ผู้อำนวยการนำกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและคณะกรรมการรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam กับน้องอนุบาลโรงเรียนบ้านสวนพิมพรรณ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559