กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ฮักกัน ฮักบ้าน ฮักโลก” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า ฮักกัน ฮักบ้าน ฮักโลก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานของความรักและเมตตา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม และเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2563 “Care For Our Home” มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อันเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมจะเสริมสร้างแนวคิดการดูแลตนเอง และผู้อื่น ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Joomla Extensions

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2565

20-01-2565 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ดำเนินการฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร และบริเวณรอบๆ โรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/650120-01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

20-01-2565 Hits:74 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565  ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์และทีมบริหารร่วมแสดงความยินดี สรุปผลพรรค RC liberty ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวเจนปรียา ดวงคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นประธานนักเรียนสภา โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 และขอขอบคุณประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 ทีมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้วยหัวใจ Serviam {lightgallery type=local path=images/news2565/650120-02 previewHeight=121 previewWidth=230}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ระดับชั้นอ.3 - ป. 6 (กรณีพิเศษ) เป็นเวลา…

19-01-2565 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณีพิเศษ) เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 มกราคม 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/650119-01 previewHeight=382 previewWidth=300}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติ THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR

17-01-2565 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิรินยา พาร์แฮม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR ในฐานะ “เด็กต้นแบบดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 จากสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย  {lightgallery type=local path=images/news2565/650117-01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ปี 2564

17-01-2565 Hits:54 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุรภี วาสนาพิตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  {lightgallery type=local path=images/news2565/650117-02 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 20/2564 เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแ…

14-01-2565 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 20/2564 เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/650114-01 previewHeight=382 previewWidth=300}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลอันดับ 1 ระดับทอง โครงการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

12-01-2565 Hits:80 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิรินยา พาร์แฮม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับทอง จากการเข้าร่วมทดสอบ พัฒนาเตรียมความพร้อมทักษะความรู้ ในโครงการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบค้นวิชาการ รายวิชา การแข่งขันความถนัดทางการแพทย์(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  {lightgallery type=local path=images/news2565/650112-01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันแบดมินตันรายการ CMI Badminton Tournament

12-01-2565 Hits:71 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ปัญญารู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงคู่อายุไม่เกิน 16 ปี ในรายการแข่งขันแบดมินตันรายการ CMI Badminton Tournament ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2564  {lightgallery type=local path=images/news2565/650112-03 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

12-01-2565 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเจตนิพิฐ ติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการจะนำเด็ก และเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมกับรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีและ รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการแทน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 โดยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  {lightgallery type=local path=images/news2565/650112-02 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 19/2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Onl…

02-01-2565 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 19/2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Virtual Christmas 2021 “Merry Christmas & Happy New Year”

23-12-2564 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Virtual Christmas 2021 “Merry Christmas & Happy New Year” วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นักเรียนและท่านผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook: Regaina Coeli College Chiang Mai

Read more

แจ้งให้ทราบ เรื่อง ทบทวนแนวทางในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ …

22-12-2564 Hits:119 ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งให้ทราบ เรื่อง   ทบทวนแนวทางในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อ้างถึงจดหมายโรงเรียนถึงผู้ปกครองทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนวทางในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดการคืนเงิน และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่ระบุในจดหมาย ทางโรงเรียนได้ส่งจดหมายให้กับผู้ปกครองทุกท่านผ่านทางระบบ SWIS Plus (Student Dashboard) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา            ...

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 68 ชุด

13-12-2564 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 68 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับชาวบ้าน หมู่บ้านดงดำ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641213_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 100 ชุด

13-12-2564 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับบาดหลวงประภาส  สายธารวนาวาส เขตปกครองของเขตวัดนักบุญเยนอเวฟา เสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641213_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 35 ชุด

12-12-2564 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 35 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับชาวบ้านชุมชนเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641212_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 180 ชุด

12-12-2564 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 180 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับชาวบ้านชุมชนเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641211_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 18/2564 เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเร…

09-12-2564 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 18/2564 เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564   และแนวทางการดูแลนักเรียนเมื่อเปิดเรียน On Site ภายใต้มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)   ในสถานศึกษาของกรมอนามัย และมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกวิสรา พุทธชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลร…

22-11-2564 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกวิสรา พุทธชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือด้วยวัสดุธรรมชาติ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 700 บาท และได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาวัฒนาธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/641122-01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ขยายการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

19-11-2564 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ขยายการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 30 ชุด

15-11-2564 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานงานของ อาจารย์ชไมพันธุ์ โบ๊ด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641115_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศ เรื่องแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 …

15-11-2564 Hits:269 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี

Read more

สนับสนุนเปียโนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

12-11-2564 Hits:173 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้สนับสนุนเปียโนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดย คุณสุชาดา  สัจจะวาที  โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ เชียงใหม่ ให้กับ บาทหลวงฮวนเปาโล อากิลลาร์ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อใช้สำหรับงานอภิบาลและกิจกรรมแบ่งปันความรักให้กับชุมชน {lightgallery type=local path=images/news/641112_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ขยายการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วั…

29-10-2564 Hits:279 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ขยายการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 (อ้างถึงประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 41) เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564) ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Read more

กิจกรรมสวดสายประคำโอกาสปิดเดือนแม่พระ

27-10-2564 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะซิสเตอร์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ คาทอลิก เข้าร่วมกิจกรรมสวดสายประคำโอกาสปิดเดือนแม่พระ โดยภาวนาเพื่อพระศาสนจักร ผู้ป่วยและทุกคน ชุมชน โรงเรียน เป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่จะรับการฉีดวัคซีน ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 นี้ ขอพระเจ้าและพระแม่เรยีนาเชลีราชินีสวรรค์ ทรงคุ้มครองและอวยพระพรแด่ทุกคน {lightgallery type=local path=images/news/641027_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 60 ชุด ให้กับชาวบ้านชุมชนช้างคลาน เขตบ้านเหนือ

25-10-2564 Hits:190 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 60 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับชาวบ้านชุมชนช้างคลาน เขตบ้านเหนือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641025_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 60 ถุง

25-10-2564 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 60 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับบาดหลวงศราวุธ แฮทู เลขาธิการสำนักมิสซังเชียงใหม่ เพื่อนำไปให้ชาวบ้านเขตแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641025_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบเสาธงของโรงเรียน

25-10-2564 Hits:225 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาช่วยปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบเสาธงของโรงเรียนให้มีความสวยงามมากขึ้น ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนาร่วมฉลอง90ปี แห่งความชื่นชมยินดีและความหวังขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังทุกท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/641025_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบวิตามินและเจลแอลกอฮอล์ ให้โรงพยาบาลสนาม

22-10-2564 Hits:183 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบวิตามิน-ซี จำนวน 200 กระปุก และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรักให้กับโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641022_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี

21-10-2564 Hits:489 ข่าวประชาสัมพันธ์

การฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน รายละเอียดดังรูปแนบ {lightgallery type=local path=images/news/641021_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 200 ชุด 21 ตุลาคม 2564

21-10-2564 Hits:180 ข่าวประชาสัมพันธ์

วัวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับชาวบ้าน ชุมชนรอบๆบริเวณโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news/641021_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 15/2564

21-10-2564 Hits:235 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 15/2564 เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 ตุลาคม 2564

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

20-10-2564 Hits:1205 ประกาศถาวร

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

Read more

ตัวแทนกลุ่ม EVERGREEN พบผู้บริหารของโรงเรียน

18-10-2564 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตัวแทนกลุ่ม EVERGREEN ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนาร่วมฉลอง 90 ปี แห่งความชื่นชมยินดีและความหวังขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/641018_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 16 ตุลาคม 2564

18-10-2564 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ดำเนินการฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารเรียน โรงอาหาร และบริเวณรอบโรงเรียนเป็นระยะๆ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป  {lightgallery type=local path=images/news/641018_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 300 ถุง 16 ตุลาคม 2564

18-10-2564 Hits:178 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 300 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้ชุมชนหมู่บ้านโป่งลมแรง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และ ชุมชนบ้านเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641018_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับมอบเครื่องกรองน้ำจาก บริษัทเซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

17-10-2564 Hits:217 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร รับมอบเครื่องกรองน้ำจาก ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยและทีมงานซ่าง บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรับหน้าที่ดำเนินการติดตั้งและดูแลรักษาต่อไป โดยร่วมรับมอบอย่างอบอุ่น ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนาร่วมฉลอง 90 ปี แห่งความชื่นชมยินดีและความหวังขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/641017-1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ประกวดประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้คริสต์มาส “D.I.Y. Party Hat”

17-10-2564 Hits:395 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล และรายชื่อนักเรียนที่ส่งผลงาน ประกวดประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้คริสต์มาส “D.I.Y. Party Hat” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 {lightgallery type=local path=images/news/641223-02 previewHeight=450 previewWidth=300}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ข่าวสารจากงานวิชาการ วันที่ 17 ตุลาคม 2564

17-10-2564 Hits:369 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากงานวิชาการ วันที่ 17 ตุลาคม 2564

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 14/2564 เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ว…

17-10-2564 Hits:388 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 14/2564 เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 9 ตุลาคม 2564

11-10-2564 Hits:186 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ดำเนินการฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารเรียน โรงอาหาร และบริเวณรอบโรงเรียนเป็นระยะๆ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/641011_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 200 ชุด

09-10-2564 Hits:229 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้ชุมชนหมู่บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม และ ชุมชนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641009_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image...

Read more

กลุ่ม EVERGREEN ร่วมแบ่งปันความรัก ด้วยการมอบเกลือ

08-10-2564 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 กลุ่ม EVERGREEN ร่วมแบ่งปันความรัก ด้วยการมอบเกลือ ให้กับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 9 ตัน สังคมสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ตัน คณะเบธาราม จำนวน 1 ตัน คุณพ่อ SUNDAY  จำนวน 1 ตัน และ บ้านซิสเตอร์เรยีนา จำนวน 16 ตัน โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมรับมอบอย่างอบอุ่น ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนาร่วมฉลอง 90 ปี แห่งความชื่นชมยินดีและความหวังขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข...

Read more

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site 5 ตุลาคม 2564

05-10-2564 Hits:245 ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง และทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Google Classroom และรูปแบบ On Hand ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบNew Normal จัดกิจกรรมหลากหลายเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพและปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ D-M-H-T-T ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณต่างๆในโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ขยายห้องเรียน ปรับเวลาเรียน และเวลาพักตามมาตรการฯ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าทรงคุ้มครองและประทานพระพรแด่ท่านและครอบครัว มา ณ...

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดเรียน 4 ตุลาคม 2564

04-10-2564 Hits:285 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวาทโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/641004_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site 4 ตุลาคม 2564

04-10-2564 Hits:391 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอต้อนรับนักเรียนกลับสู่บ้านเรยีนาอีกครั้งด้วยความยินดี การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง และทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Google Classroom และรูปแบบ On Hand ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบNew Normal จัดกิจกรรมหลากหลายเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพและปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ D-M-H-T-T ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณต่างๆในโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ขยายห้องเรียน ปรับเวลาเรียน และเวลาพักตามมาตรการฯ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าทรงคุ้มครองและประทานพระพรแด่ท่านและครอบครัว มา...

Read more

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มอบต้นกล้าฟ้าทลายโจร จำนวน 300 ต้น

30-09-2564 Hits:215 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณเทียมทิพย์ กิตติบุตรนายกสมาคมนักเรียนเก่าพร้อมด้วยคุณพรพิมล ชวนชัยสิทธิ์ นักเรียนเก่ารุ่นที่ 15 คุณอรุณี ชวนชัยสิทธ์ นักเรียนเก่ารุ่นที่ 13 ได้มอบต้นกล้าฟ้าทลายโจร จำนวน 300 ต้น และ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบปุ๋ย สำหรับบำรุงกล้วยไม้ เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ในโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาห่วงใย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล และทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนาร่วมฉลอง90ปีแห่งความชื่นชมยินดีและความหวังขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังทุกท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/630930_3...

Read more

ผู้อำนวยการร่วมสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา

30-09-2564 Hits:221 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2564 นางจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสมพร  ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พบผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษาบ้านเด็กดี และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมยุรี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษาและความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน {lightgallery type=local path=images/news/640930_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 13/2564

30-09-2564 Hits:349 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 13/2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 {lightgallery type=local path=images/news/640930_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหา…

23-09-2564 Hits:335 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  ร่วมฤดีกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สนับสนุนผลงานศิลปะภาพพิมพ์ จำนวน 2 ชิ้น ตามโครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ : สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ” สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยติดตั้งผลงานศิลปะภาพพิมพ์ไว้ที่ห้องสมุดประถมของโรงเรียน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/640923_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 15 ชุด

20-09-2564 Hits:287 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหาร ครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 15 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้ชุมชนหมู่บ้านเมืองอาง อำเภอจอมทอง ชุมชนวัดเมืองกาย และชุมชนบ้านเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news/640920_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ ดร.ศรีไพร ตาอินทร์ ประธานฝ่ายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

16-09-2564 Hits:261 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ศรีไพร  ตาอินทร์ ประธานฝ่ายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน พร้อมกับร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 {lightgallery type=local path=images/news/640916_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 12/2564

16-09-2564 Hits:313 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 12/2564 เรื่อง การชะลอการเปิดเรียน On-Site ในวันที่ 20 กันยายน 2564 และการขยายการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564     {lightgallery type=local path=images/news/640916_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 11/2564

14-09-2564 Hits:415 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 11/2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

ประเมินความพร้อมเพื่อพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั…

13-09-2564 Hits:293 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 นายดนัย  สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยม ประเมินความพร้อมของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น {lightgallery type=local path=images/news/640913_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 51 ชุด ให้ชุมชนช้างคลาน เชียงใหม่

10-09-2564 Hits:287 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 10กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 51 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้ชุมชนช้างคลาน เชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/640910_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ปรับภูมิทัศน์ปลูกกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน(2)

09-09-2564 Hits:290 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่า และ คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้ามาช่วยโรงเรียนในการนำกล้วยไม้ติดตามต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างบรรยากาศร่มรื่นสวยงามร่วมฉลอง90ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640909_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่า…

08-09-2564 Hits:546 ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 : ชั้น อนุบาล 3 ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

มอบอาหาร+น้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก

07-09-2564 Hits:239 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหาร+น้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก มอบให้ประชาชนทั่วไป ที่พุทธสถาน เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และ สวนสุขภาพบ้านเด่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/640907_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบอาหาร จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก

02-09-2564 Hits:279 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหาร จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก มอบให้ประชาชนทั่วไป ที่พุทธสถาน เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และ สวนสุขภาพบ้านเด่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news/640902_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 10/2564 เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

31-08-2564 Hits:419 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 10/2564 เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

ปรับภูมิทัศน์ปลูกกล้วยไม้รอบบริเวณโรงเรียน

31-08-2564 Hits:302 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าได้เข้ามาช่วยโรงเรียนในการนำกล้วยไม้ติดตามต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างบรรยากาศร่มรื่นสวยงามร่วมฉลอง90ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640831_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 200 ชุด ให้เทศบาลนครเชียงใหม่

26-08-2564 Hits:331 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย แขวงกาวิละ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news/640826_9 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 50 แพ็ค ให้โรงพยาบาลสนาม

26-08-2564 Hits:284 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 50 แพ็ค ให้โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/640826_8 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบอาหาร+น้ำดื่ม จำนวน 480 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก

26-08-2564 Hits:285 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหาร+น้ำดื่ม จำนวน 480 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก มอบให้ประชาชนทั่วไป ที่พุทธสถาน เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และ สวนสุขภาพบ้านเด่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news/640826_7 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 200 ชุด ให้ชุมชนช้างคลาน เชียงใหม่

26-08-2564 Hits:318 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้ชุมชนช้างคลาน เชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/640826_6 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบสิ่งของ+อาหาร เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก

26-08-2564 Hits:285 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะซิสเตอร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันมอบสิ่งของ+อาหาร เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก มอบให้ประชาชนทั่วไป ที่ศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ และ CHIANG MAI FOOD BANK เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news/640826_5 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบอาหาร+น้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก

26-08-2564 Hits:289 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหาร+น้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก มอบให้ประชาชนทั่วไป ที่พุทธสถาน เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และ สวนสุขภาพบ้านเด่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news/640826_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบน้ำกระชายมะนาว จำนวน 350 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก

26-08-2564 Hits:297 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว จำนวน 350 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก มอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และ สวนสุขภาพบ้านเด่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news/640826_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบน้ำขิง จำนวน250ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก

26-08-2564 Hits:281 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำน้ำขิง จำนวน 250 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก มอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นเฮือด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news/640826_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบน้ำกระชายมะนาวและน้ำขิง จำนวน200ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปัน

26-08-2564 Hits:258 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำน้ำกระชายมะนาว, น้ำขิง จำนวน 200 ขวด และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความสุข มอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news/640826_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับสมัครนักเรียน แผนการเรียนศิลป์อาชีพ - ศิลปะการอาหารและการจัดการ

11-08-2564 Hits:645 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน แผนการเรียนศิปล์อาชีพ ศิลปะการอาหารและการจัดการ (Culinary Arts and Management Program)   กรอกใบสมัครออนไลน์

Read more

รับสมัครนักเรียน แผนการเรียนศิลป์อาชีพ - การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

11-08-2564 Hits:739 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน แผนการเรียนศิลป์อาชีพ การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Services and Herbal Products)   กรอกใบสมัครออนไลน์

Read more

การแข่งทักษะภาษาญี่ปุ่น Nihonsai ครั้งที่ 22

09-08-2564 Hits:391 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ·       * นางสาวโญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ·      * นางสาวรัก  อัศเวศน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ    นางสาวธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาญี่ปุ่น จากการแข่งทักษะภาษาญี่ปุ่น Nihonsai ครั้งที่ 22  ซึ่งจัดโดย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ครูวิไลรัตน์ ทาโส เป็นผู้ควบคุมดูแล  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา {lightgallery type=local path=images/news/640809_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image...

Read more

ต้อนรับ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยา…

06-08-2564 Hits:282 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ได้เข้ามาดูสถานที่ ปลูกต้นไม้และพืชสมุนไพร ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อนำไปออกแบบและวางแผนร่วมกับนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมแบบสร้างสรรค์ร่วมฉลอง 90 ปี กับทางโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news/640806_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

04-08-2564 Hits:283 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564  ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ามาตรวจแนะนำเพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการ ประเภทสถานศึกษาเอกชน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่น {lightgallery type=local path=images/news/640804_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online (Google Classroom)

04-08-2564 Hits:426 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการความรู้คู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาอุร์สุลิน ด้วยคุณค่า รักรับใช้ ซื่อสัตย์ เคารพและพอเพียง ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบให้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ผ่านระบบ Online (Google Classroom)   นอกจากนี้โรงเรียนยังเห็นความสำคัญของการเลี้ยงดูลูกในยุคปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งสอดคล้องกับ หัวข้อรณรงค์ “Growth Mindset” ของคณะอุร์สุลิน ทางโรงเรียนจึง ได้เชิญแพทย์หญิงบุฑบท พฤกษาพนาชาติ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเลี้ยงดูลูกแบบ Growth Mindset ในยุคสังคมดิจิทัล” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และแนวทางในการเลี้ยงดูลูกในปัจจุบัน   ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online (Google Classroom)...

Read more

มอบน้ำกระชายมะนาว จำนวน 400 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความสุข

03-08-2564 Hits:296 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ด้วยพลังรัก และรับใช้แห่งล้านนา ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำน้ำกระชายมะนาว จำนวน 400 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความสุข มอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน ประชาชนทั่วไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/640803_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 9/2564

29-07-2564 Hits:568 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 9/2564 เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นอนุบาล3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตารางเรียนออนไลน์ อ.3  ตารางเรียนออนไลน์ ป.1  ตารางเรียนออนไลน์ ป.2  ตารางเรียนออนไลน์ ป.3  ตารางเรียนออนไลน์ ป.4  ตารางเรียนออนไลน์ ป.5  ตารางเรียนออนไลน์ ป.6 วีดีโอการใช้งาน วิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์ วิธีเข้าดูงานในชั้นเรียนและวิธีส่งงาน   ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตารางเรียนออนไลน์ ม.1   ตารางเรียนออนไลน์ ม.2   ตารางเรียนออนไลน์ ม.3   ตารางเรียนออนไลน์ ม.4   ตารางเรียนออนไลน์ ม.5   ตารางเรียนออนไลน์ ม.6 วีดีโอการใช้งาน วิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์ ...

Read more

จิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

13-07-2564 Hits:417 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นตัวแทนคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ซึ่งครั้งหนึ่งทรงเคยศึกษา ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยในวันนี้ฝ่ายจิตตาภิบาล นำ DIY Set งานประดิษฐ์ ซึ่งคุณครูในฝ่ายได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้น้องๆ ของมูลนิธิบ้านดุลภาทร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ จะได้มีกิจกรรมทำเองที่บ้านกับครอบครัว เพราะการเรียนรู้มิใช่แค่ในห้องเรียน ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองน้องๆ และครอบครัว รวมทั้งคุณครูบ้านดุลภาทรทุกคน {lightgallery type=local path=images/news/640713_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผลงานบอกรักแม่และอวยพรแม่ภาษาฝรั่งเศสเนื่องในโอกาสวันแม่ รายวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร

08-07-2564 Hits:545 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อเกียรติบัตร ผลงานบอกรักแม่และอวยพรแม่ภาษาฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสวันแม่ รายวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4   1. นางสาว ณัฐญดา ปันจันทร์  ม. 4/1 2. นางสาว ญาณิจฉรา ศรีสุข   ม. 4/2 3. นางสาวอินทิรา สิทธิ์คงเชื้อ  ม. 4/3 4. นางสาว นวพร ขยันกิจ       ม. 4/3                           ...

Read more

กิจกรรมสังคมพัฒนา...เพื่ออาหารปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

06-07-2564 Hits:432 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม“กิจกรรมสังคมพัฒนา...เพื่ออาหารปลอดภัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับครู นักเรียน บุคลากร อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข โดยมีทีมวิทยากร จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640705_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการวางแผนการนำสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

05-07-2564 Hits:439 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 คุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และอาจารย์ประภา วัฒนคีรี ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่น 12 ได้เชิญนักเรียนเก่า 2 ท่าน รศ.ดร. ภญ.พาณี ศิริสะอาด และ ผศ.ปราณี อาธิมิตร ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการวางแผนการนำสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โดยมีซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับ {lightgallery type=local path=images/news/640703_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

30-06-2564 Hits:494 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทกับสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ นางจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาท วิธีคิด และแนวทางปฏิบัติตนสู่ภาวะผู้นำตามวิถีนักบุญอัญจลา ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640629_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 …

28-06-2564 Hits:949 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รุ่น TASHA ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% {lightgallery type=local path=images/news/640628_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

28-06-2564 Hits:764 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Read more

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 วันที่ 26 มิถุนายน 2564

27-06-2564 Hits:790 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ดำเนินการฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารเรียน โรงอาหาร และบริเวณรอบโรงเรียนเป็นระยะๆ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป   {lightgallery type=local path=images/news/640627_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และยาฆ่าเชื้อ

25-06-2564 Hits:661 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ดำเนินการฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารเรียน โรงอาหาร และบริเวณรอบโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/640625_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ของโรงเรียนเร…

17-06-2564 Hits:490 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีการเดินเยี่ยมชมบรรยากาศ ห้องเรียน อาคารปฏิบัติการต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหารให้การต้อนรับและพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน   {lightgallery type=local path=images/news/640617_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

14-06-2564 Hits:716 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวาทโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 {lightgallery type=local path=images/news/640614_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

14-06-2564 Hits:725 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564  สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ประจำปี รายงานฐานะการเงินและรายรับ – รายจ่าย และพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 ณ ห้องสนทนาธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640614_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิท…

14-06-2564 Hits:528 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ ห้องอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูและคณะครู ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินสวัสดิการรายเดือนแด่ครูเกษียณงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการระดมเงินสมทบกองทุนฯจากการจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่ศิษย์พึงมีต่อครู ณ ห้องอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640614_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

01-06-2564 Hits:852 ข่าวประชาสัมพันธ์

  กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ป.1      กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสา”ภูมิปัญญารักษ์โลก การแสดงศักยภาพของนักเรียน   กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ารักษ์โลก รักษ์ตัวเรา” การจัดการเรียนการสอน EIS  กิจกรรมเสริมเย็น กิจกรรมคริสต์มาส  กิจกรรมผู้ปกครองอาสา

Read more

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่1

24-05-2564 Hits:872 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่22 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์มลิวัลย์  จำรัสธรางกูล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาติ ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564 และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนในสถานศึกษาและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ณ โรงอาหาร ชั้น1 อาคารโยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/640524_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถาบันอุดมศึ…

12-05-2564 Hits:1296 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563   ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 2       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จำนวน  42  คน   คณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน  2 คน   นางสาวอติวัณณ์   วิบูรณ์สุขสันต์             ม.6/2     นางสาวณัจฐวรรณ   โปร่งหลวง             ม.6/2     คณะเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1 คน   นางสาววิชญนันทน์   ดวงอาภัย             ม.6/1             สาขาเทคนิคการแพทย์   คณะพยาบาลศาสตร์    จำนวน  1 คน   อธิชา   พรหมจันทร์                          ม.6/1   คณะวิศวกรรมศาสตร์         จำนวน  7  คน   นางสาวภัทรศร   ขันติพงศ์                  ...

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 5/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …

06-05-2564 Hits:1203 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 5/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read more

ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบ Smart TV

06-05-2564 Hits:602 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบ Smart TV เครื่องละ 12,000 บาท รวม 3 เครื่อง จากคุณอนัญญา โตแสงชัย คุณพราว วีรปรีชาเมธ และคุณพิมพร ภู่เจริญ ศิษย์เก่ารุ่นฑิมภ์ (2543) บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข {lightgallery type=local path=images/news/640506_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้…

29-04-2564 Hits:789 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 256…

14-04-2564 Hits:866 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 2

Read more

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับ…

09-04-2564 Hits:653 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12

Read more

พิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

07-04-2564 Hits:897 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดงานพิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา เพื่อแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ที่ให้การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640407_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256…

07-04-2564 Hits:644 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 กิจกรรมสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลและทีมงาน ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640407_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดทำหลักสูตรโครงการ "อาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม"

05-04-2564 Hits:657 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่า และ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรโครงการ "อาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640403_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

05-04-2564 Hits:935 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน และทางโรงเรียนได้จำหน่ายหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้ปกครอง ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640403_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS

03-04-2564 Hits:640 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วม "การประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS" และเป็นสักขีพยาน "การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพหุภาคี"วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย" โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/640402_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

29-03-2564 Hits:759 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน สรุปผลพรรค RC WE CARE ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวบูรณิน เอนกสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นประธานนักเรียน   {lightgallery type=local path=images/news/640330_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยใจมากราบครู”

29-03-2564 Hits:966 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยใจมากราบครู” สำหรับครูผู้เกษียณงาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ครูจงดี วงศ์จอมพร ครูอิ่งอ้อย ขัติยะ ครูไพลิน ลายจุด ครูประไพพร  ไชยศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาของนักเรียนที่มีต่อคุณครู ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ณ ลาน Piazza โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640325_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563

24-03-2564 Hits:749 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news/640324_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ครูอุษา ไชยนุรักษ์

24-03-2564 Hits:933 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร และคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ครูอุษา ไชยนุรักษ์ เนื่องในโอกาส ที่ได้รับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ในงานพิธีเชิดชูเกียรติ จากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา   {lightgallery type=local path=images/news/640324_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ “อาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”

24-03-2564 Hits:702 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “อาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัยและส่งเสริมการบริโภคศึกษาในโรงเรียน และเข้าใจเกี่ยวกับ Food Literacy and Food Education  ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640322_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาการ

22-03-2564 Hits:924 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ.และโฆษก ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ., นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15, นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2, นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ศธ. ซึ่งนายสุภัทร จำปาทอง...

Read more

การแสดงศักยภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

22-03-2564 Hits:740 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 การแสดงศักยภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้าน IQ  และ EQ เสริมสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ฝึกการควบคุมอารมณ์ผ่านสมาธิ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกตามความถนัดและสนใจตามวัย มีความภาคภูมิใจตนเองและรู้จักชื่นชมในผลงานผู้อื่น ณ อาคารอนุสรณ์80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640319_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tasha มอบของที่ระลึก

22-03-2564 Hits:875 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tasha ได้มอบของที่ระลึก เครื่องทำน้ำเย็น เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้และเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไป โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหาร เป็นผู้รับมอบ {lightgallery type=local path=images/news/640319_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

22-03-2564 Hits:841 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่  12 มีนาคม 2564 พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน   ให้โอวาทแก่นักเรียน คุณครูจันทร์จิรา   ศิริพัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวคืนนักเรียนให้ผู้ปกครอง คุณกิตติ  ปิ่นไชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู กล่าวรับลูกคืนและกล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียน และคุณเทียมทิพย์  กิตติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่า กล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640319_2...

Read more

พิธีปัจฉิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

19-03-2564 Hits:812 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 พิธีปัจฉิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีซิสเตอร์สมจิตร ครองบุญศรี เป็นประธาน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลและทีมงาน ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640319_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2…

09-03-2564 Hits:1263 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 จำนวน 40 คน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 17 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 คน 1.นางสาวเรณุกา พงศ์กิดาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน 1.นางสาวซินดี้ ฟาม คณะวิทยาศาสตร์ 1 จำนวน 1 คน 1.นางสาวปุณฑรี หล่อวิมงคล คณะสถาปัตยกรรม จำนวน 1 คน 1.นางสาววิสาตรี จิตรประเสริฐสุข คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 คน 1.นางสาวศุภลักษณ์ มุสุลอย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2 คน 1.นางสาวภูมินทรา หล้าใจ 2.นางสาวอภิชญา พงศ์ศรีเพียร คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน 1.นางสาวอรรัมภา...

Read more

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รักษ์โลก ร่วมใจ ต้านภ…

09-03-2564 Hits:682 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รักษ์โลก ร่วมใจ ต้านภัยสู้โควิด” เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรักความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านและเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 “Care for Our Common Home” มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เสริมสร้างประสบการณ์มีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมซึ่งนักเรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640305_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ค่ายนกน้อยใส่ใจรักษ์โลก” นักเรียนชั้นอนุบาล 3

09-03-2564 Hits:764 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรม “ค่ายนกน้อยใส่ใจรักษ์โลก” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำไปสู่ความรัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640305_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแนะแนว เรื่อง "บุคลิกตัวตน (Personality) กับคณะที่ชอบ อาชีพที่ใช่"

04-03-2564 Hits:816 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ.อดิศัย วิริยะประสพโชค เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมแนะแนว เรื่อง "บุคลิกตัวตน (Personality) กับคณะที่ชอบ อาชีพที่ใช่" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/640304_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2564

02-03-2564 Hits:976 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2564 และร่วมปล่อยปลาลงแม่น้ำปิง เนื่องในวันมาฆบูชา "มาฆบูชารำลึก คืนชีวามัจฉา มาฆฤกษ์ " 1.เด็กหญิงน่านฟ้า พร้อมพวก 2.เด็กหญิงภัทรวดี แจ้งกระจ่าง 3.เด็กหญิงเอื้อการย์ นิ้มสถาพันธ์ 4.เด็กหญิงรัญชิฎา ปาละวิชัย 5.นางสาวจริยาพร วงศ์อ้าย 6.นางสาวจิรวรรณ โอฬารรัตน์มณี   {lightgallery type=local path=images/news/640302_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันแบดมินตันเหนือสุดในสยาม ครั้งที่ 2

02-03-2564 Hits:922 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพอพันธ์ ไพวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันแบดมินตันเหนือสุดในสยาม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาในร่มเทศบาลนครเชียงราย จัดการแข่งขันโดยสมาคมแบดมินตันเชียงราย {lightgallery type=local path=images/news/640302_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแนะแนว "การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น"

28-02-2564 Hits:757 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-5 ที่สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น และเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640301_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

"ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (J…

23-02-2564 Hits:982 ข่าวประชาสัมพันธ์

"ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT 2020)   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 22 คน ที่สอบผ่าน "การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT 2020)   N1 จำนวน 1 คน 1. น.ส.ธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก ม.5   N3 จำนวน 2 คน 1. น.ส.อิสรีย์ บ่างศรีวงศ์ ม.6 2. น.ส.ปทิตตา สายสุทธิ์ ม.6   N4 จำนวน 4 คน 1. น.ส.อภิชญา พงศ์ศรีเพียร ม.6 2. น.ส.จิรัชญา สนธิ...

Read more

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

23-02-2564 Hits:905 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

Read more

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมฟันฝ่าสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

22-02-2564 Hits:674 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมฟันฝ่าสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานของความรักและเมตตา เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมจะเสริมสร้างแนวคิดการดูแลตนเอง และผู้อื่น ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย     {lightgallery type=local path=images/news/640222_5 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า รักษ์โลก เรียนรู้ สู้โควิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

22-02-2564 Hits:738 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า รักษ์โลก เรียนรู้ สู้โควิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ ให้เกียรติผู้อื่นการช่วยเหลือแบ่งปัน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริม ให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยจิตใจเมตตา และส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของทีมชั้นให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640222_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ฮักกัน ฮักบ้าน ฮักโลก” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

22-02-2564 Hits:742 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ฮักกัน ฮักบ้าน ฮักโลก” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานของความรักและเมตตา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม และเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2563 “Care For Our Home” มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อันเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมจะเสริมสร้างแนวคิดการดูแลตนเอง และผู้อื่น ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640222_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2021

22-02-2564 Hits:922 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2021 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel ท่าน Lord - Lady Baden ได้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกขึ้นในปี พ.ศ.2453 และคุณหญิงกนก สามเสนวิลล์ ผู้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2499 และกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถือว่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้ง และประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นวันรำลึก (Thinking...

Read more

การอบรมตามโครงการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ

22-02-2564 Hits:874 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานอนามัยโรงเรียน ได้จัดอบรม ตามโครงการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลสุขภาพสายตา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 80 คน และ การอบรมดูแลเรื่องประจำเดือน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 70 คน โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มาอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในการที่จะสามารถดูแลตนเองได้ {lightgallery type=local path=images/news/640222_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

22-02-2564 Hits:866 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.3 ป.4 และ ป.6 จำนวน 6 คน เข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง โดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/640219_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันงานนิทรรศการสาขาวิชาภาษาจีน "เปิดประตูสู่แดนมังกร" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ…

22-02-2564 Hits:714 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานนิทรรศการสาขาวิชาภาษาจีน "เปิดประตูสู่แดนมังกร" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ -          นางสาวจินตนา แซ่หยาง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน -          นางสาวพิมพ์ชนก สุขุมสาทร ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน การเรียงประโยคตามหลักไวยากรณ์จีน -          นางสาวสุภัคพิชญา ชัยเทพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเรียงความภาษาจีน -          นางสาวปวริศา ตาอ้าย ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน การวาดภาพระบายสี -          นางสาวพิชญธิดา อินชัย ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน Chinese Girl -          นางสาวลักษิกา ตรีชัยวิจิตร ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนตามคำบอกภาษาจีน -          นางสาวธิดารักษ์ ทางคำ และ นางสาวสิริกร รัตนวิไลลักษณ์...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์

19-02-2564 Hits:888 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยบาทหลวงมงคล เจริญธรรม ข้อคิด 40 วันในเทศกาลมหาพรตเตือนใจ ให้ระลึกถึงศีลล้างบาปของเรา และการเตรียมคริสตชนใหม่ที่จะรับศีลล้างบาปในช่วงปัสกา และให้ทำกิจใช้โทษบาป สวดภาวนามากขึ้น ฟังพระวาจา ช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้อื่น {lightgallery type=local path=images/news/640219_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมใจป้องกันภัยสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

19-02-2564 Hits:620 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมใจป้องกันภัยสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานของความรักและเมตตา เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมจะเสริมสร้างแนวคิดการดูแลตนเอง และผู้อื่น ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640219_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า

17-02-2564 Hits:867 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยบาดหลวงสอาด ประทานสันติพงษ์ ข้อคิดดังนี้ “ภาวนาให้มากขึ้น อดอาหาร อดสิ่งที่เราชอบ พูดให้น้อย ใช้เครื่องมือสื่อสารให้น้อยลง และให้ทาน แบ่งปันด้วยความรัก เพราะพระเยซูเจ้าบอกว่า อย่าทำเพื่อให้คนอื่นโอ้อวดหรือสรรเสริญเรา แต่จงทำด้วยความตั้งใจและด้วยความรัก” {lightgallery type=local path=images/news/640217_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่าย“นกสีฟ้ารักษาบ้านที่อาศัย ร่วมใจดูแลโลก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

17-02-2564 Hits:605 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่าย“นกสีฟ้ารักษาบ้านที่อาศัย ร่วมใจดูแลโลก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเสียสละ แบ่งปัน  อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย     {lightgallery type=local path=images/news/640217_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ารักษ์โลก รักษ์ตัวเรา” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

17-02-2564 Hits:642 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ารักษ์โลก รักษ์ตัวเรา” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2563 “Care For Our Common Home” มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อันเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมจะเสริมสร้างแนวคิดการดูแลตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนอาศัยอยู่ผ่านการเรียนรู้ที่สอดแทรกข้อคิด ทำให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักที่จะหันมาดูแลบ้านที่เราอาศัยอยู่ตามหัวข้อรณรงค์ประจำปีของโรงเรียน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640217_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น ณ Aomori Chuo Gakuin University, Aomori, JAPAN

14-02-2564 Hits:843 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 2 คนที่สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น ณ Aomori Chuo Gakuin University, Aomori, JAPAN1. น.ส.ปทิตตา สายสุทธิ์ ได้รับทุน 100% ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาบริหาร-กฎหมาย2. น.ส.อิสรีย์ บ่างศรีวงษ์ ได้รับทุน 60% ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาบริหาร-กฎหมาย โดยมี คุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เป็นคุณครูที่ปรึกษา   {lightgallery type=local path=images/news/640211_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Chinese New Year 2021

14-02-2564 Hits:936 ข่าวประชาสัมพันธ์

Chinese New Year 2021 เทศกาลตรุษจีน ในปีนี้ ทางศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมอวยพร คณะผู้บริหารและครูชาวต่างประเทศ ภายในบริเวณโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news/640211_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน "สะพานสู่ภาษาจีน" ประกวดร้องเพลงภาษาจีนออนไลน์ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ…

14-02-2564 Hits:982 ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมจัดการแข่งขัน "สะพานสู่ภาษาจีน" ประกวดร้องเพลงภาษาจีนออนไลน์ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563ผลปรากฏว่า นางสาวพิมพ์ชนก สุขุมสาทร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มนักเรียน) โดยมีครูที่ปรึกษา Ms.Hu Meng Lan และ คุณครูกัณฐิกา แสงกาศ {lightgallery type=local path=images/news/640211_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย

14-02-2564 Hits:821 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลทิพย์ ปาลี นางสาวพิมพ์ชนก สุขุมสาทร และ นางสาวสุภัคพิชญา ชัยเทพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีน ในงานการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนช่องฟ้าซิงเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 {lightgallery type=local path=images/news/640211_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สวัสดีปีใหม่ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา

09-02-2564 Hits:936 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน และ นายกศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำของขวัญเยี่มเยียน ให้กับภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง   {lightgallery type=local path=images/news/640209_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตรวจพิจารณาความพร้อมการขอใช้ อาคารพลศึกษาอนุสรณ์ 90 ปี

09-02-2564 Hits:689 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อมการขอใช้อาคารประกอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มาตรวจความพร้อมของอาคารพลศึกษาอนุสรณ์ 90 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ {lightgallery type=local path=images/news/640209_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สวัสดีปีใหม่ศิษย์เก่าจังหวัดลำปาง

09-02-2564 Hits:878 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน และ นายกศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำของขวัญอำนวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ให้กับศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดลำปาง   {lightgallery type=local path=images/news/640209_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

05-02-2564 Hits:690 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวสุมิตรา กันธะวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน (ประชาสัมพันธ์) มอบของสวัสดีปีใหม่ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน โดยมีซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ   {lightgallery type=local path=images/news/640204_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

05-02-2564 Hits:709 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน นำกระเช้าและของขวัญอำนวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ให้กับรศ. เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/640204_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

05-02-2564 Hits:675 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ร่วมกัน   {lightgallery type=local path=images/news/640204_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

01-02-2564 Hits:724 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสู่กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เกิดความตระหนักในตนเอง ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและเรียนรู้กระบวนการที่ถูกต้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการนำพลังและศักยภาพของตนเองนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี {lightgallery type=local path=images/news/640201_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

01-02-2564 Hits:943 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564 การปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องศาสนาประถม   {lightgallery type=local path=images/news/640201_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลินและองค์อุปถัมภ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลั…

27-01-2564 Hits:689 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลินและองค์อุปถัมภ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นักบุญอัญจลา เมริชี เป็นสตรีที่เปี่ยมด้วยความรักและเมตตา ท่านเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกคน โดยเฉพาะบรรดาเยาวสตรีที่ท่านใส่ใจดูแลชีวิตจิตใจ และความเป็นอยู่ของพวกเธอให้ผลิบาน เติบโตเป็นบุคคลครบสมบูรณ์ แม้กาลเวลาจะผ่านไปกว่าห้าร้อยปีแล้ว จิตตารมณ์ของท่านนักบุญอัญจลายังคงสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านคณะซิสเตอร์ คุณครู มาถึงเราศิษย์อุร์สุลินทุกคน   {lightgallery type=local path=images/news/640127_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาวนาเตรียมจิตใจสำหรับการฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี

27-01-2564 Hits:1089 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดภาวนาเตรียมจิตใจสำหรับการฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี  ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลินและองค์อุปถัมภ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640126_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุรภี วาสนาพิตรานนท์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชากา…

25-01-2564 Hits:654 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงสุรภี  วาสนาพิตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

25-01-2564 Hits:933 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมขอพรจากพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากวันเปิดเรียน เพื่อปกป้องคุ้มครองเราทุกคนให้เต็มเปี่ยมด้วยพระคุณแห่งปรีชาญาณ มีความพร้อมในการเรียนรู้ และมีพละกำลังกายใจในการดำเนินชีวิต {lightgallery type=local path=images/news/640125_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า นางสาวสโรชา โสธรประภากร

25-01-2564 Hits:759 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล และตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า นางสาวสโรชา โสธรประภากร นักเรียนเก่าดุริยางค์ ที่ได้เกิดใหม่ในพระเจ้า ณ วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/640125_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง การเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 25…

21-01-2564 Hits:925 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง การเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564  

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื…

20-01-2564 Hits:653 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ วงศ์เมือง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562 ระดับ…

19-01-2564 Hits:1163 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ วงศ์เมือง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา 202 คน ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 124 แห่ง รวมทั้งผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี จำนวน 14 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 340 คน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

18-01-2564 Hits:779 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 1.นางสมพร ธรรมสุภา ได้รับรางวัล เกียรติยศวันครู พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ 2.นางพรรณพิจิตร เข็มขาว ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 3.นางมัธยา ไชยนุรักษ์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 4.นางฎารุณี เล็นคำ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 5.นางปิยนารถ...

Read more

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ แบบสอนสด (Live) ด้วย Google Meet

16-01-2564 Hits:1603 ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ แบบสอนสด (Live) ด้วย Google Meet  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบสอนสด (Live)  นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้ Google Meet ดังนี้

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

13-01-2564 Hits:1014 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ {lightgallery type=local path=images/news/640113_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

อำนวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

11-01-2564 Hits:805 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำกระเช้าและของขวัญอำนวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ให้กับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  {lightgallery type=local path=images/news/640111_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เจ้าหน้าที่แขวงเม็งราย เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

11-01-2564 Hits:741 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่แขวงเม็งราย เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารเรียน และบริเวณภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/610111_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การวาดภาพการบังเกิดของพระกุมารเยซู ในการจัดทำการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ

06-01-2564 Hits:754 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การวาดภาพการบังเกิดของพระกุมารเยซู ในการจัดทำการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ ในเดือนธันวาคม ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา2563 1. เด็กหญิงพิชญาภา ไชยพันธุ์ ชั้น ม.2/1 2. เด็กหญิงมัชฌิม เอี่ยมระหง  ชั้น ม.2/1 3.เด็กหญิงอาทิตยา โกวิวัฒน์ตระกูล    ชั้น ม.2/1 4.เด็กหญิงพัทธ์ธิดา ทัศมากร    ชั้น ม.2/1 5.เด็กหญิงปิยธิดา นภาลัย      ชั้น ม.2/1 6.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ คำลือ    ชั้น ม.2/1 7.เด็กหญิงอชิรญา ชัยแก้ว       ชั้น ม.2/1 8. เด็กหญิงพิชชา มณีรัตน์      ชั้น ม.2/3 9...

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื…

06-01-2564 Hits:694 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10   {lightgallery type=local path=images/news/640106_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปี 2563

06-01-2564 Hits:972 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปี 2563  โดยมีบาดหลวงคามิโล มงคล  เจริญธรรม เป็นประธาน “คริสต์มาสเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดมาขององค์พระคริสตเจ้า พระองค์ทรงพร้อมที่จะเสด็จมาหาคนที่ต้องการพระองค์ ให้เราวอนขอพระองค์ด้วยความไว้วางใจ จงกล้าหาญ ตื่นเฝ้า ภาวนา ด้วยความหวังและความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาของพระผู้ไถ่” ณ อาคารอนุสรณ์ 80ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/631224_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การพ่นยาฆ่าเชื้อ Silver nano

06-01-2564 Hits:1026 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อ Silver nano ภายในบริเวณห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารเรียน และบริเวณภายในโรงเรียน โดยมีคุณชไมพันธุ์ โบ๊ด ศิษย์เก่าเรยีนาฯ เป็นผู้ประสานงาน {lightgallery type=local path=images/news/640105_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์และการวัดประเมินผล (วันที่ …

04-01-2564 Hits:1870 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์และการวัดประเมินผล (วันที่ 4-17 มกราคม 2564)

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื…

03-01-2564 Hits:988 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9   {lightgallery type=local path=images/news/640103_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฉบับที่ 8

24-12-2563 Hits:1178 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8  

Read more

งานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส THIS GIRL LOVES CHRISTMAS

22-12-2563 Hits:1099 ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส THIS GIRL LOVES CHRISTMAS ปี ค.ศ.2020 และมีการมอบรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล SERVIAM ให้กับนักเรียนเก่าที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ชมรมฯ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อีกทั้งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่สังคม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลาน Piazza โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631222_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 4

21-12-2563 Hits:966 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 4 Peace หรือ สันติสุข เทียนแห่งฑูตสวรรค์ (สีม่วง) พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์สันติราชานำความสงบสุข และอิสระจากบาปมายังเราด้วยความรักของพระองค์     {lightgallery type=local path=images/news/631221_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ส่งมอบความรักและสันติสุข

21-12-2563 Hits:1004 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครูได้ส่งมอบความรักและสันติสุขให้กับสถานที่ต่างๆในกิจกรรมสังคมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/631220_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันครูคำสอนไทย

17-12-2563 Hits:1046 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และคุณครูคริสต์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันครูคำสอนไทย โดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์มิสซังคาทอลิก เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631216_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ

17-12-2563 Hits:996 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 “กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้ โดยมี พระครูสมุห์ชานนท์  ขันติธัมโม เป็นพระวิทยากร ให้การอบรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631215_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3

14-12-2563 Hits:1022 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 14  ธันวาคม 2563  ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3 ในวันนี้เรามีแบบอย่างของนักบุญยอห์น  ในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นแสงสว่างด้วยความสุภาพถ่อมตน ท่านกล่าวว่า “ท่านเองไม่ดีพอแม้จะแก้เชือกรองเท้าของพระคริสตเจ้า”  ในโอกาสพิเศษนี้ เชิญชวนเราทุกคนให้เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  ดังตัวอย่างของนักบุญยอห์นที่มีจิตใจที่สุภาพ รู้จักยอมรับความจริงและข้อจำกัดของตนเอง ในขณะเดียวกันก็เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี ในการต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้า องค์แห่งความรัก  เทียนเล่มที่ 3 Joy เทียนแห่งชุมพาบาลหรือคนเลี้ยงแกะ (สีชมพู) คนเลี้ยงแกะชื่นชมยินดีที่ได้พบพระกุมาร เทียนนี้จึงหมายถึง “ความชื่นชมยินดี” {lightgallery type=local path=images/news/631214_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery} 3

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจของเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปี 2563

14-12-2563 Hits:983 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์อุร์สุลิน และคณะเจ้าหน้าที่คริสต์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจของเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปี 2563 ในหัวข้อรณรงค์ประจำปีของโรงเรียน "การดูแลรักษาโลก...บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน" โดย คุณพ่อมงคล เจริญธรรม ณ บ้านพักดอยสุเทพเรยีนา จังหวัดเชียงใหม่     {lightgallery type=local path=images/news/631214_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมญี่ปุ่นกับโรงเรียนมัธยมญี่ปุ่น 2 แห่ง

14-12-2563 Hits:989 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม "การเขียนจดหมายส่งถึงเพื่อนบัดดี้ชาวญี่ปุ่น" (ครั้งที่3) พร้อมทั้งอัดคลิปแนะนำโรงเรียนและตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เพื่อนนักเรียนชาวญี่ปุ่นชมด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 2 แห่งคือ 1. 大阪府立北摂つばさ高等学校 : (Hokusetsu Tsubasa Senior High School) 2. 平安女学院中学校・高等学校 : (Heian Jogakuin St. Agnes' Junior High School/High School)                       กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการประสานงานร่วมกับ MR.TANAKA MASAYUKI เจ้าหน้าที่องค์กร NPO...

Read more

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2

07-12-2563 Hits:1003 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  ซิสเตอร์พวงเพชร  ฮวดศิริ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอย พระผู้ไถ่ผู้ทรงรักเราทุกคน “เพราะพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยอห์น 3:16) พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบบัญญัติแห่งความรักให้กับเราทุกคน  ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยอห์น 15:12) เทียนเล่มที่ 2 LOVE ความรัก เทียนแห่งเบธเลเฮม (สีม่วง)  ณ ที่นั่นเราพบ “รางหญ้า” ซึ่งเป็นที่บังเกิดขององค์พระกุมารน้อย เทียนเล่มนี้จึงหมายถึง “ความรัก” ที่พระเจ้าทรงรักเมตตาต่อเรา   {lightgallery type=local...

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร…

07-12-2563 Hits:766 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631207_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมวันพ่อแห่งชาติ

04-12-2563 Hits:1079 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ร่วมใจภาวนาเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและภาวนาสำหรับคุณพ่อของเราแต่ละคน ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ ลาน PIAZZA โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631204_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งานวันพ่อแห่งชาติ ณ พุทธสถานเชียงใหม่

04-12-2563 Hits:1072 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย จนได้รับการยกย่องเทิดทูนให้เป็นพ่อของแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631204_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาวนาเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล

03-12-2563 Hits:1039 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดภาวนาเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ชาวเรยีนาเชลีฯ ร่วมใจกันภาวนาเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่มีความพิเศษทั้งร่างกายและจิตใจ ให้มีพละกำลังกาย กำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุข {lightgallery type=local path=images/news/631203_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562

03-12-2563 Hits:982 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ได้พัฒนาการเรียนการสอน จนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง โรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   {lightgallery type=local path=images/news/631203_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับมอบเสื้อยืด จำนวน175 ตัว จาก กลุ่มศิษย์เก่าเรยีนา รุ่นที่15

01-12-2563 Hits:889 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบเสื้อยืด จำนวน175 ตัว จาก กลุ่มศิษย์เก่าเรยีนา รุ่นที่15 สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณในความมีน้ำใจServiam และขอพระเป็นเจ้าอวยพรท่านตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/631202_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้…

30-11-2563 Hits:1010 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7

Read more

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1

30-11-2563 Hits:1185 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563…..ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1 การภาวนาก่อนการฉลองพระคริสตสมภพ เป็นการเตรียมจิตใจเราให้พร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าในวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันระลึกถึงการที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางเรา เพื่อเปิดเผยความรักนิรันดรของพระเป็นเจ้าพระบิดา “ความรัก” จึงเป็นหัวใจสำคัญของคริสต์มาส ที่เราได้รับการเชิญชวน ให้มอบความรักแก่ผู้อื่น เหมือนดังที่พระเยซูเจ้าทรงมอบความรักให้กับเราทุกคนในสัปดาห์นี้จึงได้มีการจุดเทียนเล่มที่ 1 Hope ความหวัง เทียนแห่งประกาศก ประกาศกอิสยาห์ ได้กล่าวทำนายถึงการบังเกิดของพระผู้ไถ่ เทียนเล่มนี้ จึงหมายถึง “ความหวัง” คือการรอคอยพระผู้ไถ่ ด้วยความหวัง {lightgallery type=local path=images/news/631130_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคริสต์ ประจำปีการศึกษา2563

30-11-2563 Hits:1040 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563.......โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจครูคริสต์” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care For Our Common Home) โดยมี คุณพ่อพอล พอลล็อค SJ เป็นวิทยากร ณ สวนเจ็ดริน เชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631128_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ ปีการศึกษา 2563

30-11-2563 Hits:1056 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563.......โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้ โดยมี พระครูสมุห์ชานนท์ ขันติธัมโม เป็นพระวิทยากร ให้การอบรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631128_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนเข้ารับโอวาทและแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

27-11-2563 Hits:761 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วม เข้ารับโอวาทและแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 6 คน 1. 1. เด็กหญิงปริชานิดา นุชแจ้งบง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 2. เด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 3. เด็กหญิงญาตาวี พรสุรีมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 4. เด็กหญิงเจตนิพิฐ ติคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 5. เด็กหญิงพิชญาภา มาลาพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 6. นางสาวภัคภร เอี่ยมทัพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จากการแข่งขันเต้นนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ATOD International Dance Competition 2020) ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563...

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

27-11-2563 Hits:1055 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมขอพระพรจากพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   {lightgallery type=local path=images/news/631126_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเสกอาคารพลศึกษาอนุสรณ์ 90 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

25-11-2563 Hits:960 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเสกอาคารพลศึกษาอนุสรณ์ 90 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอความคุ้มครองจากพระเจ้าให้ทรงพิทักษ์รักษาทุกคนที่อยู่ในอาคารหลังนี้ให้ปลอดภัย ดังที่พระองค์ทรงคุ้มครองดูแลคณะอุร์สุลินเป็นอย่างดีตลอดมา โดยมี คุณพ่อมงคล เจริญธรรม จิตตาธิการ เป็นประธานในพิธี   {lightgallery type=local path=images/news/631125_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน

23-11-2563 Hits:919 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย ได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี โอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน ผู้สืบทอดจิตตารมณ์นักบุญอัญจลาและผู้รับใช้ที่ดีของพระเป็นเจ้า : ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี , ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา , ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์ , ซิสเตอร์อรศรี มนตรี ขอโมทนาและขอบคุณพระเจ้าที่โปรดประทานพระหรรษทาน และพระปรีชาญาณให้กับซิสเตอร์อุร์ลินทุกท่าน   {lightgallery type=local path=images/news/631122_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From...

Read more

การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

20-11-2563 Hits:855 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดล้าง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Respiratory Syncytial Virus (RSV) เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้ ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563   {lightgallery type=local path=images/news/631119_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่47 (第47回日本語弁論大会)

18-11-2563 Hits:1194 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่47 (第47回日本語弁論大会) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศครั้งที่ 47 จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย, เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์, หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563  1. นางสาวธิดารัตน์ แซ่ม้า ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 2. นางสาวอิสรีย์ บ่างศรีวงษ์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 9 {lightgallery type=local path=images/news/631118_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

11-11-2563 Hits:1168 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางส่าวธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่านระดับ N1 (ระดับสูงสุด) ซึ่งผลสอบ N1 สามารถนำไปใช้สมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นได้ การสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) เป็นการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วโลก สอบวันเดียวกันทั่วโลก จัดสอบปีละ 2 ครั้ง มี 5 ระดับ ตั้งแต่ N5 จนถึงระดับสูงสุดคือ N1 หากสอบผ่านระดับ N2 จะสามารถเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยกับชาวญี่ปุ่นได้ จากอัตราจำนวนผู้ที่สามารถสอบผ่านในระดับ N1 ในแต่ละครั้งมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้นการที่ น.ส.ธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก หรือ...

Read more

เยี่ยมเยียนประธานชมรมนักเรียนเก่าลำปาง

11-11-2563 Hits:1024 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ทีมบริหารของโรงเรียน พร้อมด้วยคุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และตัวแทนศิษย์เก่าได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนประธานชมรมนักเรียนเก่าลำปางโดยมี-คุณสุมน บูรมินเหนทร์-คุณนิโรบล วราสุทธิ์-คุณวราภรณ์ จงวัฒนา-คุณลูซี คูสุวรรณ-คุณเสียงพิณ อืศรางกูร ณ อยุธยาทางตัวแทนศิษย์เก่าลำปางเลี้ยงอาหารกลางวัน และคุณรุ่งนภา ชุ่มอินทรจักร ได้ฝากขนมมาให้คณะซิสเตอร์บ้านเรยีนาเชลีด้วย {lightgallery type=local path=images/news/631111_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ส่งมอบผลงานจากกิจกรรมสังคมพัฒนา

10-11-2563 Hits:1093 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และครูทีมจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนส่งมอบผลงานจากกิจกรรมสังคมพัฒนาจัดทำโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับมูลนิธิบ้านสมานใจ มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า มูลนิธิดุลภาทร และโรงเรียนกาวิละอนุกูล เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน   {lightgallery type=local path=images/news/631110_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตัดสินคัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ servism (serviam award ประจำปี…

08-11-2563 Hits:880 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการสมาคม ได้ร่วมกันตัดสินคัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ servism (serviam award ประจำปี2563) โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ"serviam" ในวันอาทิตย์ ที่ 20ธันวาคม 2563 ที่บริเวณ ลานpiazza โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/631109_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ

02-11-2563 Hits:1046 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมวจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับแด่คณะซิสเตอร์ ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ซึ่งเคยอยู่ร่วมในสถาบันการศึกษาในบ้านเรยีนาแห่งนี้ที่ได้ล่วงลับไป ให้ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า “โปรดให้บรรดาสัตบุรุษผู้ล่วงลับซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำพิธีรำลึกถึงธรรมล้ำลึกปัสกาอุทิศให้นี้ ได้เข้าสู่ที่สว่างไสว ร่มเย็นเป็นสุขกับพระองค์ด้วยเทอญ” {lightgallery type=local path=images/news/631102_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2563

30-10-2563 Hits:973 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานจุดเทียน ซิสเตอร์สุวรรณา  ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล นำภาวนาขอบคุณและสรรเสริญสิ่งสร้างของพระเจ้า เนื่องในวันลอยกระทง ในงานกิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2563 มีการแสดงฟ้อนผาง พิธีขอขมาพระแม่คงคา คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนร่วมนำกระทงไปลอยพร้อมเพรียงกัน {lightgallery type=local path=images/news/631030_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีต้อนรับพระแม่มารีอาสู่บ้านเรยีนา

30-10-2563 Hits:1082 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมต้อนรับพระนางมารีย์สู่บ้านเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในเดือนตุลาคมของทุกปีซึ่งถือว่าเป็นเดือนแม่พระ และในวันนี้คริสตชนชาวเรยีนาจึงร่วมกันสวดสายประคำ 1 สาย เพื่อขอพระพรจากพระแม่มารีย์ โดยมีบาทหลวงคามิลโล มงคล เจริญธรรม มาเป็นประธานในการสวดภาวนาในครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news/631028_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

27-10-2563 Hits:1135 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร และคณะครู จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องแนวทางการจัดหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียน แผนการเรียนเทคโนโลยีการอาหาร และห้องปฏิบัติการต่างๆ ณ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631027_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมญี่ปุ่นกับโรงเรียนมัธยมญี่ปุ่น 2 แห่ง

26-10-2563 Hits:1067 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม "การเขียนจดหมายส่งถึงเพื่อนบัดดี้ชาวญี่ปุ่น" พร้อมทั้งอัดคลิปแนะนำโรงเรียนและตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เพื่อนนักเรียนชาวญี่ปุ่นชมด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 2 แห่งคือ1. 大阪府立北摂つばさ高等学校 : (Hokusetsu Tsubasa Senior High School)2. 平安女学院中学校・高等学校 : (Heian Jogakuin St. Agnes' Junior High School/High School)กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการประสานงานร่วมกับ Mr.TANAKA MASAYUKI เจ้าหน้าที่องค์กร NPO และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น   {lightgallery type=local path=images/news/631025_2 previewHeight=141...

Read more

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

26-10-2563 Hits:1153 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่านระดับ N1 (ระดับสูงสุด) ซึ่งผลสอบ N1 สามารถนำไปใช้สมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นได้ {lightgallery type=local path=images/news/631025_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์บ้านสีแดง (บ้านอุร์สุลานารี)

21-10-2563 Hits:924 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์บ้านสีแดง (บ้านอุร์สุลานารี) จึงได้มีคณะบวช คณะอุร์สุลิน ซึ่งมาจากชื่อของนักบุญอุร์สุลา ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องและเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลิน พระศาสนาจักร จึงกำหนดวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันฉลองนักบุญอุร์สุลา   {lightgallery type=local path=images/news/631021_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ธวัชชัย ไชยกันย์

20-10-2563 Hits:1080 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุมิตรา พงศธร ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ขอพระเป็นเจ้าอวยพรให้ท่าน เจริญก้าวหน้าในการศึกษาสืบต่อไป   {lightgallery type=local path=images/news/631021_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบตามแนวคิดการวัดผลในยุคศตวรรษ ที่ 21

20-10-2563 Hits:758 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบตามแนวคิดการวัดผลในยุคศตวรรษ ที่ 21 โดย ดร.ดุษิต พรหมชนะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/631019_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่”

19-10-2563 Hits:843 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่” และแสดงความยินดีกับ นายกิตติ์ธเนศ  ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย  ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  และแสดงความยินดีกับ ครูไพลิน ลายจุด ครูประไพพร  ไชยศรี ครูอิ่งอ้อย  ขัติยะ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ครูที่เกษียณอายุงาน ในปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม อังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม   {lightgallery...

Read more

กิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้างในพืช

19-10-2563 Hits:1057 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมี อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข และ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ เป็นผู้นำทีมวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมากับการเกษตร โดยกรณีศึกษาการใช้น้ำพลาสมาในการล้างผัก และทดสอบผลการล้างผักด้วยชุดทดสอบ TV kit ซึ่งขยายผลจาก กิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้างในพืช โดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมดูแลความปลอดภัยของทีมงาน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631019_5 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรีย…

19-10-2563 Hits:950 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2563 ภายใต้ โครงการการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการสอน-สู่ความรู้ที่เป็นองค์รวม (Holistic) และบูรณาการกับคุณค่าพระวรสาร  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมเลือกที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ณ  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631019_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders

16-10-2563 Hits:1132 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้กับคุณครูอิ่งอ้อย  ขัติยะ คุณครูจิราพร  นพวัฒนากร และคุณครูนพมาศ  จันทร์ชู ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน ชุมชน จากความตั้งใจในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และเป็นตัวอย่างการทำงานเพื่อสังคมกับหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์   {lightgallery type=local path=images/news/631016_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและการขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

14-10-2563 Hits:915 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและการขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดย นางสาววาสิตา ชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และตอนนี้กำลังเรียนด้านการออกแบบอนิเมชั่น แฟชั่นดีไซน์ ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาแนะแนวรุ่นน้องเรื่องการเตรียมตัวสมัครสอบทุนและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น {lightgallery type=local path=images/news/631014_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Ursuline Students' Online Global Meeting "QUERENCIA"

14-10-2563 Hits:1072 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Ursuline Students'  Online Global Meeting "QUERENCIA", the first ever online global meeting  for Ursuline students with the theme "A Safe Haven To Grow & Connect"   {lightgallery type=local path=images/news/631014_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนตุลาคม 2563

14-10-2563 Hits:1032 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนตุลาคมที่วัดน้อยบ้านซิสเตอร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยบาดหลวงศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา ข้อคิดดังนี้ “พี่น้องทั้งหลาย  พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มารับอิสรภาพ  ขอเพียงแต่อย่าใช้อิสรภาพนั้นเป็นข้อแก้ตัวที่จะทำตามใจตน  แต่จงรับใช้ซึ่งกันละกันด้วยความรัก เพราะผลของพระจิตคือความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี  ความซื่อสัตย์  ความอ่อนโยน  ” {lightgallery type=local path=images/news/631014_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปี 2563

14-10-2563 Hits:1210 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิณทิพา แก้วกายา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เด็กหญิงณิสสรณ์  กิติคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับรางวัลชมเชย   และ นางสาวนภัสวรรณ  วงค์เมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ได้รับรางวัลชมเชย  ในการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย  ประจำปี 2563 เนื้อความ “พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่  เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 {lightgallery type=local path=images/news/631014_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต…

14-10-2563 Hits:880 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631013_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

12-10-2563 Hits:942 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีน้ำใจเสียสละ มีความประพฤติเรียบร้อย และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พัฒนาตนเองให้มีคุณค่า มุ่งความดีงาม สู่คนรอบข้าง สังคม และประเทศชาติ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631010_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยล้านนา ระดับชั้นอนุบาล 3

12-10-2563 Hits:1074 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยล้านนา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ มีกิจกรรมเวียนฐาน  การเรียนรู้ 3 ฐาน เรียนรู้การฟ้อนรำและการแต่งตัวแบบล้านนา เรียนรู้การทำอาหารพื้นเมือง เรียนรู้การประดิษฐ์ตุงไส้หมู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยล้านนาและนำไปปฏิบัติได้ เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการลงมือปฏิบัติ สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631009_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ…

09-10-2563 Hits:1016 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) โดยมีซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมประกอบด้วย การจุดเทียน และถวายพวงมาลาน้อมรำลึก บทเพลงกำยาน บทภาวนาอ้อนวอน บทเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง คำสอนของพ่อเรื่องความสามัคคี การสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน ณ ลาน PIAZZA   {lightgallery type=local path=images/news/631009_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แลกเปลี่ยนความคิด และเทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์

09-10-2563 Hits:1115 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2563 คุณครูสมรัก แซ่เซียว ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ได้ให้เกียรติมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิด และเทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์ ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องนโยบายและแผน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631008_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศึกษาดูงานโครงการอาหารปลอดภัย

06-10-2563 Hits:1130 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และศิษย์เก่า จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการ อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนัก ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย กินอยู่อย่างมีคุณภาพ และสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้) ณ วิสาหกิจชุมชนผักดี ตำบลหนองหาร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดิน สันป่าเปา และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร, หน่วย Ag trace มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631006_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน ผ่านระบบ SWIS PLUS ระดับมัธยมศึกษา

06-10-2563 Hits:1098 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับมัธยมเข้าร่วมการอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน ผ่านระบบ SWIS PLUS เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลของนักเรียนอย่างเป็นระบบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของวิชาการ ณ ห้องประชุมอัญจลา   {lightgallery type=local path=images/news/631006_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการ“ข่วงผญ๋าล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

05-10-2563 Hits:1251 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมบูรณาการ“ข่วงผญ๋าล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวล้านนา ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณอาคารเซอร์เวียม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631005_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

2653179
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
376
6674
14727
2611471
99645
99358
2653179

Your IP: 75.101.211.110
2022-01-27 03:00