โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประกาศผลการเรียน ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

01-04-2566 Hits:16790 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึ...

03-02-2566 Hits:2912 :

Read more

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรี...

20-10-2565 Hits:2703 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับส...

01-04-2566 Hits:18 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาและแนะแนวการศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษา...

01-04-2566 Hits:10 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับส...

01-04-2566 Hits:9 :

Read more

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา น้องต้นน้ำ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการอบรม”ยุวทูตพุทธศาสนา”รุ่นที่...

30-03-2566 Hits:17 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 7 คนที่สอบผ่านและได้รับทุนเพื่อไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้เข้าพบ ซิสเตอร์...

29-03-2566 Hits:52 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

28-03-2566 Hits:29 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

28-03-2566 Hits:32 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

28-03-2566 Hits:37 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

28-03-2566 Hits:33 :

Read more

ประกาศจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 วันเสาร...

28-03-2566 Hits:190 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ป...

27-03-2566 Hits:35 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ภายใต้โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...

27-03-2566 Hits:23 :

Read more

ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดสอนเทควันโด ให้กับ...

23-03-2566 Hits:40 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทพุมเ...

23-03-2566 Hits:25 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเ...

23-03-2566 Hits:51 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติ A.T.O.D...

23-03-2566 Hits:121 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ประเภทพุม...

23-03-2566 Hits:65 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรารัตน์ สุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งรายการLAMPHUN TAEKWONDO Championship ...

23-03-2566 Hits:39 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร สุภารัตน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ “กว๊านพะเยา...

23-03-2566 Hits:31 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ป...

23-03-2566 Hits:23 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

23-03-2566 Hits:31 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

20-03-2566 Hits:85 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

20-03-2566 Hits:105 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

20-03-2566 Hits:185 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

17-03-2566 Hits:101 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

17-03-2566 Hits:50 :

Read more

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรั...

17-03-2566 Hits:54 :

Read more

กิจกรรมภาคบ่าย English Club & Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ซึ่งนำกิจกรรมโดย T.Vincent, T.Sebastian, T. Anthony และ T. Rebecca พร้...

17-03-2566 Hits:54 :

Read more

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการส่งตัวแทนคณะครูจำนวน4ท่าน ครูวนิดา ขัติกุล ครูพีรภาว์ ถิ่นถาวร ครูนัฐกชพร สุร...

16-03-2566 Hits:62 :

Read more

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับคุณค...

07-03-2566 Hits:84 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ได้รับความเห...

04-03-2566 Hits:61 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2565 คุณจตุพร มาทสึโมโตะ (คุณแม่ของ นางสาวอัยย์ มาทสึโมโตะ) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวขวัญจิรา ขาวดา นักเรียนแผนการเรียน...

03-03-2566 Hits:207 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ 1.เด็กหญิงสิรินิดา เจริญยุทธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2.เด็กหญิงกชพร ยกสุวรรณ นักเรียนชั้นป...

03-03-2566 Hits:100 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเท...

27-02-2566 Hits:589 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรง...

27-02-2566 Hits:83 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 นักเรียนจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จั...

27-02-2566 Hits:74 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน จำนวน 1 คน และ รางวัลคนดีศรีเชียงใหม...

27-02-2566 Hits:96 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน ข...

27-02-2566 Hits:90 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรณิชชา แฉ่งเจริญ (ม.6/5) เเละนางสาวสิราพร ศาสตร์เวช (ม.6/4) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...

24-02-2566 Hits:104 :

Read more

ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหมิงฉวน และ Exchange student Program กับ Sanmin Senior High Sch...

23-02-2566 Hits:94 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภนิดา บุญทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ได้รับรางวัล 8 เหรียญเงิน และ 1ถ้วยรางวัลชนะเลิศ...

23-02-2566 Hits:81 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั...

23-02-2566 Hits:123 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญณัฐฎ์ วราศรารักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมแข่งขัน Gymnastics and fitness competition 2023 11th Satu...

23-02-2566 Hits:117 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...

21-02-2566 Hits:130 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาราดา อินทรรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ยุวชนหญิง 9-10 ...

21-02-2566 Hits:74 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เข้าร่วมรายการ CMU OPEN TAEKWONDO ครั้งที่ 10...

21-02-2566 Hits:89 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเด็กหญิงวริษา เดโชสว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รองชนะเลิ...

20-02-2566 Hits:67 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวราภัสร์ สายบัวชัยมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 5 ร่วมการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่12 การแข่ง...

20-02-2566 Hits:96 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี นักเรียนกิจกรรมเสริมเย็นวิชาเรียนเทควันโด ผ่านการทดสอบสอบเลื่อนขั้นสายเทควันโด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นัก...

20-02-2566 Hits:90 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรง...

20-02-2566 Hits:117 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรารัตน์ สุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ยุวชนหญิง 7-8 KYOR...

20-02-2566 Hits:89 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ...

20-02-2566 Hits:80 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจำนวน 10 ท่านในนาม CJRC (Chiangmai Japanese Resident Club) ได้เข้ามาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่...

20-02-2566 Hits:81 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรีย...

18-02-2566 Hits:97 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4, 5...

17-02-2566 Hits:214 :

Read more

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 Mr.Tanaka Masayuki, the representative of Material Explorers, Osaka, Japan ได้มาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การทำ MANGEK...

17-02-2566 Hits:93 :

Read more

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ผูกพันวันเกษียณ” สำหรับครูผู้เกษียณงาน ปีการศึกษา 25...

17-02-2566 Hits:90 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรดา วีรศิริกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษ...

17-02-2566 Hits:102 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชโลทร อาจหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน Body Skill Lv.2 1 เหรียญทองแดง Rope Lv.2 1 เหรียญเง...

17-02-2566 Hits:82 :

Read more

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายชุดยูกาตะ ในชั่วโมงเรียนเสริมเย็นภาษาญี่ปุ่น Japanese Club ในระดับประถมศึกษา โดย อิจึเอะเซนเซ {lightgallery type=l...

17-02-2566 Hits:93 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึก...

16-02-2566 Hits:151 :

Read more

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Kaelyn ในกิจกรรม “สานสายใย ร้อยดว...

16-02-2566 Hits:100 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน ข...

16-02-2566 Hits:170 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอชื่นชมความดีของเด็กหญิงปิ่นเพชร วงศ์จักร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่เก็บกระเป๋าเงินสดและพาสปอร์ตได้ในรถแดงที่น...

16-02-2566 Hits:124 :

Read more

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบเงิน จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบ...

16-02-2566 Hits:82 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมพิธีปิดค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 เ...

15-02-2566 Hits:129 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ปกครองอาสา...

15-02-2566 Hits:104 :

Read more

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน มอบเงินเพื่อร่วมบริจาคในกองทุนวันรำลึก ให้กับส...

14-02-2566 Hits:82 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลที่ 4 จากการการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thaila...

13-02-2566 Hits:162 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้ดำเนินการประเมินผลคุณภาพการ...

13-02-2566 Hits:124 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันแห่งเกียรต...

13-02-2566 Hits:104 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะซิสเตอร์และทีมบริหารร่ว...

09-02-2566 Hits:92 :

Read more

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภ...

09-02-2566 Hits:83 :

Read more

คณะอาจารย์จากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูพรส...

08-02-2566 Hits:125 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ช...

08-02-2566 Hits:968 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแช...

08-02-2566 Hits:96 :

Read more

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเป็นพิธีมิสซาสุดท้ายก่อนปิด...

06-02-2566 Hits:93 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบ...

06-02-2566 Hits:93 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “นกน้อย คิดส์ดี คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม ร่วมฉลอง 90 ปีเรยีนาฯ” ให้แก่น...

06-02-2566 Hits:105 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอชื่นชมความดีของเด็กหญิงปิ่นเพชร วงศ์จักร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่เก็บกระเป๋าเงินสดและพาสปอร์ตได้ในรถแดงที่น...

03-02-2566 Hits:104 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2565 (Japanese Language Proficiency Test : ...

03-02-2566 Hits:145 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษ...

03-02-2566 Hits:910 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษ...

03-02-2566 Hits:851 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษ...

03-02-2566 Hits:619 :

Read more

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Asahikawa ...

30-01-2566 Hits:147 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดโครงการสอนเสริมนอกเวลา(วันเสาร์) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกห้องเรีย...

28-01-2566 Hits:145 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ปกครองอาสา มาบร...

27-01-2566 Hits:339 :

Read more

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชิ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที...

27-01-2566 Hits:109 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี...

27-01-2566 Hits:153 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหารและคุณครูวิไลรัตน...

27-01-2566 Hits:124 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

【โญศิตา ศรีนิธิวัฒน์】รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 49

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 49 โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้ดูแล ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ติดตามทาง.....Website : www.regina.ac.th | Facebook : regina coeli college | โทรศัพท์ : 053 282395 ต่อ 101

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

4481562
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
363
4237
25879
4427914
4600
128438
4481562

Your IP: 3.236.209.138
2023-04-02 02:31