space50px.PNG
article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน 7 ตำแหน่ง
27/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838
เรื [ ... ]


article thumbnailรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558
15/08/2014 | Administrator

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558 ทุกระดับชั้น   ติดต่อสอบถามรายละเอียด ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 053 - 282395 ต่อ 121 - 122   ใบสมัคร ใบสมัค [ ... ]


article thumbnailโครงการ Private Educational Administrators Project (PEAP)
02/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

โครงการ Private Educational Administrators Project (PEAP) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 08.00-16.00 น.


article thumbnailกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
02/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ประจำปีการศึกษา 2557 การนำเสนอผลงานวิจัยและสื่อเทคโนโลยีของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในวัน [ ... ]


article thumbnailโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา
02/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558  ครูจิราพร  นพวัฒนากร  และครูณธิดา ชัยณวงค์ งานแนะแนวโรงเรียนเรยีนาเชลวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการผู้บริ [ ... ]


article thumbnailการแสดงดนตรีของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ประจำภาคเรียนที่2/2557
02/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดการแสดงดนตรีของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ประจำภาคเรียนที่2/2557 ในวันเสาร์ ที่ [ ... ]


article thumbnailชนะเลิศการแข่งขันยิงธนู
02/03/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุณิกา จงไกรจักร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยิงธนูรายก [ ... ]


article thumbnailตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น อ.3-ม.5
23/02/2015 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้น อ.3     download ชั้น ป.1     download ชั้น ป.2     download ชั้น ป.3     download ชั้น [ ... ]


article thumbnailงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น ล้านนา - ญี่ปุ่น
23/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น ล้า [ ... ]


article thumbnailKantana Institute Open house 2014
23/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูพจวลัญช์  สายวงศ์อินทร์ และคุณครูอัจฉรียา  ไชยสิทธิ์ นำนักเรียนหญิงมีจำนวน  14 คนเข้าร่วมกิจกรรม Kantana Institute Open house 2014  ณ สถาบันก [ ... ]


article thumbnailเกียรติบัตร คือความภาคภูมิใจ
20/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  ซิสเตอร์ศิริลักษณ์  สุวภาพ  ได้มอบเกียรติให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในเทศกาลคริสตมาสตั้งแต [ ... ]


article thumbnailเสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ เท่าทันเทคโนโลยี สามัคคีอาเซียน
20/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงนภัส   วงศ์เมือง    เด็กหญิงบุณฑรีฎ์   จันทร์ศรี    และ เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เข้ [ ... ]


article thumbnailการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน
20/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเร [ ... ]


article thumbnailพิธีอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
20/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นปรัตถกร  [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ พุธรับเถ้า
18/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

มหาพรตเป็นช่วงเวลาเฉพาะซึ่งมีระยะเวลา 40 วัน  ที่ชวนให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอด  ซึ่งเป็นช่วงเวลาฟื้นฟูชีวิตคำนึง [ ... ]


article thumbnail"ค่ายนกสีฟ้าเรียนรู้ชีวิตอย่างมี สติ รู้ตน และเปิดใจ”
17/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายนกสีฟ้าให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ  "ค่ายนกสีฟ้าเรียนรู้ชีวิ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม ASEAN DAY ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
16/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ASEAN DAY ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ในวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเพื่อให้น [ ... ]


article thumbnail“ส่งเสริมพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ”
13/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ” ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมกับโรงเร [ ... ]


article thumbnailร่วมไว้อาลัยผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี
13/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วางพวงหรีดงานศพคุณพ่อยงยุทธ  ต๊ะแสง บิดาของอาจารย์ปาริฉัตร ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเปรม [ ... ]


article thumbnailโครงการปีกนกห่มดาว
13/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการปีกนกห่มดาว โดยมีกิจกรรม การ [ ... ]


article thumbnailYuMi Deadly Maths Program, Australia among 3private schools: Regina,Prince Royal and Jittra Wittaya
12/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์

YuMi Deadly Maths Program, Australia among 3 private schools: Regina, Prince Royal and Jittra Wittaya P.4/1 students studied Fractions by using a pizza, which was one of the maths techniques from YuMi Deadly Maths, QUT. and this challenging activity was created by 3 teachers from 3 private schools in Chiang Mai: Regina, Prince Royal and Jittra Wit [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น งานนิทรรศการญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์


นางสาวบุญยนงค์  จองสาม  นักเรียนชั้น ม.6/5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น น [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

www.regina.ac.th

h_video.jpg

80 ปีเรยีนา ข้าพเจ้ายินดีรับใช้

90 ปีอุรสุลิน ความฝันของพ่อ

รำถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

กีฬาสี57 ค่ายอนุบาล57

EIS. Health : P. 5 EIS. Science : P.4
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
h3-news.png

ข่าวงานทะเบียนและวัดผล

ursulines_network.png
reginacoeli_network.png
right-h1.PNG
Open Class for M. 1
06/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์
Open Class for P. 1
06/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณิตศาสตร์และเทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
05/02/2015 | งานประชาสัมพันธ์
ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
09/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
09/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
Visit to Japan - Parents meeting
08/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4
08/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่าย English Math Science (EMS Camp 2014)
11/12/2014 | งานประชาสัมพันธ์
right-h2.PNG
item1.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1275
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3370
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้16860
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน41055
mod_vvisit_counterเดือนนี้16860
mod_vvisit_counterเดือนก่อน127277
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1851675 • 571118_519.jpg
 • 571103_520.jpg
 • 571118_528.jpg
 • 571103_536.jpg
 • 571103_511.jpg
 • 571103_540.jpg
 • 561206-902.jpg
 • 561211-510.jpg
 • 571118_514.jpg
 • 571103_529.jpg
 • 571103_514.jpg
 • 571103_512.jpg
 • 571118_529.jpg
 • 571103_522.jpg
 • 571118_503.jpg
 • 571103_521.jpg
 • 571118_507.jpg
 • 571103_525.jpg
 • 571103_505.jpg
 • 561206-906.jpg
 • 571103_531.jpg
 • 571212_503.jpg
 • 571103_526.jpg
 • 571118_505.jpg
 • 571103_515.jpg
 • 571103_501.jpg
 • 571118_530.jpg
 • 571103_524.jpg
 • 561211-505.jpg
 • 571103_541.jpg
 • 571118_504.jpg
 • 571118_527.jpg
 • 571118_510.jpg
 • 571103_534.jpg
 • 571103_519.jpg
 • 561211-508.jpg
 • 571103_517.jpg
 • 571118_525.jpg
 • 571103_538.jpg
 • 561211-502.jpg
 • 571118_511.jpg
 • 570612_560.jpg
 • 571103_510.jpg
 • 570612_565.jpg
 • 571103_502.jpg
 • 571118_531.jpg
 • 571118_506.jpg
 • 571118_518.jpg
 • 571118_512.jpg
 • 570825_502.jpg
 • 571103_518.jpg
 • 571118_517.jpg
 • 571103_516.jpg
 • 571118_516.jpg
 • 571118_526.jpg
 • 571118_513.jpg
 • 571103_509.jpg
 • 580224_520.jpg
 • 571118_508.jpg
 • 571103_523.jpg
 • 571103_503.jpg
 • 571103_535.jpg
 • 571103_545.jpg
 • 571103_527.jpg
 • 571118_520.jpg
 • 570825_504.jpg
 • 570826_502.jpg
 • 571103_530.jpg
 • 571118_521.jpg
 • 571118_523.jpg
 • 571103_543.jpg
 • 571103_508.jpg
 • 571103_533.jpg
 • 571213_501.jpg
 • 571118_509.jpg
 • 571103_528.jpg
 • 571103_532.jpg
 • 571118_515.jpg
 • 561211-503.jpg
 • 571103_506.jpg
 • 571103_513.jpg
 • 571103_542.jpg
 • 571103_544.jpg
 • 571103_539.jpg
 • 561211-501.jpg
 • 570826_501.jpg
 • 571118_522.jpg
 • 571118_524.jpg