กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ฝ่ายICT

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา13.00 - 17.00 น. คุณครูฝ่าย ICT ได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่มีการแผ้วถางต้นไม้ รก และไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ภายในพุทธสถาน ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ และดูสะอาดตา ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam  ปีการศึกษา 2558