• 590516_laudato si.jpg
 • 590712_501.jpg
 • 590820_thankyou.jpg
 • 600727_101_king10.jpg
 • 610327_team61.jpg
 • 610520_201_gogreen.jpg
article thumbnailระบบค้นหาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562
12/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ระบบค้นหาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 http://www.regina.ac.th/payment62/


article thumbnailตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
08/02/2019 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นอนุบาล 3               download ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [ ... ]


article thumbnailประกาศเลื่อนวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
05/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562


article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
25/01/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailรับสมัครเจ้าหน้าที่ชาย
16/12/2018 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailรับฟังการบรรยายโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562
15/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอภิญญา คำเหมือดแอ่ และ ครูณพัชร ใสสอาด เข้าร่วมการรับฟังการบรรยายโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบกา [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝางโต้ลมหนาวต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 7
13/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวัชโรทัย สีขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล - 3 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ท่าผีเสื้ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ อายุ 10 ปี ในการแข่งขันแบดมินตันYOUTH LEAGUE SEASON 3 ภาคเหนือ
13/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัญชพร ขะแส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ อายุ 10 ปี ในการแข่ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษา
12/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ และ วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับมัธยม ได้มีการแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยม [ ... ]


article thumbnailการบรรยายรายละเอียดหลักสูตร Digital Industry Integration DII (หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล)
12/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ครูณธิดา จับจ่าย และนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีจำนวน 4 คน เข้าร่วม [ ... ]


article thumbnailรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ของจังหวัดเชียงใหม่ จากคณะกรรมการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
11/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสำนักงาน [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 2019 Bangkok, Thailand
11/02/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 2019 Bangkok, Thailand ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุ [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

 • 01-1_100000.jpg
 • 02-1_100000.jpg
 • 03-1_100000.jpg
 • 04-1_100000.jpg
 • 05-1_100000.jpg
 • 06-1_100000.jpg
 • 07-1_100000.jpg
 • 08-1_100000.jpg
 • 09-1_100000.jpg
 • 10-1_100000.jpg
 • 11-1_100000.jpg
 • 12-1_100000.jpg
 • 13-1_100000.jpg
 • 14-1_100000.jpg
 • 15-1_100000.jpg
 • 16-1_100000.jpg
 • 17-1_100000.jpg
 • 18-1_100000.jpg
 • 19-1_100000.jpg
 • 20-1_100000.jpg
 • 21-1_100000.jpg
 • 22-1_100000.jpg
 • 23-1_100000.jpg
 • 24-1_100000.jpg
 • 25-1_100000.jpg
 • 26-1_100000.jpg
 • 27-1_100000.jpg
 • 28-1_100000.jpg
 • 29-1_100000.jpg
 • 30-1_100000.jpg
 • 31-1_100000.jpg
 • 32-1_100000.jpg
 • 33-1_100000.jpg
 • 34-1_100000.jpg
 • 35-1_100000.jpg
 • 36-1_100000.jpg
 • 37-1_100000.jpg
 • 38-1_100000.jpg
 • 39-1_100000.jpg
 • 40-1_100000.jpg
 • 41-1_100000.jpg
 • 42-1_100000.jpg
 • 43-1_100000.jpg
 • 44-1_100000.jpg
 • 45-1_100000.jpg

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)