กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00-18.00 น. คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณลานแดง และ รอบรั้วโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ปีการศึกษา 2558