กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา13.00 - 17.00 น. คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ร่วมกันทาสีสนามเกมส์ นันทนาการ สำหรับให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์และออกกำลังกาย ณ บริเวณลาน PIAZZA ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam  ปีการศึกษา 2558