แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก
Read more
ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฉบับที่ 6 ...
Read more
ฝ่ายวิชาการขอให้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ข่าวค่ะ หัวข้อ ...
Read more
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชั้...

22-10-2020 Hits:75 :

Read more

ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ปฏิทินรวม ปีการศึกษา 2564 1.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน อ.3 รอบทั่วไป 2.ระเบีย...

25-08-2020 Hits:2980 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน          -         ...

20-04-2020 Hits:3145 :

Read more

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์บ้า...

21-10-2020 Hits:19 :

Read more

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุมิตรา พงศธร ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำ...

20-10-2020 Hits:22 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบตามแนวค...

20-10-2020 Hits:33 :

Read more

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใ...

19-10-2020 Hits:48 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาส...

19-10-2020 Hits:44 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีก...

19-10-2020 Hits:44 :

Read more

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล Asia Pacific Leadership Award a...

16-10-2020 Hits:66 :

Read more

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและการขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดย นางสาววาสิตา ชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ได้รับทุนรัฐบาลญ...

14-10-2020 Hits:63 :

Read more

กิจกรรม Ursuline Students'  Online Global Meeting "QUERENCIA", the first ever online global meeting  for Ursuline students with the theme "A Safe Have...

14-10-2020 Hits:67 :

Read more

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนตุลาคมที่วัดน้อยบ...

14-10-2020 Hits:68 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิณทิพา แก้วกายา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เด็กหญิงณิสสรณ์  กิติคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที...

14-10-2020 Hits:82 :

Read more

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ...

14-10-2020 Hits:92 :

Read more

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ...

12-10-2020 Hits:93 :

Read more

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยล้านนา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น...

12-10-2020 Hits:77 :

Read more

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...

09-10-2020 Hits:116 :

Read more

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2563 คุณครูสมรัก แซ่เซียว ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ได้ให้เกียรติมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิด และเทคนิคการสอนทางคณิ...

09-10-2020 Hits:70 :

Read more

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และศิษย์เก่า จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการ อาหารปลอดภัย...

06-10-2020 Hits:74 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับมัธยมเข้าร่วมการอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน ผ่านระบบ SWIS PLUS เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลของน...

06-10-2020 Hits:73 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมบูรณาการ“ข่วงผญ๋าล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรร...

05-10-2020 Hits:93 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาช...

05-10-2020 Hits:84 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วม...

03-10-2020 Hits:103 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถ...

01-10-2020 Hits:94 :

Read more

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้มาจัด ...

01-10-2020 Hits:87 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยคุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ...

28-09-2020 Hits:106 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันเยาวชนแ...

28-09-2020 Hits:121 :

Read more

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ชิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย เจ้าคณะอุร์สุลินภาคประเทศไทย โดยได้เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในหัวข้อ “เสริม...

28-09-2020 Hits:101 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน “ ระดับมัธยมศึกษาตอนป...

28-09-2020 Hits:104 :

Read more

กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ หัวข้อ “นักเรียนยุค New Normal ใส่ใจดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home)” วันศุกร์ที่ 25 กั...

25-09-2020 Hits:163 :

Read more

ระหว่างวันที่ วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วม“กิจกรรมค่ายคุณธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อนักเรียนได้ฝึกเจริญ...

25-09-2020 Hits:147 :

Read more

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4 / 2563 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องแน...

24-09-2020 Hits:125 :

Read more

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ซิสเตอร์ คุณครู  และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5  ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนกันยายน ณ วัดน้อยบ้านซิ...

23-09-2020 Hits:155 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และครูจ...

21-09-2020 Hits:165 :

Read more

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำทีมหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ “Clean food good taste” โดย...

21-09-2020 Hits:146 :

Read more

ระหว่างวันที่ 15 -19 กันยายน 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ออมเงินกับธนาคารออมสิน" โดยมีวั...

21-09-2020 Hits:141 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563......กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสา”ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรื...

18-09-2020 Hits:144 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563.......กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนรู้ทักษ...

18-09-2020 Hits:131 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563…....กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “รักษ์โลกด้วยมือเรา” (Care the Earth with Our Hands) ของน...

18-09-2020 Hits:166 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเทศบาลนครเชี...

18-09-2020 Hits:156 :

Read more

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 บาทหลวงคริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณให้กับนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ...

16-09-2020 Hits:142 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญาภา มาลาพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 15&Under ...

16-09-2020 Hits:166 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาตาวี พรสุรีมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 15&Under ใน...

16-09-2020 Hits:123 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล - รางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 1...

15-09-2020 Hits:180 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์เซิน ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) และคณะเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและร่วมลงนา...

10-09-2020 Hits:172 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 อาจารย์มารุต  จาติเกตุ ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “อาหารปลอดภ...

10-09-2020 Hits:187 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ  วงศ์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระ...

10-09-2020 Hits:173 :

Read more

วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย ม.5/1 นางสาวจิรวรรณ โอฬารรัตน์มณี ม.5/1 นางสาววิชญนันทน์ ดวงอาภัย ม.6/1 และนางสาวเรณุกา พงศ์กิดาการ ม...

09-09-2020 Hits:122 :

Read more

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 นางสาวอัญชภัฏ ศรลัมพ์ นางสาวรัฐธีภัค ไพสิฐเบญจพล นางสาวชนม์นิภ...

01-09-2020 Hits:187 :

Read more

พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในพิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนต้นแบบคนดีศรี...

31-08-2020 Hits:189 :

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 ครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประ...

31-08-2020 Hits:190 :

Read more

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรียาวดี วดีศิริศักดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เข้ารับ...

25-08-2020 Hits:240 :

Read more

การอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านระบบ SWIS วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมการลงคะแนนข...

24-08-2020 Hits:159 :

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ครูปิยนารถ สุเมตติกุล ครูนงนภา ศิริเจิญไชย ครูมัธยา ไชยนุรัก...

24-08-2020 Hits:176 :

Read more

กิจกรรม “ผญาปัญญา ฮักษาโลก มรดกเวียงพิงค์”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ..........วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563  กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ต...

23-08-2020 Hits:165 :

Read more

“กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์โลกและเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ” ชั้นมัธยม...

23-08-2020 Hits:191 :

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET สำหรับผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ......วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2...

20-08-2020 Hits:148 :

Read more

การจัดค่ายปฐมนิเทศ : สร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ....วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ : ส...

20-08-2020 Hits:243 :

Read more

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 งานอนามัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลรา...

20-08-2020 Hits:242 :

Read more

กิจกรรม บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New Normal …. วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรม บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New ...

20-08-2020 Hits:226 :

Read more

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โครงการค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 ...

20-08-2020 Hits:206 :

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET  วันที่ 15 สิงหาคม 2563  ตัวแทนครู จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัต...

20-08-2020 Hits:224 :

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรณะเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัยอย่างเหมาะสม ......วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 คร...

17-08-2020 Hits:172 :

Read more

โครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ......วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนคณะกรรมกา...

17-08-2020 Hits:289 :

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะซิสเตอ...

14-08-2020 Hits:269 :

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล   วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และวางพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

14-08-2020 Hits:203 :

Read more

การประชุม เรื่อง การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564     วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการการประชุมผู้ปกครองเร...

13-08-2020 Hits:188 :

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 ครูจิราพร นพวัฒนากร และ ครูปิยนารถ ...

13-08-2020 Hits:232 :

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซิสเตอ...

11-08-2020 Hits:226 :

Read more

การฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 8 ประจำปีการ 2563 “พันธุ์ไม้สู้ฝัน” วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน ...

10-08-2020 Hits:162 :

Read more

“กิจกรรมตามรอยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะครูทีมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กล...

10-08-2020 Hits:187 :

Read more

กิจกรรมค่าย “ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่าย “ปฐมนิเทศนักเรียน ...

10-08-2020 Hits:157 :

Read more

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน  ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหารของโรงเรียน ให้การ...

06-08-2020 Hits:217 :

Read more

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหาร ร่วมต้อนรับศิษย์เก่านำทีมโดยนายกสมาคมนักเรียนเก่า คุณเทียมทิพ...

06-08-2020 Hits:272 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึก...

04-08-2020 Hits:318 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น...

04-08-2020 Hits:216 :

Read more

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยพร้อมทีมบริหารรับมอบเจลล้างมือและนมถั่วเหลือง จากบริษัทไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนลในเครือ...

04-08-2020 Hits:203 :

Read more

คุณกิตติ ปิ่นไชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เป็นตัวแทนมอบไม้ถูพื้นจำนวน 81 ชุดและนำ้ยาดันฝุ่นให้กับโรงเรียนเพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดห้องเรียนเนื่องจากส...

04-08-2020 Hits:151 :

Read more

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563        โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัด “กิจกรรมบูรณาการ” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น...

29-07-2020 Hits:338 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู โดยมีคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครูอาวุโส ครูสนับสนุน ครูหัวหน้าระดับชั้น ตัวแทน...

25-07-2020 Hits:389 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเก...

25-07-2020 Hits:311 :

Read more

วันพุธที่ 22กรกฎาคม2563 จากการประสานงานของผศ. ประภา. วัฒนะคีรี (รุ่น2512)คณะซิสเตอร์และทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมนักเรียนเก่าเร...

25-07-2020 Hits:240 :

Read more

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม2563 คณะชิสเตอร์และทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณสุดาลักษณ์ เลี่ยวเธียรชัย ศิษย์เก่ารุ่น16 ตัวแทน ธาราอีซูซุ...

23-07-2020 Hits:334 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณ คุณภาวดี จรัสมนัสกุลหรือพี่แดงศิษย์เก่าเรยีนารุ่น 18 ที่ได้มอบเฟสชิว. อีกทั้งท่านยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรร...

20-07-2020 Hits:256 :

Read more

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครเชียงใหม่(ครั้งที่ 2)เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส...

20-07-2020 Hits:313 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขัน PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาคเห...

14-07-2020 Hits:287 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย        จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่าCOVID-19ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเฝ้าระวังป้องกั...

10-07-2020 Hits:270 :

Read more

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563            สมาคมผู้ปกครองและครูจัดประชุมครั้งที่ 1เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่และติดตามการดำเนินงานของทางโรงเรียนในการ...

10-07-2020 Hits:401 :

Read more

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ขอขอบพระคุณตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2515 ที่ได้บริจาคเงิน 10,600 บาท และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2517 บริจาคเงิน 3,000 บาทให้กับทางโรงเรี...

09-07-2020 Hits:307 :

Read more

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครูและนักเรียนทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมการผลิตเจลล้างมือ โดยมีวิทยากรจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทย...

09-07-2020 Hits:440 :

Read more

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล. ผู้จัดการพร้อมด้วยคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณโตมา แมทธิว เรอเน่โอลิวิเย่ร์...

07-07-2020 Hits:323 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ครูนฤมล คงเจริญ ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563 จากคณะส...

07-07-2020 Hits:321 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

808874
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1457
5002
26680
753518
95981
111634
808874

Your IP: 34.201.9.19
2020-10-25 11:15