กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00-18.00 น. คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะในโรงเรียนเรยีนา ตั้งแต่บริเวณสนามหลังจนถึงบำเพ็ญประโยชน์หลังโรงเรียน ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam  ปีการศึกษา 2558