โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่

รับสมัครครูผู้สอน บุคลากร และเจ้าหน้าที่

=================

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

  • ประกาศรับสมัคร

1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ                  ระดับมัธยมศึกษา 

2. ครูผู้สอนวิชาเคมี                             ระดับมัธยมศึกษา 

3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป (ชาย)                       2   ตำแหน่ง

 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1.       คุณสมบัติของผู้สมัครครูผู้สอน 

1. มีสัญชาติไทย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

   

2.       คุณสมบัติของผู้สมัครเจ้าหน้าที่ทั่วไป (ชาย) 

1. เพศ ชาย และ มีสัญชาติไทย

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. อายุ 22 - 35 ปี

4. ถ้ามีใบขับขี่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถยกของ เคลื่อนย้ายของหนักได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ต่างๆ

6. ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บุหรี่ การพนัน

7. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.       คุณสมบัติพิเศษ

·        มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน

·        มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

·        มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

4.       หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

(ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย)

กรณีสอบสอน

5. เตรียมแผนการสอน

6. เตรียมสื่อการสอน (ถ้ามี)

7. ทางโรงเรียนจะติดต่อเรื่องหัวข้อที่จะใช้สอบสอนอีกครั้ง ตามวันเวลาที่กำหนด

5.       วัน เวลา ที่รับสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

            หรือส่งเรซูเม่ประวัติส่วนตัว (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

           นัดสอบสอนและสัมภาษณ์ที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (งานบุคลากรติดต่อแจ้งรายบุคคล)

 

Regina Coeli College, Chiang Mai is seeking for an enthusiastic, creative, and responsible a foreign English to teach English language.

Qualifications:
       - Male/ Female, age 25 – 50 years old.
       - Native English speaker / English speaker as a second language.
       - Bachelor’s Degree or higher. - a teaching certificate or TEFL is preferable.

Job Descriptions:
       - Teaching English for Primary students, age 7-12 years old
       - The salary depending on teaching experience.

Other Specifications
       - Teaching periods is not more than 20 hours per week.
       - Regular working hours are 07.50 am. - 05.00 pm. Monday – Friday.
       The application period for this position is from 13th - 28th February 2024. (You can apply in person on Weekdays or via E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

For more information please visit the school web site at www.regina.ac.thor call us  053-282395 

Documents Required :
       1. A resume 
       2. A copy of your passport.
       3. A Copy of Transcript
       4. 2 recent photographs ( 1”)

       5. A copy of English training certificate etc.  
       6. TOEIC score Report, etc.

 

莱吉娜学校

招聘公告

汉语老师

申请人资格

1.女性,年龄23-45岁。

2.有教育热情,有创意并有责任心。

3.汉语母语者或泰籍HSK4级以上者。

4.本科以上学历。

5.有教学经验者优先考虑。

职位详情:

- 为7-15岁的中小学生教授汉语。

- 薪资取决于教学经验。

其他信息

- 每周教学时数不超过20小时。

- 正常工作时间为周一至周五上午 7:50 至下午 5:00。

该职位的申请开放时间为即日起至2024年3月29日止(可以在工作时间内亲自提交或通过电子邮件提交:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

了解更多信息

学校网站位于www.regina.ac.th 或致电 053-282395

所需文件:

       1. 简历

       2. 护照复印件或身份证影本

       3. 成绩单复印件

       4.近期照片两张(1寸)

       5.汉语培训证书复印件或汉语检定证明影本等。(如有)

 

 alt=

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

5834384
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3617
3616
21929
5786301
70335
94385
5834384

Your IP: 44.210.83.132
2024-05-18 20:06