• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 600727_101_king10.jpg
  • 610327_team61.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
article thumbnailรับสมัครเจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน) 3 ตำแหน่ง
04/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่อ [ ... ]


article thumbnailตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561
29/06/2018 | วิชาการประถม

ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นอนุบาล 3                download ชั้นประถมศึกษาปี [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพยุคดิจิตอลสู่สถานศึกษา
18/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิราพร นพวัฒนากร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ นางสาวภูวนิด [ ... ]


article thumbnailการประชาพิจารณ์แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2562
17/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 คุณครูจิราพร นพวัฒนากร คุณครูวิเจน ดวงคำ คุณครูณธิดา ชัยณวงค์ งานแนะแนว เข้าร่วมการประชาพิจารณ์แนว [ ... ]


article thumbnailการตรวจสุขภาพประจำปี ของครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
17/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การตรวจสุขภาพประจำปี ของครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561  [ ... ]


article thumbnailการอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโดยกระบวนการ PLC
16/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูวชิราภรณ์ ขันธสีมา และ คุณครูณธิดา ชัยณวงค์ งานแนะแนวของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง [ ... ]


article thumbnailโครงการ Lifesaving ความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ด้านความปลอดภัยทางน้ำ
13/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เด็กหญิงฐิดายุ สุภาพ ม.2/2 เด็กหญิงสิรินยา พาร์แฮม ม.2/2 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปะละใจ ม.2/2 เด็กหญิงกานต์ธิดา เก [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน​จรวดขวดน้ำ​(รอบคัดเลือก)​ ระดับ​ภูมิภาค​ ประเภทยิงไกล​ ระดับ​ประถมศึกษา
13/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงพัทธนั​นทร์​ จันทร์​หอม เด็กหญิงกีรติญา​ จุลละจารี เด็กหญิงกนกวรรณ​ ไชยชนะ และเด็กหญิงอนุภา​ พิภพภิญโญ นักเ​รียน​ช [ ... ]


article thumbnailรางวัลดาวประจำเดือนมิถุนายน 2561
13/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดาวประจำเดือนมิถุนายน 2561 จากบริติช เคาซิล ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีทัศ [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)