แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก
Read more
ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฉบับที่ 6 ...
Read more
ฝ่ายวิชาการขอให้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ข่าวค่ะ หัวข้อ ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 สำหรับการจัดห้องเรียนเข้าสู่ภาวะปกติ (On Site) ระดับชั้นอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นอ...

01-09-2563 Hits:829 :

Read more

ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ปฏิทินรวม ปีการศึกษา 2564 1.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน อ.3 รอบทั่วไป 2.ระเบีย...

25-08-2563 Hits:1868 :

Read more

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) เปิดรับสมัครนักเรี...

06-08-2563 Hits:557 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน          -         ...

20-04-2563 Hits:2655 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยคุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ...

28-09-2563 Hits:10 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันเยาวชนแ...

28-09-2563 Hits:14 :

Read more

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ชิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย เจ้าคณะอุร์สุลินภาคประเทศไทย โดยได้เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในหัวข้อ “เสริม...

28-09-2563 Hits:24 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน “ ระดับมัธยมศึกษาตอนป...

28-09-2563 Hits:12 :

Read more

กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ หัวข้อ “นักเรียนยุค New Normal ใส่ใจดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home)” วันศุกร์ที่ 25 กั...

25-09-2563 Hits:35 :

Read more

ระหว่างวันที่ วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วม“กิจกรรมค่ายคุณธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อนักเรียนได้ฝึกเจริญ...

25-09-2563 Hits:38 :

Read more

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4 / 2563 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องแน...

24-09-2563 Hits:42 :

Read more

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ซิสเตอร์ คุณครู  และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5  ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนกันยายน ณ วัดน้อยบ้านซิ...

23-09-2563 Hits:65 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และครูจ...

21-09-2563 Hits:88 :

Read more

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำทีมหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ “Clean food good taste” โดย...

21-09-2563 Hits:51 :

Read more

ระหว่างวันที่ 15 -19 กันยายน 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ออมเงินกับธนาคารออมสิน" โดยมีวั...

21-09-2563 Hits:59 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563......กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสา”ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรื...

18-09-2563 Hits:59 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563.......กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนรู้ทักษ...

18-09-2563 Hits:56 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563…....กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “รักษ์โลกด้วยมือเรา” (Care the Earth with Our Hands) ของน...

18-09-2563 Hits:86 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเทศบาลนครเชี...

18-09-2563 Hits:62 :

Read more

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 บาทหลวงคริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณให้กับนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ...

16-09-2563 Hits:79 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญาภา มาลาพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 15&Under ...

16-09-2563 Hits:71 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาตาวี พรสุรีมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 15&Under ใน...

16-09-2563 Hits:60 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล - รางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 1...

15-09-2563 Hits:81 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์เซิน ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) และคณะเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและร่วมลงนา...

10-09-2563 Hits:89 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 อาจารย์มารุต  จาติเกตุ ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “อาหารปลอดภ...

10-09-2563 Hits:94 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ  วงศ์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระ...

10-09-2563 Hits:87 :

Read more

วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย ม.5/1 นางสาวจิรวรรณ โอฬารรัตน์มณี ม.5/1 นางสาววิชญนันทน์ ดวงอาภัย ม.6/1 และนางสาวเรณุกา พงศ์กิดาการ ม...

09-09-2563 Hits:68 :

Read more

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 นางสาวอัญชภัฏ ศรลัมพ์ นางสาวรัฐธีภัค ไพสิฐเบญจพล นางสาวชนม์นิภ...

01-09-2563 Hits:101 :

Read more

พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในพิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนต้นแบบคนดีศรี...

31-08-2563 Hits:106 :

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 ครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประ...

31-08-2563 Hits:108 :

Read more

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรียาวดี วดีศิริศักดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เข้ารับ...

25-08-2563 Hits:156 :

Read more

การอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านระบบ SWIS วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมการลงคะแนนข...

24-08-2563 Hits:109 :

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ครูปิยนารถ สุเมตติกุล ครูนงนภา ศิริเจิญไชย ครูมัธยา ไชยนุรัก...

24-08-2563 Hits:97 :

Read more

กิจกรรม “ผญาปัญญา ฮักษาโลก มรดกเวียงพิงค์”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ..........วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563  กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ต...

23-08-2563 Hits:109 :

Read more

“กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์โลกและเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ” ชั้นมัธยม...

23-08-2563 Hits:124 :

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET สำหรับผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ......วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2...

20-08-2563 Hits:96 :

Read more

การจัดค่ายปฐมนิเทศ : สร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ....วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ : ส...

20-08-2563 Hits:165 :

Read more

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 งานอนามัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลรา...

20-08-2563 Hits:165 :

Read more

กิจกรรม บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New Normal …. วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรม บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New ...

20-08-2563 Hits:149 :

Read more

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โครงการค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 ...

20-08-2563 Hits:149 :

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET  วันที่ 15 สิงหาคม 2563  ตัวแทนครู จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัต...

20-08-2563 Hits:147 :

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรณะเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัยอย่างเหมาะสม ......วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 คร...

17-08-2563 Hits:120 :

Read more

โครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ......วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนคณะกรรมกา...

17-08-2563 Hits:188 :

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะซิสเตอ...

14-08-2563 Hits:185 :

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล   วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และวางพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

14-08-2563 Hits:136 :

Read more

การประชุม เรื่อง การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564     วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการการประชุมผู้ปกครองเร...

13-08-2563 Hits:128 :

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 ครูจิราพร นพวัฒนากร และ ครูปิยนารถ ...

13-08-2563 Hits:151 :

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซิสเตอ...

11-08-2563 Hits:140 :

Read more

การฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 8 ประจำปีการ 2563 “พันธุ์ไม้สู้ฝัน” วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน ...

10-08-2563 Hits:107 :

Read more

“กิจกรรมตามรอยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะครูทีมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กล...

10-08-2563 Hits:135 :

Read more

กิจกรรมค่าย “ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่าย “ปฐมนิเทศนักเรียน ...

10-08-2563 Hits:118 :

Read more

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน  ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหารของโรงเรียน ให้การ...

06-08-2563 Hits:137 :

Read more

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหาร ร่วมต้อนรับศิษย์เก่านำทีมโดยนายกสมาคมนักเรียนเก่า คุณเทียมทิพ...

06-08-2563 Hits:174 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึก...

04-08-2563 Hits:195 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น...

04-08-2563 Hits:152 :

Read more

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยพร้อมทีมบริหารรับมอบเจลล้างมือและนมถั่วเหลือง จากบริษัทไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนลในเครือ...

04-08-2563 Hits:142 :

Read more

คุณกิตติ ปิ่นไชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เป็นตัวแทนมอบไม้ถูพื้นจำนวน 81 ชุดและนำ้ยาดันฝุ่นให้กับโรงเรียนเพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดห้องเรียนเนื่องจากส...

04-08-2563 Hits:105 :

Read more

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563        โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัด “กิจกรรมบูรณาการ” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น...

29-07-2563 Hits:238 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเก...

25-07-2563 Hits:240 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู โดยมีคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครูอาวุโส ครูสนับสนุน ครูหัวหน้าระดับชั้น ตัวแทน...

25-07-2563 Hits:279 :

Read more

วันพุธที่ 22กรกฎาคม2563 จากการประสานงานของผศ. ประภา. วัฒนะคีรี (รุ่น2512)คณะซิสเตอร์และทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมนักเรียนเก่าเร...

25-07-2563 Hits:200 :

Read more

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม2563 คณะชิสเตอร์และทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณสุดาลักษณ์ เลี่ยวเธียรชัย ศิษย์เก่ารุ่น16 ตัวแทน ธาราอีซูซุ...

23-07-2563 Hits:234 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณ คุณภาวดี จรัสมนัสกุลหรือพี่แดงศิษย์เก่าเรยีนารุ่น 18 ที่ได้มอบเฟสชิว. อีกทั้งท่านยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรร...

20-07-2563 Hits:203 :

Read more

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครเชียงใหม่(ครั้งที่ 2)เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส...

20-07-2563 Hits:214 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขัน PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาคเห...

14-07-2563 Hits:219 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย        จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่าCOVID-19ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเฝ้าระวังป้องกั...

10-07-2563 Hits:218 :

Read more

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563            สมาคมผู้ปกครองและครูจัดประชุมครั้งที่ 1เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่และติดตามการดำเนินงานของทางโรงเรียนในการ...

10-07-2563 Hits:268 :

Read more

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ขอขอบพระคุณตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2515 ที่ได้บริจาคเงิน 10,600 บาท และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2517 บริจาคเงิน 3,000 บาทให้กับทางโรงเรี...

09-07-2563 Hits:240 :

Read more

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครูและนักเรียนทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมการผลิตเจลล้างมือ โดยมีวิทยากรจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทย...

09-07-2563 Hits:326 :

Read more

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล. ผู้จัดการพร้อมด้วยคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณโตมา แมทธิว เรอเน่โอลิวิเย่ร์...

07-07-2563 Hits:260 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ครูนฤมล คงเจริญ ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563 จากคณะส...

07-07-2563 Hits:247 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดยคณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมศิษย์เก่าได้ร่วมปรึกษาหารือวางแผนแแต่งตั้งคณะกรรมการดำเน...

07-07-2563 Hits:258 :

Read more

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 256 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูใหม่ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตน ในโรงเรียน แล...

30-06-2563 Hits:547 :

Read more

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทำงานตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโ...

26-06-2563 Hits:493 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องก...

26-06-2563 Hits:447 :

Read more

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณ เพื่อแ...

21-06-2563 Hits:497 :

Read more

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับกระบวนการ RCLC ( Regina Coeli Learning Cycle ) ด้วยการ...

19-06-2563 Hits:463 :

Read more

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจิตวิทยาสำหรับครูในการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัย ให้กั...

18-06-2563 Hits:564 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ร่วมลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการ โปรแกรมSWIS PLUS ระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิ...

15-06-2563 Hits:577 :

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกั...

13-06-2563 Hits:559 :

Read more

ตัวแทนผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่...

12-06-2563 Hits:492 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัด ต่างประเทศ ให้เดินทางกล...

11-06-2563 Hits:899 :

Read more

รับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630529_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli...

29-05-2563 Hits:848 :

Read more

ตัวแทนคณะครูจำนวน 23 ท่าน เข้าร่วมการอบรมปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS PLUS เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และรวมถึงการให้บริกา...

27-05-2563 Hits:811 :

Read more

" มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น " คุณสมนึก ตั้งก่อสกุล นักเรียนเก่าเรยีนาเชลีฯ รุ่นปี พ.ศ. 2500 มอบหน้ากากอนามัย...

21-04-2563 Hits:1144 :

Read more

" วารสารบ้านและโรงเรียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2562 " วารสารบ้านและโรงเรียนฉบับใหม่ มาแล้ว สามารถเข้าชม ฉบับออนไลน์ได้จาก หน้าเว็บไซด์โดย สาม...

14-04-2563 Hits:1597 :

Read more

" มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า  " เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้มอบน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านดอยสุเทพ เพื่อ...

01-04-2563 Hits:1197 :

Read more

" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย " "เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะคร...

30-03-2563 Hits:1183 :

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 {lightgallery type=...

23-03-2563 Hits:1254 :

Read more

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden -...

23-03-2563 Hits:1282 :

Read more

บรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียน...

23-03-2563 Hits:1192 :

Read more

เนื่องด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานอำลาสถาบ...

23-03-2563 Hits:1342 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2563

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563

 

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563

ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารและครูต้อนรับผู้ปกครอง การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนและฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเคล็ด(ไม่)ลับ เข้าใจโลกโซเชียล ฉบับพ่อแม่ 4.0 โดย คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ บล็อกเกอร์เพจ Parents One ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมรับใบรายงานผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 รับเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

703057
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2877
5796
28834
645699
101798
116170
703057

Your IP: 75.101.220.230
2020-09-28 18:18