Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

11-06-2564 Hits:871 :

Read more

ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ปฏิทินรวม ปีการศึกษา 2564 1.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน อ.3 รอบทั่วไป 2.ระเบีย...

25-08-2563 Hits:7848 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน              -     ...

20-04-2563 Hits:7000 :

Read more

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทย...

13-07-2564 Hits:47 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม“กิจกรรมสังคมพัฒนา...เพื่ออาหารปลอดภัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหารปลอดภัย เรย...

06-07-2564 Hits:88 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 คุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และอาจารย์ประภา วัฒนคีรี ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่น 12 ได้เชิญนัก...

05-07-2564 Hits:92 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อ...

30-06-2564 Hits:111 :

Read more

...

29-06-2564 Hits:310 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รุ่น TASHA ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% {lightgallery ty...

28-06-2564 Hits:330 :

Read more

ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ...

28-06-2564 Hits:196 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อ...

27-06-2564 Hits:193 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อ...

25-06-2564 Hits:135 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงา...

17-06-2564 Hits:173 :

Read more

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวา...

14-06-2564 Hits:183 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564  สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการประช...

14-06-2564 Hits:161 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ ห้องอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคม...

14-06-2564 Hits:128 :

Read more

วันเสาร์ ที่22 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์มลิวัลย์  จำรัสธรางกูล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาติ ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอ...

24-05-2564 Hits:254 :

Read more

ผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563   ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 2       มหา...

12-05-2564 Hits:819 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 5/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...

06-05-2564 Hits:665 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบ Smart TV เครื่องละ 12,000 บาท รวม ...

06-05-2564 Hits:241 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13 ...

29-04-2564 Hits:437 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 2 ...

14-04-2564 Hits:512 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ...

09-04-2564 Hits:342 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิ...

07-04-2564 Hits:412 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 กิจกรรมสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ...

07-04-2564 Hits:293 :

Read more

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณเทียมทิพย์ กิติบ...

05-04-2564 Hits:297 :

Read more

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน และทางโรงเรีย...

05-04-2564 Hits:382 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วม "การประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษต...

03-04-2564 Hits:293 :

Read more

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน สรุปผลพรรค RC WE CARE ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นสภานักเร...

29-03-2564 Hits:327 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยใจมากราบครู” สำหรับครูผู้เกษียณงาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ท่...

29-03-2564 Hits:403 :

Read more

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวใ...

24-03-2564 Hits:307 :

Read more

คณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร และคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ครูอุษา ไชยนุรักษ์ เนื่องในโอกาส ที่ได้รับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ที่ปฏิบั...

24-03-2564 Hits:378 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระ...

24-03-2564 Hits:286 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกร...

22-03-2564 Hits:371 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 การแสดงศักยภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้าน IQ  แ...

22-03-2564 Hits:296 :

Read more

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tasha ได้มอบของที่ระลึก เครื่องทำน้ำเย็น เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนไ...

22-03-2564 Hits:349 :

Read more

วันศุกร์ ที่  12 มีนาคม 2564 พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อัน...

22-03-2564 Hits:327 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 พิธีปัจฉิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีซิสเตอร์สมจิตร ครองบุญศรี เป็นประธาน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพร...

19-03-2564 Hits:356 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 จำนวน 40 คน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใ...

09-03-2564 Hits:748 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รักษ์โลก ร่วมใจ ต้านภัยสู้โควิด” เพื่อให้นักเรียนเห็นค...

09-03-2564 Hits:346 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรม “ค่ายนกน้อยใส่ใจรักษ์โลก” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้าน...

09-03-2564 Hits:352 :

Read more

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ.อ...

04-03-2564 Hits:381 :

Read more

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2564 และร่วมปล่อยปลาลงแม่น้ำปิง เนื่องในวันมาฆบูช...

02-03-2564 Hits:490 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพอพันธ์ ไพวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขั...

02-03-2564 Hits:415 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "การศึกษาต่อประเทศญ...

28-02-2564 Hits:379 :

Read more

"ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT 2020)   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน...

23-02-2564 Hits:456 :

Read more

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ...

23-02-2564 Hits:516 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมฟันฝ่าสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคา...

22-02-2564 Hits:327 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า รักษ์โลก เรียนรู้ สู้โควิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนปล...

22-02-2564 Hits:377 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ฮักกัน ฮักบ้าน ฮักโลก” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องก...

22-02-2564 Hits:377 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2021 เพื...

22-02-2564 Hits:419 :

Read more

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานอนามัยโรงเรียน ได้จัดอบรม ตามโครงการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลสุขภาพสายตา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึก...

22-02-2564 Hits:400 :

Read more

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.3 ป.4 และ ป.6 จำนวน 6 คน เข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง โดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ ว...

22-02-2564 Hits:407 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานนิทรรศการสาขาวิชาภาษาจีน "เปิดประตูสู่แดนมังกร" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังต่...

22-02-2564 Hits:334 :

Read more

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้า...

19-02-2564 Hits:413 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมใจป้องกันภัยสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื...

19-02-2564 Hits:326 :

Read more

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า ณ วัดน้อย...

17-02-2564 Hits:402 :

Read more

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่าย“นกสีฟ้ารักษาบ้านที่อาศัย ร่วมใจดูแลโลก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้อง...

17-02-2564 Hits:313 :

Read more

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ารักษ์โลก รักษ์ตัวเรา” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์...

17-02-2564 Hits:324 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 2 คนที่สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้รับทุนศึกษา...

14-02-2564 Hits:441 :

Read more

Chinese New Year 2021 เทศกาลตรุษจีน ในปีนี้ ทางศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมอวยพร คณะผู้บริหารและครูชาวต่างประเทศ ภายในบริเวณโรงเรียน {lightgal...

14-02-2564 Hits:481 :

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร...

14-02-2564 Hits:473 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลทิพย์ ปาลี นางสาวพิมพ์ชนก สุขุมสาทร และ นางสาวสุภัคพิชญา ชัยเทพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้า...

14-02-2564 Hits:397 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน และ นายกศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำของขวัญเยี...

09-02-2564 Hits:428 :

Read more

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อมการขอใช้อาคารประกอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มาตรวจความพร้อมของอาคารพลศึกษาอนุ...

09-02-2564 Hits:354 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน และ นายกศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำของขวัญอำน...

09-02-2564 Hits:424 :

Read more

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนา...

05-02-2564 Hits:362 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน นำกระเช้าแ...

05-02-2564 Hits:350 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนร...

05-02-2564 Hits:332 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ของนักเรียนมัธ...

01-02-2564 Hits:426 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564 การปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องศาสนาประถม   {lightgallery type...

01-02-2564 Hits:499 :

Read more

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วม...

27-01-2564 Hits:414 :

Read more

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิท...

27-01-2564 Hits:546 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงสุรภี  วาสนาพิตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาก...

25-01-2564 Hits:377 :

Read more

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดวจน...

25-01-2564 Hits:505 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล และตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า นา...

25-01-2564 Hits:427 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง การเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564   ...

21-01-2564 Hits:589 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 ...

20-01-2564 Hits:398 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ วงศ์เมือง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 1 ธันวาค...

19-01-2564 Hits:635 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 1.นางสมพร ธรรมสุภา ได้รับรางวัล เกียรติยศว...

18-01-2564 Hits:446 :

Read more

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ แบบสอนสด (Live) ด้วย Google Meet  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดการเรียนก...

16-01-2564 Hits:616 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ {lightgallery type=local path=images/news/640113_1 previewHeight=141...

13-01-2564 Hits:680 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำกระเช้าและของขวัญ...

11-01-2564 Hits:484 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันก...

11-01-2564 Hits:451 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การวาดภาพการบังเกิดของพระกุมารเยซู ในการจัดทำการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ ในเดือนธันวาคม ของโรงเรียน...

06-01-2564 Hits:414 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10   {lightgaller...

06-01-2564 Hits:459 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวั...

06-01-2564 Hits:499 :

Read more

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน...

06-01-2564 Hits:585 :

Read more

ประกาศจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์และการวัดประเมินผล (วันที่ 4-17 มกราคม 2564) ...

04-01-2564 Hits:1493 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9   {lightgallery ...

03-01-2564 Hits:682 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8   ...

24-12-2563 Hits:736 :

Read more

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส THIS GIRL LOVES CHRISTMAS ปี ค.ศ.2020 และมีการมอบรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประ...

22-12-2563 Hits:631 :

Read more

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มท...

21-12-2563 Hits:584 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน ผู้สืบทอดจิตตารมณ์นักบุญอัญจลาและผู้รับใช้ที่ดีของพระเป็นเจ้า : ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี , ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา , ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์ , ซิสเตอร์อรศรี มนตรี

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

1914832
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3707
3572
23794
1864818
92821
134239
1914832

Your IP: 3.229.142.104
2021-07-24 20:22