กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และการเงิน-บัญชี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00-18.00 น. คุณครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป และการเงิน-บัญชี ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะในโรงเรียนเรยีนา และบริเวณรอบรั้วหน้าโรงเรียนให้ดูสะอาดตามากยิ่งขึ้น ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam  ปีการศึกษา 2558