผล

ursulines_network.png
reginacoeli_network.png
right-h1.PNG
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
02/07/2014 | วิชาการประถม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนักเรียนโรงเรียนในเครืออุร์สุลิน
27/06/2014 | วิชาการประถม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-net ปี 2556
21/04/2014 | Administrator
ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
12/03/2014 | วิชการมัธยม
กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 และ ป.1 ปีการศึกษา 2557
21/02/2014 | วิชาการประถม
การแข่งขันการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ
18/02/2014 | วิชการมัธยม
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2556 (ป.1-6)
05/02/2014 | วิชาการประถม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
04/02/2014 | วิชการมัธยม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
03/02/2014 | วิชการมัธยม
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
30/01/2014 | วิชการมัธยม
right-h2.PNG

ข่าวจากห้องแนะแนว

item1.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1979
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3481
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15643
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน15124
mod_vvisit_counterเดือนนี้59540
mod_vvisit_counterเดือนก่อน110060
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด953580