พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

02-06-2566 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างพร้อมเพรียงกัน {lightgallery type=local path=images/news2566/660602-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น การทำขนม NERIKIRI (練り切り)

02-06-2566 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการทำขนมญี่ปุ่น NERIKIRI เป็นรูปดอกซากุระสีชมพู และฝึกชงชาเขียวญี่ปุ่นด้วยตนเอง บรรยากาศระหว่างทำกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น และได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นด้วยประสบการณ์จริง กิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบพระคุณอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน คือ 1. Mr.Takashi Omido ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารญี่ปุ่นจาก Okinawa, Japan 2. Mr. Masayuki Tanaka อาจารย์ผู้ประสานงานจาก Osaka, Japan {lightgallery type=local path=images/news2566/660602-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

01-06-2566 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี คือวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี 2566 คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก คือ : บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายของบุหรี่ โดยเฉพาะโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และต่อสังคม เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2566/660601-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566

01-06-2566 Hits:22 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกผลงานเข้ารับรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 ผลงานดี กิจกรรมเด่น เน้นการเรียน จัดโดย #ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ {lightgallery type=local path=images/news2566/660601-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ยุวฑูตวัฒนธรรม รุ่นที่ 14

01-06-2566 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชิสา ปิยะภาคี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับการคัดเลือก ยุวฑูตวัฒนธรรม รุ่นที่ 14 เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ นครลอสแอนเจอลิส -เมือง ดีทรอยส์ มิชิแกน -นครบอสตัน แมสซา ชูเซต สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4 เมษายน-12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660601-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Wednesday Talks by Regina Foreign Language Centre

31-05-2566 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์

Wednesday Talks by Regina Foreign Language Centre This morning, Wednesday 31 May 2023, the Board of Administrators joined the Foreign teachers’ meeting together with RC English team to welcome teachers to a new academic year and address the school's policies for...

Read more

กิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์

30-05-2566 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขากายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้เข้ามาแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ เปิดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ทำความรู้จักในสาขาวิชาชีพของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอัญจลา และห้องประชุมเมริชี {lightgallery type=local path=images/news2566/660530-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียน สสวท.

25-05-2566 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองห้องเรียน สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอัญจลา ในการประชุมเป็นการแจ้งนโยบายและความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนร่วมกัน โดยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อการวางแผนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต {lightgallery type=local path=images/news2566/660525-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัล " เยาวชนคนดีศรีเชียงใหม่ "

25-05-2566 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ได้รับคัดเลือกรับรางวัล " เยาวชนคนดีศรีเชียงใหม่ " เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660525-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

24-05-2566 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยบาทหลวงยากอบ ธนิช ปันมณีกุล คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเมริชี {lightgallery type=local path=images/news2566/660524-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 24 (Wanna be a Doctor Camp 24th)

24-05-2566 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวธมนวรรณ เจริญพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.) ได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 24 (Wanna be a Doctor Camp 24th) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2566 และได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดในการสอบ TSE (Timed Station Examination)" ในกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660524-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมพี่น้องรับขวัญ สานสัมพันธ์สู่ครอบครัว RC

23-05-2566 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “กิจกรรมพี่น้องรับขวัญ สานสัมพันธ์สู่ครอบครัว RC” ภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและเห็นคุณค่าของตนเอง ให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนปรองดองกันอย่างแท้จริงและความเคารพในความแตกต่าง เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660523-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ฑูตวัฒนธรรมแห่งสยาม

22-05-2566 Hits:28 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับตำแหน่ง “ทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม” จากการส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาจากชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ นำเสนอต่อวัฒนธรรมจังหวัด ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ขอขอบพระคุณทางชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบที่คัดเลือกเด็กหญิง ณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา ให้ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ค่ะ #ทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม {lightgallery type=local path=images/news2566/660522-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจ และภาวนาไว้อาลัย คุณแม่ มารีอา ประจิม ห่อเร

20-05-2566 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจ และภาวนาไว้อาลัยในพิธีมิสซาปลงศพ คุณแม่ มารีอา ประจิม ห่อเร มารดาของซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อธิการิณีเจ้าคณะภาค คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย ณ วัดพระนามกรเยซู จังหวัดสิงห์บุรี ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดรับดวงวิญญาณของคุณแม่ให้ได้พักผ่อนตลอดนิรันดรในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ ณ สรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660520-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

HKISO 2023 (HongKong International Science Olympiad)

20-05-2566 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณฐมน เทศเกตุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ HKISO 2023 (HongKong International Science Olympiad) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0T6h7G8M6emgud9UHE2KbmcYswxLe29fRviaWKwZJEwPKJr7YoxvV7UhwHVZpfn3el&id=100063795743866&mibextid=SDPelY {lightgallery type=local path=images/news2566/660520-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่

17-05-2566 Hits:18134 ประกาศถาวร

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน               -      ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น                ระดับมัธยมศึกษา               -      ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี                 ระดับมัธยมศึกษา          ...

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

16-05-2566 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบุคลากร ได้ดำเนินจัดการปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 18 คน ภายใต้หัวข้อ "๙ ทศวรรษ เรยีนาเชลี" เพื่อให้คุณครูและบุคลากรใหม่ รับรู้นโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์และวัฒนธรรมโรงเรียน มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพัน และสร้างสัมพันธภาพอันดีของครู บุคลากร อันจะนำไปสู่การร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/660516-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Welcome back to school from RC English

16-05-2566 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

Welcome back to school from RC English ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่รั้วเรยีนาและเริ่มต้นปีการศึกษา 2566 ในเช้านี้ครูทีม RC English ทักทายนักเรียนด้วยรอยยิ้มและมอบขนมเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมวันแรก ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660516-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แบ่งปันเรื่องการวัดและประเมินผลให้กับคณะครูโรงเรียนปิยมาตย์

15-05-2566 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ทีมวิชาการ งานวัดผล และตัวแทนครูผู้สอน นำโดย ครูนิพาภรณ์ ฟักทอง, ครูจิราภรณ์ ศรีคำ ,ครูจันทร์จิรา อังกสิทธิ์, ครูประยูร อวดร่าง และครูระพีพรรณ มูลไชย ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องการวัดและประเมินผลให้กับคณะครูโรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา โดยจัดกิจกรรม Workshop & Share เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ {lightgallery type=local path=images/news2566/660515-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

13-05-2566 Hits:214 ประกาศถาวร

กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง 16 มิถุนายน 2566 เริ่มเรียน 17 มิถุนายน 2566   ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ห้องวิชาการ 053-282395 ต่อ 121,122 {lightgallery type=local path=images/news2566/660513-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสอนเสริมเย็น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

13-05-2566 Hits:337 ประกาศถาวร

กิจกรรมสอนเสริมเย็น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เริ่มเรียน 16 พฤษภาคม - 22 กันยายน 2566 ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ห้องการเงิน หรือทาง QR Code ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ห้องวิชาการ 053-282395 ต่อ 121,122 {lightgallery type=local path=images/news2566/660513-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัวคุณธิดา มูลแม่กุ้ง

13-05-2566 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวคุณธิดา มูลแม่กุ้ง เจ้าหน้าที่งานเบเกอรี่ของโรงเรียน ที่ได้สูญเสียคุณแม่บัวคำ แสงแก้ว ณ หมู่บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณแม่ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660515-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

12-05-2566 Hits:614 ประกาศถาวร

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

Read more

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

11-05-2566 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ   รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงวรวลัญช์ แก้วชม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3   รางวัลชมเชย เด็กหญิงธันยพร สกุลสินเพ็ชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3   รางวัลชมเชย เด็กหญิงวรณัน นิรมร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 {lightgallery type=local path=images/news2566/660511-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Welcome back to Regina Coeli College 2023

11-05-2566 Hits:202 ประกาศถาวร

Welcome back to Regina Coeli College 2023   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แจ้งแผนผังเส้นทางการจราจรการส่งนักเรียน(ช่วงเช้า) และการรับนักเรียน(ช่วงเย็น) อีกทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัิต เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของนักเรียนทุกคน {lightgallery type=local path=images/news2566/660511-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นส์เตอร์ ครั้งที่ 3

10-05-2566 Hits:50 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร สุภารัตน์ ชั้น ป.2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการลำปางสปริ้นส์เตอร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคล รุ่นอายุ 7 ปีหญิง - เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5 เหรียญรางวัล ในท่าว่าย : กรรเชียง 25 เมตร : ฟรีสไตล์ 25 เมตร : กบ 25 เมตร :...

Read more

การเต้นระดับประเทศ Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่ 10

10-05-2566 Hits:52 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่ 10 ณ โรงละครอักษราเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน -วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนชาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติร่วมกับอีก 16 ประเทศ ในการแข่งขันเวที Asia-Pacific Dance Competition ครั้งที่ 24 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยเข้าร่วมแข่งทั้งหมด 2 รายการ ได้แก่ HipHop solo รุ่น 17&under ได้รางวัล 1st place Improvisation...

Read more

ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณ

10-05-2566 Hits:81 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร" ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการิณีเจ้าคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ภาค ประเทศไทย ด้วยความยินดียิ่ง และขอบพระคุณซิสเตอร์เพ็ญศรีที่มาเยี่ยม ให้กำลังใจ และแบ่งปันหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2566 “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง” ให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่ ในขณะเดียวกันก็มีการแสดงความขอบคุณ "ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล" อดีตผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563-2565 ที่ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียน และมีการต้อนรับ "ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว" ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อร่วมสานต่อการศึกษาอุร์สุลินตามจิตตารมณ์นักบุญอัญจลาต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660510-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เกียรติบัตร"เยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม" ปี 2566

10-05-2566 Hits:57 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรารัตน์ สุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร"เยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม" ปี2566มอบโดย ชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมฯวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย #รางวัลเยาวชนรักเรียนปี2566 #โครงการส่งเสริมเยาวชนรักเรียนสำหรับเยาวชนผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีจิตอาสา {lightgallery type=local path=images/news2566/660510-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม "สานสัมพันธ์วันแรงงาน 2566"

09-05-2566 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์วันแรงงาน 2566" เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ณ อาคาร 90 ปี (อาคารพลศึกษา) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660509-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กรอบคิด แนวทางการปกป้องคุ้มครองเด็กและบุคคลเปราะบาง

09-05-2566 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครู-บุคลากร หัวข้อ กรอบคิด แนวทางการปกป้องคุ้มครองเด็กและบุคคลเปราะบาง โดย ดร.ธรรมนนท์ กิจติเวชกุล ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660509-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสัมมนาหัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2566

09-05-2566 Hits:52 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2566 “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง (Authentic Reconciliation Respect for Diversity)” โดย ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อธิการิณี เจ้าคณะอุร์สุลินฯ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660509-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

08-05-2566 Hits:46 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) จ.นครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมต้น พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3000 บาท โดย พณฯนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660508-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เจ้าหน้าที่เข้าร่วม สัมมนาหัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2566

08-05-2566 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2566 “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง (Authentic Reconciliation Respect for Diversity)” โดย ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อธิการิณี เจ้าคณะอุร์สุลินฯ ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/660508-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

08-05-2566 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ได้รับรางวัล เหรียญทอง เตะขาฟรีสไตล์หญิง 25 เมตร ผลัดฟรีสไตล์หญิง 25 เมตร กรรเชียงหญิง 25 เมตร ฟรีสไตล์หญิง 25 เมตร กบหญิง 50 เมตร ฟรีสไตล์หญิง 50 เมตร เหรียญเงิน ผีเสื้อหญิง 50 เมตร ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง {lightgallery type=local path=images/news2566/660508-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รอบคัดเลือกภูมิภาค

08-05-2566 Hits:57 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนากานต์ ผลชีวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเหรียญทองและผ่านการคัดเลือกรอบภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ(รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023) International Mathematical Genius Olympiad (IMGO)- (IMGO - Thailand Regional Qualification 2023) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 สนามสอบภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) {lightgallery type=local path=images/news2566/660508-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง

28-04-2566 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่สูญเสียคุณแม่จันทร์เพ็ญ เป็งมัชยา ณ หมู่บ้านหลุก ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานการพักผ่อนนิรันดร แก่คุณแม่จันทร์เพ็ญ เป็งมัชยา ด้วยเทอญ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณเข้าสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660428-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023)

08-04-2566 Hits:148 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 13มีนาคม -7 เมษายน 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนประเมินผู้เรียนด้านวิชาการและประเมินผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นในวันที่ 7 เมษายน 2566 ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรม(SUMMER COURSE 2023) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ โดยกิจกรรมบนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงาม {lightgallery type=local path=images/news2566/660408-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน

08-04-2566 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา13.30 น. ณ อาคารอนุสรณ์80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยประธานกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน คุณสุดาลักษณ์ เรี่ยวเธียรชัย คุณนภาดล อินทนันท์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูและคณะครู ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินสวัสดิการรายเดือนแด่ครูเกษียณงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการระดมเงินสมทบกองทุนฯจากการจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่ศิษย์พึงมีต่อครู ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายใต้บรรยากาศ รักรับใช้ด้วยหัวใจเซอร์เวียม ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอพระแม่มารีย์ราชินีสวรรค์และนักบุญอัญจลาที่ยังคงอยู่ท่ามกลางเรา โปรดอำนวยพรมายังทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญสืบไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660408-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 กิจกรรมภาษาญี่ปุ่น โดยคุณครู Itsue

07-04-2566 Hits:131 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660407-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

A.T.O.D International dance Competition 2023

06-04-2566 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจตนิพิฐติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 2 การแข่งเต้นบัลเล่ต์ Repertoiur solo รุ่น Seniorและรางวัลชนะเลิศที่ 3 การแข่งขัน Jazz Dance Solo Championship จากแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติ A.T.O.DInternational dance Competition 2023 ระหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม 2566 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์รางน้ำ กรุงเทพฯ {lightgallery type=local path=images/news2566/660407-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดี นักเรียนกิจกรรมภาคฤดูร้อน วิชาเรียนเทควันโด

05-04-2566 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี นักเรียนกิจกรรมภาคฤดูร้อน วิชาเรียนเทควันโด ผ่านการทดสอบสอบเลื่อนขั้นสายเทควันโด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบ และประเมินผลการเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนศาสตร์ความรู้ในกีฬาเทควันโด ดำเนินการสอบโดย อาจารย์ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ สายดำขั้นที่6 อาจารย์ผู้ได้รับใบอนุญาติจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และผู้ควบคุมการสอบเลื่อนสายคือ ครูวาสนา ปัญทจักร์ สายดำดั้ง3ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660405-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงตามหลักสูตรแผนการเรียนรู้ "การนวด"

05-04-2566 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่และฝึกประสบการณ์สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ-ธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชั้น ม.5/4 นำโดย ดร.โชติกา ทังสุนันท์ ครูนัชกชพร สุรางคุปกุล และนักเรียนจำนวนนักเรียน 6คน เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงตามหลักสูตรแผนการเรียนรู้เรื่องการนวด ณ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 และ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันประสบการณ์เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติจริง เพิ่มพูนความรู้เรื่องการนวดจากวิทยากรเพื่อต่อยอดในการเรียนและการศึกษาต่อในอนาคต {lightgallery type=local path=images/news2566/660405-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับมอบถุงเก็บใบไม้ขนาดใหญ่ (Big Bag) จากเทศบาลนครเชียงใหม่

04-04-2566 Hits:98 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบถุงเก็บใบไม้ขนาดใหญ่ (Big Bag) จากเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับใช้ในการเก็บรวบรวมใบไม้โดยใช้ถุง Big Bag เพื่อทางเทศบาลจะเป็นผู้ขนถ่ายนำเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ สถานีจัดการวัสดุใช้แล้ว สวนล้านนา ร.9 ต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660404-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานปีการศึกษา2565

04-04-2566 Hits:130 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเรยีนา สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหารและ คณะครูทุกท่าน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานปีการศึกษา2565 ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตามกำหนดการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันด้วยหัวใจเซอร์เวี่ยม {lightgallery type=local path=images/news2566/660404-1 previewHeight=481 previewWidth=339}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีเปิดกีฬาวอลเลย์บอล และร่วมชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

03-04-2566 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนกิจกรรมภาคฤดูร้อน กิจกรรม RC volleyball teamได้เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาวอลเลย์บอล และร่วมชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล PRINCE CUP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากการชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เป็นการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ) ตลอดจนดูเสน่ห์ของการเล่นกีฬา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660403-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬา PRINCE CUP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

03-04-2566 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์

คว้าชัยเก็บ 1 แต้ม ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เอาชนะ โรงเรียนสาธิต มช ได้ด้วยสกอร์ 2:0 เชต ในการแข่งขันกีฬา PRINCE CUP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย #ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660403-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 WORKSHOP&TRAVEL

03-04-2566 Hits:132 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660403-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

UMMER COURSE 2023 COVER DANCE ม.ต้น

03-04-2566 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660403-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 ดุริยางค์

03-04-2566 Hits:98 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660403-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

01-04-2566 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาและแนะแนวการศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษาโดยในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 มหาลัยสวนดุสิต ลำปาง กรุณาส่งอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาแบ่งปันความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมปลายดังนี้ ดร.วาสนา จักร์แก้ว (สาขาการศึกษา) อ. เสาวธาร สมานิตย์ (ตัวแทนภาษาอังกฤษ) อ. มะลิตา จันทร์ใหม่ (ตัวแทนภาษาจีน) อ.วสันต์ นิลมัย (สาขาธุรกิจการบิน) อ. เนตรชนก สุขเอี่ยม (สาขาธุรกิจการบิน) และ อ.สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ (สาขาธุรกิจการบิน) คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย -กิจกรรม Mock interview ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมอัญจลา ขอพระเป็นเจ้า...

Read more

SUMMER COURSE 2023 นาฏลีลาป.2-ป.6

01-04-2566 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660401-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 กิจกรรมถ่ายภาพ(Photographer) ชั้น ม.ปลาย

01-04-2566 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660401-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการอบรม”ยุวทูตพุทธศาสนา” รุ่นที่ 1

30-03-2566 Hits:116 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา น้องต้นน้ำ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการอบรม”ยุวทูตพุทธศาสนา”รุ่นที่1 ณ วัดป่าตาล ร่วมกับ บ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา และเทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเดินทางไปศึกษาหลักพระพุทธศาสนาที่วัดบวกค้าง รับฟังถึงประวัติความเป็นมาของวัดบวกค้าง การบำเพ็ญประโยชน์ทะนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนา และเข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตรยุวทูตพุทธศาสนา ณ วัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660330-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ซิสเตอร์ให้โอวาทแก่นักเรียนทุนญี่ปุ่น

29-03-2566 Hits:149 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 7 คนที่สอบผ่านและได้รับทุนเพื่อไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้เข้าพบ ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อกราบขอพรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 โดยซิสเตอร์ได้ให้โอวาทและอวยพรให้นักเรียนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการใช้ชีวิตยังต่างแดน และประสบความสำเร็จด้านการเรียนอย่างที่ตั้งใจไว้ นักเรียนที่ได้รับทุนเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น 7 คน ประกอบด้วย - ทุนแลกเปลี่ยน 100% ระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนมัธยมปลาย (Hachinohe St.Ursula High School, Aomori) จำนวน 3 คน - ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี 100%...

Read more

SUMMER COURSE 2023 กิจกรรมCREATIVE ARTS

28-03-2566 Hits:119 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660328-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 กิจกรรม COVER DANCE

28-03-2566 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660328-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

28-03-2566 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660328-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 นักวิทยาศาสตร์น้อย

28-03-2566 Hits:137 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660328-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศ เรื่อง การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

28-03-2566 Hits:357 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566  

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ป.6

27-03-2566 Hits:173 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ การสำรวจชุมชนรอบโรงเรียน และกิจกรรมอาชีพบริการที่ร้านแมคโดนัลล์ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน มีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ ร้านแมคโดนัลล์ (สาขามหิดล) ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660327-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ป.4

27-03-2566 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ภายใต้โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังให้นักเรียน ได้เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “ ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง” สร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660327-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ป.3

23-03-2566 Hits:120 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้โครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการทำงาน เป็นกลุ่มและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660328-2previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้นอนุบาล 3

23-03-2566 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660324-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมภาคฤดูร้อน

23-03-2566 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปะป้องกันตัวเทควันโด ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดสอนเทควันโด ให้กับเด็กเล็ก ๆ เน้นการฝึกความแข็งแรงของร่างกาย ให้ออกกำลังกายในท่าพื้นฐานต่าง ๆ ของเทควันโด ฝึกการทรงตัว ฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกสมาธิ สอนท่าพื้นฐานของเทควันโด เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการเรียนเทควันโด ในระดับสูงต่อไปได้ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660324-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

23-03-2566 Hits:119 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/660324-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

A.T.O.D International dance Competition 2023

23-03-2566 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติ A.T.O.D International dance Competition 2023 ระหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม 2566 ณ โรงละครอักษราเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขัน 1,680 คน จาก 21 ประเทศ และ 96 สถาบันได้รับรางวัลจำนวน 6 รายการ ดังนี้1. HipHop Championship รุ่น Open ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. Jazz solo รุ่น Senior...

Read more

LAMPHUN TAEKWONDO​ Championship​ 2023​ ครั้งที่5

23-03-2566 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรารัตน์ สุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งรายการLAMPHUN TAEKWONDO Championship 2023 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่18 มีนาคม 2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง GOL MEDAL (คะแนน57/48) ประเภทยุวชนหญิง 7-8 ปี KYORUGI Class C รุ่น E น้ำหนักเกิน27-30กก. ทีม STC Taekwondo สถานที่จัด หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2566/660323-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Lamphun Taekwondo Championship 2023

23-03-2566 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว ยุวชนหญิง 9-10 ปี สายขาว ในการแข่งขันรายการ Lamphun Taekwondo Championship 2023 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660323-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Lamphun Taekwondo Championship 2023 ครั้งที่ 5

23-03-2566 Hits:154 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ประเภทพุมเซ่ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายแดง รุ่นอายุ 13-14 ปีรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน พุมเซ่ เดี่ยว สายดำแดง รุ่นอายุ 13-14 ปีรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พุมเซ่ทีม สายแดง รุ่นอายุ 13-14 ปีรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 1 ประเภทพุมเซ่ TEAM JEJU TAEKWONDO THAILAND โดยสังกัด สโมสร JEJU TAEKWONDO THAILAND จากการเข้าร่วมรายการ...

Read more

กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

23-03-2566 Hits:96 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร สุภารัตน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ “กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566ณ สระว่ายน้ำธารธรา จังหวัดพะเยารางวัลที่ได้รับ .....- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรุ่น 7 ปีหญิง- รองชนะเลิศอันดับ 1 ในท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 และ 50 เมตร- รองชนะเลิศอันดับ 1 ในท่ากรรเชียง ระยะ 25 และ 50 เมตร- รองชนะเลิศอันดับ 1 ในท่ากบ...

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้นอนุบาล 3

20-03-2566 Hits:187 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660320-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้น ม.ปลาย

20-03-2566 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660320-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้น ม.ต้น

20-03-2566 Hits:271 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660320-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 กิจกรรมว่ายน้ำ

17-03-2566 Hits:126 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660317-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 วันแรก

17-03-2566 Hits:128 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660317-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

SUMMER COURSE 2023 ชั้น ป.1

17-03-2566 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีการศึกษา2566 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ทุกระดับสำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามวัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนา ที่ทรงคุณค่าความดีงาม ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660317-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

English Club & Camp

17-03-2566 Hits:140 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคบ่าย English Club & Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ซึ่งนำกิจกรรมโดย T.Vincent, T.Sebastian, T. Anthony และ T. Rebecca พร้อมครูผู้ช่วยคนไทย รวม 10 คน จัดกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ ติดกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660317-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามวิถีไทยสู่สากล

16-03-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการส่งตัวแทนคณะครูจำนวน4ท่าน ครูวนิดา ขัติกุล ครูพีรภาว์ ถิ่นถาวร ครูนัฐกชพร สุรางคุปกุล และครูวนิดา วงศ์สัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม ในโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามวิถีไทยสู่สากล “กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย” ณ อาคารสุวิศาล โรงเรียนอนุบาลสุมาลี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนจิตราวิทยา โรงเรียนวรานีกูล และโรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูนำเสนอนวัตกรรมของแต่ละโรงเรียนเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางพัฒนาผู้เรียนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660316-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย ครูพิมพินันท์ เตียวประเสริฐ

07-03-2566 Hits:153 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับคุณครูพิมพินันท์ เตียวประเสริฐ อดีตคุณครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องจันทร์ตา อาคารเอกสัมพันธ์ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานการพักผ่อนนิรันดร แก่ คุณครูพิมพินันท์ เตียวประเสริฐ ด้วยเทอญ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณเข้าสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660307-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

04-03-2566 Hits:267 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้จัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองจะได้มีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกับครูประจำชั้นในการพัฒนาผู้เรียน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660307-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธ”

03-03-2566 Hits:193 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ 1.เด็กหญิงสิรินิดา เจริญยุทธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2.เด็กหญิงกชพร ยกสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3.เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทะชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4.เด็กหญิงภิญญดา สุรินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5.เด็กหญิงพรนัชชา ไชยเรืองศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6.เด็กหญิงนันท์ลภัส พงศ์พิสุทธิ์วัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 7.นางสาวอัครณี แห่งหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 8.นางสาวน้อมเกล้า จันทะโสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติคุณบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธ” ภายใต้ โครงการ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 และเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปล่อยพันธุ์ปลาลงในแม่น้ำปิง เพื่อให้ชีวิตเป็นทาน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณ...

Read more

มอบทุนการศึกษา ให้นางสาวขวัญจิรา ขาวดา

03-03-2566 Hits:276 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2565 คุณจตุพร มาทสึโมโตะ (คุณแม่ของ นางสาวอัยย์ มาทสึโมโตะ) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวขวัญจิรา ขาวดา นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น โดยมีคุณแม่เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียนขอขอบคุณ ครอบครัวของคุณจตุพร มาทสึโมตะ ที่มีน้ำใจดีมอบทุนการศึกษาให้นางสาวขวัญจิรา ขาวดา ด้วยหัวใจเซอร์เวี่ยม ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660303-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา

27-02-2566 Hits:148 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 นักเรียนจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ในงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ กราบขอบพระคุณ คุณครูทุกท่านที่ช่วยซัพพอร์ตกิจกรรมและผลงานต่างๆมาโดยตลอด กราบขอบพระคุณคณะกรรมการ โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ คนดีศรีแผ่นดิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี่ ที่คัดเลือกให้ต้นน้ำผ่านการประเมินในครั้งนี้ค่ะ #คนดีศรีเชียงใหม่ #คนดีศรีแผ่นดิน #ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660227-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

27-02-2566 Hits:167 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน {lightgallery type=local path=images/news2566/660227-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน และ รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่

27-02-2566 Hits:203 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน จำนวน 1 คน และ รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์ประสานงานคนดีศรีเชียงใหม่ เครือข่าย เฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660227-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

27-02-2566 Hits:700 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรม RENITA (เรนิตา) ส่งต่อความดี RENITA (เรนิตา) สานสัมพันธ์ ขอบคุณ – ขอโทษ นักเรียนแบ่งปันความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับในการเป็นนักเรียนเรยีนาฯ เขียนคำภาวนาขอพร – รับสารรักจากแม่อัญจลา ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/660227-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Renita

27-02-2566 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหารของโรงเรียน คณะครู สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดงานพิธีจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Renita ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่านขอพระเจ้าอำนวยพรแด่ทุกท่าน และอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Renita ทุกคน {lightgallery...

Read more

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย งานนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

24-02-2566 Hits:205 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรณิชชา แฉ่งเจริญ (ม.6/5) เเละนางสาวสิราพร ศาสตร์เวช (ม.6/4) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงานนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีคุณครูครูณัฐกฤตา กันทะวงษ์ เป็นผู้ดูเเลนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน และนักเรียนได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร {lightgallery type=local path=images/news2566/660224-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Gymnastics and fitness competition 2023

23-02-2566 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญณัฐฎ์ วราศรารักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมแข่งขัน Gymnastics and fitness competition 2023 11th Saturday 11 February at Central Chiangmai Airport ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Group Ball Open-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Gym Dance Open-รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Body Skill 7- 9 Years-รางวัลชมเชย การแข่งขัน Rope Skill 7 - 9...

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23-02-2566 Hits:215 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566สาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)- รายการวาดภาพระบายสี ม.4 - 6 ได้เหรียญทอง นางสาวปัญจรัตน์ ตันเรืองพร ครูผู้ควบคุม นางสาวชุติกาญจน์ คำปา- รายการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.4 - 6 ได้เหรียญทอง นางสาวพิชชา มณีรัตน์ นางสาวพิชญาภา ไชยพันธุ์ ครูผู้ควบคุม นางสาวชุติกาญจน์ คำปา- รายการประติมากรรม ม.4 - 6...

Read more

ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหมิงฉวน

23-02-2566 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหมิงฉวน และ Exchange student Program กับ Sanmin Senior High School ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 18 - 29 เมษายน 66 ทริปนี้รับสมัครน้องๆ ตั้งแต่ชั้น ป.6 ขึ้นไป ผู้ปกครองหรือนักเรียนคนใดสนใจติดต่อที่คุณครูชฎาภิรมย์ (ครูเจี๊ยบ) หรือ Hu เหล่าซือได้นะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660223-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่า ฝาง โต้ลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด

23-02-2566 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภนิดา บุญทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ได้รับรางวัล 8 เหรียญเงิน และ 1ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 รุ่นอายุ 14 ปีหญิงการแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่า ฝาง โต้ลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9จัดทำโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝางวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สระว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง {lightgallery type=local path=images/news2566/660223-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

21-02-2566 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และโครงการพิเศษ จำนวน 17 คน {lightgallery type=local path=images/news2566/660221-1 previewHeight=81 previewWidth=109}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

CMU OPEN TAEKWONDO ครั้งที่ 10 (คนที่ 3)

21-02-2566 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เข้าร่วมรายการ CMU OPEN TAEKWONDO ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬา 700 ปี ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พุมเซ่เดี่ยว สายแดง รุ่นอายุ 13-14 ปีรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พุมเซ่ เดี่ยว สายดำแดง รุ่นอายุ 13-14 ปี รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พุมเซ่ทีม สายแดง รุ่นอายุ 13-14 ปีรางวัลชนะเลิศ...

Read more

CMU OPEN TAEKWONDO ครั้งที่ 10 (คนที่ 4)

21-02-2566 Hits:141 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอาราดา อินทรรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ยุวชนหญิง 9-10 ปี Kyourugi รุ่นD น้ำหนักเกิน28-31กก. ทีม Dr.khanittha PhoenixTeam ในการแข่งขันรายการ CMU Taekwondo OPENon 18 February 2023 700th Anniversary Chiangmai Sport Complex {lightgallery type=local path=images/news2566/660221-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่12

20-02-2566 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวราภัสร์ สายบัวชัยมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 5 ร่วมการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่12 การแข่งขัน SMART BRAIN 21th Northern Competition ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท บุคคล ณ ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันเทควันโด รายการ Chiangmai Open # 10

20-02-2566 Hits:127 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเด็กหญิงวริษา เดโชสว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทท่าร่ายรำเดี่ยว สายเขียว รุ่นอายุ 11-12 ปี สังกัดทีม PANTAJAK GYMในรายการการแข่งขันเทควันโด รายการ “ Chiangmai Open # 10 (เชียใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 10) ”เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566ณ สนามกีฬา700 ปี เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันเทควันโด รายการ Chiangmai Open # 10 คนที่2

20-02-2566 Hits:167 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรารัตน์ สุริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ยุวชนหญิง 7-8 KYORUGI รุ่นD น้ำหนักเกิน26-30กก. ทีม Special Forces ในการแข่งขันรายการ CMU Taekwondo OPENon 18 February 2023 700th Anniversary Chiangmai Sport Complex {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การตำโมจิ (もちつき)"

20-02-2566 Hits:157 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจำนวน 10 ท่านในนาม CJRC (Chiangmai Japanese Resident Club) ได้เข้ามาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การตำโมจิ (もちつき)" ให้กับนักเรียนที่เลือกเรียนวิชากิจกรรมภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 190 คน กิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนได้มีโอกาสฝึกตำโมจิด้วยตัวเองและรับประทานโมจิที่แสนอร่อย ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา โดยนักเรียนทุกคนต่างชื่นชอบและรู้สึกสนุกสนานตลอดระยะเวลาที่ทำกิจกรรม ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณ Mr.Masayoshi Norikura ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5 และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเสริมเย็นวิชาเรียนเทควันโด

20-02-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี นักเรียนกิจกรรมเสริมเย็นวิชาเรียนเทควันโด ผ่านการทดสอบสอบเลื่อนขั้นสายเทควันโด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบ และประเมินผลการเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนศาสตร์ความรู้ในกีฬาเทควันโด ดำเนินการสอบโดย อาจารย์ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ สายดำขั้นที่6 อาจารย์ผู้ได้รับใบอนุญาติจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และผู้ควบคุมการสอบเลื่อนสายคือ ครูวาสนา ปัญทจักร์ สายดำดั้ง3 เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

20-02-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และโครงการพิเศษ จำนวน 17 คน {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

20-02-2566 Hits:201 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหารของโรงเรียน คณะครู สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดงานอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาและเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่านขอพระเจ้าอำนวยพรแด่ทุกท่าน และอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Kaelyn ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660220-7...

Read more

ต้อนรับ Mr. Manuel Krzyzosiak ครูใหญ่จากโรงเรียนในคณะอุร์สุลิน

18-02-2566 Hits:172 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Manuel Krzyzosiak ครูใหญ่จากโรงเรียนในคณะอุร์สุลิน เมือง Vannes ประเทศฝรั่งเศส พร้อมครอบครัว ซึ่งเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย เยี่ยมเยือนคณะซิสเตอร์ และเยี่ยมชมโรงเรียน รวมถึงแบ่งปันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศึกษา การสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน (Partnership Project) ระหว่างโรงเรียนอุร์สุลินประเทศไทย และประเทศฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำความรู้ ทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660218-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image...

Read more

พิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ผูกพันวันเกษียณ”

17-02-2566 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ผูกพันวันเกษียณ” สำหรับครูผู้เกษียณงาน ปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ คุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล คุณครูสมพร ธรรมสุภา คุณครูสุกานดา สุวาวัลย์ คุณครูรุ่งอรุณ สุขดี คุณครูเยาวเรศ ตรีมรรคา คุณครูลักขณา คุ้มวัง คุณครูสุจิตรา นวชัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณงาน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณลำดวน ถาติด คุณสมพร ปัญญา...

Read more

"การทำ MANGEKYOU (万華鏡) กล้องสลับลาย"

17-02-2566 Hits:172 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 Mr.Tanaka Masayuki, the representative of Material Explorers, Osaka, Japan ได้มาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การทำ MANGEKYOU (万華鏡) กล้องสลับลาย" และ กิจกรรมรักษ์โลกด้วยการลดขยะพลาสติก "STOP PLASTIC" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2566/660217-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันยิมนาสติก GYMnastics and fitness competition 2023

17-02-2566 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชโลทร อาจหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน Body Skill Lv.2 1 เหรียญทองแดง Rope Lv.2 1 เหรียญเงิน Group Ribbon open ทีมA 1 เหรียญทองแดง Group Ribbon open ทีมB ในการแข่งขันยิมนาสติก GYMnastics and fitness competition 2023 เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660217-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565

17-02-2566 Hits:239 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรดา วีรศิริกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากการเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา {lightgallery type=local path=images/news2566/660217-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

RC English "Activity & Project"

17-02-2566 Hits:280 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 และ 6 ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในวิชาภาษาอังกฤษ RC English "Activity & Project" ซึ่งผลงานของนักเรียนทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกโดยครูต่างชาติของศูนย์ภาษาต่างประเทศ {lightgallery type=local path=images/news2566/660217-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายชุดยูกาตะ

17-02-2566 Hits:154 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายชุดยูกาตะ ในชั่วโมงเรียนเสริมเย็นภาษาญี่ปุ่น Japanese Club ในระดับประถมศึกษา โดย อิจึเอะเซนเซ {lightgallery type=local path=images/news2566/660217-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2565

16-02-2566 Hits:237 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รุ่น Kaelyn โดยมี ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลและทีมงาน ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660216-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “สานสายใย ร้อยดวงใจให้พี่” ปีการศึกษา 2565

16-02-2566 Hits:167 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Kaelyn ในกิจกรรม “สานสายใย ร้อยดวงใจให้พี่” ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างพี่น้องเรยีนา ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660216-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ชื่นชมความดีของเด็กหญิงปิ่นเพชร วงศ์จักร์

16-02-2566 Hits:262 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอชื่นชมความดีของเด็กหญิงปิ่นเพชร วงศ์จักร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่เก็บกระเป๋าเงินสดและพาสปอร์ตได้ในรถแดงที่นักท่องเที่ยวนั่งไปสนามบิน แล้วนำส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยใจเซอร์เวียมและซื่อสัตย์ ได้รับความชื่นชมและขอบคุณจากนักท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยวและขอบคุณโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยที่อบรมและปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีในสังคมสืบไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660216-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับมอบเงินจากนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 รุ่น Kaelyn

16-02-2566 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบเงิน จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2565 รุ่น Kaelyn ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่ออุปกรณ์ของโรงเรียนต่อไป ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังทุกคนให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660216-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

16-02-2566 Hits:262 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 4 – 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ 1.รางวัลระดับเหรียญทอง “การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1-ป.6 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทะชา นักเรียนชั้น ป.6/1 ครูผู้ควบคุม นายบุญเทียม สุริยะน้อย 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง “การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3” ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นางสาวพรรษชล โยนสนิท นักเรียนชั้น...

Read more

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

15-02-2566 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ปกครองอาสามาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน คือ คุณพ่ออมรินทร์ รวดเร็ว ผู้ปกครองเด็กหญิงชภากาญธ์ รวดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 วิทยากร คุณพิพัฒกัณณ์ กันทรโชติพงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท มันนี่ เพอร์เฟคท์ จำกัด หัวข้อ วิธีออมเงินง่ายๆ ใช้ยังไงก็เก็บเงินอยู่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660215-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีปิดค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 เข้าสู่มหาวิทยาลัย

15-02-2566 Hits:258 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมพิธีปิดค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 เข้าสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้ดำเนินการติวตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม2565 ถึง9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660215-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบเงินเพื่อร่วมบริจาคในกองทุนวันรำลึก

14-02-2566 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน มอบเงินเพื่อร่วมบริจาคในกองทุนวันรำลึก ให้กับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันรำลึก ปี 2566 : World Thinking Day 2023 Theme “โลกของเรา อนาคตสงบสุขของเรา” (The Environment & Peace: สิ่งแวดล้อม และสันติสุขของเรา) {lightgallery type=local path=images/news2566/660214-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วันแห่งเกียรติยศ“งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่31"

13-02-2566 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันแห่งเกียรติยศ “งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์” นายสมศักดิ์ วิชิตภา นางสาวนิพาภรณ์ ฟักทอง นางสาวอัจฉรียา ไชยสิทธิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์” นายประยูร อวดร่าง นางสาวจินตนา ฮาวปินใจ นางทัศนีย์ อุดมศรี นางอรนุช เขื่อนแก้ว นางวิเจน ดวงคำ...

Read more

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023

13-02-2566 Hits:253 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลที่ 4 จากการการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้ารับรางวัลทุนการศึกษา และถ้วยรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี {lightgallery type=local path=images/news2566/660213-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

13-02-2566 Hits:238 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้ดำเนินการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 อีกทั้งนำผลการทดสอบมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา ได้ให้เกียรติต้อนรับ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน {lightgallery type=local path=images/news2566/660213-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

09-02-2566 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรให้โอวาท หัวข้อ วิธีคิด และแนวทางปฏิบัติตนสู่ภาวะผู้นำ ตามวิถีนักบุญอัญจลา เมริชี และกล่าวขอบคุณนักเรียนสภาปีการศึกษา 2565 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนด้วยหัวใจเซอร์เวียม ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660209-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

09-02-2566 Hits:180 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะซิสเตอร์และทีมบริหารร่วมแสดงความยินดี สรุปผลพรรค Rc Lesly ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวแจสมิน รุทซ์ โฟรสท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นประธานนักเรียนสภาโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 และขอขอบคุณประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 ทีมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้วยหัวใจ Serviam {lightgallery type=local path=images/news2566/660209-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด

08-02-2566 Hits:1047 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชาวเหนือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2566 ณ สระดาวิซาร่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากรายการ กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปีหญิง ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น...

Read more

คณะอาจารย์จากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา

08-02-2566 Hits:203 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์จากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น 3 ท่านที่ได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้แก่ 1. Mr.Kuramochi Yuji, Professor, Department of Childhood Education, Dean Faculty of Human Development and Education, KYOTO TACHIBANA UNIVERSITY 2.Mr.Kimata Kiyoshiro, SHIGA UNIVERSITY (อาจารย์เกษียณ) 3.Ms.Kawazaki Kayoko, (อดีตครูผู้เชี่ยวชาญประถมศึกษา) ในโอกาสนี้ทั้ง 3 ท่านได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับตัวแทนคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาในระดับชั้นประถมของไทยและญี่ปุ่นด้วย กิจกรรมในครั้งนี้มี...

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชุดที่ 2

08-02-2566 Hits:179 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2566 ณ สระดาวิซาร่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้ - รางวัลบุคลยอดเยี่ยมอันดับที่ 4 รุ่นอายุ 8 ปี - 1 เหรียญเงิน - 7 เหรียญทองแดง {lightgallery type=local path=images/news2566/660208-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นกน้อย คิดส์ดี คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม ร่วมฉลอง 90 ปี ชั้นอนุบาล3

06-02-2566 Hits:171 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “นกน้อย คิดส์ดี คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม ร่วมฉลอง 90 ปีเรยีนาฯ” ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม การทำงานตามลำดับขั้นตอน มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์สามารถนำไปปรับใชัในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news2566/660206-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง

06-02-2566 Hits:181 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่สูญเสียคุณพ่อเสถียร เป็งมัชยา ณ หมู่บ้านหลุก ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานการพักผ่อนนิรันดร แก่คุณพ่อเสถียร เป็งมัชยา ด้วยเทอญ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณเข้าสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ   {lightgallery type=local path=images/news2566/660206-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์

06-02-2566 Hits:157 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเป็นพิธีมิสซาสุดท้ายก่อนปิดปีการศึกษา 2565 โดยเชิญบาทหลวง มัทธิว ศศิน โหม่โพ เป็นประธานในพิธี ข้อคิดจากพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงสร้างธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งเราสัมผัสได้ในบริเวณโรงเรียนเรยีนาฯ ที่มีต้นไม้ดอกไม้มากมาย ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งขอบคุณสำหรับหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาที่นักเรียนได้รับความรู้ทั้งวิชาการและด้านทักษะชีวิตต่างๆ ขอพระเจ้าอวยพรแด่ทุกคน   {lightgallery type=local path=images/news2566/660206-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ชื่นชม เด็กหญิงปิ่นเพชร วงศ์จักร์

03-02-2566 Hits:179 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอชื่นชมความดีของเด็กหญิงปิ่นเพชร วงศ์จักร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่เก็บกระเป๋าเงินสดและพาสปอร์ตได้ในรถแดงที่นักท่องเที่ยวนั่งไปสนามบิน แล้วนำส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยใจเซอร์เวียมและซื่อสัตย์ ได้รับความชื่นชมและขอบคุณจากนักท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยวและขอบคุณโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยที่อบรมและปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีในสังคมสืบไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660200-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT (日本語能力試験2/2022)

03-02-2566 Hits:218 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2565 (Japanese Language Proficiency Test : JLPT 2/2022) ผ่าน จำนวน 9 คน ดังนี้ ระดับ N3 1. น.ส.โญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ ม.6/5 2. น.ส.รัก อัศเวศน์ ม.6/5 ระดับ N5 1. น.ส.พิศลยา วัฒกีหัตถกรรม ม.4/5 2. น.ส.สุพิชญา สกุลพันธ์ ม.4/5 3. น.ส.พิชญธิดา บวรสันติจิต ม.4/5 4. น.ส.อลิซ ฮามาโมโต้ ม.5/5 5. น.ส.ภัทรประภา ลีลามานิตย์ ม.5/5 6. น.ส.พลอยรัตนา...

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้นป.2 - ป.6

03-02-2566 Hits:787 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ บนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660203-3 previewHeight=250 previewWidth=161}Image From Regina Coeli{/lightgallery} ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ป.2-ป.6

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้นม.1 - 3

03-02-2566 Hits:995 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ บนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660203-4 previewHeight=250 previewWidth=161}Image From Regina Coeli{/lightgallery} ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ม.1-3

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้นม.4 - 6

03-02-2566 Hits:1028 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SUMMER COURSE 2023) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ บนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง เลือกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 {lightgallery type=local path=images/news2566/660203-5 previewHeight=250 previewWidth=161}Image From Regina Coeli{/lightgallery} ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ม.4-6

Read more

ต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu

30-01-2566 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Asahikawa Kosei, Hokkaido และ Mrs.Akabane Hiroko, อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ในระดับประถมศึกษา โดยในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย {lightgallery type=local path=images/news2566/660130-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการสอนเสริมนอกเวลา(วันเสาร์) 28 มกราคม 2566

28-01-2566 Hits:212 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดโครงการสอนเสริมนอกเวลา(วันเสาร์) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา โดยวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 นักเรียนในโครงการได้ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เยี่ยมชมวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับ เขียว ชม เมือง นำนักเรียนนั่งรถรางชมเมืองและศึกษาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660128-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอบคุณ Mr.Shigeru Hotta อาจารย์ผู้ประสานงานชาวญี่ปุ่นจากACGU

27-01-2566 Hits:198 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหารและคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ Mr.Shigeru Hotta อาจารย์ผู้ประสานงานชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ที่ได้มาให้ข้อมูลและช่วยประสานงานเกี่ยวกับการเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 7 คน ที่ได้รับทุนไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 4 ปีและทุนแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา 1 ปี โดยนักเรียนทั้งหมดจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นพร้อมกันในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 นี้ {lightgallery type=local path=images/news2566/660127-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชิ

27-01-2566 Hits:164 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชิ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคุณครูในบ้านเรยีนาฯ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประวัตินักบุญอัญจลา เมริชี นักบุญองค์อุปถัมภ์ของบ้านอัจฉรามัย (บ้านสีฟ้า) นักบุญอัญจลา เกิดที่เมืองเดเซนซาโน ริมฝั่งทะเลสาบการ์ดา ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ในปี คริสต์ศักราช 1474 ในวัยเยาว์ พี่สาว มารดา และบิดาได้เสียชีวิตลง ท่านจึงย้ายไปอยู่กับลุงและป้าที่เมืองซาโล ท่านได้เรียนรู้ชีวิตของสังคมที่แตกต่างไปจากเมืองเดเซนซาโน ท่านสมัครเป็นสมาชิกขั้นที่ 3 ของคณะฟรังซิสกัน เพื่อจะได้มีสิทธิ์รับศีลมหาสนิทบ่อยๆ ท่านใช้เวลาทำงานบ้าน สวดภาวนา...

Read more

กิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้น ม.2

27-01-2566 Hits:214 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) การรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตในการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันได้ ได้ไตร่ตรอง สรุปถอดบทเรียนการทำกิจกรรม และนำไปพัฒนาชีวิตของตนเอง พร้อมทั้งถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไป ณ โรงเรียนบ้านปางกว้าง และแดนเทวดา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660127-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

27-01-2566 Hits:393 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ปกครองอาสา มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน คือ แพทย์หญิงบุษบก พฤกษาพนาชาติ ผู้ปกครองเด็กหญิงดนิตา ป้องกัน ชั้น ป.1/ 4 หัวข้อ โตขึ้นอยากเป็นอะไร ณ อาคารอุร์สุลา ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660127-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวชนะศึก

26-01-2566 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวชนะศึก ที่สูญเสียคุณแม่ เทเรซา สุนา ชนะศึก ณ ศาลาสันติสุข อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานการพักผ่อนนิรันดร แก่คุณแม่ เทเรซา สุนา ชนะศึก ด้วยเทอญ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณเข้าสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/660126-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสตร์แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน

26-01-2566 Hits:196 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ – การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสตร์แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ในรายวิชาภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน และรายวิชาพื้นฐานเภสัชกรรมไทยและสมุนไพร ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน โดยมี ดร. โชติกา ทังสุนันทน์ เเละคุณครูนัฐกชพร สุรางคุปกุล เป็นผู้ดูเเลนักเรียน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660126-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ผู้ปกครองอาสา” อบรมให้ความรู้ แก่นักเรียนชั้น ป.6

25-01-2566 Hits:231 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองอาสา” อบรมให้ความรู้ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องมาตรการรับมือ Active Shooter กับความปลอดภัยในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 มาเป็นวิทยากรสาธิตและฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณ ในน้ำใจดีของทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันให้ความรู้กับนักเรียนและคณะครู รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับทุกคน ด้วยใจเซอร์เวี่ยม {lightgallery type=local path=images/news2566/660125-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การวิ่ง Mini Marathon และ Fun run ครั้งที่ 3 ชุดที่ 1

24-01-2566 Hits:291 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล RC RUN WITH LOVE 2022 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการวิ่ง Mini Marathon และ Fun run ครั้งที่ 3 : “ฉลอง 90 ปี RC RUN WITH LOVE 2022” ชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ...

Read more

นิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24-01-2566 Hits:280 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนานัทธ ปัญโญ ที่ได้มานิเทศ น.ส.มณีวรรณ ชีวินรักษาทรัพย์ นักศึกษา สหกิจศึกษา จากสาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยครูพี่เลี้ยงคือคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส {lightgallery type=local path=images/news2566/660124-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

23-01-2566 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การเชิดสิงโตโดย นางสาวชัชฎา ฟองคำ นางสาวปพิชญา คำยอดใจ นางสาวระพีพรรณ ณัฐพรวดี และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จายแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5\6 นอกจากนั้นแล้วยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมอวยพรแด่คณะผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT. HSK. และเกียรติบัตรร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย {lightgallery type=local path=images/news2566/660123-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ

23-01-2566 Hits:393 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 49 โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้ดูแล ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย {lightgallery type=local path=images/news2566/660123-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ Miss Magosha Fréquelin

20-01-2566 Hits:220 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน และอาจารย์ชไมพันธ์ โบ๊ท ให้การต้อนรับ Miss Magosha Fréquelin ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและความร่วมมือในการแลกเปลียนบุคลากรทางการศึกษา พบปะนักเรียนแผนการเรียนฝรั่งเศส เยี่ยมชมห้องประวัติศาสตร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เนื่องในโอกาสโรงเรียนฉลองครบรอบ90 ปี ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดี {lightgallery type=local path=images/news2566/660120-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการทดลองเดินรถรับ-ส่งนักเรียน “Less is more School Link”

19-01-2566 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการทดลองเดินรถรับ-ส่งนักเรียน “Less is more School Link” โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับ คุณสมชาย ทองคำคูณ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ คุณนำพล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท กรีน แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (กรีนบัส) ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าว ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต...

Read more

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3

19-01-2566 Hits:281 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้ง ที่ 3 Thailand English Skills Evaluation Test 2022 (TESET) ของบริษัท อคาเคมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศผลวันที่ 28 ธันวาคม 2565 มีรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรมจักร์ ชั้น ป.2/3...

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

19-01-2566 Hits:207 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น (ปี 2023) ได้ จำนวน 7 คน - ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ Hachinohe St.Ursula Gakuin High School, Aomori, JAPAN 1. น.ส.อลิซ ฮามาโมโต้ ม.5/5 2. น.ส.ภัทรประภา ลีลามานิตย์ ม.5/5 3. น.ส.พิศลยา วัฒกีหัตถกรรม ม.4/6...

Read more

ค่ายคณิตศาสตร์ ตระหนักคิด แก้ปัญหา สร้างคุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

19-01-2566 Hits:248 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12-13 มกราคม 2566 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์ ตระหนักคิด แก้ปัญหา สร้างคุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนในสวน In the Garden อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ ม่อนปาร์ค อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660119-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นำเสนอแผนโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

19-01-2566 Hits:171 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660119-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

19-01-2566 Hits:229 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินธิดา ศิริอวยชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง เตะขาฟรีสไตด์ 50เมตร รุ่น 7 ปีหญิง เตะขากรรเชียง 50เมตร รุ่น 7 ปีหญิง 1 เหรียญเงินผีเสื้อ50เมตร รุ่น 7 ปีหญิง {lightgallery type=local path=images/news2566/660119-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

การแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

19-01-2566 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565”สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาเชียงใหม่ กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนหอพระ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 {lightgallery type=local path=images/news2566/660119-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่

19-01-2566 Hits:277 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660119-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครู 2566

17-01-2566 Hits:349 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ และทีมบริหารของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนี้ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Administrators and Teachers of the Year 2023) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทผู้บริหารดีเด่น 1. นางสาวประภัสสร ศรีวรกุล 2. นางสาวสุวรรณา ชัยพรแก้ว ประเภทครูดีเด่น 3. นายบุญเทียม สุริยะน้อย 4. นางสุนทราพร สุริยะน้อย 5. นางสาวพัณณ์ชิตา ชมเกสร 6. นางสาวณัฐกฤตา กันทะวงษ์ 7. นางบุหงา เชื้อหมอ 8...

Read more

พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

16-01-2566 Hits:234 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ดังนี้ • รางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ.2566 นางสาวภูวนิดา ปรีชาสิริภัทร • รางวัลครูดีเด่น ระดับปฐมวัย นางสาวมัธยา ไชยนุรักษ์ • รางวัลครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา นางสาวภัคจิรา รัตนวราหะ นางสาวสิรินทร์นิชา ฉลาด • รางวัลครูดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา นางสาววิไลรัตน์ ทาโส นางพัชรี อภิวงค์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660116-1 previewHeight=81...

Read more

การแสดงชุด “ฟ้อนที” ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

14-01-2566 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสามารถในการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จึงได้ประสานขอการแสดงของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ส่งตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 16 คน เข้าร่วมการแสดงชุด “ฟ้อนที” ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ครูผู้ฝึกซ้อมการแสดง ครูฉัตรสุดา สุวรรณสิทธิ์ ครูสุพัตรา บุณยศิวาพงศ์ ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660114-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เด็กดีศรีนครเชียงใหม่ 2566 เทศบาลนครเชียงใหม่

14-01-2566 Hits:256 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 เด็กหญิงบงกษเพชร โอภาสเจริญวิทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กดีศรีนครเชียงใหม่ 2566 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660114-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

“เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

14-01-2566 Hits:245 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฎฐนิศา สิกขกิจโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้มอบรางวัล โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน เด็กหญิงณัฎฐณิศา สิกขกิจโสภา คุณครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทุกท่าน ฝ่ายกิจการนักเรียน คุณวอยผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอบคุณคุณครูทุกท่านทีมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมและประสานงานเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในครั้งนี้ หนูสัญญาว่าจะทำดี...

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา

14-01-2566 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี2566 ‘‘เทียนนกแก้วเกมส์’’   โดยมีคุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคร่วมจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   คุณครูวาสนา ปัญทจักร์ ชนิดกีฬาคาราเต้-โด   คุณครูจันทร์พลอย มาลาธง ชนิดกีฬาวู้ดบอล {lightgallery type=local path=images/news2566/660114-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566

13-01-2566 Hits:224 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 .....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล เป็นประธาน ในพิธีอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี และนางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการให้โอวาทและอวยพรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวปัญจรัตน์ ตันเรืองพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีน้ำใจเซอร์เวียมออกแบบภาพการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ ฉลอง 90 ปีโรงเรียน และออกแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ให้กับโรงเรียน มอบรางวัลผลงานภาพประกวดเพื่อร่วมฉลอง 90 ปีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย หัวข้อ “ความทรงจำแห่งความสุขในบ้านเรยีนา” โดยฝ่ายจิตตาภิบาล และทีมบริหารจับรางวัลพิเศษเพื่อมอบให้นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/660113-3 previewHeight=81...

Read more

ต้อนรับตัวแทนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เชียงใหม่

13-01-2566 Hits:359 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660113-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

13-01-2566 Hits:213 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2565 คุณครูชไมพันธ์ โบ๊ด ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสและคุณครูกฤตตา โพธิ์ประสิทธ์ศาสต์ ได้นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสจากแบบฝึกหัดภาษาฝรั่งเศสระดับ A2 ซึ่งทำให้นักเรียนได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติมและสามารถต่อยอดสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต {lightgallery type=local path=images/news2566/660113-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สนับสนุนการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 3

12-01-2566 Hits:249 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ขอขอบคุณ คุณนภาดล อินทนันท์ คุณเมธีนาถ เอื้ออภิญญกุล และ คุณภาณุมาศ ทองมีอาคม ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับสนับสนุนการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 "90th Anniversary RC Run With Love 2022” ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660111-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

กีฬาฟุตบอลหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42

12-01-2566 Hits:215 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล ตะลิด ผู้ฝึกสอน เด็กหญิงอรชพร จันทร์พุฒ นักกีฬา เด็กหญิงธัญญารัตน์ ธรรมมิโกมินทร์ นักกีฬา นางสาวเกศราภรณ์ บุญลือ นักกีฬา นางสาวธารนรี นิ้มสถาพันธ์ นักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42 เทียนนกแก้วเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-15 มกราคม 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/660112-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนมกราคม

11-01-2566 Hits:206 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนมกราคม โดยมีบาทหลวงยากอบ ธนิช ปันมณีกุล คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นประธานในพิธี ข้อคิดในวันนี้คือ การสวดภาวนาและการรำพึง พระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างในการภาวนา แม้ทรงทำงานหนัก แต่พระองค์ก็หาเวลาสวดภาวนา เราก็เช่นกัน ในการทำงานหรือเรียนเราก็ควรหาเวลาสวดภาวนา เพื่อขอพละกำลังและเติมพลังให้กับตัวเอง {lightgallery type=local path=images/news2566/660111-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

11-01-2566 Hits:275 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ปกครองอาสา 2 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน คือ เภสัชกรหญิงฐิติยา ยกสุวรรณ ผู้ปกครองเด็กหญิงกชกร ยกสุวรรณ ชั้นป.3/4 หัวข้อ อาชีพเภสัชกรและความรู้เรื่องการใช้ยาให้ถูกต้องและ แพทย์หญิงบุษบก พฤกษาพนาชาติ ผู้ปกครองเด็กหญิงดนยา ป้องกัน ชั้น ป.3/2หัวข้อ อาชีพแพทย์และอาชีพเสริมการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมอัญจลา ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660111-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเน็ต เอ็นจิเนียริ่ง

11-01-2566 Hits:190 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเน็ต เอ็นจิเนียริ่ง พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660111-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

10-01-2566 Hits:231 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณรัตนาภรณ์ เลี้ยงสกุลอุดม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และตัวแทนกรรมการสมาคม พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660110-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ส่งมอบหนังสือกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ สุขง่ายๆด้วยการให้

10-01-2566 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนได้ส่งมอบหนังสือในกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ สุขง่ายๆด้วยการให้ ซึ่งดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับห้องสมุด ให้กับบาทหลวงธรรมนูญ สายชลศรีจินดา เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์เยาวชน วัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยล์ ต. เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ ศูนย์เยาวชน วัดพระคริสต์แสดงองค์ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ร่วมกันบริจาคหนังสือในครั้งนี้ ขอพระเป็นเจ้าได้อวยพระพรมายังท่านให้มีความสุขตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660110-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรา เชียงใหม่

10-01-2566 Hits:207 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ อาจารย์จิรากร ทัศเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรา เชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660110-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้น ป.4

10-01-2566 Hits:259 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน รู้จักและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตในท้องถิ่น ณ โรงเรียนวัดป่าตึง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัด {lightgallery type=local path=images/news2566/660110-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image...

Read more

ต้อนรับ สถาบันสอนภาษา EFL Learning Centre Chiang Mai

09-01-2566 Hits:312 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ สถาบันสอนภาษา EFL Learning Centre Chiang Mai พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660109-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันรายการ NTJGC-Mae Moh Junior Golf Championships

09-01-2566 Hits:267 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐณิชา แก้วพินิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันรายการ NTJGC-Mae Moh Junior Golf Championships 2022-2023 Golf tournament 36 holes จัดขึ้นวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ณ สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง จัดการแข่งขันโดย ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ {lightgallery type=local path=images/news2566/660109-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี2566

09-01-2566 Hits:242 ข่าวประชาสัมพันธ์

คว้าชัยเก็บคะแนนเพิ่ม1แต้ม จังหวัดเชียงใหม่เอาชนะจังหวะพิษณุโลก ไปด้วยคะแนน30:9 ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี2566 ‘‘เทียนนกแก้วเกมส์’’ ร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์เอาใจช่วยทัพนักกีฬาของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660110-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ นักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่

09-01-2566 Hits:236 ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ นักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ชนิดกีฬาเนตบอล ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี2566 ‘‘เทียนนกแก้วเกมส์’’ ซึ่งทีมนักกีฬาโรงเรียนเรยีนาเชลี ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ในชนิดกีฬาเนตบอล โดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬา700ปี ส่งกำลังใจแรงเชียร์เอาใจช่วยทัพนักกีฬาของเราด้วยนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/660109-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

09-01-2566 Hits:165 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทีมบริหารต้อนรับ คุณสาวิตรี สุวรรณประเทศ นายกสมาคมนักเรียนเก่า และคุณนภาดล อินทนนท์ รองนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ได้สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน สองหมื่นบาทถ้วน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660109-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมงานวันพระราชทานนาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

07-01-2566 Hits:398 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยม เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 7 มกราคม 2471 - 2566 95 ปี โรงเรียนนามพระราชทาน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/660107-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

The 10th B-Dazzled Vocal & Dance Festival 2022

05-01-2566 Hits:353 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The 10th B-Dazzled Vocal & Dance Festival 2022 ณ ประเทศสิงคโปร์ (5-6พ.ย.2565 ออนไลน์) ประกาศผลเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ได้รับรางวัลจำนวน 2 รายการดังนี้ 1. Contemporary dance solo รุ่นอายุ 21&under ได้รับรางวัล Diamond Award (92.47 คะแนน) 2. HipHop solo รุ่นอายุ 21&under ได้รับรางวัล Diamond Award...

Read more

ต้อนรับ คุณนภาดล อินทนนท์

05-01-2566 Hits:273 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณนภาดล อินทนนท์ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2566/660105-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมวันคริสต์มาส ปี 2022

23-12-2565 Hits:288 ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมฉลองวจนพิธีกรรมวันคริสต์มาส ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เทศกาลพระคริตสมภพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ประชากรทั่วโลกจัดเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ตามปีพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชน วันนี้ความสว่างจะส่องแสงลงมาเหนือเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประสูติมาเพื่อเราแล้ว พระองค์จะทรงรับพระนามว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์” “พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ” “พระบิดานิรันดร” และ “เจ้าแห่งสันติ” พระอาณาจักรของพระองค์จะไม่สิ้นสุด ขอให้เราแต่ละคนได้มอบสันติสุขให้แก่กันและกันด้วยความรัก เมตตา และความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเริ่มจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกๆ ท่าน ทุกท่านสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook...

Read more

ร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง Hanuman White Monkey

23-12-2565 Hits:289 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง Hanuman White Monkey ที่โรงภาพยนตร์ 6 ห้างสรรพสินค้าเมญ่า เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651223-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

23-12-2565 Hits:218 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน รู้จักและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถ นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน นักเรียนได้สำรวจและศึกษาระบบนิเวศในธรรมชาติ ได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย

23-12-2565 Hits:435 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และโครงการพิเศษจำนวน 26 คน {lightgallery type=local path=images/news2565/651223-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ซิสเตอร์แม่ปอน

22-12-2565 Hits:245 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ได้เข้าพบคณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ (ซิสเตอร์แม่ปอน) เพื่อมอบกระเช้า Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ คณะซิสเตอร์บ้านพระหฤทัย

22-12-2565 Hits:338 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบคณะซิสเตอร์บ้านพระหฤทัย เชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้า Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

22-12-2565 Hits:218 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เพื่อมอบกระเช้า Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

22-12-2565 Hits:195 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม และ มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ ตัวแทนครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อมอบกระเช้า Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ คุณวิชิต บูรณุปกรณ์ ผู้จัดการโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

22-12-2565 Hits:253 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณวิชิต บูรณุปกรณ์ ผู้จัดการโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Laudato Si’, Save Energy for Our World (ค่ายห้องเรียน สสวท. มัธยมศึกษาตอนปลาย)

22-12-2565 Hits:236 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Laudato Si’, Save Energy for Our World (ค่ายห้องเรียน สสวท. มัธยมศึกษาตอนปลาย) ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการค้นหาและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริง และสร้างนวัตกรรมที่ใช้ สะเต็มเป็นพื้นฐาน ให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน ณ โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน, โรงแยกขยะ Green Road...

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

22-12-2565 Hits:237 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และโครงการพิเศษจำนวน 26 คน {lightgallery type=local path=images/news2565/651223-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับประธานกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน

21-12-2565 Hits:195 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณสุดาลักษณ์ เรี่ยวเธียรชัย ประธานกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และสวัสดีปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651221-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

"RC RUN WITH LOVE 2022"

21-12-2565 Hits:1597 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งการกุศล "RC RUN WITH LOVE 2022" วัน อาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ระยะการแข่งขัน 8 km. และ 4 km. ค่าสมัคร VIP 2000 บาท มินิมาราธอน 600 บาท ฟันรัน 500 บาท สมัครได้ที่ https://forms.gle/UGVZWHqhtLH8gvhE8 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/.... -------------------------------------------------------------- การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 6 รุ่น ชายและหญิง ได้แก่ 1.นักเรียนภายใน 2.รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 3.รุ่นอายุ 20-29 ปี 4.รุ่นอายุ 30-39 ปี 5.รุ่นอายุ 40-49 ปี 6.รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป -------------------------------------------------------------- สิ่งที่นักวิ่งเดียวจะได้รับ 1.นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 รุ่นอายุประเภท...

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม (สังคมพัฒนา) ชั้น ป.1

21-12-2565 Hits:248 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม (สังคมพัฒนา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ มีจิตอาสา และรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคม ฝึกทักษะ การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น มีความรัก ความสามัคคีและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันโอกาสฉลอง 90 ปีเรยีนา ผ่านการจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนอื่นๆ หรือชุมชน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา...

Read more

ต้อนรับ บริษัทเทร็บเบิ้ล พี สเตชั่นเณอรี่ จำกัด

21-12-2565 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ บริษัทเทร็บเบิ้ล พี สเตชั่นเณอรี่ จำกัด พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ คณะครูโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่

21-12-2565 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก Merry Christmas และอวยพรปีใหม่ 2566 ร่วมกัน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651222-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” (สังคมพัฒนาชั้นอนุบาล 3)

19-12-2565 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” (สังคมพัฒนาชั้นอนุบาล 3) ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้(การมีจิตสาธารณะ) โดยการแบ่งปันความมีน้ำใจ ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ และส่งความสุขให้กับผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปลูกฝังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้การแบ่งปัน และส่งมอบความสุขในเทศกาลวันคริสต์มาส ณ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651219-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมจุดเทียนเล่มที่ 4

19-12-2565 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 4 โดยซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ประธานในพิธี เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 4 Peace สันติสุข (สีม่วง) อีกเพียงไม่กี่วันเราก็จะเฉลิมฉลองการบังเกิดขององค์พระคริสตเจ้า พระองค์ทรงพร้อมที่จะเสด็จมาหาคนที่ต้องการพระองค์ ณ บัดนี้ ให้เราเข้าหาพระองค์ด้วยความวางใจ วอนขอพระองค์เสด็จมาประทับอยู่กับเราพร้อมกับพระหรรษทาน และพระคุณต่างๆ ของพระองค์ {lightgallery type=local path=images/news2565/651219-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” (สังคมพัฒนาชั้นอนุบาล 3) 20 ธ.ค. 65

19-12-2565 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” (สังคมพัฒนาชั้นอนุบาล 3) ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้(การมีจิตสาธารณะ) โดยการแบ่งปันความมีน้ำใจ ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ และส่งความสุขให้กับผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปลูกฝังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้การแบ่งปัน และส่งมอบความสุขในเทศกาลวันคริสต์มาส เทศกาลของความรักและการให้ ให้ด้วยความสุข ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ ส่งความสุขให้กับซิสเตอร์ จากลูกสาวคนสุดท้อง {lightgallery type=local path=images/news2565/651220-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 17 ธันวาคม 2565

17-12-2565 Hits:231 ข่าวประชาสัมพันธ์

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 17 ธันวาคม 2565 วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน ที่โรงเรียนหรือติดต่อประสานครูประจำชั้น เรียนกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2565/651217-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า ในโอกาสวันครูคำสอนไทย สังฆมณฑลเชียงใหม่

16-12-2565 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลและครูคาทอลิกโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า ในโอกาสวันครูคำสอนไทย สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยฝ่ายงานแพร่ธรรมเป็นผู้จัดเพื่อครูคำสอนเป็นพิเศษที่วัดน้อยประจำบ้านเบธาราม เชียงใหม่ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน โอกาสนี้มีคุณครูคาทอลิกที่ทำหน้าที่สอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก 3 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย พร้อมกับนักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news2565/651216-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

14-12-2565 Hits:220 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายสู่ฝัน Power of the Mind สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศิษย์อุร์สุลิน สร้างความตระหนักในศักยภาพของตน และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศความรัก ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันด้วยใจสันติ โดยความร่วมมือระหว่างมือของครูและศิษย์ ณ ชุนาภา รีสอร์ท เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651214-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

วจนพิธีกรรมจุดเทียนเล่มที่ 3

13-12-2565 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 3 โดยซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธ์ ประธานในพิธี เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 3 Joy ความชื่นชมยินดี (สีชมพู) เรามีแบบอย่างของนักบุญยอห์นในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตน ท่านกล่าวว่า “ท่านเองไม่ดีพอแม้จะแก้เชือกรองเท้าของพระคริสตเจ้า” ในโอกาสพิเศษนี้ ขอเชิญชวนเรา ทุกคนรับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วยจิตใจสุภาพ รู้จักยอมรับความจริงและข้อจำกัดของตนเอง ในขณะเดียวกันก็เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีในการต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้า องค์แห่งความรัก {lightgallery type=local path=images/news2565/651213-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ส่งความสุขในโอกาสคริสต์มาส บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

12-12-2565 Hits:276 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์อุร์สุลิน บ้านเรยีนาเชลี เชียงใหม่ และน้องๆ บ้านเบธานี ร่วมกันส่งความสุขในโอกาสคริสต์มาส แด่บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ในบรรยากาศพ่อลูกที่อบอุ่น และชื่นชมยินดีร่วมกัน {lightgallery type=local path=images/news2565/651212-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10-12-2565 Hits:296 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้นักเรียนรู้จักและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่มสร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน ได้สำรวจและศึกษาระบบนิเวศในธรรมชาติ คัดแยกขยะได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด และนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย...

Read more

งานคอนเสิร์ตดุริยางค์ฉลองครบรอบ 90 ปี

10-12-2565 Hits:225 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยฉลองครบรอบ 90 ปี พลังรัก รับใช้ แห่งล้านนา 9 ทศวรรษ แห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง รวมพลังความเป็นหนึ่งเดียวด้วยการจัดงานคอนเสิร์ตดุริยางค์ RC Band โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล และโรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ เชียงใหม่ “Precious Dreams Concert # 6 Regina Coeli 90th Anniversary Celebration” อนึ่งรูปแบบของการจัดงานรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวด้วยการขับร้องเพลงฉลอง 90 ปี โดยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ สมาคมนักเรียนเก่า...

Read more

กิจกรรม "ผ้าป่าหนังสือ สุขง่ายๆ ด้วยการให้"

09-12-2565 Hits:360 ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม "ผ้าป่าหนังสือ สุขง่ายๆ ด้วยการให้" โดย ครูสุพร จิโนคุณ เป็นผู้รับมอบหนังสือจากนักเรียนที่นำมาร่วมทำบุญ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคหนังสือ ได้ที่ ห้องสมุดประถมและห้องสมุดมัธยม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/651209-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมจุดเทียนเล่มที่ 2 Love ความรัก (สีม่วง)

06-12-2565 Hits:271 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 2 Love ความรักเทียนแห่งเบธเลเฮม (สีม่วง) โดยซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ ประธานในพิธี เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยพระผู้ไถ่ผู้ทรงรักเราทุกคน “เพราะพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบบัญญัติแห่งความรักให้กับเราทุกคน ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” {lightgallery type=local path=images/news2565/651207-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 4

03-12-2565 Hits:244 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาครูให้เป็นครูอุร์สุลินที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ การสร้างความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจ ให้คุณค่าแก่บุคลากร การทำงานเป็นองค์รวม สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยยึดหัวข้อ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม” ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนกันยายน 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านพักซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ดอยสุเทพ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความรักความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ครูกับเพื่อนครู ครูกับผู้บริหารโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมของศาสนา ให้คุณครูได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Refection)...

Read more

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 3 ธันวาคม 2565

03-12-2565 Hits:244 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน ที่โรงเรียนหรือติดต่อประสานครูประจำชั้น เรียนกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2565/651203-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีเปิด-เสก สามเณราลัยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่

03-12-2565 Hits:251 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีเปิด-เสก สามเณราลัยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยมี บิชอปฟังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี และบาทหลวงยอแซฟ ศราวุธ แฮทู อธิการสามเณราลัยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง {lightgallery type=local path=images/news2565/651207-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งานวันพ่อแห่งชาติ

03-12-2565 Hits:241 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชาวไทย จนได้รับยกย่องเทิดทูนให้เป็นพ่อของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651207-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปี 2565

02-12-2565 Hits:259 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานวางพานพุ่มและกล่าวน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปี 2565 ร่วมด้วยคณะบริหารตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651203-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

02-12-2565 Hits:306 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนพระหฤทัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอพระหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้า โปรดอวยพระพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ {lightgallery type=local path=images/news2565/651203-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมจุดเทียนเล่มที่ 1 Hope ความหวัง (สีม่วง)

30-11-2565 Hits:369 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 1 Hope ความหวัง (สีม่วง) เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจเราให้พร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าในวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันระลึกถึงการที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางเรา และเพื่อเปิดเผยความรักนิรันดรของพระเป็นเจ้าพระบิดา “ความรัก” จึงเป็นหัวใจสำคัญของคริสต์มาส ที่เราได้รับการเชิญชวนให้มอบความรักแก่ผู้อื่น เหมือนดังที่พระเยซูเจ้าทรงมอบความรักให้กับเราทุกคน การจุดเทียน 4 เล่ม เป็นสัญลักษณ์หมายถึง 4 สัปดาห์ ที่เราเตรียมรับเสด็จก่อนฉลองคริสต์มาส {lightgallery type=local path=images/news2565/651130-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วันครอบครัวเรยีนาสานสัมพันธ์วันวิชาการ ปีการศึกษา2565

30-11-2565 Hits:325 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 27พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงานวันครอบครัวเรยีนาสานสัมพันธ์วันวิชาการ ปีการศึกษา2565 เพื่อร่วมฉลอง “90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่า แสดงผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรมหลากหลาย นำรายได้สมทบทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการ สร้างความตระหนัก ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าอาหารปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน อนึ่งการจัดงานครั้งนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจาก บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ...

Read more

CHRISTMAS ปันสุข

29-11-2565 Hits:251 ข่าวประชาสัมพันธ์

CHRISTMAS ปันสุข ฝ่ายจิตตาภิบาล ขอเชิญชวน นักเรียน คุณครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปทุกท่านร่วมกิจกรรม "CHRISTMAS ปันสุข" {lightgallery type=local path=images/news2565/651129-1 previewHeight=201 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

18-11-2565 Hits:388 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ร่วมฉลอง 90 ปี สุขภาพดีวิถีปลอดภัย ด้วยใจคิดมีวิจารณญาณ” ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม ร่วมสืบสานพลังรักล้านนา ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคี รวมถึงเรียนรู้ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และฝึกความมีระเบียบวินัยในตัวเองความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น มีใจเมตตาเสียสละ ยืนหยัดในความถูกต้อง สามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651118-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

18-11-2565 Hits:271 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดโครงการ ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคมภายใต้แผนงาน ส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์อุร์สุลินและเอกลักษณ์เรยีนาฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้(การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมสังคมพัฒนา ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน และให้นักเรียนไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651118-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

17-11-2565 Hits:316 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (ค่ายDay Camp ห้องเรียน สสวท. มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ) ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจากทั้งสองคณะได้จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อต่อยอดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง {lightgallery type=local path=images/news2565/651117-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นป.3

17-11-2565 Hits:354 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 “นกสีฟ้าร่วมใจแบ่งปันคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ร่วมสืบสาน 90 ปีเรยีนาฯ” ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน บนพื้นฐานของความรักและเมตตา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้ชีวิตวิถีใหม่ และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2565 “นกสีฟ้าร่วมใจแบ่งปัน คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ร่วมสืบสาน 90 ปีเรยีนาฯ” ปลูกฝังจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) การรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น ให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ อดทน...

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนาชั้น ป.2

17-11-2565 Hits:347 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ“นกสีฟ้าคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประสานคุณธรรมความดี ฉลอง90ปี เรยีนาฯ” ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเสียสละ รู้จักการแบ่งปันอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ฉลอง 90 ปีเรยีนาฯ จิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651117-2 previewHeight=81...

Read more

การเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงผลงานและนำเสนอ Project Approach

16-11-2565 Hits:240 ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงผลงานและนำเสนอ Project Approach เรื่องท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

4697194
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2118
2876
10548
4670271
19812
101152
4697194

Your IP: 3.233.219.103
2023-06-09 08:50