article thumbnailประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา2563
13/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา2563 www.regina.ac.th/admission2019


article thumbnailชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
12/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา http://www.regina.ac.th/payment/


article thumbnailประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “สานรัก สานใจ สานสายใยสู่ล้านนา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมแ [ ... ]


article thumbnailตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน รายการ 14th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP DOHA
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญชนก คำจม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน รายก [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ปัญญารู้ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ ร [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงคู่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดียว
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประ [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) ค่าย 2
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ( [ ... ]


article thumbnailแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
14/11/2019 | jiraporn nop

คำชี้แจง
ขอความร่วมมือนักเรียนเก่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยทุกท่านตอบแบบสอบถาม ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/94aUTSWoEkZkHBUM9
เพื่อ [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ประกาศรับสมัครครู

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838

เรื่อง  ประกาศรับสมัครครู

ครูผู้สอน จำนวน  4 อัตรา

-  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา 2 ตำแหน่ง

- ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 2 ตำแหน่ง

 

 

 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง

2. มีสัญชาติไทย

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี )    อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

วัน เวลา ที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ

 

ซ้อมแผ่นดีนไหว-หนีไฟ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)