โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่

รับสมัครครู

=================

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้ 

  • ประกาศรับสมัคร

 

1.   ครูบรรณารักษ์                          ระดับประถมศึกษา

2.   เจ้าหน้าที่แม่ครัว                          

 

 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

1.       คุณสมบัติของผู้สมัครครูบรรณารักษ์ 

1. มีสัญชาติไทย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  

2.       คุณสมบัติของผู้สมัครเจ้าหน้าที่แม่ครัว 

1. มีสัญชาติไทย

2. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.       คุณสมบัติพิเศษ

·        มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน

·        มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

·        มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

4.       หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

(ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย)

กรณีสอบสอน

5. เตรียมแผนการสอน

6. เตรียมสื่อการสอน (ถ้ามี)

7. ทางโรงเรียนจะติดต่อเรื่องหัวข้อที่จะใช้สอบสอนอีกครั้ง ตามวันเวลาที่กำหนด

 

6.       วัน เวลา ที่รับสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

            หรือส่งประวัติส่วนตัว (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

           นัดสอบสอนและสัมภาษณ์ที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (งานบุคลากรติดต่อแจ้งรายบุคคล)

 

 alt=

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

5272070
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3711
3170
26627
5221114
39126
87061
5272070

Your IP: 34.228.52.21
2023-12-11 19:23