กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00-18.00 น. คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารยาวโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตามโครงการคุณครูจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 ปีการศึกษา 2558