โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์ รับสมัครครู / เจ้าหน้าที่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย Regina Coeli College

เปิดรับสมัคร ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา

คุณสมบัติครูผู้สอน

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่

• เจ้าหน้าที่หญิง (แม่บ้าน หรือ แม่ครัว หรือ เบเกอรี่)

• เจ้าหน้าที่ชาย งานอาคารสถานที่ฯ ซ่อมบำรุง

• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร

• ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง : วันและเวลาทำการ ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

• ส่งใบสมัครทาง E-mail : แนบใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ (ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย) กรณีสอบสอน

5. เตรียมแผนการสอน

6. เตรียมสื่อการสอน (ถ้ามี)

7. ทางโรงเรียนจะติดต่อเรื่องหัวข้อที่จะใช้สอบสอนอีกครั้ง ตามวันเวลาที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-282395 ต่อ 102 งานบุคลากร

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่

 

 

Regina Coeli College, Chiang Mai is seeking an enthusiastic, creative, and responsible English speaker to teach English as a second language.

Qualifications :

- Male/ Female, age 25 – 50 years old.

- Native English speaker / English speaker as a second language.

- Bachelor’s Degree or higher.

- a teaching certificate or TEFL is preferable. 

Job Descriptions :

- Teaching English for Primary students, age 7-12 years old

- The salary depending on teaching experience.

Other Specifications

- Teaching periods will not be more than 20 hours per week.

- Regular working hours are 7.50 am. - 5.00 pm. Monday – Friday.

Apply in person on weekdays or apply via E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with attached documents.

For more information please visit the school web site at www.regina.ac.th or call us at 053-282395

Documents Required :

1. A resume (CV) 2. 2 recent photos ( 1”)

2. A photocopy of a passport.

3. A photocopy of Transcript (a record of academic studies)

4. A copy of English Teaching Certificate

5. TOEIC , TOEFL, IELTS score report, etc.

 

Download Application Form here

 

 莱吉娜学校

 

招聘公告

汉语老师

请人资

1.女性,年龄23-45岁。

2.有教育热情,有创意并有责任心。

3.汉语母语者或泰籍HSK4级以上者。

4.本科以上学历。

5.有教学经验者优先考虑。

职位详情:

- 为7-15岁的中小学生教授汉语。

- 薪资取决于教学经验。

其他信息

- 每周教学时数不超过20小时。

- 正常工作时间为周一至周五上午 7:50 至下午 5:00。

即日起即可送交應聘材料(可以在工作时间内亲自提交或通过电子邮件提交:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

了解更多信息

学校网站位于www.regina.ac.th 或致电 053-282395

所需文件:

1. 简历

2. 护照复印件或身份证影本

3. 成绩单复印件

4.近期照片两张(1寸)

5. 汉语培训证书复印件或汉语检定证明影本等。( 如有)

 

求职登记表下载

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

6239965
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2600
9857
21549
6156445
201519
149117
6239965

Your IP: 3.226.72.194
2024-07-24 09:23