space50px.PNG
article thumbnailประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
28/01/2015 | Administrator

เรื่องหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แ [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน 6 ตำแหน่ง
27/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838
เรื [ ... ]


article thumbnailรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558
15/08/2014 | Administrator

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558 ทุกระดับชั้น   ติดต่อสอบถามรายละเอียด ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 053 - 282395 ต่อ 121 - 122   ใบสมัคร ใบสมัค [ ... ]


article thumbnailกองบุญข้าว “ข้าวอร่อย คนดี มีคุณธรรม”
29/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2558  คณะซิสเตอร์  คุณครู และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ได้ร่วมสมทบทุนเงินจากธารน้ำใจของนักเรี [ ... ]


article thumbnailทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
29/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา10.30-12.00 น. Stamford International University จัดทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอ [ ... ]


article thumbnailศิษย์เก่าเรยีนาฯ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
29/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น.  ศิษย์เก่าเรยีนาฯ แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ณ อาคารอนุส [ ... ]


article thumbnailแนะแนวการศึกษาให้นักเรียน
29/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 ม.ค.58 เวลา 08.00-09.00 น. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มาแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-6 ที่สน [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
27/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐพร  ชัยวรรณ    นางสาวนิรมล  วัชรไพรงาม    นางสาวเกวลิน  คฤงคารีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ได้รับรางวัลรองชนะ [ ... ]


article thumbnailPARATTAKORN LIVE IN CONCERT
27/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันจัดงานรุ่น (ปรัตถกร) โดยจัดงานคอนเสิร์ต PARATTAKORN LIVE IN CONCERT” ขึ้น เพื่อสานความสัมพันธ์ความสามั [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเกม24แต้ม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
27/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย โรงเรียนวชิรวิทย์ ช้างคลาน ได้จัดโครงการเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 14 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 23  มกราคม  2558  ภา [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Picture Dictation ระดับประถมศึกษาตอนต้น
27/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย  โรงเรียนวชิรวิทย์ ช้างคลาน ได้จัดโครงการเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 14 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 23  มกราคม  2558  ภ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
27/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย  โรงเรียนวชิรวิทย์ ช้างคลาน ได้จัดโครงการเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 14 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 23  มกราคม  2558 ภา [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาตอนต้น
26/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย  โรงเรียนวชิรวิทย์ ช้างคลาน ได้จัดโครงการเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 14 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 23  มกราคม  2558  ภ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
26/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย  โรงเรียนวชิรวิทย์ ช้างคลาน ได้จัดโครงการเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 14 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 23  มกราคม  2558  ภ [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเปิดพจนานุกรมไทย ระดับประถมศึกษาตอนต้น
26/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย  โรงเรียนวชิรวิทย์ช้างคลาน ได้จัดโครงการเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 14 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 23  มกราคม  2558  ภา [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแชร์บอลหญิงระดับประถมศึกษาตอนปลาย
26/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย  โรงเรียนวชิรวิทย์ ช้างคลาน ได้จัดโครงการเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 14 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 23  มกราคม  2558  ภา [ ... ]


article thumbnailเด็กดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่
22/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงมิ่งมุก เมียร์แมน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในวัน [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
22/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงมิ่งมุก เมียร์แมน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน [ ... ]


article thumbnailเริ่มต้นที่บ้าน สานที่ใจ สายใยสัมพันธ์ วันครอบครัวเรยีนา 57
21/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลั [ ... ]


article thumbnailครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

นางรุจิรา  สุนทรสุจริต  ครูกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัล ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึก [ ... ]


article thumbnailครูดีเด่นระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

นางลักขณา  คุ้มวัง ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัล ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา ประจ [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำ 2558
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2558 เกียรติครูยิ่งใหญ่  น้อมใจบูชา  เลิศล้ำคุณค่า  ศรัทธาพระคุณ วัน ศุกร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ว [ ... ]


article thumbnailพิธีบูรพาจารย์
15/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูรพาจารย์  ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

www.regina.ac.th

h_video.jpg

80 ปีเรยีนา ข้าพเจ้ายินดีรับใช้

รำถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

กีฬาสี57 ค่ายอนุบาล57

EIS. Health : P. 5 EIS. Science : P.4

Japanese Class : P. 3 ลอยกระทง
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
h3-news.png
ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
09/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
09/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4
08/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่าย English Math Science (EMS Camp 2014)
11/12/2014 | งานประชาสัมพันธ์
How to learn English successfully?
03/12/2014 | งานประชาสัมพันธ์
Science Training for primary teachers
28/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
Visit to Japan - Parents meeting
08/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรม แอ่วเฮือน เยือนผญา
01/12/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การบรรยายวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "นับถอยหลัง AEC - ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมของประชาคมภาคเหนือ"
20/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป
20/11/2014 | วิชการมัธยม
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป
14/11/2014 | วิชาการประถม
โครงการพัฒนาวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
11/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ข่าวงานทะเบียนและวัดผล

ursulines_network.png
reginacoeli_network.png
right-h1.PNG
ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
20/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
09/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
09/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
Visit to Japan - Parents meeting
08/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่วงคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4
08/01/2015 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่าย English Math Science (EMS Camp 2014)
11/12/2014 | งานประชาสัมพันธ์
How to learn English successfully?
03/12/2014 | งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรม แอ่วเฮือน เยือนผญา
01/12/2014 | งานประชาสัมพันธ์
Science Training for primary teachers
28/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
right-h2.PNG

ข่าวจากห้องแนะแนว

item1.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3618
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4545
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20068
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน26148
mod_vvisit_counterเดือนนี้110057
mod_vvisit_counterเดือนก่อน179806
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1698485 • 571103_536.jpg
 • 571118_517.jpg
 • 571103_502.jpg
 • 571103_533.jpg
 • 571118_503.jpg
 • 571103_523.jpg
 • 571103_516.jpg
 • 571103_540.jpg
 • 571103_505.jpg
 • 571118_511.jpg
 • 561206-902.jpg
 • 570612_560.jpg
 • 571213_501.jpg
 • 571118_530.jpg
 • 561211-501.jpg
 • 571118_514.jpg
 • 571103_531.jpg
 • 561211-508.jpg
 • 561206-906.jpg
 • 571103_526.jpg
 • 571118_523.jpg
 • 561211-510.jpg
 • 571118_509.jpg
 • 571118_512.jpg
 • 571103_513.jpg
 • 571118_526.jpg
 • 571118_505.jpg
 • 571103_532.jpg
 • 571118_527.jpg
 • 571118_513.jpg
 • 571103_538.jpg
 • 571118_510.jpg
 • 561211-502.jpg
 • 571103_508.jpg
 • 571103_501.jpg
 • 571103_544.jpg
 • 570825_504.jpg
 • 571103_541.jpg
 • 571118_507.jpg
 • 571103_527.jpg
 • 571103_506.jpg
 • 571103_542.jpg
 • 571103_521.jpg
 • 571103_535.jpg
 • 571103_530.jpg
 • 571103_503.jpg
 • 561211-505.jpg
 • 571103_517.jpg
 • 571103_525.jpg
 • 571118_506.jpg
 • 571118_518.jpg
 • 571118_508.jpg
 • 571103_528.jpg
 • 571118_521.jpg
 • 571103_543.jpg
 • 571103_534.jpg
 • 571103_515.jpg
 • 571118_525.jpg
 • 570612_565.jpg
 • 571103_520.jpg
 • 571118_519.jpg
 • 561211-503.jpg
 • 571103_511.jpg
 • 571103_519.jpg
 • 571103_545.jpg
 • 571118_522.jpg
 • 571118_528.jpg
 • 571118_516.jpg
 • 571118_529.jpg
 • 570825_502.jpg
 • 571118_515.jpg
 • 571103_524.jpg
 • 571118_524.jpg
 • 570826_501.jpg
 • 571103_529.jpg
 • 570826_502.jpg
 • 571103_518.jpg
 • 571118_504.jpg
 • 571212_503.jpg
 • 571118_520.jpg
 • 571103_514.jpg
 • 571103_512.jpg
 • 571118_531.jpg
 • 571103_522.jpg
 • 571103_539.jpg
 • 571103_510.jpg
 • 571103_509.jpg