กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ชั้นประถมศึกษาปีที่5

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา13.00 - 17.00 น. คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ตำหนักธรรมนิมิตร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam  ปีการศึกษา 2558