กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ชั้นประถมศึกษาปีที่1-2

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 2 ร่วมกันทาสีรั้วสนามหญ้าหน้าห้องสหการ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam  ปีการศึกษา 2558