โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประกาศผลการเรียน ...
Read more
เราจะปล่อยให้โลกของเราถูกทำลายแบบนี้ หรือ ...
Read more
    ชั้นอนุบาล 3 (KINDERGARTEN 3) กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

20-10-2564 Hits:1203 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

20-04-2563 Hits:8771 :

Read more

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมของปีการศึกษา 2564 เพื่...

20-03-2563 Hits:4354 :

Read more

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะคร...

20-01-2565 Hits:43 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565  ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์และทีมบริหารร่วมแสดงความยินดี สรุปผล...

20-01-2565 Hits:73 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณีพิเศษ) เป็นเ...

19-01-2565 Hits:68 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิรินยา พาร์แฮม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR ใ...

17-01-2565 Hits:62 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุรภี วาสนาพิตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอน...

17-01-2565 Hits:54 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 20/2564 เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 {lightgallery type=local p...

14-01-2565 Hits:91 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิรินยา พาร์แฮม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับทอง จากการเข้าร่วมทดสอบ พัฒนาเตรียมความพร้อมทักษะควา...

12-01-2565 Hits:80 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเจตนิพิฐ ติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ...

12-01-2565 Hits:79 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ปัญญารู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี และรางวัลรองชนะเลิศ...

12-01-2565 Hits:71 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 19/2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 ...

02-01-2565 Hits:103 :

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Virtual Christmas 2021 “Merry Christmas & Happy New Year” วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นักเรียนและท่านผ...

23-12-2564 Hits:136 :

Read more

แจ้งให้ทราบ เรื่อง   ทบทวนแนวทางในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อ้างถึงจดหมายโรงเรียนถึงผู้ปกครองทุกร...

22-12-2564 Hits:119 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี ...

13-12-2564 Hits:105 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี...

13-12-2564 Hits:91 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี...

12-12-2564 Hits:118 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พ...

12-12-2564 Hits:88 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 18/2564 เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 25...

09-12-2564 Hits:210 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกวิสรา พุทธชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดประด...

22-11-2564 Hits:162 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ขยายการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ...

19-11-2564 Hits:208 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปัน...

15-11-2564 Hits:142 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี ...

15-11-2564 Hits:269 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9...

12-11-2564 Hits:173 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ขยายการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 (อ้างถึงประกาศคณะกรรมการโรค...

29-10-2564 Hits:279 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะซิสเตอร์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ คาทอลิก เข้าร่วมกิจกรรมสวดสายประคำโอกาสปิดเดือนแม่พระ โดยภาวนาเพื่อพระศาสน...

27-10-2564 Hits:185 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พ...

25-10-2564 Hits:190 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พ...

25-10-2564 Hits:188 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาช่วยปรับภูมิทัศน์ บริ...

25-10-2564 Hits:225 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและ...

22-10-2564 Hits:183 :

Read more

การฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน รายละเอียดดังรูปแนบ ...

21-10-2564 Hits:488 :

Read more

วัวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ...

21-10-2564 Hits:180 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 15/2564 เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 ตุลาคม 256...

21-10-2564 Hits:235 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตัวแทนกลุ่ม EVERGREEN ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ...

18-10-2564 Hits:169 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้...

18-10-2564 Hits:209 :

Read more

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลั...

18-10-2564 Hits:178 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร รับมอบเครื่องกรองน้ำจาก ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยและทีมงานซ่าง บร...

17-10-2564 Hits:217 :

Read more

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล และรายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงาน ประกวดประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้คริสต์มาส “D.I.Y. Party Hat” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 {lightgal...

17-10-2564 Hits:393 :

Read more

ข่าวสารจากงานวิชาการ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ...

17-10-2564 Hits:367 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 14/2564 เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษ...

17-10-2564 Hits:386 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้อ...

11-10-2564 Hits:186 :

Read more

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย...

09-10-2564 Hits:229 :

Read more

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 กลุ่ม EVERGREEN ร่วมแบ่งปันความรัก ด้วยการมอบเกลือ ให้กับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 9 ตัน สังคมสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม...

08-10-2564 Hits:208 :

Read more

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง และทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Google Classroom และรูปแบบ On Hand ภาคเรียนที่ 1...

05-10-2564 Hits:245 :

Read more

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวาทโอ...

04-10-2564 Hits:285 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอต้อนรับนักเรียนกลับสู่บ้านเรยีนาอีกครั้งด้วยความยินดี การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง และทาง...

04-10-2564 Hits:391 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณเทียมทิพย์ กิตติบุตรนายกสมาคมนักเรียนเก่าพร้อมด้วยคุณพรพิมล ชวนชัย...

30-09-2564 Hits:215 :

Read more

ระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2564 นางจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสมพร  ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พบผู้อำนวยการโร...

30-09-2564 Hits:221 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 13/2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...

30-09-2564 Hits:349 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  ร่วมฤด...

23-09-2564 Hits:335 :

Read more

ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหาร ครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี ...

20-09-2564 Hits:287 :

Read more

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ศรีไพร  ตาอินทร์ ประธานฝ่ายปฐมว...

16-09-2564 Hits:260 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 12/2564 เรื่อง การชะลอการเปิดเรียน On-Site ในวันที่ 20 กันยายน 2564 และการขยายการเรียนการสอนในรูปแบบ Onl...

16-09-2564 Hits:313 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 11/2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีท...

14-09-2564 Hits:415 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 นายดนัย  สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อมของโ...

13-09-2564 Hits:293 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 10กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก ...

10-09-2564 Hits:287 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่า และ คุณเทียมทิ...

09-09-2564 Hits:290 :

Read more

แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเงินอุด...

08-09-2564 Hits:544 :

Read more

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหาร+น้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นก...

07-09-2564 Hits:239 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหาร จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจ...

02-09-2564 Hits:278 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 10/2564 เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...

31-08-2564 Hits:419 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าได้เข้ามาช่วยโรง...

31-08-2564 Hits:302 :

Read more

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จ...

26-08-2564 Hits:331 :

Read more

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล...

26-08-2564 Hits:284 :

Read more

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล...

26-08-2564 Hits:285 :

Read more

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรั...

26-08-2564 Hits:318 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะซิสเตอร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันมอบสิ่งของ+อาหาร เพื่อเป็นกำลังใจ...

26-08-2564 Hits:285 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้...

26-08-2564 Hits:289 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำน้ำกระชายน้ำผึ้ง...

26-08-2564 Hits:297 :

Read more

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน...

26-08-2564 Hits:281 :

Read more

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันท...

26-08-2564 Hits:257 :

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน แผนการเรียนศิปล์อาชีพ ศิลปะการอาหารและการจัดการ (Culinary Arts and Management Program)   กรอกใบสมัครออนไลน์...

11-08-2564 Hits:645 :

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน แผนการเรียนศิลป์อาชีพ การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Services and He...

11-08-2564 Hits:739 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ·       * นางสาวโญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งข...

09-08-2564 Hits:391 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ ส...

06-08-2564 Hits:282 :

Read more

  ...

06-08-2564 Hits:192 :

Read more

วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564  ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ...

04-08-2564 Hits:283 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการความรู้คู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาอุร์สุลิน ด้วยคุณค...

04-08-2564 Hits:426 :

Read more

วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน...

03-08-2564 Hits:296 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 9/2564 เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตารางเรีย...

29-07-2564 Hits:568 :

Read more

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทย...

13-07-2564 Hits:417 :

Read more

รายชื่อเกียรติบัตร ผลงานบอกรักแม่และอวยพรแม่ภาษาฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสวันแม่ รายวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4   1. นางสาว ณัฐญ...

08-07-2564 Hits:545 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม“กิจกรรมสังคมพัฒนา...เพื่ออาหารปลอดภัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหารปลอดภัย เรย...

06-07-2564 Hits:432 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 คุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และอาจารย์ประภา วัฒนคีรี ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่น 12 ได้เชิญนัก...

05-07-2564 Hits:438 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อ...

30-06-2564 Hits:494 :

Read more

...

29-06-2564 Hits:807 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รุ่น TASHA ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% {lightgallery ty...

28-06-2564 Hits:949 :

Read more

ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ...

28-06-2564 Hits:764 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อ...

27-06-2564 Hits:790 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อ...

25-06-2564 Hits:661 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงา...

17-06-2564 Hits:490 :

Read more

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวา...

14-06-2564 Hits:716 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม ANGELA AWARD 2021 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม (Angela Award 2021) ศิษย์เก่าดีเด่น

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 10: 20 ปี สานสัมพันธ์แห่งรัก

ที่ได้นำความรู้ในวิชาชีพของตนไปปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ นำจิตตารมณ์เซอร์เวียมไปใช้

เป็นหลักในการประกอบอาชีพและในการดำเนินชีวิต และเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ศิษย์รุ่นหลังๆ

ต่อไป

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

2653061
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
6674
14609
2611471
99527
99358
2653061

Your IP: 75.101.211.110
2022-01-27 02:20