กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ชั้นอนุบาล

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา13.00 - 17.00 น. คุณครูระดับชั้นอนุบาล3 ร่วมกันทาสี สนามเกมส์ ของเล่น ชิงช้ารถไฟ นันทนาการ สำหรับให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์และออกกำลังกาย ณ บริเวณลาน PIAZZA ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam  ปีการศึกษา 2558