กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะภายในงานคอนเสิร์ต“PLYNTAPATT  THE FINAL CALL CONCERT”  ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam  ปีการศึกษา 2558