กรอกและพิมพ์ใบมอบตัว นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล3 ...
Read more
ประกาศผลสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ประกาศผลสาระ
Read more
    ชั้นอนุบาล 3 (KINDERGARTEN 3) กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน รายละเอียดดังรูปแนบ ...

21-10-2564 Hits:20 :

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

20-10-2564 Hits:62 :

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

11-06-2564 Hits:1684 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

20-04-2563 Hits:7878 :

Read more

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมของปีการศึกษา 2564 เพื่...

20-03-2563 Hits:3696 :

Read more

วัวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ...

21-10-2564 Hits:6 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 15/2564 เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 ตุลาคม 256...

21-10-2564 Hits:22 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตัวแทนกลุ่ม EVERGREEN ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ...

18-10-2564 Hits:16 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้...

18-10-2564 Hits:26 :

Read more

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลั...

18-10-2564 Hits:18 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร รับมอบเครื่องกรองน้ำจาก ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยและทีมงานซ่าง บร...

17-10-2564 Hits:27 :

Read more

ข่าวสารจากงานวิชาการ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ...

17-10-2564 Hits:34 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 14/2564 เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษ...

17-10-2564 Hits:47 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้อ...

11-10-2564 Hits:39 :

Read more

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย...

09-10-2564 Hits:48 :

Read more

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 กลุ่ม EVERGREEN ร่วมแบ่งปันความรัก ด้วยการมอบเกลือ ให้กับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 9 ตัน สังคมสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม...

08-10-2564 Hits:53 :

Read more

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง และทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Google Classroom และรูปแบบ On Hand ภาคเรียนที่ 1...

05-10-2564 Hits:87 :

Read more

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวาทโอ...

04-10-2564 Hits:135 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอต้อนรับนักเรียนกลับสู่บ้านเรยีนาอีกครั้งด้วยความยินดี การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง และทาง...

04-10-2564 Hits:227 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณเทียมทิพย์ กิตติบุตรนายกสมาคมนักเรียนเก่าพร้อมด้วยคุณพรพิมล ชวนชัย...

30-09-2564 Hits:67 :

Read more

ระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2564 นางจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสมพร  ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พบผู้อำนวยการโร...

30-09-2564 Hits:62 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 13/2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...

30-09-2564 Hits:176 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  ร่วมฤด...

23-09-2564 Hits:178 :

Read more

ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหาร ครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี ...

20-09-2564 Hits:123 :

Read more

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ศรีไพร  ตาอินทร์ ประธานฝ่ายปฐมว...

16-09-2564 Hits:101 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 12/2564 เรื่อง การชะลอการเปิดเรียน On-Site ในวันที่ 20 กันยายน 2564 และการขยายการเรียนการสอนในรูปแบบ Onl...

16-09-2564 Hits:152 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 11/2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีท...

14-09-2564 Hits:250 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 นายดนัย  สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อมของโ...

13-09-2564 Hits:146 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 10กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก ...

10-09-2564 Hits:118 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่า และ คุณเทียมทิ...

09-09-2564 Hits:121 :

Read more

แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเงินอุด...

08-09-2564 Hits:183 :

Read more

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหาร+น้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นก...

07-09-2564 Hits:96 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหาร จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจ...

02-09-2564 Hits:123 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 10/2564 เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...

31-08-2564 Hits:270 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าได้เข้ามาช่วยโรง...

31-08-2564 Hits:149 :

Read more

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จ...

26-08-2564 Hits:178 :

Read more

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล...

26-08-2564 Hits:141 :

Read more

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล...

26-08-2564 Hits:137 :

Read more

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรั...

26-08-2564 Hits:156 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะซิสเตอร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันมอบสิ่งของ+อาหาร เพื่อเป็นกำลังใจ...

26-08-2564 Hits:124 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้...

26-08-2564 Hits:103 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำน้ำกระชายน้ำผึ้ง...

26-08-2564 Hits:120 :

Read more

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน...

26-08-2564 Hits:122 :

Read more

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันท...

26-08-2564 Hits:115 :

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน แผนการเรียนศิปล์อาชีพ ศิลปะการอาหารและการจัดการ (Culinary Arts and Management Program)   กรอกใบสมัครออนไลน์...

11-08-2564 Hits:350 :

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน แผนการเรียนศิลป์อาชีพ การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Services and He...

11-08-2564 Hits:393 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ·       * นางสาวโญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งข...

09-08-2564 Hits:218 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ ส...

06-08-2564 Hits:153 :

Read more

วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564  ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ...

04-08-2564 Hits:154 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการความรู้คู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาอุร์สุลิน ด้วยคุณค...

04-08-2564 Hits:251 :

Read more

วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน...

03-08-2564 Hits:154 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 9/2564 เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตารางเรีย...

29-07-2564 Hits:404 :

Read more

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทย...

13-07-2564 Hits:264 :

Read more

รายชื่อเกียรติบัตร ผลงานบอกรักแม่และอวยพรแม่ภาษาฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสวันแม่ รายวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4   1. นางสาว ณัฐญ...

08-07-2564 Hits:312 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม“กิจกรรมสังคมพัฒนา...เพื่ออาหารปลอดภัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหารปลอดภัย เรย...

06-07-2564 Hits:268 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 คุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และอาจารย์ประภา วัฒนคีรี ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่น 12 ได้เชิญนัก...

05-07-2564 Hits:274 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อ...

30-06-2564 Hits:296 :

Read more

...

29-06-2564 Hits:561 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รุ่น TASHA ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% {lightgallery ty...

28-06-2564 Hits:657 :

Read more

ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ...

28-06-2564 Hits:504 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อ...

27-06-2564 Hits:550 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อ...

25-06-2564 Hits:386 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงา...

17-06-2564 Hits:336 :

Read more

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวา...

14-06-2564 Hits:496 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564  สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการประช...

14-06-2564 Hits:472 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ ห้องอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคม...

14-06-2564 Hits:342 :

Read more

  กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ป.1      กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสา”ภูมิปัญญารักษ์โลก การแสดงศักยภาพของนักเรียน ...

01-06-2564 Hits:495 :

Read more

  กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ม.4  ...

01-06-2564 Hits:489 :

Read more

    กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ม.1        ...

01-06-2564 Hits:462 :

Read more

วันเสาร์ ที่22 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์มลิวัลย์  จำรัสธรางกูล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาติ ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอ...

24-05-2564 Hits:589 :

Read more

ผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563   ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 2       มหา...

12-05-2564 Hits:1073 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 5/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...

06-05-2564 Hits:954 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบ Smart TV เครื่องละ 12,000 บาท รวม ...

06-05-2564 Hits:427 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13 ...

29-04-2564 Hits:631 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 2 ...

14-04-2564 Hits:697 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ...

09-04-2564 Hits:508 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิ...

07-04-2564 Hits:680 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 กิจกรรมสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ...

07-04-2564 Hits:483 :

Read more

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณเทียมทิพย์ กิติบ...

05-04-2564 Hits:476 :

Read more

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน และทางโรงเรีย...

05-04-2564 Hits:669 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วม "การประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษต...

03-04-2564 Hits:478 :

Read more

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน สรุปผลพรรค RC WE CARE ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นสภานักเร...

29-03-2564 Hits:553 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยใจมากราบครู” สำหรับครูผู้เกษียณงาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ท่...

29-03-2564 Hits:707 :

Read more

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวใ...

24-03-2564 Hits:542 :

Read more

คณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร และคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ครูอุษา ไชยนุรักษ์ เนื่องในโอกาส ที่ได้รับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ที่ปฏิบั...

24-03-2564 Hits:681 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระ...

24-03-2564 Hits:498 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกร...

22-03-2564 Hits:689 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 การแสดงศักยภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้าน IQ  แ...

22-03-2564 Hits:527 :

Read more

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tasha ได้มอบของที่ระลึก เครื่องทำน้ำเย็น เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนไ...

22-03-2564 Hits:628 :

Read more

วันศุกร์ ที่  12 มีนาคม 2564 พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อัน...

22-03-2564 Hits:607 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 พิธีปัจฉิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีซิสเตอร์สมจิตร ครองบุญศรี เป็นประธาน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพร...

19-03-2564 Hits:586 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 จำนวน 40 คน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใ...

09-03-2564 Hits:1009 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รักษ์โลก ร่วมใจ ต้านภัยสู้โควิด” เพื่อให้นักเรียนเห็นค...

09-03-2564 Hits:527 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรม “ค่ายนกน้อยใส่ใจรักษ์โลก” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้าน...

09-03-2564 Hits:555 :

Read more

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ.อ...

04-03-2564 Hits:602 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม ANGELA AWARD 2021 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม (Angela Award 2021) ศิษย์เก่าดีเด่น

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 10: 20 ปี สานสัมพันธ์แห่งรัก

ที่ได้นำความรู้ในวิชาชีพของตนไปปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ นำจิตตารมณ์เซอร์เวียมไปใช้

เป็นหลักในการประกอบอาชีพและในการดำเนินชีวิต และเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ศิษย์รุ่นหลังๆ

ต่อไป

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

2283500
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3035
4191
18020
2246610
74497
126363
2283500

Your IP: 3.234.211.61
2021-10-21 17:47