<   ชั้นอนุบาล 3 (KINDERGARTEN 3) กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ...
Read more
เราจะปล่อยให้โลกของเราถูกทำลายแบบนี้ หรือ ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

13-05-2565 Hits:2300 :

Read more

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระดับชั้นอนุบาล 3  ชั้นอนุบาล 3   ระดับชั้นประ...

11-04-2565 Hits:1281 :

Read more

โครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=l...

01-04-2565 Hits:112 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินด...

24-08-2564 Hits:1480 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -    ...

20-04-2563 Hits:11162 :

Read more

ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ "รู้ รัก สามัคคี และสำนักความเป็นไท...

01-04-2565 Hits:4 :

Read more

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวา...

01-04-2565 Hits:5 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 01/2565 เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/650513...

01-04-2565 Hits:127 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับงานบุคลากรของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เชิญ ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร มาเป็นวิทยากรให้การอบรมกับคุณค...

01-04-2565 Hits:32 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เรียนเชิญ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขของสังฆมณฑลเชียงใ...

01-04-2565 Hits:38 :

Read more

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน คุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยา...

01-04-2565 Hits:55 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 125 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตั้งคำถาม RCA และการสร้างบรรยากาศการเรียน...

01-04-2565 Hits:52 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทุกท่านถึงความสะอาดและปลอดภัยในสถา...

01-04-2565 Hits:89 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา...

01-04-2565 Hits:154 :

Read more

กิจกรรมเทควันโด จัดการสอบเลื่อนลำดับขั้นสายสีเทควันโด ให้กับนักเรียนที่ลงเรียนกิจกรรมเทควันโด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในช่วงภาคฤดูร้อน โดยได้ร...

01-04-2565 Hits:108 :

Read more

วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วันแรงงาน 2565 เพื่อเป็นก...

01-04-2565 Hits:60 :

Read more

ทัพนักกีฬาเทควันโดโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน6คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด คว้าเหรียญทอง100% 6เหรียญทอง และคว้าถ้วยรางวัล8ถ้วยรางวัล ไ...

01-04-2565 Hits:128 :

Read more

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 48 (第48回 日本語弁論大会) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย    น.ส.โญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ ม.6/5 ได้รับรางวั...

31-03-2565 Hits:223 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม ในวันที่ 2 เมษายน 2565 เป็น วันที่...

24-03-2565 Hits:335 :

Read more

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ...

24-03-2565 Hits:120 :

Read more

 วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ในงานวันเกียร...

21-03-2565 Hits:148 :

Read more

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 นางจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ตัวแทนคุณครู ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉ...

16-03-2565 Hits:135 :

Read more

วันพุธที่ 9 มีนาคม2565 ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดอบรมพระคัมภีร์-การสอนคำสอน ให้กับครูคาทอลิกโดยเชิญวิทยากร คือ บิชอป ฟรังซิสเซเวียร...

10-03-2565 Hits:133 :

Read more

ปฏิทินโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2565 ...

04-03-2565 Hits:879 :

Read more

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 25...

02-03-2565 Hits:447 :

Read more

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ และศิลป์-ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพ...

25-02-2565 Hits:184 :

Read more

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา ...

23-02-2565 Hits:245 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน ...

18-02-2565 Hits:165 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมกา...

18-02-2565 Hits:180 :

Read more

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์จิรากร  ทัศเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่ มาพบซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเพื่อม...

18-02-2565 Hits:157 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9...

18-02-2565 Hits:157 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอน Online ระดับชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาห้อง ม.1/3 (กรณีพิเศ...

16-02-2565 Hits:207 :

Read more

ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ร่วมใจภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ฯพณฯ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศ...

15-02-2565 Hits:160 :

Read more

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม“Growth Mindset and Serviam สร้างได้ด้วยตัวเรา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) เพื่อ...

15-02-2565 Hits:144 :

Read more

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมสังคมพัฒนา และค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเรียนร...

15-02-2565 Hits:139 :

Read more

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมค่ายพลังแห่งรัก (ตามวิถีใหม่แบบ New Normal) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อฝึกเจริญ สติ ภาวนา พัฒนาจิตใจ อยู่บ...

15-02-2565 Hits:143 :

Read more

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมค่ายสร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย และกิจกรรมสังคมพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสร้างควา...

15-02-2565 Hits:148 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 EVERGREEN ร่วมกับ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้แบ่งปันความรัก ด้วยถุงปันรัก 1,000 ถุง ให้กับสัตบุรุษพระหฤทัย ชุมชนช้...

14-02-2565 Hits:170 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ร้อยรัก ปันสุข สู่ยุค Nex...

14-02-2565 Hits:150 :

Read more

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และ คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยให...

14-02-2565 Hits:153 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ คิดสร้างสรรค์ จิตแบ่งปันเพ...

14-02-2565 Hits:168 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น SEER (เซียร์) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี ...

14-02-2565 Hits:630 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 10   กุมภาพันธ์ 2565  ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ...

12-02-2565 Hits:296 :

Read more

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้” ภายในโรงเ...

10-02-2565 Hits:146 :

Read more

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะบริหารร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น SEER (เซ...

09-02-2565 Hits:233 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 Ms.Masaki Oshiyama อาจารย์และผู้ประสานงานจาก Kosei Gakuen Girls' Junior & Senior High School ได้เข้ามาทักทายและพูด...

08-02-2565 Hits:173 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา...

07-02-2565 Hits:168 :

Read more

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน แบบNew Normal ร่วมกับนักเรียนแผนการเ...

07-02-2565 Hits:186 :

Read more

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ หม่อมหล...

03-02-2565 Hits:218 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 21/2564 เรื่อง การปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) กรณีพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ...

01-02-2565 Hits:305 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาล...

27-01-2565 Hits:228 :

Read more

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะคร...

20-01-2565 Hits:210 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565  ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์และทีมบริหารร่วมแสดงความยินดี สรุปผล...

20-01-2565 Hits:270 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณีพิเศษ) เป็นเ...

19-01-2565 Hits:235 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิรินยา พาร์แฮม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR ใ...

17-01-2565 Hits:294 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุรภี วาสนาพิตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอน...

17-01-2565 Hits:253 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 20/2564 เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 {lightgallery type=local p...

14-01-2565 Hits:264 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิรินยา พาร์แฮม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับทอง จากการเข้าร่วมทดสอบ พัฒนาเตรียมความพร้อมทักษะควา...

12-01-2565 Hits:271 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ปัญญารู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี และรางวัลรองชนะเลิศ...

12-01-2565 Hits:272 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเจตนิพิฐ ติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ...

12-01-2565 Hits:255 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 19/2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 ...

02-01-2565 Hits:288 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึ...

01-01-2565 Hits:3499 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษ...

01-01-2565 Hits:2173 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษ...

01-01-2565 Hits:1343 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษ...

01-01-2565 Hits:1587 :

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษ...

01-01-2565 Hits:521 :

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Virtual Christmas 2021 “Merry Christmas & Happy New Year” วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นักเรียนและท่านผ...

23-12-2564 Hits:328 :

Read more

แจ้งให้ทราบ เรื่อง   ทบทวนแนวทางในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อ้างถึงจดหมายโรงเรียนถึงผู้ปกครองทุกร...

22-12-2564 Hits:316 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี ...

13-12-2564 Hits:281 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี...

13-12-2564 Hits:312 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี...

12-12-2564 Hits:301 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พ...

12-12-2564 Hits:278 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 18/2564 เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 25...

09-12-2564 Hits:418 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกวิสรา พุทธชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดประด...

22-11-2564 Hits:363 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ขยายการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ...

19-11-2564 Hits:383 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปัน...

15-11-2564 Hits:312 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี ...

15-11-2564 Hits:459 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9...

12-11-2564 Hits:356 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ขยายการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 (อ้างถึงประกาศคณะกรรมการโรค...

29-10-2564 Hits:447 :

Read more

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะซิสเตอร์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ คาทอลิก เข้าร่วมกิจกรรมสวดสายประคำโอกาสปิดเดือนแม่พระ โดยภาวนาเพื่อพระศาสน...

27-10-2564 Hits:354 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พ...

25-10-2564 Hits:352 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พ...

25-10-2564 Hits:366 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาช่วยปรับภูมิทัศน์ บริ...

25-10-2564 Hits:414 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและ...

22-10-2564 Hits:351 :

Read more

การฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน รายละเอียดดังรูปแนบ ...

21-10-2564 Hits:739 :

Read more

วัวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ...

21-10-2564 Hits:352 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 15/2564 เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 ตุลาคม 256...

21-10-2564 Hits:385 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตัวแทนกลุ่ม EVERGREEN ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ...

18-10-2564 Hits:364 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้...

18-10-2564 Hits:381 :

Read more

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลั...

18-10-2564 Hits:337 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร รับมอบเครื่องกรองน้ำจาก ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยและทีมงานซ่าง บร...

17-10-2564 Hits:408 :

Read more

ข่าวสารจากงานวิชาการ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ...

17-10-2564 Hits:601 :

Read more

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล และรายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงาน ประกวดประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้คริสต์มาส “D.I.Y. Party Hat” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 {lightgal...

17-10-2564 Hits:878 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 14/2564 เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษ...

17-10-2564 Hits:632 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้อ...

11-10-2564 Hits:345 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

REGINA COELI COLLEGE

Lanna : the love and power of Serviam  9th decade of Joy and Hope

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ก้าวสู่ 90 ปี ด้วยพลังรัก รับใช้แห่งล้านนา  9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

3093198
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4235
2901
7136
3058099
58195
114857
3093198

Your IP: 3.236.50.252
2022-05-17 20:42