นักเรียนที่รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ 1. เด็กหญิงชานิดา สิทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2. เด็กหญิงธันยพร สกุลสินเพ็ชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3. เด็กหญิงวราภัสร์ สายบัวชัยมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย

Light Gallery cannot find your image path: images/news2565/650705-5!

Joomla Extensions

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่

21-02-2567 Hits:3882 ประกาศถาวร

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  ประกาศรับสมัคร 1.   ครูวิทยาศาสตร์/ครูประถมศึกษา (ถนัดวิทยาศาสตร์)   ระดับประถมศึกษา 2. ครูเทคโนโลยี                                                     ระดับประถมศึกษา  3. ครูเคมี                        ...

Read more

กิจกรรมค่ายนกน้อยร่าเริงแจ่มใสหัวใจปรองดอง นักเรียนชั้นอนุบาล 3

21-02-2567 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “ค่ายนกน้อยร่าเริงแจ่มใสหัวใจปรองดอง” ให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม เเละสติปัญญา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่อง ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง การเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำไปสู่ความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์สามารถนำไปปรับใชัในชีวิตประจำวัน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2566

21-02-2567 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่น CYNTHIA โดยมีทีมบริหาร ทีมจิตตาภิบาล และครูทีมชั้น ม.6 ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันรายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11 2024

21-02-2567 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันรายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดังต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงนภัสรา พงษ์เพ็ง สังกัดทีม PantajakGym ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทพุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11 - 12 ปี 2. เด็กหญิงวริษา เดโชสว่าง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/1 สังกัดทีม PantajakGym ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ...

Read more

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

13-02-2567 Hits:343 ประกาศถาวร

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

Read more

ChiangMai Art Museum International Art Festival3 2024

12-02-2567 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณภัทร ธนาเพ็ญเต็มดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมการประกวดงานจิตรกรรมวาดสดในเทศกาลศิลปะนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ChiangMai Art Museum International Art Festival3 2024 โดยมีอาจารย์พงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล และครูชุติกาญจน์ คำปา เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32

12-02-2567 Hits:54 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงภารกิจของการจัดการศึกษาเอกชน มี การบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในอนนาคต ภายใต้นโยบาย จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน : TOGETHER WE MOVE FORWARD” โดยนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมการฉลองเทศกาลตรุษจีน 2567

12-02-2567 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับวันเทศกาลตรุษจีนโดย นางสาวเนวพร ชัยยศ และนางสาวนารีกานต์ ประพันธ์วงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 2. การกล่าวคำอวยพรและมอบส้มเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และกล่าวคำอวยพรเป็นภาษาจีนแก่คุณครูทุกท่าน และเพื่อน ๆ พี่ ๆ นักเรียนทุกคน 3. การเดินแบบของตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่

12-02-2567 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัล งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ รางวัล “ครูดีศรีสถาบัน” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ 1. นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์   2. นางจิราภรณ์ ศรีคำ 3. นางสาวนิพาภรณ์ ฟักทอง   4. นางจิราพร นพวัฒนากร 5. นางจันทร์จิรา อังกสิทธิ์   6. นางสาวอัจฉรียา ไชยสิทธิ์ 7. นางสาวสุพัตรา บุณยศิวาพงศ์   8. นางบงกช ทรรทรานนท์...

Read more

香道 (โคโด : ศาสตร์เรื่องเครื่องหอมของญี่ปุ่น)

08-02-2567 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 Mr.MASAYUKI TANAKA เจ้าหน้าที่องค์กร NPO และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากเมืองโอซากา ได้มาบรรยายและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อ 香道 (โคโด : ศาสตร์เรื่องเครื่องหอมของญี่ปุ่น) ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024

08-02-2567 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรนภัส บวรจิตพุฒิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลพระราชทาน 🏆 รางวัลชมเชย 🏆 🏅ระดับประเทศ 🏅 จากการแข่งขันเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 🏆🏆 เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) Canvas Gate Company

08-02-2567 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติจาก Mr.Kazuyoshi Aoki, President and CEO of Canvas Gate Company ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่น นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมทางภาษาในอนาคต ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2024) ระดับชั้น ม.1-ม.3

02-02-2567 Hits:385 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 ส่งเสริมทักษะและสมรรถนะผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ มีความสุข สนุนสนาน ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงาม สมัครและชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 18 มีนาคม 2567 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการ โทร 053-282395 ต่อ 121-122 ลงทะเบียนเรียน {lightgallery type=local path=images/news2566/670202-1/6-m1-3/m1-3 previewHeight=180 previewWidth=141}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2024) ระดับชั้น ป.2 - ป.6

02-02-2567 Hits:234 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2024) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 ส่งเสริมทักษะและสมรรถนะผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ มีความสุข สนุนสนาน ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงาม สมัครและชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 -  วันที่ 18 มีนาคม 2567 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการ โทร 053-282395 ต่อ 121-122 ลงทะเบียนเรียน {lightgallery type=local path=images/news2566/670202-1/5-p2-6/p2-6 previewHeight=180 previewWidth=141}Image From Regina...

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2024) ระดับชั้น ม.4-ม.6

02-02-2567 Hits:360 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (SUMMER COURSE 2023) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 ส่งเสริมทักษะและสมรรถนะผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ มีความสุข สนุนสนาน ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงาม สมัครและชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 18 มีนาคม 2567 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการ โทร 053-282395 ต่อ 121-122 ลงทะเบียนเรียน {lightgallery type=local path=images/news2566/670202-1/7-m4-6/m4-6 previewHeight=180 previewWidth=141}Image From Regina...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์

02-02-2567 Hits:92 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะซิสเตอร์ ครูคาทอลิก และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเขียงใหม่ โดยมีบาทหลวงเปาโล พิชิต จำปาผยุง เป็นประธานในพิธีฯ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio

02-02-2567 Hits:117 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น CYNTHIA ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมค่าย Laudato Si’, Environment reconciliation for our world

02-02-2567 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับครูสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่าย Laudato Si, Environment reconciliation for our world (ค่ายห้องเรียน สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เเละ E-outfitting Valley Resort กิจกรรมค่าย Laudato Si’, Environment reconciliation for our world จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงระบบนิเวศและให้เกิดแนวความคิดที่สร้างสรรค์ ทันสมัย อย่างเหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน...

Read more

นิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

01-02-2567 Hits:71 ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฝ่ายต่าง ๆ กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์...

Read more

PROJECT APPROACH เรื่อง โลกใต้ทะเล อนุบาล 3/1

01-02-2567 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์

PROJECT APPROACH เรื่อง โลกใต้ทะเล อนุบาล 3/1 กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์...

Read more

Chiangmai Internation Taekwondo Championship 2024

01-02-2567 Hits:65 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3/3 สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 🥋ได้รับรางวัล 🥇เหรียญทอง พุมเซ่เดี่ยวสายดำ รุ่นอายุไม่เกิน 15-17 ปี 🏆 ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1 คะแนนรวมประเภทท่ารำพุมเซ่ จากการเข้าร่วมแข่งขัน Chiangmai Internation Taekwondo Championship 2024 🥋 27 January 2024 Maejo University sport complex ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแสดงส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชุดที่ 2

01-02-2567 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชุดที่ 2 กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง...

Read more

ต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu

01-02-2567 Hits:77 ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Asahikawa Kosei จังหวัด ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ Mr.Akabane Hiromitsu รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Asahikawa Kosei จังหวัด ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และภรรยา ได้ร่วมพูดคุย พบปะกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นประถม และห้องเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นในรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

PTT - ลอนพัฒนาฝีมือภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

01-02-2567 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการPTT - ลอนพัฒนาฝีมือภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2567 ณ สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) จังหวัดน่าน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชโลทร อาจหาญ

01-02-2567 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชโลทร อาจหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในนามนักกีฬาสโมสร GKO ได้รับรางวัลดังนี้ - รางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 🥈เหรียญเงิน Gymnastics FreeHand RG2 รุ่นอายุ 9-10 ปี 🥉เหรียญทองแดง Gym Dance Group B จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 6th Gymnastics Competition ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - รางวัล 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 🥇เหรียญทอง...

Read more

ผู้โชคดีได้รับรางวัลหางบัตรวันครอบครัว และบรรยากาศงาน

01-02-2567 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีได้รับรางวัลหางบัตร และบรรยากาศงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง -...

Read more

การแสดงส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชุดที่ 1

01-02-2567 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชุดที่ 1 พิธีเปิด-มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภายนอกและนักเรียน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง...

Read more

Chiangmai International Taekwondo Championship 2024

01-02-2567 Hits:90 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” ประเภทพุมเซ่หญิงเดี่ยว สายเขียว รุ่นอายุ11-12ปี - รางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง สายเขียว รุ่นอายุ11-12 จากการเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเอกชนระดับนานาชาติ “Chiangmai International Taekwondo Championship 2024” ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

PROJECT APPROACH เรื่อง ดอกไม้ อนุบาล 3/2

01-02-2567 Hits:77 ข่าวประชาสัมพันธ์

PROJECT APPROACH เรื่อง ดอกไม้ อนุบาล 3/2 กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์...

Read more

การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษแนวใหม่

01-02-2567 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 คุณครูอุบลรัตน์ ศรีวรกุล และคุณครูสิรวิชญ์ ศิริภา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตาม กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ณ ห้องประชุมเสริมสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมมัจฉาพาโชคและบูธเกมส์

01-02-2567 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมมัจฉาพาโชคและบูธเกมส์ กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง - เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุร์สุลิน...

Read more

พิธีเปิดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566

31-01-2567 Hits:96 ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง - เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุร์สุลิน...

Read more

การแสดงภาคสนาม กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566

31-01-2567 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงภาคสนาม กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง - เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุร์สุลิน...

Read more

เดินการกุศล กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566

31-01-2567 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินการกุศล กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง - เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุร์สุลิน...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 5 เพลงชื่นชีวิต

31-01-2567 Hits:90 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 5 เพลงชื่นชีวิต กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป.3 เพลงรำวงดาวพระศุกร์

31-01-2567 Hits:96 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป.3 เพลงรำวงดาวพระศุกร์ กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง -...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป.1 เพลงรักคือฝันไป

31-01-2567 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป.1 เพลงรักคือฝันไป กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง -...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 4 เพลง CHAIN OF LOVE

31-01-2567 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 4 เพลง CHAIN OF LOVE กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 2 เพลง BEST FRIENDS FOREVER

31-01-2567 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป. 2 เพลง BEST FRIENDS FOREVER กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นป.6 เพลง Shalala

31-01-2567 Hits:65 ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงของนักเรียนชั้นป.6 เพลง Shalala กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงาน กิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาฯ 2566 “ครอบครัวเรยีนาฯ ชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย” วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 - เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน และเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะอุร์สุลินในประเทศไทย - เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่าง และปรองดอง...

Read more

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพลง L.O.V.E

31-01-2567 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม English Hidden Village Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ณ Hidden Village ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร - เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและรักในภาษาอังกฤษ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน

27-01-2567 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดให้มีการฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน และองค์อุปถัมภ์บ้านอัจฉรามัย(สีฟ้า)โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นักบุญอัญจลา เมริชีเป็นสตรีที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตา กล้าหาญ และพากเพียรในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม รวมทั้งกล้าหาญในการเผชิญอุปสรรคต่างๆ ท่านเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกคน โดยเฉพาะบรรดาเยาวสตรี ที่ท่านใส่ใจดูแลชีวิตจิตใจ และความเป็นอยู่ของพวกเธอให้ผลิบาน เติบโตเป็นบุคคลครบสมบูรณ์ แม้กาลเวลาจะผ่านไปกว่าห้าร้อยปีแล้ว จิตตารมณ์ของท่านนักบุญอัญจลา เมริชี ยังคงสืบสานต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน ผ่านคณะซิสเตอร์ คุณครู มาถึงเราศิษย์อุร์สุลินทุกคน นักบุญอัญจลากล่าวว่า “ท่านจะคงอยู่ท่ามกลางเราพร้อมกับพระเยซูเจ้า และจะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับลูกๆ ของท่านในคำภาวนาเสมอไป” ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

วันรายงานตัวและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

27-01-2567 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันรายงานตัวและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 3/2

26-01-2567 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ในหัวข้อ “เรียนรู้เปิดประสบการณ์ ตามการเรียนการสอน Project Approach เรื่อง ดอกไม้” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ - เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อบุคคล และแหล่งเรียนรู้รอบตัว ที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง - เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เรื่องดอกไม้ - เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข - เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้ - เพื่อให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน -...

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 3/1

24-01-2567 Hits:75 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ในหัวข้อ “เรียนรู้เปิดประสบการณ์ ตามการเรียนการสอน Project Approach” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามเรื่องที่นักเรียนสนใจ เรื่อง “โลกใต้ท้องทะเล” ณ ปางเปาบีช, คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Lanna mini zoo ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม “ค่าย RC IT Boots Up Camp 2024”

24-01-2567 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

“ธารน้ำใจ” คือเงินที่นักเรียนร่วมกันใส่ในถุงธารทุกเช้า จากการลด ละ เลิก การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เพื่อทำบุญร่วมกันตามจิตศรัทธาในแต่ละวัน ด้วยหัวใจ serviam เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2023 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบเงิน "ธารน้ำใจ" แบ่งปันความสุข ดังนี้ ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ สบทบทุนแผงโซล่าเซลล์ที่หมู่บ้านนาป่าแป๋ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน บริจาคผ้าห่ม เสื้อผ้ามือสอง ยารักษาโรค และตุ๊กตาให้หมู่บ้านแม่เตี๋ย ต. ผาปุ้ม อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน และ โบสถ์ไมเคิลการิกอยส์ อ.เชียงดาว...

Read more

กิจกรรม Science – Techno Camp 2023

23-01-2567 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Science – Techno Camp 2023 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม Science – Techno Camp 2023 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.เชียงใหม่ (MSN Science Square Chiang Mai อุทยานดาราศาสตร์ศิรินธร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกระบวนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติเชิงปฏิบัติการด้วยตนเอง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือชั้นสูง...

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

23-01-2567 Hits:74 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย และสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังการเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม 3. เพื่อสร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน 4. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

เทศกาลศิลปะนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

22-01-2567 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมการประกวดงานจิตรกรรมวาดสดในเทศกาลศิลปะนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ChiangMai Art Museum International Art Festival3 2024 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ Hachinohe St.Ursula

22-01-2567 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ Hachinohe St.Ursula High School, Aomori, JAPAN (八戸聖ウルスラ学院高等学校) วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 12 คน และนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น 1 คน (Ms.Furukawa Hiori) ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Hachinohe St.Ursula High School, Aomori (八戸聖ウルスラ学院高等学校) จำนวน 26 คน ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ "ขนมไทย" และ "ประเพณีญี่ปุ่น...

Read more

พิธีเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์กับทางวิทยาลัย Hunan Mass Media

22-01-2567 Hits:77 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์กับทางวิทยาลัย Hunan Mass Media Vocational & Technical College ผ่านระบบโปรแกรม Voov meting โดยมีคุณครู Hu Meng Lan และคุณครู เมธาวี จวง ครูผู้สอนภาษาจีนเป็นผู้ประสานงานการประชุม ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม English Hidden Village Vacation

19-01-2567 Hits:76 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม English Hidden Village Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ณ Hidden Village ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร - เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและรักในภาษาอังกฤษ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3 เดือน

18-01-2567 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3 เดือน ที่ Hunan Mass Media Vocational and Technical College, College in Changsha, China มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ สำหรับการไปศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ โดยจัดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสนทนาธรรม อาคารอนุรักษ์น ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานผู้บำเพ็ญประโยชน์

17-01-2567 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประเทศเกาหลี จำนวน 20 ท่าน ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และพบปะแลกเปลี่ยนกับทางทีมบริหาร หัวหน้าหมวด สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ของประเทศไทยและประเทศเกาหลี อีกด้วย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2567

17-01-2567 Hits:111 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ครูดีเด่น” ในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2567 โดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครูดีเด่นระดับปฐมวัย - นางสาวกุลกัญญา ดรุณ ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา - นางเบ็ญจมาภรณ์ สืบน้อย - นางศศิธร สำมะโน  ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา - นางสาวเพชรรัตน์ เลิศลักขณาวงศ์ - นางสาวกาญจนา พรมมา ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

รางวัลเกียรติยศวันครู เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2567

17-01-2567 Hits:107 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจิราภรณ์ ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาลและประถม ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดย สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

“เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

16-01-2567 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา เขนยทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เเละได้แสดงในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

16-01-2567 Hits:111 ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ผู้บำเพ็ญประโยชน์รวมใจ เคารพในความแตกต่าง ร่วมมือสร้างความปรองดอง” - เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ในกิจกรรมค่ายเพื่อนำทักษะไปประยุกต์และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ - เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและสืบสานปณิธาน เรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม - เพื่อฝึกทักษะทางการใช้จินตนาการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รวมถึงรู้จักการพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงสร้างสรรค์ - เพื่อส่งเสริมความรัก รู้จักการปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยเคารพในความแตกต่าง ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมวันเด็ก 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

15-01-2567 Hits:81 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศกิจกรรมวันเด็ก 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแนะแนวทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) และการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

13-01-2567 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho)" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่มีความสนใจใน ประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

13-01-2567 Hits:98 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิณทิพา แก้วกายา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ #เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

เด็กดีศรีนครเชียงใหม่ 2567 เทศบาลนครเชียงใหม่

13-01-2567 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชิสา โสวรรณาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีศรีนครเชียงใหม่ 2567 ” จากเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การประกวดวาดภาพในหัวข้อ "สีสันวัฒนธรรมเชียงใหม่"

11-01-2567 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐธิดา ยาวังเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลชมเชย และเกียรติบัตร จากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "สีสันวัฒนธรรมเชียงใหม่" เนื่องในงาน นาฏการสานแผ่นดิน บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่เวียงพิงค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 6

11-01-2567 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยครูชไมพันธ์ โบ๊ด และตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 6 ณ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาระดับ DELF A2 และเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยสถานกงสุลใหญ่

11-01-2567 Hits:99 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชมเชยจากการแข่งขันการร้องเพลงจีน ระดับมัธยมต้น - เด็กหญิงธัญญรัตน์ ธรรมมิโกมินทร์ 2. รางวัลชมเชยจากการแข่งขันการรายงานข่าว ระดับมัธยมปลาย - นางสาวเนวพร ชัยยศ - นางสาวพาขวัญ ลี้สมบุญ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 - 6

09-01-2567 Hits:109 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 งานอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น 1 ปี

09-01-2567 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัทร อินต๊ะยศ นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียน Hachinohe St.Ursula High School จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกับโรงเรียน Hachinohe St.Ursula High School โดยทุกปีทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีและเหมาะสมเพื่อให้ได้รับทุนนี้ ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้ไปแลกเปลี่ยนแล้วรวมทั้งสิ้น 38 คน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3 เดือน

09-01-2567 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3 เดือน ณ Hunan Mass Media Vocational and Technical College, College in Changsha, China ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ทั้ง 4 คนที่ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 3 เดือน (เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2567) รายชื่อนักเรียนทุนเรียนภาษาจีน - นางสาวณัชชา รัตนคีรี ม.5/6 - นางสาวปุณิกา พรหมจันทร์ ม.5/6 - นางสาวกรรจิฬา ดวงจิตร ม.5/6...

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71

09-01-2567 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สาระศิลปะ (นาฏศิลป์) ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค แสงมีอานุภาพ 2. เด็กหญิงกนกกาญจน์ พลหาญ 3. เด็กหญิงวริษฐา แสนวิไล 4. เด็กหญิงนุชเบญญา วารีย์ 5. เด็กหญิงเบญญา ยะเชียงคำ 6. เด็กหญิงปุณยนุช อุทัยคุปต์ 7. เด็กหญิงวราภัสร์ สายบัวชัยมงคล 8. เด็กหญิงเปรมสุดา มงค์คลสำโรง 9. เด็กหญิงณฐกมล มณีศิลป์ 10.เด็กหญิงศิริมณฑ์ ดวงจิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ...

Read more

การประกวดวาดภาพในหัวข้อ "สีสันวัฒนธรรมเชียงใหม่"

08-01-2567 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร จากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "สีสันวัฒนธรรมเชียงใหม่" เนื่องในงาน นาฏการสานแผ่นดิน บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่เวียงพิงค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ค่าย IT Boots Up Camp #1

08-01-2567 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่าย IT Boots Up Camp #1 (siren) นักเรียนที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 (รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น) ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

05-01-2567 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น - เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน - เพื่อให้นักเรียนรู้จักและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ - การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม - สร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน - ให้นักเรียนได้ศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติในเชิงดาราศาสตร์เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนักรู้ ถึงความเปลี่ยนของโลกและอวกาศ - ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ณ...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2567

05-01-2567 Hits:140 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยมีบาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานในพิธี ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

“ธารน้ำใจ” คือเงินที่นักเรียนร่วมกันใส่ในถุงธารทุกเช้า

05-01-2567 Hits:100 ข่าวประชาสัมพันธ์

“ธารน้ำใจ” คือเงินที่นักเรียนร่วมกันใส่ในถุงธารทุกเช้า จากการลด ละ เลิก การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เพื่อทำบุญร่วมกันตามจิตศรัทธาในแต่ละวัน ด้วยหัวใจ serviam เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2023 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบเงิน "ธารน้ำใจ" แบ่งปันความสุข ดังนี้ ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ สบทบทุนแผงโซล่าเซลล์ที่หมู่บ้านนาป่าแป๋ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน บริจาคผ้าห่ม เสื้อผ้ามือสอง ยารักษาโรค และตุ๊กตาให้หมู่บ้านแม่เตี๋ย ต. ผาปุ้ม อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน และ โบสถ์ไมเคิลการิกอยส์ อ.เชียงดาว...

Read more

SS Phitsanulok Swimming Club Championship ครั้งที่ 13

04-01-2567 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 7 ปีหญิง 8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ "SS Phitsanulok Swimming Club Championship ครั้งที่ 13" ณ สระว่ายน้ำอบจ.พิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71-1

04-01-2567 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในครั้งนี้ เด็กหญิงโชติกา พิญยาหลวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 เหรียญทอง คะแนน 86 จากการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - 3 โดยมีคุณครูกาญจนา สุคำตุ่น เป็นผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71-7

04-01-2567 Hits:127 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 - เด็กหญิงณัฐฐารัตน์ คำมงคล - เด็กหญิงณิชา ตะถา - เด็กหญิงวชิรญาณ์ กิจเจริญ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก โดยคุณครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน คือ คุณครูศุภวิชญ์ วรรณภพ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP

04-01-2567 Hits:111 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ รุ่น PRE – TEENAGE จากรายการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 57 ทีม จาก 16 จังหวัดภาคเหนือ จัดโดย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม...

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71-5

04-01-2567 Hits:139 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สาระภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ - เด็กหญิงฐิตาวรินทร์ ธนหิรัญปัญญา และเด็กหญิงพัทธนันท์ ทัศมากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง คะแนน 88 จากการแข่งพูดภาษาจีน ม.1-3 - นางสาวณิชาพัฒน์ เอื้องฟ้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 เหรียญทอง คะแนน 86.66 จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)ม.4-6 - เด็กหญิงธรรมรินทร์ สุยะหล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทอง คะแนน 80 จากการแข่งขันเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)...

Read more

ค่ายพัฒนาวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

04-01-2567 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล - เด็กหญิงวชิญาณ์ พรมจักร์ - เด็กหญิงเอริน คุณาประสิทธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Jigsaw Puzzle ภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-3 - เด็กหญิง สิริกร สมิทธิเวทย์วงศ์ - เด็กหญิงอรุชิดา ถาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Jigsaw Puzzle ภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.4-6 - เด็กหญิงวรวลัญช์ แก้วชม - เด็กหญิงกันย์สิตา ศิริจิราเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ในระดับชั้น ป.4 – ป.6...

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71-2

04-01-2567 Hits:133 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สาระศิลปะ- ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ - นางสาวณัฐจิราภา โพธิรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง คะแนน 97 จากการแข่งขันวาดภาพลายเส้นDrawing ม.1-3 - เด็กหญิงณภัคมน กุลนาจา และ เด็กหญิงพรนภัส จั่นสมพงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง คะแนน 95 จากการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 - นางสาวชวรีย์ มูลแก้ว นางสาวรวิสรา บรรเลงเสนาะ และ นางสาวลลานา ยาสมิน...

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71-4

04-01-2567 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สาระภาษาไทย ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ - นางสาวณิสสรณ์ กิติคุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง คะแนน 86 จากการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4 – 6 - เด็กหญิงเพลงพิณ เอี่ยมเอื้อยุทธ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 14 เหรียญทอง คะแนน 82 จากการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 - 3 - เด็กหญิงกฤษณารักษ์ สรพงษ์ไพศาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 เหรียญทอง คะแนน 81...

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71-6

04-01-2567 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สาระคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ - สาริศา ธีรอำพน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน คะแนน 76 ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - 3 - เด็กหญิงนลัทพร เพชรงามกุล ไดัรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน คะแนน 75.96 ในการแข่งขันเวทคณิต ม.1 - 3 - เด็กหญิงกชพรรณ น้อยตั้ง และ ด.ญ. สรัญรัส บวรสิทธิศักดิ์...

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71-3

04-01-2567 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ - นางสาวกมลชนก ตันสุวรรณ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หมวดอินทร์ และ นางสาวอัครยา สอนไชยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง คะแนน 92.66 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 – 3 - เด็กหญิงกุลอรญา เครือคำ และ นางสาวพชรนภาพร วงค์อ้าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง คะแนน 87 จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 -...

Read more

ที่มาของหัวข้อรณรงค์ ประจำปี 2566

03-01-2567 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อรณรงค์ ประจำปี 2566โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=Documentation/670103-01 previewHeight=1750 previewWidth=520}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

03-01-2567 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test 2023 (TESET) ของบริษัท คอาเดมิค คอนเทสต์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขั้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศผลวันที่ 5 ตุลาคม 2566 และได้รับรางวัลดังนี้ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง - เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรมจักร - เด็กหญิงบุญญาดา อิ่มหนำ - เด็กหญิงณิชาภา มงคลสวรรค์ - เด็กหญิงอรุชิดา ถาน้อย - เด็กหญิงวราภัสร์...

Read more

รางวัล Honorable award จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

03-01-2567 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล - นางสาวรวิภา พรหมมา - นางสาวธมนวรรณ เจริญพันธ์ - นางสาว พิชญาภา ไชยพันธ์ ได้รับรางวัล Honorable award จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อ DOW-CST AWARD 2023 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จัดโดยโครงการ "ห้องเรียนติดดาว" และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

Japanese – Language Proficiency Test (JLPT) ครั้งที่ 1

03-01-2567 Hits:134 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น ที่สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese – Language Proficiency Test (JLPT) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 การสอบครั้งนี้เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นทั้งด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน เดียวกันทั่วโลก การสอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ N5 ขั้นพื้นฐาน จนถึง N1 ขั้นสูงสุด ซึ่งผลการสอบตั้งแต่ N3 สามารถใช้ยื่นเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ที่ญี่ปุ่นได้ ผลการสอบ JLPT ครั้งนี้ มีผู้ที่สอบผ่านจำนวน 6 คน ได้แก่...

Read more

การแข่งขัน งานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 21 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.

03-01-2567 Hits:131 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล - นางสาวธมนวรรณ เจริญพันธ์ - นางสาวรวิภา พรหมมา - นางสาวกาณต์ธิดา พิชญาวงศ์ - นางสาวอัครณี แห่งหาญ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศึกประชันความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท - เด็กหญิงญาดานาถ รัตนกัลยา - เด็กหญิงชนัญชิตา ชัยดวงศรี - เด็กหญิงสาริศา ธีรอำพน - เด็กหญิงพันธนันท์ ทัศมากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท...

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 เชียงใหม่คริสเตียน

03-01-2567 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล - เด็กหญิงวชิญาณ์ พรมจักร์ - เด็กหญิงเอริน คุณาประสิทธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Jigsaw Puzzle ภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-3 - เด็กหญิง สิริกร สมิทธิเวทย์วงศ์ - เด็กหญิงอรุชิดา ถาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Jigsaw Puzzle ภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.4-6 - เด็กหญิงวรวลัญช์ แก้วชม - เด็กหญิงกันย์สิตา ศิริจิราเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ในระดับชั้น ป.4 – ป.6...

Read more

วจนพิธีกรรมวันคริสต์มาส

25-12-2566 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมฉลองวจนพิธีกรรมวันคริสต์มาส ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เทศกาลพระคริตสมภพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ประชากรทั่วโลกจัดเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ตามปีพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชน วันนี้ความสว่างจะส่องแสงลงมาเหนือเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประสูติมาเพื่อเราแล้ว พระองค์จะทรงรับพระนามว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์” “พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ” “พระบิดานิรันดร” และ “เจ้าแห่งสันติ” พระอาณาจักรของพระองค์จะไม่สิ้นสุด ขอให้เราแต่ละคนได้มอบสันติสุขให้แก่กันและกันด้วยความรัก เมตตา และความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเริ่มจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม ศิษย์เรยีนา รักและรับใช้สังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

22-12-2566 Hits:197 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์เรยีนา รักและรับใช้สังคม ร่วมจิตอาสา พิทักษ์ผืนป่า ชื่นชมดารา ใต้ฟ้าผูกพัน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแบ่งปันแก่เพื่อนต่างโรงเรียน ได้ศึกษาดูดาว และศึกษาเส้นทางธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อันเป็นการเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติ และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” นักเรียนชั้นอนุบาล 3

22-12-2566 Hits:134 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม” ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) โดยการแบ่งปันความมีน้ำใจ ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ และส่งความสุขให้กับผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปลูกฝังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้การแบ่งปัน และส่งมอบความสุขในเทศกาลวันคริสต์มาส เทศกาลของความรักและการให้ ให้ด้วยความสุข ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ ส่งความสุขให้กับซิสเตอร์ จากลูกสาวคนสุดท้อง ณ บ้านนักบวช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น CYNTHIA

22-12-2566 Hits:183 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น CYNTHIA ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 PORTFOLIO ปีการศึกษา 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

22-12-2566 Hits:153 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม (ปันรัก ปันสุข) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานของความรักและเมตตา สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนวัดป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านลึกลับเมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การจัดกิจกรรมค่ายเทคโนโลยี หุ่นยนต์อัจฉริยะ

21-12-2566 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และครูนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยม พร้อมด้วยครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมค่ายเทคโนโลยี หุ่นยนต์อัจฉริยะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และเพื่อการต่อยอดในการศึกษาต่อให้ระดับอุดมศึกษาต่อไป ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักรับใช้สังคม ระดับชั้นอนุบาล 3

21-12-2566 Hits:153 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักรับใช้สังคม ระดับชั้นอนุบาล 3 ในหัวข้อ “รักและแบ่งปัน Love and Sharing” เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียนรวมทั้งให้นักเรียนไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมวันครูคำสอนไทย สังฆมณฑลเชียงใหม่

21-12-2566 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะซิสเตอร์ และครูคาทอลิกโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมวันครูคำสอนไทย โดยเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการชมประวัติพระสังฆราชรัตน์ บำรุงตระกล ผู้บุกเบิกงานคำสอนไทย พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับคุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน หลังพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน ที่ศูนย์มิสซัง สังฆมณฑลเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

19-12-2566 Hits:131 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน รู้จักและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังการเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูลเชียงใหม่ และน้ำพุร้อน สันกำแพง เชียงใหม่ ...

Read more

กิจกรรม RC Christmas Party 2023

19-12-2566 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม RC Christmas Party 2023 ขึ้น เพื่อร่วมฉลองพระคริสตสมภพ ร่วมพบปะสังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า คณะซิสเตอร์ คณะครู บุคลากรในโรงเรียน และเป็นการสร้างสายใยแห่งความรัก ความผูกพัน และสร้างความตระหนักในเรื่องของการรักและรับใช้ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

เทียนเล่มที่ 4 Peace สันติสุข

19-12-2566 Hits:178 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 4 โดยซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์ ประธานในพิธี เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 4 Peace สันติสุข (สีม่วง) อีกเพียงไม่กี่วันเราก็จะเฉลิมฉลองการบังเกิดขององค์พระคริสตเจ้า พระองค์ทรงพร้อมที่จะเสด็จมาหาคนที่ต้องการพระองค์ ณ บัดนี้ ให้เราเข้าหาพระองค์ด้วยความวางใจ วอนขอพระองค์เสด็จมาประทับอยู่กับเราพร้อมกับพระหรรษทาน และพระคุณต่างๆ ของพระองค์ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันเต้นสตรีทแดนซ์ระดับประเทศ

19-12-2566 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ~ Duo รุ่น อายุ 18 ปี 🏅 ได้รับรางวัลที่ 5 ~ Solo รุ่น อายุ 18 ปี ในการแข่งขันเต้นสตรีทแดนซ์ระดับประเทศ รายการ UDO THAILAND STREET DANCE CHAMPIONSHIPS 2023 ณ The Street Ratchada กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

รางวัลสถานสอบวัดระดับภาษาจีนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

18-12-2566 Hits:149 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูนิพาภรณ์ ฟักทอง และ Mrs. Hu Meng Lan เข้าร่วมการประชุมกับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักบริการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในครั้งนี้ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้เข้ารับรางวัลสถานสอบวัดระดับภาษาจีนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ซับซีโร่ สเก็ต บางกอก นานาชาติ 2023

18-12-2566 Hits:112 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญา นิ่งเพ็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันไอซ์สเก็ตน้ำแข็งรายการ "ซับซีโร่ สเก็ต บางกอก นานาชาติ 2023" ระดับ Alpha-Beta รุ่นอายุ 8 ปี หญิง ซึ่งได้แข่งขันในวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2566 ณ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต เมกาบางนา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันเทควันโด STC Match Day 2023

18-12-2566 Hits:158 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทพุ่มเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-12 ปี ทีมเจจู เทควันโด เชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงประเภทพุ่มเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี รายการแข่งขันเทควันโด “STC Match Day 2023 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ซับซีโร่ สเก็ต บางกอก นานาชาติ 2023

18-12-2566 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพธู ชูเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการแข่งขันไอซ์สเก็ตน้ำแข็งรายการ "ซับซีโร่ สเก็ต บางกอก นานาชาติ 2023" ระดับ Alpha-Beta รุ่นอายุ 8 ปี หญิง ซึ่งได้แข่งขันในวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2566 ณ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต เมกาบางนา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม RC Activity time

15-12-2566 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม RC Activity time ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้สนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ในเทศกาลวันคริสมาสต์ที่จะมาถึง รวมทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและฝึกฝนทักษะการประดิษฐ์ในช่วงเวลาว่าง ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

Excella Winter Web Junior Championships 2023

13-12-2566 Hits:168 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณชนก สุโอชมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ 12 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการ Excella Winter Web Junior Championships 2023 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีเปิดค่ายพัฒนาวิชาการ ชั้น ม.6

13-12-2566 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน ทีมบริหาร พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์ เลี้ยงสกุลอุดม นายกสมาคมผู้ปกครองฯ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดค่ายพัฒนาวิชาการ ชั้น ม.6 จัดโดยฝ่ายวิชาการและคณะครูทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

“STC MATCH DAY 2023 Taekwondo Championship"

13-12-2566 Hits:120 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับเหรียญ ทอง กีฬาเทควันโด ประเภทยุวชน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 9 - 10 ปี น้ำหนัก 28 – 32 กิโลกรัม ในรายการแข่งขันรายการ “STC MATCH DAY 2023 Taekwondo Championship" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

เทียนเล่มที่ 3 (Joy) ความชื่นชมยินดี

13-12-2566 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 3 โดยซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ประธานในพิธี เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 3 (Joy) ความชื่นชมยินดี (สีชมพู) ซึ่งการรอคอยด้วยความหวัง นำความชื่นชมยินดีมาให้กับเรา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้น ป.5

08-12-2566 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 งานอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขัน Sensei Cover Dance Contest 2023

08-12-2566 Hits:212 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ทีม THE QUEENIE G จากสถาบัน Astro Studio ได้รับรางวัล POP FAN จากการแข่งขัน Sensei Cover Dance Contest 2023 รุ่น Open ไม่แบ่งรุ่นอายุ จัดโดย SENSEI ร่วมกับ Central Chiangmai Airport เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ส่งกำลังใจให้พี่ๆ ม.6 เข้าสู่สนามสอบ TGAT ปีการศึกษา 2566

07-12-2566 Hits:183 ข่าวประชาสัมพันธ์

"ส่งกำลังใจให้พี่ๆ ม.6 เข้าสู่สนามสอบ TGAT ปีการศึกษา 2566" ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและคณะครูทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดติวเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT (Thai General Aptitude Test) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้น ม.6

06-12-2566 Hits:155 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 งานอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 2 Love ความรัก

06-12-2566 Hits:187 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 2 Love ความรักเทียนแห่งเบธเลเฮม (สีม่วง) โดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน ประธานในพิธี เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยพระผู้ไถ่ผู้ทรงรักเราทุกคน “เพราะพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบบัญญัติแห่งความรักให้กับเราทุกคน ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

Educational Trip to Taiwan 2024

06-12-2566 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเหวินจ่าว ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2567 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

Thailand Music Festival for Young Artist (TMFYA) ประจำปี 2023

06-12-2566 Hits:204 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 “ เหรียญเงิน ” ประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Music Festival for Young Artist (TMFYA) ประจำปี 2023 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม“ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปี 2566”

04-12-2566 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม“ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปี 2566” เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตคริสตชนให้เข้มแข็ง เต็มเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์รักและรับใช้ (SERVIAM) ตลอดจนความสัมพันธ์กันฉันท์พี่น้องมากยิ่งขึ้น อาศัยกระบวนการเสริมสร้างความเชื่อ เข้าเงียบ ไตร่ตรอง โดยมี บาทหลวงเรืองเดช สมบูรณ์พูนเพิ่ม เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง(AUTHENTIC RECONCILIATION RESPECT FOR DIVERSITY” หรือสถานการณ์ทางสังคมที่มีประเด็นท้าทายในการปฏิบัติคุณค่าแห่งพระวรสารท่ามกลางโลกยุคปัจจุบัน ณ ศูนย์วิจัยศาสนาและวัฒนธรรม ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม“ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ ประจำปี 2566”

04-12-2566 Hits:135 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม“ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ ประจำปี 2566” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ มีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ มีความรัก ความเข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้ โดยพระครูสมุห์ชานนท์ ขันติธัมโม เป็นพระวิทยากรให้การอบรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

To Be Number One Teen Dancercise Chiangmai Championship 2024

04-12-2566 Hits:399 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริม วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รุ่น Pre-Teenage จากการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Chiangmai Championship 2024 "ระดับจังหวัดเชียงใหม่" ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่รอบการแข่งขันระดับภาคเหนือต่อไป ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2566

04-12-2566 Hits:206 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและ การพัฒนาที่ดิน ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ เพราะอาหารส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากดิน ด้วยการดูแลร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีคุณภาพและอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมมากมายทั้งกิจกรรมปั้นดินเหนียว กิจกรรมระบายสี และกิจกรรมตอบปัญหาวันดินโลก ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปี 2566

04-12-2566 Hits:179 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปี 2566 วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ปี 2566 ร่วมด้วยคณะบริหารตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม นกสีฟ้า ป.6 เคารพในความแตกต่าง สร้างสามัคคี

04-12-2566 Hits:201 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่าย “นกสีฟ้า ป.6 เคารพในความแตกต่าง สร้างสามัคคี ฉลอง 100 ปีอุร์สุลิน” เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า เรื่อง ความสามัคคี การเคารพ ในความแตกต่าง และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและมีความสุข เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

งานวันพ่อแห่งชาติ 2566

04-12-2566 Hits:154 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชาวไทย จนได้รับยกย่องเทิดทูนให้เป็นพ่อของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

The Culture and Art Festival of Countries in the Lanchang-Mekong

01-12-2566 Hits:225 ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงธนัชชา เขนยทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านนาฏยรักษ์รำไทยเชียงใหม่ ร่วมแสดงงาน The Culture and Art Festival of Countries in the Lanchang-Mekong River Basin เป็นตัวแทนประเทศไทย แสดงร่วมกับประเทศ จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า ณ เมืองจิงหง (สิบสองปันนา) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ถ่ายทดสอดผ่านทาง NYยูนนาน cctv ของประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00...

Read more

การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกและพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

30-11-2566 Hits:739 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนคาทอลิก จำนวน 4 คน เข้าร่วมอบรมคำสอน ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน และได้รับศีลล้างบาป 1 คน และศีลมหาสนิทครั้งแรก 3 คน โดยบาดหลวงยอห์น ชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างมีคุณค่าและมีความหมายในชีวิตคริสตชน ซึ่งทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเห็นความสำคัญ ในการจัดการเรียนการสอนคำสอนทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ด้านคำสอนตามระดับชั้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ดำรงตนเป็นคริสตชนที่ดี รักและรับใช้ผู้อื่น ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39

30-11-2566 Hits:231 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญเงินประเภททีมหญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาเทนนิสคู่ผสม จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 (ศูนย์ฯเชียงใหม่) แม่ฮ่องสอนเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2566 คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2566

30-11-2566 Hits:200 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด และคณะผู้บริหารของโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติ ในงานกิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการแสดงดนตรี การประกวดหนูน้อยนพมาศของชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 นางนพมาศของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 การปล่อยโคมลอยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีขอขมาพระแม่คงคา คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนร่วมนำกระทงไปลอยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดชัยมงคล เชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือน พฤศจิกายน

30-11-2566 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่29 พฤศจิกายน 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือน พฤศจิกายน ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โดยมีบาทหลวง พิชิต จำปาพยุง เป็นประธานในพิธี ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

การแข่งขันกีฬา​เยาวชน​แห่งชาติ​รอบคัดเลือกภาค 5

30-11-2566 Hits:234 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขะแส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักกีฬาตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 แม่ฮ่องสอนเกมส์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661130-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39

30-11-2566 Hits:178 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชากร ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 "แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023" ระหว่างวันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พุมเซ่ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง เเละได้เป็นตัวแทนภาค5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 ณ จังหวัดราชบุรี สังกัดทีม เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ Jeju Taekwondo Chiangmai Thailand 제주태권도 คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Read more

กิจกรรม RC Activity time

30-11-2566 Hits:252 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม RC Activity time เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เเละส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาพัก เช่น การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ กิจกรรมบอร์ดเกมหรือกิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ เป็นต้น วันนี้ขอเสนอบรรยากาศการทำกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนมาให้ได้ชมกันค่ะ และยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายขอเชิญติดตามในเดือนธันวาคมนะคะโดยเฉพาะเทศกาลวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Read more

Educational Trip to Japan 2024

30-11-2566 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-24 เมษายน 2567 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Kazuyoshi Aoki , President and CEO of Canvas Gate Company ซึ่งเป็นประธานบริษัทให้ข้อมูลกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญในความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและสถาบัน Canvas Gate เพื่อร่วมจัดการศึกษาที่ดีในอนาคตต่อไป ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ทีมบ้านแดง (บ้านอุร์สุลานารี)

29-11-2566 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมบ้านแดง “RC SPORTS DAY 2023” ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) — #ทีมบ้านแดง (บ้านอุร์สุลานารี) ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ทีมบ้านเขียว (บ้านธัมมกัญญา)

29-11-2566 Hits:165 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมบ้านเขียว “RC SPORTS DAY 2023” ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) — #ทีมบ้านเขียว (บ้านธัมมกัญญา) ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ทีมบ้านเหลือง (บ้านสุรนารี)

29-11-2566 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมบ้านเหลือง “RC SPORTS DAY 2023” ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) — #ทีมบ้านเหลือง (บ้านสุรนารี) ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

29-11-2566 Hits:197 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ทีมบ้านฟ้า (บ้านอัฉรามัย)

29-11-2566 Hits:186 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมบ้านฟ้า “RC SPORTS DAY 2023” ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) — #ทีมบ้านฟ้า (บ้านอัฉรามัย) ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566

28-11-2566 Hits:260 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023”  กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Read more

ภาพบรรยากาศการเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566

28-11-2566 Hits:228 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 2) ภาพบรรยากาศการเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 1 Hope ความหวัง

27-11-2566 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ภาวนาและจุดเทียนเล่มที่ 1 Hope ความหวัง (สีม่วง)โดยซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ประธานในพิธี เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจเราให้พร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าในวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันระลึกถึงการที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางเรา และเพื่อเปิดเผยความรักนิรันดรของพระเป็นเจ้าพระบิดา “ความรัก” จึงเป็นหัวใจสำคัญของคริสต์มาส ที่เราได้รับการเชิญชวนให้มอบความรักแก่ผู้อื่น เหมือนดังที่พระเยซูเจ้าทรงมอบความรักให้กับเราทุกคน การจุดเทียน 4 เล่ม เป็นสัญลักษณ์หมายถึง 4 สัปดาห์ ที่เราเตรียมรับเสด็จก่อนฉลองคริสต์มาส ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเลย์บอลคุณครู ประถมฯ VS มัธยมฯ

27-11-2566 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “วอลเลย์บอลคุณครู ประถมฯ VS มัธยมฯ “ — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

กิจกรรม International Day Camp 2023

27-11-2566 Hits:197 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม International Day Camp 2023 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “กีฬาอนุบาลและวิ่งเปี้ยวประถม“

27-11-2566 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “กีฬาอนุบาลและวิ่งเปี้ยวประถม“ — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “วอลเลย์บอล” (รอบชิงชนะเลิศ)

27-11-2566 Hits:278 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “วอลเลย์บอล” (รอบชิงชนะเลิศ) — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศ “ผู้นำเชียร์และกองเชียร์“

27-11-2566 Hits:197 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศ — “ผู้นำเชียร์และกองเชียร์“ — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ต้อนรับคณะอาจารย์จาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน

27-11-2566 Hits:228 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมหารท่องเที่ยว การผลิตภาพยนต์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย โดยAssoc. Prof. Dr.Chia Kun (Arthur) Lee คณะบดี และ Mr.Mark Lin อาจารย์ฝ่ายนักศึกษานานาชาติ ในการแนะแนวการศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอทุนการศึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนและการศึกษาในอนาคตต่อไป ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “เทเบิลเทนนิส” (รอบชิงชนะเลิศ)

27-11-2566 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “เทเบิลเทนนิส” (รอบชิงชนะเลิศ) — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “ฟุตบอล” (รอบชิงชนะเลิศ)

27-11-2566 Hits:175 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “ฟุตบอล” (รอบชิงชนะเลิศ) — ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน “บาสเกตบอล” (รอบชิงชนะเลิศ)

27-11-2566 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

“RC SPORTS DAY 2023” กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 23 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ 1) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “บาสเกตบอล” (รอบชิงชนะเลิศ) — ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาสี ประจำปี 2566

22-11-2566 Hits:192 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “วอลเลย์บอล” (รอบคัดเลือก) — ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาสี ประจำปี 2566

22-11-2566 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “เทเบิลเทนนิส” (รอบคัดเลือก) — ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแชร์บอล กีฬาสี ประจำปี 2566

22-11-2566 Hits:194 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “แชร์บอล” (รอบคัดเลือก) — ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ PN Gymnastics Games

22-11-2566 Hits:194 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรพิชา วรารัชสิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ 1 ได้รับรางวัล -รางวัลเหรียญทอง 98 คะแนนยิมนาสติกศิลป์ ทักษะยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานรุ่นอายุ 9- 10 ปี -รางวัลเหรียญทอง 97 คะแนน ยิมนาสติกศิลป์ Level 2 รุ่นอายุ 9- 10 ปีจากการเข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ PN Gymnastics Games เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ สโมสรพี่น้องยิมนาสติกพิษณุโลก (P.N.Gym.Plk Club) {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ Ms.Masumi Tanaka และ Mr.Shigeru Hotta

22-11-2566 Hits:199 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ Ms.Masumi Tanaka และ Mr.Shigeru Hotta ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin University จากประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความร่วมมือในเรื่องการศึกษาและทุนการศึกษาของสถาบัน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนสายการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมและมัธยม {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมต๋ามฮีตโตยฮอยย้อนรอยยี่เป็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

21-11-2566 Hits:183 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต๋ามฮีตโตยฮอยย้อนรอยยี่เป็ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 {lightgallery type=local path=images/news2566/661121-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

21-11-2566 Hits:173 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า เรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ สานสัมพันธ์สามัคคีปรองดอง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง” ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมภายใต้หัวข้อรณรงค์ “ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง (Authentic Reconciliation – Respect for Diversity)” ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น มีใจเมตตาเสียสละ ยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรม นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่...

Read more

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39

20-11-2566 Hits:260 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับครูจันทร์พลอย มาลาธง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาวู้ดบอลเยาวชน นำนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 " แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023 " ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท fairway ระหว่างวันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน {lightgallery type=local path=images/news2566/661120-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน กีฬายิมนาสติก ในรายการ TTG Game 2023

20-11-2566 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร (น้องคัพเค้ก) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล ประเภทอุปกรณ์ Tumbling level 1 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ประเภท อุปกรณ์ Double Minitrampoline (DMT) level 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทอุปกรณ์ Trampoline level 2 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬายิมนาสติก ในรายการ TTG Game 2023 ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก TTG gym บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661120-1 previewHeight=81...

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล กีฬาสี ประจำปี 2566

20-11-2566 Hits:198 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน — “ฟุตบอล” (รอบคัดเลือก) — ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661122-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาสี ประจำปี 2566

20-11-2566 Hits:165 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566   ภาพบรรยากาศการแข่งขัน   — กีฬาบาสเกตบอล —   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661120-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิ่งเปี้ยว รอบคัดเลือก กีฬาสี ประจำปี 2566

20-11-2566 Hits:226 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566   ภาพบรรยากาศการแข่งขัน   — “ วิ่งเปี้ยว ” (รอบคัดเลือก) —   ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา {lightgallery type=local path=images/news2566/661120-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "ฉงซิน คัพ" ครั้งที่ 13

20-11-2566 Hits:227 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "ฉงซิน คัพ" ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนชาฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566   โดยมี ครูวาสนา ปัญทจักร์ ครูกวินนา ระดม และครูจันทร์พลอย มาลาธง เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม {lightgallery type=local path=images/news2566/661120-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

บรรยากาศการทำโคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

17-11-2566 Hits:202 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการทำโคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถ่ายภาพโดย: นางสาวรุ่งนภา สุรินทร์คำ {lightgallery type=local path=images/news2566/661117-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

16-11-2566 Hits:269 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ มากกว่า 50 สถาบัน {lightgallery type=local path=images/news2566/661116-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผู้ที่มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ Bangkok Kids International 2023

14-11-2566 Hits:180 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุธีมนต์ หาญณรงค์ชัยชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพโดยได้รับคัดเลือกให้ ร่วมงาน Bangkok Kids International 2023 หรือ completion workshop of "Bankok Kids International 2023" 4th November 2023 Bangkok Kids International Fashion Week 2023 Fall / Winter จัดขึ้น ณ CCD Grand Balloon {lightgallery type=local path=images/news2566/661114-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

13-11-2566 Hits:305 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ป.5 สามัคคีร่วมใจ ผจญภัยด้วยความปรองดอง” เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ครบตามกระบวนการของหลักสูตรนักเรียนมีความตระหนักในเรื่องของการรัก เมตตา และความสามัคคีปรองดองเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงเรียนรู้ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และฝึกความมีระเบียบวินัยในตัวเองความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น มีใจเมตตาเสียสละ ยืนหยัดในความถูกต้อง และเป็นธรรม สามารถนำความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ค่ายลูกเสือฝันรัก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661113-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

13-11-2566 Hits:279 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการอบรมครู เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และ การใช้ Active Learning เพื่อสร้าง Active Learner โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์ ดร. ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เนื่องจาการศึกษาในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาทักษะสมรรถนะการเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งครูผู้สอน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนในทุกมิติ ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/661113-1...

Read more

โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

13-11-2566 Hits:225 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมมือกับสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) จัดให้มีการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของนักเรียน รวมถึงคัดเลือกตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สนใจ ณ อาคารอุร์สุลา {lightgallery type=local path=images/news2566/661113-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีสมโภชงานผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

10-11-2566 Hits:225 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สนับสนุนชุดการแสดง"ล้านนาสักการะ" ซึ่งเป็นการแสดงที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ศิลปะการแสดงล้านนาของทางภาคเหนือ จำนวน 1 ชุด ร่วมในพิธีสมโภชงานผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาการจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661110-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น

10-11-2566 Hits:259 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนรู้กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อ "วัฒนธรรมและมารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น" โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และนักเรียนได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นหลากหลายชนิดร่วมกัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น KAZOKUTEI {lightgallery type=local path=images/news2566/661110-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09-11-2566 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแนวทาง การจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดการนวัตกรรมของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661109-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การให้บริการวัคซีนตามเกณฑ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6

09-11-2566 Hits:229 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ คอตีบ บาดทะยัก(dT) + วัคซีนโปลิโอแบบหยอด(opv) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 {lightgallery type=local path=images/news2566/661109-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

09-11-2566 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ “ค่ายนกสีฟ้าเรียนรู้สำรวจตามแนวพระราชดำริ ฯ และเห็นคุณค่าของสิ่งสร้าง” วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ “ค่ายนกสีฟ้าเรียนรู้สำรวจตามแนวพระราชดำริ ฯ และเห็นคุณค่าของสิ่งสร้าง” เพื่อเน้นการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตจากการปฏิบัติ ให้นักเรียนได้รู้จักใช้ชีวิตกลางแจ้ง การสังเกต การรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสิ่งสร้าง เรียนรู้พระราชกรณียกิจตามพระราชดำริฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และปลูกฝังให้นักเรียน มีความรัก สามัคคี ปรองดองกันในหมู่คณะ ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local...

Read more

เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อบรมและศูนย์สอบนานาชาติ

09-11-2566 Hits:249 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และ ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อบรมและศูนย์สอบนานาชาติ Pearson Edexcel Approved Centre ของสถาบัน EFL Learning Centre โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661109-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ TIMO heat round 2023-2024

09-11-2566 Hits:248 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัทร ธนาเพ็ญเต็มดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล MERIT AWARD ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ TIMO heat round 2023-2024 (รอบคัดเลือก) ดำเนินการโดย Olympic Champion Education Center (OCEC) ประเทศฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง TIMO - Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round, Thailand {lightgallery type=local path=images/news2566/661109-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

08-11-2566 Hits:239 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 7 ปีหญิง 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน   จากการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดออกแบบกระปุกออมสิน “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน”

08-11-2566 Hits:265 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 คน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ “ กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ **นางสาวพิชญาภา ไชยพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท ประเภทกระปุกสวยงาม ระดับมัธยมศึกษา **นางสาว ลภัสรดา อินทร์โต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ประเภทกระปุกสวยงาม ระดับมัธยมศึกษา https://www.gsb.or.th/activities/gsbkapookcontest/ {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาสเก็ต Skate competition,the skate Experience 2023

08-11-2566 Hits:183 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง แอนน์ จุฑามาศ ผลจันทร์สุข กาแมร์แลง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ senicr skate Running และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการ oneleg slalom พร้อมเงินรางวัล 600 บาท จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสเก็ต Skate competition,the skate Experience 2023 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ร้านเบเกอรี่ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

08-11-2566 Hits:209 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐนิชา คล้ายมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ร้านเบเกอรี่ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

08-11-2566 Hits:171 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ศึกษาวิถีไทย ใส่ใจรักในความแตกต่าง ร่วมสรรค์สร้างความปรองดอง” เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ และหัวข้อรณรงค์ “ปรองดองกันอย่างแท้จริงด้วยความเคารพ ในความแตกต่าง” ให้กับนักเรียน สร้างเจตคติและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

08-11-2566 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “นกสีฟ้าปรองดองกันไว้ด้วยใจรัก” ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถนำทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงง่าย ๆ ด้วยตนเองได้ รวมถึงมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและมีความสุข ปลูกฝังและรณรงค์ให้“นกสีฟ้าปรองดองกันไว้ด้วยใจรัก”เสริมสร้างความปรองดองต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661108-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน PAO CHIANGRAI TENNIS JUNIOR CHAMPIONSHIP 2023 (5)

06-11-2566 Hits:213 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักกีฬาว่ายน้ำทีม ชมรมว่ายน้ำ Giant D.R.P Team ได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศอันดับที่ 10 รุ่นอายุ 8 ปีหญิง ได้เหรียญทั้งหมด 8 เหรียญ จาก 9 รายการ ได้รับ 2 เหรียญทอง 4เหรียญเงิน และ 2เหรียญทองแดง จากรายการแข่งขันว่ายน้ำ เหรียญทอง กรรเชียง 25 เมตร เวลา 00.23.38 วินาที เหรียญทอง กบ 50เมตร เวลา1.08.74 วินาที เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 25เมตร เวลา 00.21.40...

Read more

การ Workshop การประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน

06-11-2566 Hits:242 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภายใต้หัวข้อ “ดูยังไงก็เรยีนาฯ” โดย คณะวิทยากรจากสาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2566/661106-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT, HSK และ HSKK

06-11-2566 Hits:236 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ศูนย์ภาษาต่างประเทศได้ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT, HSK และ HSKK ให้กับนักเรียนกิจกรรมภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 247 คน ซึ่งโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาและประเมินความสามารถทางภาษาจีน และยังเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น {lightgallery type=local path=images/news2566/661106-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2566

06-11-2566 Hits:245 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2566 Chiang Mai Cultural Ambassador ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชพร ชาญวัฒนกิจ(น้องเอินเอิน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็นทูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จากการเข้าร่วมการประกวดฑูตวัฒนธรรมเชียงใหม่ 2566 โดย สำนักวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661106-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 วันเสาร์ ที่ 4 พ.ย. 66

06-11-2566 Hits:215 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีการรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 และร่วมประชุมปรึกษาหารือกับครูประจำชั้น ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการ ความรู้ และพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย การส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน {lightgallery type=local path=images/news2566/661106-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว

03-11-2566 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยทางอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว จึงได้ดำเนินการอบรมป้องกันอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบ ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฎิบัติตนได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Drawing Challenge ในหัวข้อ More Eco with Decathlon

03-11-2566 Hits:230 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัญชนา ยองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร และ ห่วงบาสเก็ตบอลขนาดเล็ก รุ่น SK100 Dunkers (สีม่วง/เหลือง) จากการแข่งขันกิจกรรม Drawing Challenge ในหัวข้อ More Eco with Decathlon ในวันครบรอบ 7 ปี ดีแคทลอน เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน

03-11-2566 Hits:224 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน ทั้ง 3 องค์ นักบุญอุร์สุลาองค์อุปถัมภ์บ้านสีแดง นักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาเนชั่น องค์อุปถัมภ์บ้านสีเหลือง นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์บ้านสีเขียว เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนละคุณครูในบ้านเรยีนาฯ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

อินทนนท์ เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2023

03-11-2566 Hits:230 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนภัสนันท์ ขันแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรองวัลเหรียญทอง การแข่งขัน SPEED PUNCH ประเภทเดี่ยว จากรายการ อินทนนท์ เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2023 ณ โรงเรียนมัธยมจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม PIAZZA พาเพลิน 3 พฤศจิกายน 2566

03-11-2566 Hits:192 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรม PIAZZA พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแสดงทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน PIAZZA ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์ ทิพย์โอสถ และ นางสาวสิริกัลยา สันต์เสริมสุข {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

03-11-2566 Hits:197 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อแจ้งเรื่อง การดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน การปรับปรุงโรงเรียน การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน การดำเนินงานของประธานทีมชั้น และการนำเสนอสาระสำคัญสำหรับการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ

03-11-2566 Hits:236 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมวจนพิธีกรรมระลึกถึงผู้ล่วงลับ ทั้งคณะซิสเตอร์ คุณครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ศิษย์เก่า บุคคลในครอบครัว และผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไป เพื่อแสดงความรักและกตัญญูต่อท่านเหล่านั้น ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2566/661103-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Halloween Day

02-11-2566 Hits:230 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ Regina Foreign Language Centre จัดกิจกรรมHalloWeen เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ RC ENGLISH และ EIS ในวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครูต่างชาติ และมีการเล่น “Trick or Treat!” (หลอกหรือเลี้ยง) เป็นกิจกรรมสุดฮิตและสนุกสนานโดยเด็กๆ แต่งหน้าแต่งตัวเป็นภูตผีปีศาจ จะเดินไปเคาะประตูตามห้องต่างๆ เพื่อขอขนมหรือลูกอม ซึ่งถ้าผู้ที่ยอมให้ขนมจะพูดว่า Trick ถ้าไม่ให้จะพูดว่า Treat คุณครูและนักเรียนทุกคนสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร   ถ่ายภาพโดย: นางสาวชฎาทิพย์...

Read more

การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

02-11-2566 Hits:228 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661102-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมใจสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ

01-11-2566 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนคริสต์ ร่วมใจสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม นำการภาวนา {lightgallery type=local path=images/news2566/661101-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

TIMO heat round 2023-2024 (รอบคัดเลือก)

01-11-2566 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนิดา ผลชีวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ TIMO heat round 2023-2024(รอบคัดเลือก) ดำเนินการโดย Olympiad Champion Education Center (OCEC) ประเทศฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง TIMO - Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round, Thailand {lightgallery type=local path=images/news2566/661101-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

01-11-2566 Hits:199 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทพุ่มเซ่เดี่ยว สายเขียว รุ่นยุวชน 7-8 ปี และ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทพุ่มเซ่คู่ รุ่นยุวชนหญิง อายุ 11-12 ปี สายเหลือง   รายการแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566 {lightgallery type=local path=images/news2566/661101-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน หัวข้อ ดูยังไงก็เรยีนาฯ

01-11-2566 Hits:237 ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายละเอียดและกำหนดการการประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภายใต้หัวข้อ “ดูยังไงก็เรยีนาฯ” ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมกับเข้าร่วมการ Workshop โดย คณะวิทยากรจากสาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ : 4 พฤศจิกายน 2566 : 08.30-16.00 น. : เปลี่ยนสถานที่เป็นห้องอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สมัครได้ที่: https://forms.gle/twTeXyZdaf1GGVh2A   หรือสแกน QR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2566/661101-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น"วัฒนธรรมและมารยาทในการรับประทานอาหาร"

01-11-2566 Hits:222 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อ "วัฒนธรรมและมารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น" โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และนักเรียนได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นหลากหลายชนิดร่วมกัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น KAZOKUTEI {lightgallery type=local path=images/news2566/661101-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการแสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

30-10-2566 Hits:207 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าได้เข้าร่วม โครงการแสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661030-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา (JSLT) 2566

26-10-2566 Hits:207 ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา (JSLT) 2566 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.5/6 จำนวน 5 คน ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองจากการสอบความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา (Japanese Student Language Test : JSLT) ประจำปี 2566 จัดสอบโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ภาคเหนือ ณ สนามสอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 1. นางสาวพิชญธิดา บวรสันติจิต ม.5/6 (เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 1 ) 2. นางสาวคุนัญญา ไทยกิ่ง และ น.ส.สุพิชญา สกุลพันธ์ ม.5/6 (เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ2) 3...

Read more

กิจกรรม “ Learning With Our”

26-10-2566 Hits:237 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และงานแนะแนว ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ “หน่วยงานที่สนับสนุนเยาวชนทำกิจกรรมจิตอาสาดีเด่น” จากเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for next step และ Youth Plus Thailand ร่วมกับ MAYA Lifestyle Shopping Center และได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ Learning With Our” เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 2 คน ได้แก่ นางสาวรุวัยดา มีชัย ชั้น ม.5/1 และ นางสาวภัทรภร ภู่จำรูญ...

Read more

การประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน “ดูยังไงก็เรยีนาฯ”

25-10-2566 Hits:218 ข่าวประชาสัมพันธ์

— การประกวดวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน — ภายใต้หัวข้อ “ดูยังไงก็เรยีนาฯ” ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมกับเข้าร่วมการ Workshop โดย คณะวิทยากรจากสาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ : 4 พฤศจิกายน 2566 : 08.30-16.00 น. : อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สมัครได้ที่: https://forms.gle/twTeXyZdaf1GGVh2A   หรือสแกน QR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2566/661025-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันว่ายน้ำในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 (ภาคเหนือ)

25-10-2566 Hits:268 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลิตาภัทร วสินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม 6 รุ่นอายุ 6 -7 ปีหญิง 2 เหรียญเงินจากรายการผีเสื้อ 50 เมตร และ ผลัดผสม 4×50 เมตร รุ่นอายุรวมน้อยกว่า 61 ปี มิกซ์ 1 เหรียญทองแดงจากรายการกรรเชียง 50 เมตร จากการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 (ภาคเหนือ) (ThaiOil Thailand Swimming Championships 2023 Region 5) ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2566...

Read more

การประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2566

25-10-2566 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2566 Youth Cultural Ambassador Chiang Mai 2023   ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์นารา เนตรบุตร (น้องคัพเค้ก) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 4 – 7 ปี การประกวดยุวฑูตวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ตัดสินโดย คณะกรรมการฟ้อนเล็บอัตลักษณ์เชียงใหม่ ให้เกียรติมอบรางวัลโดย เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661025-2 previewHeight=81...

Read more

การแข่งขัน PAO CHIANGRAI TENNIS JUNIOR CHAMPIONSHIP 2023

25-10-2566 Hits:241 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง   การแข่งขัน PAO CHIANGRAI TENNIS JUNIOR CHAMPIONSHIP 2023 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2566 ณ สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย {lightgallery type=local path=images/news2566/661025-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยคุณครูนิด วรัญญา ตุนย์วัฒนางกูร

25-10-2566 Hits:205 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 คณะซิสเตอร์ คณะครู บุคลากร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม แสดงความเสียใจและไว้อาลัยคุณครูนิด วรัญญา ตุนย์วัฒนางกูร (อดีตครูเก่า) ณ ศาลา วัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณครู ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/661025-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

WELCOME BACK TO SCHOOL

24-10-2566 Hits:241 ข่าวประชาสัมพันธ์

WELCOME BACK TO SCHOOL   WELCOME BACK TO SCHOOL โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่รั้วเรยีนาและเริ่มต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2566/661024-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา” กลุ่มที่ 2

24-10-2566 Hits:205 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อผ่อนคลายกาย และจิต คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจทางโลก อยู่กับตนเอง พิจารณาชีวิต สวดภาวนา และสามารถนำหลักการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว โดย สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 154 เป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรสมาธิตามแนวทางของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2566/661024-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

24-10-2566 Hits:234 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาคณะอุร์สุลินและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ Serviam เรียนรู้คุณค่าหลัก รัก รับใช้ ซื่อสัตย์เป็นหลักนำ ตามจิตตารมณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน ทีมบริหารของโรงเรียน ฝ่ายจิตตาภิบาล และงานบุคลากร {lightgallery type=local path=images/news2566/661024-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

19-10-2566 Hits:1679 ประกาศถาวร

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

Read more

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Training of the Trainers)

19-10-2566 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ครูนิพาภรณ์ ฟักทอง ฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครู ครูประยูร อวดร่าง ครูกุลกัญญา ดรุณ และครูปิยรัตน์ศิริ พันธ์จันทร์ ได้เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Training of the Trainers) สำหรับการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบัติ จัดโดยสภาการศึกษาคาทอลิกร่วมกับคณะสงฆ์เยสุอิต นำโดยอาจารย์สุมิตรา พงศธร ประธานฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ Father Johnny Go & Jeraldine Ching ซึ่งจัดโครงการนี้ขึ้น ผู้เข้าร่วม รวม 36 คน สังกัด คณะภคินีเซนต์ปอล เดอชาร์ตร สังฆมณฑลนครราชสีมา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะอุร์สุลิน สถานศึกษา โรงเรียเซนต์โยเซฟ บางนา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ วิทยาลัยแสงธรรม (วิทยาเขต เซเวียร์) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนวาสุเทวี ศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยการอบรมครั้งนี้ได้เริ่มตั้งแต่ 29 มิถุนายน...

Read more

ค่ายสานสัมพันธ์สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

12-10-2566 Hits:257 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดค่ายสานสัมพันธ์สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ รู้คุณค่าความเป็นศิษย์อุร์สุลิน ผ่านบรรยากาศการนั่งรถไฟ บรรยากาศชายทะเลบ้านพักเพชรสำราญ คณะอุร์สุลิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการปรองดอง สามัคคี ช่วยเหลือกัน เกิดความสัมพันธ์ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน ได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนต่างถิ่น ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ ) ให้กับนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมสังคมพัฒนา   การจัดค่ายครั้งนี้ สถานที่ทำกิจกรรมได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน & ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน...

Read more

ต้อนรับ Mr. Kazuyoshi Aoki

06-10-2566 Hits:280 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยนำโดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการโรงเรียน และครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรยีน ให้การต้อนรับ Mr. Kazuyoshi Aoki ประธานบริษัทและ CEO of Canvas Gate company จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมพูดคุยและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านภาษาญี่ปุ่นกับฝ่ายวิชาการและคุณครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในอนาคตเพื่อวางแผนด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนของเราต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2566/661006-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวครูนรินทร์ ศรีอินตา

06-10-2566 Hits:289 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวครูนรินทร์ ศรีอินตา ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อสนิท ศรีอินตา ณ บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณพ่อ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2566/661006-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตซอลของจังหวัดเชียงใหม่

05-10-2566 Hits:225 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร จันทร์พุฒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตซอลของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน {lightgallery type=local path=images/news2566/661005-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การซ้อมอุ่นเครื่องทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล

05-10-2566 Hits:312 ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมอุ่นเครื่องทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนสารภีพิทยาคม และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9 -18 ตุลาคม พ.ศ.2566 #เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมนักกีฬาวอลบอล์บอลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยด้วยนะคะ  {lightgallery type=local path=images/news2566/661005-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมของ FIMARC World Conference 2023

05-10-2566 Hits:295 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมของ FIMARC World Conference 2023 ซึ่งดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยได้นำการแสดงกลองสะบัดชัย ซึ่งทำการแสดงโดย นักเรียนชุมนุมดนตรีไทย ควบคุมการแสดงโดย คุณครูบุญเทียม สุริยะน้อย ร่วมแสดงในพิธีปิด ในครั้งนี้อย่างงดงาม {lightgallery type=local path=images/news2566/661005-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27

04-10-2566 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรนภัส บวรจิตพุฒิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ เหรียญเงิน รุ่น Youth Hiphop Team ใน “การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” และ International Cheer Challenge ครั้งที่ 3 วันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2566 ที่ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ   :จัดการแข่งขันโดย▪️ สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย CAT {lightgallery type=local path=images/news2566/661004-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27-2

04-10-2566 Hits:262 ข่าวประชาสัมพันธ์

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอธิษฐาน พึ่งบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับรางวัล 2 ถ้วยรางวัล ระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ 1 เหรียญเงิน ระดับประเทศ 1 เหรียญเงิน ระดับนานาชาติ ใน “การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” และ International Cheer Challenge ครั้งที่ 3” จัดการแข่งขันโดย ▪️ สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย CAT ร่วมจัดการแข่งขันและสนับสนุนโดย ▪️ การกีฬาแห่งประเทศไทย ▪️ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ   ในวันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ {lightgallery type=local path=images/news2566/661004-4 previewHeight=81...

Read more

ค่ายสภา “สภามุ่งมั่นทำความดี เตรียมฉลอง 100 ปี อุร์สุลินไทย”

04-10-2566 Hits:252 ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยงานสภานักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดค่ายสรุปประเมินผลงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนแม่เหียะ และแหล่งเรียนรู้สิริเมืองพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมและวางแผนกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ให้เหมาะสม ให้สภานักเรียนเข้าใจความหมายของหัวข้อรณรงค์ปีการศึกษา 2566 ปรองดองกันอย่างแท้จริง ด้วยความเคารพในความแตกต่าง และสามารถนำไปปฏิบัติ ในชีวิตการทำงานสภาฯ ‍ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีจิตตารมณ์ของการแบ่งปันและช่วยเหลือชุมชน ได้เรียนรู้ปรองดองกับธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ฝึกการรับใช้ ด้วยหัวใจ serviam อัตลักษณ์ของโรงเรียน นำความรู้ที่ได้มาร่วมกันสร้างพลังเข้มแข็ง มีจิตตารมณ์แห่งการรัก รับใช้ ตามเจตนารมณ์ของแม่อัญจลา   มีความรักความสามัคคี ให้พี่น้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news2566/661004-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27

03-10-2566 Hits:269 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2   ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทกีฬาเทนนิส เพื่อร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน {lightgallery type=local path=images/news2566/661003-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

5552247
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
3121
13331
5520456
172
125244
5552247

Your IP: 3.236.223.106
2024-03-01 00:56