ตารางเรียนระดับชั้นอนุบาล3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ...
Read more
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 - มัธยมศึกษาปีที่ ...
Read more
ฝ่ายวิชาการขอให้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ข่าวค่ะ หัวข้อ ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

11-06-2564 Hits:108 :

Read more

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน (SUMMER 2021) ปีการศึกษา 2564 3-20 May. 2021 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

01-05-2564 Hits:883 :

Read more

ตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2...

03-04-2564 Hits:986 :

Read more

ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ปฏิทินรวม ปีการศึกษา 2564 1.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน อ.3 รอบทั่วไป 2.ระเบีย...

25-08-2563 Hits:7345 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน              -     ...

20-04-2563 Hits:6520 :

Read more

วันเสาร์ ที่22 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์มลิวัลย์  จำรัสธรางกูล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาติ ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอ...

24-05-2564 Hits:94 :

Read more

ผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563   ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 2       มหา...

12-05-2564 Hits:577 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 5/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...

06-05-2564 Hits:492 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบ Smart TV เครื่องละ 12,000 บาท รวม ...

06-05-2564 Hits:127 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13 ...

29-04-2564 Hits:333 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 2 ...

14-04-2564 Hits:413 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ...

09-04-2564 Hits:252 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิ...

07-04-2564 Hits:256 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 กิจกรรมสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ...

07-04-2564 Hits:195 :

Read more

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณเทียมทิพย์ กิติบ...

05-04-2564 Hits:199 :

Read more

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน และทางโรงเรีย...

05-04-2564 Hits:221 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วม "การประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษต...

03-04-2564 Hits:183 :

Read more

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน สรุปผลพรรค RC WE CARE ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นสภานักเร...

29-03-2564 Hits:209 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยใจมากราบครู” สำหรับครูผู้เกษียณงาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ท่...

29-03-2564 Hits:259 :

Read more

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวใ...

24-03-2564 Hits:203 :

Read more

คณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร และคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ครูอุษา ไชยนุรักษ์ เนื่องในโอกาส ที่ได้รับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ที่ปฏิบั...

24-03-2564 Hits:233 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระ...

24-03-2564 Hits:194 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกร...

22-03-2564 Hits:221 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 การแสดงศักยภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้าน IQ  แ...

22-03-2564 Hits:191 :

Read more

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tasha ได้มอบของที่ระลึก เครื่องทำน้ำเย็น เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนไ...

22-03-2564 Hits:205 :

Read more

วันศุกร์ ที่  12 มีนาคม 2564 พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อัน...

22-03-2564 Hits:196 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 พิธีปัจฉิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีซิสเตอร์สมจิตร ครองบุญศรี เป็นประธาน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพร...

19-03-2564 Hits:249 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 จำนวน 40 คน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใ...

09-03-2564 Hits:616 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รักษ์โลก ร่วมใจ ต้านภัยสู้โควิด” เพื่อให้นักเรียนเห็นค...

09-03-2564 Hits:258 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรม “ค่ายนกน้อยใส่ใจรักษ์โลก” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้าน...

09-03-2564 Hits:252 :

Read more

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ.อ...

04-03-2564 Hits:272 :

Read more

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2564 และร่วมปล่อยปลาลงแม่น้ำปิง เนื่องในวันมาฆบูช...

02-03-2564 Hits:342 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพอพันธ์ ไพวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขั...

02-03-2564 Hits:275 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "การศึกษาต่อประเทศญ...

28-02-2564 Hits:275 :

Read more

"ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT 2020)   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน...

23-02-2564 Hits:293 :

Read more

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ...

23-02-2564 Hits:404 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมฟันฝ่าสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคา...

22-02-2564 Hits:247 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า รักษ์โลก เรียนรู้ สู้โควิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนปล...

22-02-2564 Hits:276 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ฮักกัน ฮักบ้าน ฮักโลก” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องก...

22-02-2564 Hits:272 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2021 เพื...

22-02-2564 Hits:271 :

Read more

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานอนามัยโรงเรียน ได้จัดอบรม ตามโครงการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลสุขภาพสายตา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึก...

22-02-2564 Hits:272 :

Read more

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.3 ป.4 และ ป.6 จำนวน 6 คน เข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง โดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ ว...

22-02-2564 Hits:268 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานนิทรรศการสาขาวิชาภาษาจีน "เปิดประตูสู่แดนมังกร" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังต่...

22-02-2564 Hits:212 :

Read more

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้า...

19-02-2564 Hits:280 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมใจป้องกันภัยสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื...

19-02-2564 Hits:233 :

Read more

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า ณ วัดน้อย...

17-02-2564 Hits:266 :

Read more

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่าย“นกสีฟ้ารักษาบ้านที่อาศัย ร่วมใจดูแลโลก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้อง...

17-02-2564 Hits:229 :

Read more

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ารักษ์โลก รักษ์ตัวเรา” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์...

17-02-2564 Hits:231 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 2 คนที่สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้รับทุนศึกษา...

14-02-2564 Hits:316 :

Read more

Chinese New Year 2021 เทศกาลตรุษจีน ในปีนี้ ทางศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมอวยพร คณะผู้บริหารและครูชาวต่างประเทศ ภายในบริเวณโรงเรียน {lightgal...

14-02-2564 Hits:313 :

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร...

14-02-2564 Hits:277 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลทิพย์ ปาลี นางสาวพิมพ์ชนก สุขุมสาทร และ นางสาวสุภัคพิชญา ชัยเทพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้า...

14-02-2564 Hits:282 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน และ นายกศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำของขวัญเยี...

09-02-2564 Hits:291 :

Read more

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อมการขอใช้อาคารประกอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มาตรวจความพร้อมของอาคารพลศึกษาอนุ...

09-02-2564 Hits:268 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน และ นายกศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำของขวัญอำน...

09-02-2564 Hits:295 :

Read more

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนา...

05-02-2564 Hits:286 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน นำกระเช้าแ...

05-02-2564 Hits:271 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนร...

05-02-2564 Hits:249 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ของนักเรียนมัธ...

01-02-2564 Hits:338 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564 การปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องศาสนาประถม   {lightgallery type...

01-02-2564 Hits:365 :

Read more

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วม...

27-01-2564 Hits:320 :

Read more

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิท...

27-01-2564 Hits:406 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงสุรภี  วาสนาพิตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาก...

25-01-2564 Hits:294 :

Read more

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดวจน...

25-01-2564 Hits:380 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล และตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า นา...

25-01-2564 Hits:341 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง การเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564   ...

21-01-2564 Hits:500 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 ...

20-01-2564 Hits:322 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ วงศ์เมือง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 1 ธันวาค...

19-01-2564 Hits:467 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 1.นางสมพร ธรรมสุภา ได้รับรางวัล เกียรติยศว...

18-01-2564 Hits:353 :

Read more

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ แบบสอนสด (Live) ด้วย Google Meet  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดการเรียนก...

16-01-2564 Hits:439 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ {lightgallery type=local path=images/news/640113_1 previewHeight=141...

13-01-2564 Hits:586 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำกระเช้าและของขวัญ...

11-01-2564 Hits:400 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันก...

11-01-2564 Hits:361 :

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ร...

06-01-2564 Hits:372 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การวาดภาพการบังเกิดของพระกุมารเยซู ในการจัดทำการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ ในเดือนธันวาคม ของโรงเรียน...

06-01-2564 Hits:331 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10   {lightgaller...

06-01-2564 Hits:380 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวั...

06-01-2564 Hits:368 :

Read more

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน...

06-01-2564 Hits:449 :

Read more

ประกาศจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์และการวัดประเมินผล (วันที่ 4-17 มกราคม 2564) ...

04-01-2564 Hits:1398 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9   {lightgallery ...

03-01-2564 Hits:603 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8   ...

24-12-2563 Hits:603 :

Read more

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส THIS GIRL LOVES CHRISTMAS ปี ค.ศ.2020 และมีการมอบรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประ...

22-12-2563 Hits:499 :

Read more

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มท...

21-12-2563 Hits:464 :

Read more

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครูได้ส่งมอบความรักและสันติสุข...

21-12-2563 Hits:416 :

Read more

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และคุณครูคริสต์โรงเรียนเร...

17-12-2563 Hits:423 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 “กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ ก่...

17-12-2563 Hits:430 :

Read more

วันจันทร์ที่ 14  ธันวาคม 2563  ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่...

14-12-2563 Hits:438 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์อุร์สุลิน และคณะเจ้าหน้าที่คริสต์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจของเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำ...

14-12-2563 Hits:414 :

Read more

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม "การเขียนจดหมายส่...

14-12-2563 Hits:425 :

Read more

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  ซิสเตอร์พวงเพชร  ฮวดศิริ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 ...

07-12-2563 Hits:491 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...

07-12-2563 Hits:429 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ...

04-12-2563 Hits:508 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบ...

04-12-2563 Hits:553 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดภาว...

03-12-2563 Hits:518 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ได้พัฒนาการเรียนการสอน จนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่า...

03-12-2563 Hits:552 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน ผู้สืบทอดจิตตารมณ์นักบุญอัญจลาและผู้รับใช้ที่ดีของพระเป็นเจ้า : ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี , ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา , ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์ , ซิสเตอร์อรศรี มนตรี

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

1733082
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1047
5343
21291
1684128
45310
133841
1733082

Your IP: 3.237.22.21
2021-06-12 11:28