กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา13.00 - 17.00 น. คุณครูฝ่ายวิชาการ ร่วมกันทำความสะอาดลานวัด ล้างห้องน้ำ ภายในบริเวณวัดชัยมงคล เชียงใหม่ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam  ปีการศึกษา 2558