article thumbnailรับสมัครเจ้าหน้าที่ชาย
16/12/2018 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailHer Majesty’s Ambassador to Thailand, H.E. Brian Davidson And Mr.Ben Savasti
18/01/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Her Majesty’s Ambassador to Thailand, H.E. Brian Davidson And Mr.Ben Savasti , Honorary British Consul Visit Regina Coeli College and British Council โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติในการต้อนรับ เอกอัครราชทู [ ... ]


article thumbnailเชิดชูเกียรติ "ครูดีเด่น" โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
17/01/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู ปี 2562 นางสาววนิดา หมื่นตูม ได้ร [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2562
17/01/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วม พิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2562 วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลย [ ... ]


article thumbnailการนิเทศติดดามและประเมินผลการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3
17/01/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การนิเทศติดดามและประเมินผลการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ เมื่อวันอังคาร ที [ ... ]


article thumbnailคุณครูในดวงใจของหนู
17/01/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ครูประยูร อวดร่าง ครูหนึ่งฤทัย ปากหวาน ครูกุลกัญญา ดรุณ ครูปรารถนา บุญประชารัตน์ ครูศิวพร สุยะ ครูเจียมใจ [ ... ]


article thumbnailงานแนะแนว เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ ติดอาวุธให้ผู้เรียนในยุค Digital Business 4.0
15/01/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูณธิดา จับจ่าย และคุณครูวชิราภรณ์ ขันธสีมา งานแนะแนว เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ ติดอาวุธให้ผู้เรียนในยุค Digital Business 4.0 ณ วิท [ ... ]


article thumbnailรางวัลเข็มฝีมือศรทองอันดับที่ 6 (TopTen) พร้อมเกียรติบัตร การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง
14/01/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทองอันดับที่ 6 [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

 • 1_100000-1.jpg
 • 2_50000-1.jpg
 • 3_50000-2.jpg
 • 4_30000-1.jpg
 • 5_30000-2.jpg
 • 6_30000-3.jpg
 • 7_30000-4.jpg
 • 8_20000-1.jpg
 • 9_20000-2.jpg
 • 10_20000-3.jpg
 • 11_20000-4.jpg
 • 12_10000-1.jpg
 • 13_10000-2.jpg
 • 14_10000-3.jpg
 • 15_10000-4.jpg
 • 16_10000-5.jpg
 • 17_10000-6.jpg
 • 18_10000-7.jpg
 • 19_5000-1.jpg
 • 20_5000-2.jpg
 • 21_5000-3.jpg
 • 22_3000-1.jpg
 • 23_3000-2.jpg
 • 24_3000-3.jpg
 • 25_3000-4.jpg
 • 26_2000-1.jpg
 • 27_2000-2.jpg
 • 28_2000-3.jpg
 • 29_1000-1.jpg
 • 30_1000-2.jpg
 • 31_1000-3.jpg
 • 32_500-1.jpg
 • 33_500-2.jpg

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)