article thumbnailประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
20/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป http://www. [ ... ]


article thumbnailชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
12/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา http://www.regina.ac.th/payment/


article thumbnailประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
20/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “สานรัก สานใจ สานสายใยสู่ล้านนา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมแ [ ... ]


article thumbnailตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน รายการ 14th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP DOHA
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญชนก คำจม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน รายก [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ปัญญารู้ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ ร [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงคู่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดียว
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประ [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) ค่าย 2
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ( [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ชั้นอนุบาล 3               download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       download

 

ซ้อมแผ่นดีนไหว-หนีไฟ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)