• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
  • 620527_queen.jpg
  • 620527_threm.jpg
  • 620809_101_queen9.jpg
article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน
10/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์​ ASTRO CHALLENGE ปริศนาดาราศาสตร์
09/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูอรุชา​ ซาวหล้า​ ได้นำนักเรียน​ 3​ คนประกอบด้วย​ นางสาว​ซินดี้​ ฟาร์ม​ นางสาววณิสรา​ ลูเซียโน​ และเด็กหญิง​พิมพ์นารา ศร [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
09/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับรางวัลดังนี้ เด็กหญิงจิรัชญา สนธิคุณ เด็กหญิงศุภรัตน์ แสนเมืองมา เด็กหญิง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 ,5/3
06/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 และ 5/3 ณ บ้านชายทุ่งรีสอร์ท  [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน
06/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน “ลูกๆ ทุกคนไ [ ... ]


article thumbnailต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครู ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ที่​2 ประเภท​ CLASS​ E GIRL
03/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรเทพิน​ หงษ์หิรัญ นักเรียนชั้น​ประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ที่​2 ประเภท​ CLASS [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาตามรอยเวียงพิงค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
03/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาตามรอยเวียงพิงค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติเมืองเชียงใหม [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันแบดมินตันรายการ Chiangmai Junior Badminton Challenge 2019
02/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในก [ ... ]


article thumbnailโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เด็กสมาธิสั้น เด็กแอลดี กับความพร้อมทางการเขียน
02/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ คุณครูวชิราภรณ์ ขันธสีมา และคุณครูอาภาพร ศรีมาลี เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เด็กสมาธิ [ ... ]


article thumbnailนักศึกษาจาก Chiba University, JAPAN พบผู้อำนวยการโรงเรียน
02/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษาจาก Chiba University, JAPAN เข้าพบคุณครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล ผู้บริหารฝ่ายวิชากา [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมทำ MOU กับสถาบัน Hankook Life Science Institute (Seek Camp)
30/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมทำ MOU กับ Dr.Chung Ku Min และคณะจากสถาบัน Hankook Life Science Institute (Seek Camp) ประเทศเกาห [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Mini Japanese Camp 2019
29/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Japanese Mini Camp 2019 เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2561 และในปีการศึกษานี้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Cultural Exchange Day with Providence University
29/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Cultural Exchange Day with Providence University , Taiwan จัดขึ้นสำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 58 คน โดยคณะครูและนักศึกษา  [ ... ]


article thumbnailตำรวจภูธรภาค 5 เข้ามาให้ความรู้และทำกิจกรรม : การรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง
29/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตำรวจภูธรภาค 5 เข้ามาให้ความรู้และทำกิจกรรม : การรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่กับธนาคารออมสิน"
29/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่กับธนาคารออมสิน" โดยบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา(สาระเศร [ ... ]


article thumbnailรางวัล 2เหรียญทอง 4เหรียญเงิน 3เหรียญทองแดงและได้คะแนนรวมอันดับที่ 2 รุ่น 8 ปี หญิง
27/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 2เหรียญทอง 4เหรียญเงิน 3เหรียญ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562
27/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562 ระหว่างวันทื่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 ห้องสมุดโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบู [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 9 การแข่งขัน Smart Brain International Championship
26/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวราภัสร์ สายบัวชัยมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 9 ในการแข่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมไทยพีบีเอส ชวนครู Eng มาThink ให้ Funตอน Super fun classroom ครั้งที่ 2
26/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูแคทรียา อารีย์ ครูอุบลรัตน์ ศรีวรกุล และครูภัคจิรา รัตนวราหะ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรร [ ... ]


article thumbnailงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (JASSO Study in Japan Fair 2019)
26/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 - 5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (JASSO  [ ... ]


article thumbnailรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ MFU Swimming Championship
26/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนภร ใสสอาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาว่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน
26/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นั [ ... ]


article thumbnailAoyama School of Japanese, Tokyo แนะนำโรงเรียนพร้อมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
26/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Aoyama School of Japanese
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 Mr.Ikutaro Nakanishi ครูใหญ่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Aoyama School of Japanese, Tokyo ได้มาแนะนำโรงเรียนพร้อมแนะแนวการศึกษาต่ [ ... ]


article thumbnailการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่2
26/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่2 หัวข้อ รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย ซิสเตอ [ ... ]


article thumbnailAomori Chuo Gakuin University แนะนำมหาวิทยาลัยและแนะแนวเรื่องการสมัครสอบเพื่อรับทุนเข้าเรียน
23/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 อาจารย์และผู้ประสานงานจาก Aomori Chuo Gakuin University ได้เข้ามาแนะนำมหาวิทยาลัยและแนะแนวเรื่องการสมัครสอบเพื่อ [ ... ]


article thumbnailสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
22/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานสวัสดิการและ [ ... ]


article thumbnailCultural Exchange Day with Kaohsiung Game-Show Production Association, Taiwan
22/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Cultural Exchange Day with Kaohsiung Game-Show Production Association, Taiwan
กิจกรรม Cultural Exchange Day สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 กิจกรรมภาษาจีน มีนักเรียนที่เข้าจะร [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันGeneral Quiz ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
22/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

สาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดการแข่งขันGeneral Quiz ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ในวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2562


article thumbnailการแข่งขัน​สะกดคำภาษาอังกฤษ​Spelling Bee
22/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน​สะกดคำภาษาอังกฤษ​Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2


article thumbnailรางวัลชมเชยการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science shows) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และคุณครูผู้ควบคุมทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดการแสดงทางวิทยา [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2562
22/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 คน และครูภูวนิดา ปรีชาสิริภัทร ผู้ควบคุม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม  [ ... ]


article thumbnailR.C Academic Olympic camp
21/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเ [ ... ]


article thumbnailการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49
21/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมตัวแทนคณะครู เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 ของสภาการศึกษาคาท [ ... ]


article thumbnail3 รางวัล การแข่งขันโครงงาน ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
20/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย​ แผนการเรียน​ วิทย์​-คณิต​ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเช [ ... ]


article thumbnailMs.Hitomi Kamata นักศึกษาชั้นปีที่3 จาก Aomori Chuo Gakuin University, JAPAN
20/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Ms.Hitomi Kamata นักศึกษาชั้นปีที่3 จาก Aomori Chuo Gakuin University, JAPAN เข้าพบคุณครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล  [ ... ]


article thumbnailรางวัลหนูน้อยยุวฑูต สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง และหนูน้อยยุวฑูตประจำศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
20/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐฐิตา โพธิ์แนม นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้รับคัดเลือกหนูน้อยยุวฑูตสภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง2562 วั [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเทนนิส รุ่น 10 ปี หญิง
19/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเทนนิส ร [ ... ]


article thumbnailพิธีรับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดีและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562
19/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 13 คน เข้าร่วมพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ(มัคคุเทศก์น้อย)
19/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ(มัคคุเทศก์น้อย) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการเรี [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
16/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ป [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ จินตคณิตนานาชาติ
15/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบัญยดา มหาวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันราย [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน 180 ไอคิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562
14/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงเจตนิพิต ติคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เด็กหญิงเหมือนพี่ ธิสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เด็กหญ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 การติวเสริมเติมเต็ม วิชา GAT เชื่อมโยงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
14/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สู่มหาวิทยาลัย...ในการติวเสริมเติมเต็ม วิชา GAT เชื่อมโยงภาษ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน La Journée Internationale de la Francophonie
14/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่เข้าร่วมการแข่งขัน La Journée Internationale de la Francophonie ณ โรงเรียนยุพราช เมื่อวันพฤหัส [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันอัจฉริยภาพทางเคมี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวภทรพรรณ มาลีเดช นางสาวชยาภรณ์ ฟองคำ นางสาวพุธิตา ระบิน และนางสาวศุภากร ชัยงามเมือง ชั้นมัธยมศ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน Sketch Design งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏณิชา สูยะนันทน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และนางสาววรนันท์ สืบน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา [ ... ]


article thumbnailพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
13/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าส [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
13/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสู่ [ ... ]


article thumbnailContract Signing Ceremony Between Regina Coeli College and British Council
09/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Contract Signing Ceremony Between Regina Coeli College and British Council
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามในสัญญาระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสถาบัน British Council ข [ ... ]


article thumbnailพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล
09/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกทัศน์อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์กับโครงงาน
09/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกทัศน์อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรล [ ... ]


article thumbnailการ​ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง​การบูรณาการ​เทคโนโลยี​ในการจัดการเรียน​รู้​ดิจิทัล​
08/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูประยูร อวดร่าง ครูหนึ่งฤทัย ปากหวาน และ ครูมัธยา ไชยรักษ์ เข้าร่วมการ​ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง​การบูรณาการ​เทคโนโล [ ... ]


article thumbnailพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
08/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมงาน “วันแม่แห่งชาติ” ณ ศูนย์ฝึกภาคเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย
07/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมงาน “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำ [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562
07/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูบุหงา เชื้อหมอ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเ [ ... ]


article thumbnailการฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
06/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนพมาศ จันทร์ชู ฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน จำนวน 20 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอ [ ... ]


article thumbnailโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การสอนเด็กออทิสติก"
06/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูณธิดา  จับจ่าย และครูวชิราภรณ์  ขันธะสีมา งานแนะแนวของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การสอนเด็กออทิส [ ... ]


article thumbnailการประชุมโครงการ DQ Your child ร่วมกับ AIS และทีมงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)
06/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมการประชุมโครงการ DQ Your child ร่วมกับ AIS และทีมงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบ [ ... ]


article thumbnailยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น จาก Aomori Chuo Gakuin University, JAPAN
06/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Ms.Hitomi Kamata นักศึกษาชั้นปีที่3 จาก Aomori Chuo Gakuin University, JAPAN มาฝึกประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน โครงการ เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ Journée Portes Ouvertes ครั้งที่ 4
05/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน โครงการ เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ Journée Portes Ouvertes ครั้งที่ 4 “ Allez Vers le Vert คืนพื้นที่สีเขียว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ
03/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และกา [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ
02/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
02/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562  [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
02/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง บทบาท [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
02/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูรุ้งลาวัลย์ วงค์จันทร์มา และ คุณครูณัฏกฤตา กันทะวงษ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเพื่อศึกษาเรียนรู้ศาสนธรรมที่ตนเองนับถือ เพื่อฝึกเจริญ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน​จรวดขวดน้ำระดับประเทศ​ Thailand​ water rocket​ championship​
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่​ 1​ สิงหาคม​ 2562​ ครูอรุชา  ซาวหล้า กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์​ระดับมัธยมศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาเทควันโด CHIANGRAI TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2019
31/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนพมาศ  คองสา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท POOMSE สาย [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET COMPETITION 2019 รอบรองชนะเลิศ
30/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET COMPETITION 2019 รอบรองชนะเลิศ ณ องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานใหญ่ : เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี  [ ... ]


article thumbnailพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
30/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ [ ... ]


article thumbnailพิธีเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
28/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพร้อมร [ ... ]


article thumbnailพิธีเปิดโครงการ“1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
28/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ“1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ บริเวณ ถนนราชพฤกษ [ ... ]


article thumbnailงานโตโน่ เก็บรักษ์ ครั้งที่ 7 @ เรยีนาเชลีวิทยาลัย
28/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

งานโตโน่ เก็บรักษ์ ครั้งที่ 7 @ เรยีนาเชลีวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล
26/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท [ ... ]


article thumbnailพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
26/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ และตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า [ ... ]


article thumbnailการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
25/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเ [ ... ]


article thumbnailการตรวจสุขภาพประจำปี ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2562
24/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การตรวจสุขภาพประจำปี ของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น งานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่22 (Nihonsai)
22/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ดีใจกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น งานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้ง [ ... ]


article thumbnailโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพ้ฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ภาคเหนือ รุ่นที่ 1
22/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูปิยนารถ สุเมตติกุล และ ครูภานุพงศ์ ศุภจิตรานนท์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรี [ ... ]


article thumbnailการสอนภาษาไทยให้สนุก ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูระพีพรรณ มูลไชย ครูภาษุ ปินคำ กลุ่มสาระภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา และ ครูนายอนุพันธ์ สัชฌกร ใจแก้ว ครูอนุสรณ์ ฐานะวิวัฒน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า บ้านบนดอยสุเทพของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
19/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนบ้านเบธานี จำนวน30คน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและต้นพญาเสือโคร่ง ที่จุดชมวิวบ้านบนดอยสุเทพของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย [ ... ]


article thumbnailนักเรียนที่ได้รับรางวัลการออกแบบเสื้อ ตราสัญลักษณ์ โล่และเหรียญรางวัล
15/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการออกแบบเสื้อ ตราสัญลักษณ์ และเหรียญรางวัล การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที [ ... ]


article thumbnail"คน-ปลูกป่า-เมือง-ธรรมชาติ"
15/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจิตอาสาวาดภาพบนฝาผนังรั้วกำแพงและปลูกต้นไม้สร้างรั้ว [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกองค์ประกอบขยะในโรงเรียน
15/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกองค์ประกอบขยะในโรงเรียน ภายใต้โครงการศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอยโรงเร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Mini Chinese Camp 2019
13/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Mini Chinese Camp 2019 ขึ้นสำหรับนักเรียนแผนการเรียน [ ... ]


article thumbnailวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale Francaise)
12/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale Francaise ) ศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม วันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale Francaise ) ขึ้น ใ [ ... ]


article thumbnailประกาศแจ้งการปรับเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
11/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งการปรับเส้นทางการจราจร ภายในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยทางโรงเรี [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
10/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดชัยมงคล เมื่อวันพุธ ที่ 10 กร [ ... ]


article thumbnailพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
09/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที [ ... ]


article thumbnailตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562
08/07/2019 | วิชาการประถม

ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     download ชั้นป [ ... ]


article thumbnailการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : 日本語能力試験)
08/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : 日本語能力試験) วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  [ ... ]


article thumbnailโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
07/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสมยงค์ คำเหมือดแอ่ สาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา นำนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันทักษะ​ทางวิทยาศาสตร์​ (รอบคัดเลือก) ระดับ​มัธยมศึกษา​
07/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูรุ้งลาวัลย์ วงค์จันทร์มา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้นำนักเรียน จำนวน 5 คน เข้าร่วม.......
การแข่งขัน​วาดภ [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม
05/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน “เมื่อเราเจ็บป่วย เ [ ... ]


article thumbnailCultural exchange day with Kosei Gakuen high school,Japan
05/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

Cultural exchange day with Kosei Gakuen high school,Japan
สาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักเรียนโรง [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันทักษะ​ทางวิทยาศาสตร์​ เนื่องในงานสัปดาห์​วิทยาศาสตร์​แห่งชาติ​ประจำปี​ 2562​ (รอบคัดเลือก)
05/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูประยูร อวดร่าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา นำนักเรียน จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขัน​วาดภาพ​การ์ตูน​วิทยาศา [ ... ]


article thumbnailการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของคณะนายกเทศมนตรีเมืองโคกะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น
04/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

MR.CHIRAKA HARIYA นายกเทศมนตรีเมืองโคกะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรี [ ... ]


article thumbnailการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ I STUDY และ AFS
04/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ I STUDY และ AFS เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ในวันพุธ ที่ 3 กรกฎา [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยรับการสนับสนุน กรวยยาง(สีส้ม)
03/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยนางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน รับมอบการสนับสนุน [ ... ]


Other Articles