โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยประกาศผลการเรียน ...
Read more
เราจะปล่อยให้โลกของเราถูกทำลายแบบนี้ หรือ ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรี...

20-10-2565 Hits:1312 :

Read more

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลา (วันเสาร์) ภาคเรียนที่ 2/2565 การเรี...

17-10-2565 Hits:392 :

Read more

กิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้นักเรียนค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อน และความถนัดของตนผ่านประสบการณ์ วิธีการ และกิจกรรมที่ห...

17-10-2565 Hits:197 :

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที...

16-10-2565 Hits:500 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

20-04-2563 Hits:14287 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ร่วมฉลอง 90 ป...

18-11-2565 Hits:65 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดโครงการ ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคมภายใต้แผนงาน ส่งเสริมพัฒนา...

18-11-2565 Hits:33 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 “นกสีฟ้าร่วมใจแบ่งปันคิดสร้างสรรค์อย่างมี...

17-11-2565 Hits:39 :

Read more

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ“นกส...

17-11-2565 Hits:51 :

Read more

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (ค่ายDay Camp ห้องเรียน สสวท. ม...

17-11-2565 Hits:49 :

Read more

การเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงผลงานและนำเสนอ Project Approach เรื่องท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ...

16-11-2565 Hits:31 :

Read more

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “นกสีฟ้าเริงร่า กล้า...

16-11-2565 Hits:35 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนา...

12-11-2565 Hits:46 :

Read more

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ Mr.Tanaka Masayuki, the representativ...

11-11-2565 Hits:120 :

Read more

การรำประกอบเพลงแม่ระมิงค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล3 เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความสามารถ การร้องรำทำเพลง การทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายไปตามลีล...

11-11-2565 Hits:61 :

Read more

ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดให้มีกิจกรรมค่าย “นกสีฟ้า ป.6 คิดดี ทำดี มีวิจารณญาณ ฉลองตำนานครบรอบ 90 ปี”เพื...

11-11-2565 Hits:63 :

Read more

เรื่องกล้วยๆแต่ไม่กล้วย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ตอนที่ 2 เรียนรู้ประโยชน์ของกล้วย ในห้องเรียนREC ROOM และห้องสมุนไพร ...

10-11-2565 Hits:59 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 7พฤศจิกายน 2565 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ Mr.Kazuyoshi Aoki, President and CEO CANVASGATE และทีม...

10-11-2565 Hits:63 :

Read more

ความลับของสีดำ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์น้อยของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 จะเหมือนกับเป็นนักสืบที่ค้นหาว่า ปากกาเมจิกสีดำยี่ห้อต่าง ๆ เกิดจากการผ...

09-11-2565 Hits:53 :

Read more

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด และคณะผู้บริหารของโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันลอยก...

09-11-2565 Hits:79 :

Read more

การทำคอนเทนต์ แนะนำโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนแบบโครงการ Project Approach เรื่องTik Tok ของเด็กๆ อ.3/1 ...

08-11-2565 Hits:87 :

Read more

I like ...... I don't like..... บอกความรู้สึกของตนเองในการพูดสื่อสาร ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 {lightgallery type=loc...

08-11-2565 Hits:47 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เปิดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...

07-11-2565 Hits:68 :

Read more

การเรียนรู้ของเด็ก สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้เด็กมีส่วนร่วม กิจกรรมห้องครูเดียร์วันนี้เด็กๆชั้นอนุบาล3 ได้ร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลง Mr...

05-11-2565 Hits:55 :

Read more

The 10th Anniversary Ceremony of Exchange between Aomori Chuo Gakuin University and Regina Coeli College การลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้า...

05-11-2565 Hits:54 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส...

05-11-2565 Hits:38 :

Read more

The 10th Anniversary Ceremony of Exchange between Aomori Chuo Gakuin University and Regina Coeli College การลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกล...

05-11-2565 Hits:43 :

Read more

ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการ...

04-11-2565 Hits:88 :

Read more

สนุกกับเลข ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ฝึกกระบวนการคิดเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า น้อยกว่า ทำให้เด็กรู้จักค่าของจำนวนตัวเลข ...

03-11-2565 Hits:68 :

Read more

การพับกระดาษต้องอาศัยสมาธิ ในการใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลให้สติปัญญาของเด็กพัฒนาได้เป็นอย่างดี อาศัยกระบวนการ การจดจำเกี่ยว...

02-11-2565 Hits:372 :

Read more

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะซิสเตอร์ คุณครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมวจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ ทั้งคณะซ...

02-11-2565 Hits:96 :

Read more

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดหา เหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัยของเด็ก ห้องเรียนนั...

02-11-2565 Hits:95 :

Read more

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหาร ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมั...

02-11-2565 Hits:55 :

Read more

ห้องเรียน REC ROOM วางแผนทำ Paper mache ระบบสุริยะจักรวาล Project Approach เรื่อง Sky Systems KG.3/2 ...

01-11-2565 Hits:48 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดย ศูนย์ภาษาต่างประเทศ Regina Foreign Language Centre จัดกิจกรรม Halloween เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ภาพ...

31-10-2565 Hits:67 :

Read more

กิจกรรม Halloween Dance ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย T. Rebecca กับ T. Anna ...

31-10-2565 Hits:47 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการแจ้งกำหนดการเชิญผู้ปกครองรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/25...

30-10-2565 Hits:75 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน...

30-10-2565 Hits:49 :

Read more

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดย ศูนย์ภาษาต่างประเทศ ทีมครูต่างชาติจะจัดกิจกรรม Halloween ในคาบเรียนภาษาอังกฤษ ...

29-10-2565 Hits:62 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยศูนย์ภาษาต่างประเทศจัด กิจกรรมเตรียมเทศกาล Halloween ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย T. Rebecca Holzer ...

29-10-2565 Hits:65 :

Read more

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น ต้อนรับ Halloween   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-3 p...

29-10-2565 Hits:52 :

Read more

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 สนุกกับภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์ 万圣节快乐 wàn shèng jié kuài lè สุขสันต์วันฮาโลวีน 糖果 tángguǒ ลูกอม 南瓜 nánguā...

29-10-2565 Hits:59 :

Read more

ฝ่ายวิชาการ (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ) ขอแจ้งกิจกรรม Halloween ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 65   {lightgallery type=local path=i...

29-10-2565 Hits:56 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) ครั้...

28-10-2565 Hits:65 :

Read more

British Council NEWSLINE OCTOBER 2022   {lightgallery type=local path=images/news2565/651028-2 previewHeight=281 previewWidth=189}Im...

28-10-2565 Hits:60 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญสีบ้าน 3องค์ คือ นักบุญอุร์สุลา นักบุญแมรี่ ออ...

28-10-2565 Hits:85 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン日本文化交流会) วันอังคาร ที่ 25 ตุล...

27-10-2565 Hits:67 :

Read more

การทดลองเรียนรู้น้ำจืด น้ำเค็ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ...

27-10-2565 Hits:47 :

Read more

REC ROOM วันนี้เด็กๆชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้ เรื่องลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ของใบเตย ที่ห้องเรียนสมุนไพร กับคุณครูนัฐกชพร สุรางคุปกุล   ...

27-10-2565 Hits:69 :

Read more

เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกทำคอนเทนต์ ลงในTik Tok ในการเรียนการสอน project approach เรื่อง tiktok ...

27-10-2565 Hits:71 :

Read more

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย เข้าร่วมสวดสายประคำ ในโอกาสเดือนแม่พระ พร้อมกับคริสตชนทั่ว...

26-10-2565 Hits:60 :

Read more

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย มาทดลองสังเกตความแตกต่างระหว่างน้ำจืด กับน้ำเค็มกัน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไข่ไก่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจืด ไข่ไก่จึงจมน้...

25-10-2565 Hits:128 :

Read more

กิจกรรมห้องเรียน REC ROOM ประดิษฐ์ร่มน้อย สร้างสรรค์ลายเส้นตามความคิดจินตนาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อให้ผลที่เกิดข...

25-10-2565 Hits:129 :

Read more

กำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอน On S...

23-10-2565 Hits:66 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนา...

22-10-2565 Hits:125 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ผศ.ประภา วัฒนะคีรี ศิษย์เก่าเรยีนา รุ่น 2512 ผู้ประสานงานกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 และอาจารย์โปษัณ เย็นบุตร ผู้...

21-10-2565 Hits:70 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร มอบรางวัลให้นักนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดถ้วยรางวัล เหรียญรา...

21-10-2565 Hits:93 :

Read more

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาล ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนตุลาคม และโอกาสวันแพร่ธรรมส...

19-10-2565 Hits:56 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญยอร ทวีชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท...

19-10-2565 Hits:55 :

Read more

ขอเชิญนักเรียน ตั้งแต่ชั้น อ.3 ถึงชั้นป. 2 เข้าร่วมการประกวด Video Clip Speech Contest 2022   โดยให้แต่งกายชุดฮาโลวีน หรือตัวละครฮาโลวีนที่นักเรียนช...

18-10-2565 Hits:66 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอต้อนรับนักเรียนกลับสู่บ้านเรยีนาอีกครั้งด้วยความยินดี ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถ...

17-10-2565 Hits:57 :

Read more

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกันภาวนาขอพรจากพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิ...

15-10-2565 Hits:84 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย งานบุคลากรได้จัดโครงการ “ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่...

15-10-2565 Hits:78 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย งานบุคลากรได้จัดโครงการ “ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปีการศึกษา 2565” หัวข้อ คิดอย่างมีวิ...

15-10-2565 Hits:178 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม "90ปี เรยีนา ค่ายสภานักเรียนบูรณาการโครงการอาหารปลอดภั...

10-10-2565 Hits:132 :

Read more

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มุ่งพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในทุกด้า...

10-10-2565 Hits:103 :

Read more

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี ...

10-10-2565 Hits:89 :

Read more

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีส่งนักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ (ศิลปะการอาหารและการจัดการ) และคุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพได้เข้าร่วม อบรม...

08-10-2565 Hits:124 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโนรู ระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2565 ย้อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ.2554 ระยะเวลา 11 ปี โรงเรียนได้รับผล...

07-10-2565 Hits:123 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์2.2 การสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนก...

07-10-2565 Hits:118 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน RC Happy Weekend โดยจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 - ว...

01-10-2565 Hits:102 :

Read more

วันพุธที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Power Up Workshop) ในหัวข้อ Fie...

30-09-2565 Hits:110 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหาร ร่วมต้อนรับ Mr.Kazuyoshi Aoki, President and CEO C...

29-09-2565 Hits:86 :

Read more

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเร...

28-09-2565 Hits:118 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเจตนิพิฐ ติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2565 ให้...

25-09-2565 Hits:110 :

Read more

คว้าชัยชนะ เก็บแต้ม1คะแนน ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล ตัวแทนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอาย...

25-09-2565 Hits:99 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพิศา เขื่อนแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ของเ...

25-09-2565 Hits:150 :

Read more

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติสมาคมสถานศึกษา...

24-09-2565 Hits:120 :

Read more

ร่วมส่งกำลังใจ แรงเชียร์ ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล ตัวแทนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ...

24-09-2565 Hits:107 :

Read more

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 กิจกรรมเสริมเย็น ‘’วิชาเรียนเทควันโด’’ มุ่งเน้นเห็นถึงความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียน จึงไ...

23-09-2565 Hits:101 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรง...

23-09-2565 Hits:116 :

Read more

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิชา RC ENGLISH by T.Pip นักเรียนจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น Fruit Smoothie, Egg throwing และ G...

23-09-2565 Hits:98 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ครั้งแรกกับการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ ‘’หญิงไทยใจสากล’’ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

22-09-2565 Hits:110 :

Read more

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงของโรงเรียน ร่วมซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลกับทางโรงเรี...

21-09-2565 Hits:106 :

Read more

ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2565 รายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

21-09-2565 Hits:96 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรสิริ เพียรมงคล และนางสาวชนมท์นิภา เลี้ยงสกุลอุดม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้น...

20-09-2565 Hits:129 :

Read more

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดี กลัดดอกไม้สำหรับนักเรี...

20-09-2565 Hits:143 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร และครูผู้สอนกลุ่มสาระการง...

20-09-2565 Hits:115 :

Read more

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 มีกิจกรรมการประกวดกระปุกออมสินrecycle ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชา สังคมศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาช้างค...

19-09-2565 Hits:97 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภั...

19-09-2565 Hits:182 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนา...

16-09-2565 Hits:126 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โ...

16-09-2565 Hits:159 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โ...

16-09-2565 Hits:136 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โ...

16-09-2565 Hits:119 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โ...

16-09-2565 Hits:127 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

RC 90th Anniversary Blessing Time โดยทีมบริหาร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

 

คลิปอวยพรฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย RC 90th Anniversary Blessing Time. โดยทีมบริหาร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

 

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรยีนาเชลีวิทยาลัยกันนะคะ

ติดตามทาง.....Website : www.regina.ac.th | Facebook : regina coeli college | โทรศัพท์ : 053 282395 ต่อ 101

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

3909840
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
183
4166
4349
3874155
120849
126988
3909840

Your IP: 44.197.198.214
2022-11-29 01:12