article thumbnailผู้อำนวยการโรงเรียนพบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการเข้าศ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพธุรกิจในอนาคต
15/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน70 คนศึกษาดูงาน TCDCเชียงใหม่ และ ร้าน(Nok Hook Cafe) เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพธุรกิจในอนาคต วันพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมงานฉลองครบรอบ100ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
13/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเป็นการน้อมรำลึกที่พระบาทสมเด็จพระม [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในวันภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
12/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในวันภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันทักษะกา [ ... ]


article thumbnailสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5
12/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำเดือนกันยายน ให้กับนั [ ... ]


article thumbnailJapanese-Language Proficiency Test (JLPT) ครั้งที่ 1/2560
12/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สอบผ่าน "การสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) ครั้งที่ 1/ [ ... ]


article thumbnailการประชุมคณะกรรมการทำงานในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 2 / 2560
12/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการทำงานในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 2 / 2560 ณ ห้องประชุมอัญจลา เมื่อ วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560  [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ติววิชาGAT เชื่อมโยงภาษาอังกฤษ
12/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติววิชาGAT เชื่อมโยงภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์พิเชษ ด่านไทยนำ  ณ ห้องประชุมเมริชี วันจันทร์ ที่ 11 กันย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ14ปี หญิง
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูเอกพล ตะลิด กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน [ ... ]


article thumbnailโครงการประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ"หมอเจ้าฟ้า"
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูภราดร  เพ็ชรหลำ กลุมสาระศิลปศึกษาระดับมัธยม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ"หมอ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่าย RC STEM Star Camp ปี 1
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมใ [ ... ]


article thumbnailการอบรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา(รอบสี่)
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูจันทร์จิรา  อังกสิทธ์ ครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ครูนิภาพรรณ  ศรีนวล และครูวรารัตน์  วงค์สุริยา เข้าร่วมการอบรมการประเมินค [ ... ]


article thumbnail"พัฒนาลูกรัก2017 ใส่ใจ ดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสมวัย"
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูวชิราภรณ์  ขันธะสีมา งานแนะแนวระดับประถม และ ครูมัธยา  ไชยนุรักษ์ เข้าร่วมอบรม"พัฒนาลูกรัก2017 ใส่ใจ ดูแล และส่งเสริมพัฒนาก [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ฉบับครู
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ฉบับครู วันที่ 9 -10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชล [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ติววิชาGAT เชื่อมโยงภาษาไทย
11/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติววิชาGAT เชื่อมโยงภาษาไทย โดยอาจารย์ณภัทร  รอดเหตุภัย ณ ห้องประชุมเมริชี วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยา [ ... ]


article thumbnailพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโรงเรียนเอกชน
08/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการสืบฮีดตวยฮอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
08/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการสืบฮีดตวยฮอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง จารีตขนบธรรมเนียมประเพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภายใต้การสอน แบบ Project Approach
08/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภายใต้การสอนแบบ Project  Approach  ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560  ณ ห้องเรี [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองการบังเกิดมาของแม่พระ และโอกาสปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560
08/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองการบังเกิดมาของแม่พระและโอกาสปิดภาคเรี [ ... ]


article thumbnailการแสดงละครภาษาอังกฤษ The Old Chairs และ Wrong Number
07/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การแสดงละครภาษาอังกฤษโดยคณะครูผู้สอนผู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่1-6 เรื่องThe Old Chairs และ Wrong Number ฝึกสอนและกำกับโดย อาจารย์จีร [ ... ]


article thumbnailดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม บริติชเคานซิล
06/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ทางบริติช เคานซิลได้มอบรางวัลดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคมให้แก่นักเรียน ที่มีทัศนคติในการเรียนที่ดี ข [ ... ]


article thumbnailบริติชเคานซิลได้มอบรางวัลนักเรียนที่ส่งโปสเตอร์ภาพยนตร์เข้าประกวด
06/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ทางบริติช เคานซิล ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ส่งโปสเตอร์ภาพยนตร์เข้าประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
06/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตจากการปฏิบัติและการใช้กระบวนการ [ ... ]


article thumbnailExchange Student Program Hachinohe St.Ursula High School ,Aomori , Japan
05/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

Exchange Student Program Hachinohe St.Ursula High School ,Aomori , Japan เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ประเทศญี่ปุ่น เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จากความร่วมมือกันระห [ ... ]


article thumbnailการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
05/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อแจ้งข้อมูลการจัดติวเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาขอ [ ... ]


article thumbnail"รักการอ่าน ตามคำพ่อสอน อ่อนโยนอ่อนน้อม พร้อมความรู้กว้างไกล"
05/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

บูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุดร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  "รักการอ่าน ตามคำพ่อสอน อ่อนโยนอ่อนน้อม พร้อมความรู้กว้างไกล" ห้อ [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูปฐมวัย(วิจัยหน้าเดียว)
05/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูประภาพร ใจสะอาด และคุณครูอลิษา ชมเกษร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูปฐมวัย(วิจัย [ ... ]


article thumbnailพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
04/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห [ ... ]


article thumbnailJASSO Study in Japan 2017
04/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนแผนการเีันรศิลป์-ญีุ่่น ได้เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือ JASSO Study in Japan 2017 ซึ่งจัดโดย Japan Student Services Organization ( JASSO ) และ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมท่องถิ่นไทย
04/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมท่องถิ่นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม UTREE ต้นไม้กับชีวิต
01/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม UTREE ต้นไม้กับชีวิต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อให้นักเรียนทราบประโยชน์และความสาคัญของต้ [ ... ]


article thumbnailสมาคมนักเรียนเก่าได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงณิชนันทน์ ภิรมย์สด
01/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่าได้มอบเงินช่วยเหลือคร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
01/09/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ กลุ่ม “วาดการ์ตูนประกอบเรื่อง” ในระดับชั้นมั [ ... ]


article thumbnail'' Roadmap To Success "
31/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คุณเสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์ ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.2528 ให้ความรู้เรื่อง Roadmap To Success ให้กับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิ [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแก่ Teacher Neil Reith หัวหน้าคณะครูบริติช
31/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแก่ Teacher Neil Reith หัวหน้าคณะครูบริติช เคานซิลในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในโอกาสที่ท [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
31/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพืชในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว เพื่อ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ศึกษาดูงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับโครงส [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสมพร  ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่โร [ ... ]


article thumbnailRoadmap To Success
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คุณเสาวรัตน์  ศรีมโนทิพย์ ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.2528 ให้ความรู้เรื่อง Roadmap To Success ให้กับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิท [ ... ]


article thumbnailโครงการรู้ทันอาชีพThailand4.0 โดย คุณวิศว จงไพบูลย์ และคุณณัฐวัฒน์ อภิลักษมีวรรณ (Stock Photography)
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,5 และ 6 ฟังแนะแนวอาชีพช่างถ่ายภาพอิสระ (Stock Photography) โดย คุณวิศว จงไพบูลย์ และ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 บูรณาการ8กลุ่มสาระ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียน [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันหมากรุก "Thailand Rapid Chess Championship 2017"
29/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร  จันทร์พุฒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันหมากรุก "T [ ... ]


article thumbnailการนำเสนอBest Practice ด้านคุณธรรม จริยธรรม
28/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยนำเสนอ Best Practice ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล และ เข้าร่ [ ... ]


article thumbnailรางวัล1เหรียญทอง 2เหรียญเงิน 2เหรียญทองแดง การแข่งกีฬา Skate Asia 2017
28/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกณิกา รัศมีโกเมน  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งกีฬา  Skate Asia 2017 ณ ประเทศ [ ... ]


article thumbnailการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21
28/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมี รศ.ดร.เกียรติสุดา ศ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่23 /2560
28/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่23 /2560 จากทั้งหมด 103ทีม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืชในหัวข้อพืชผักสวนครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
26/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืชในหัวข้อพืชผักสวนครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพืชในท [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
25/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเก็บเพิ่มอีก 1เหรียญทองแดง จากการวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น 14 ปี ประกอบด้วย เด็กหญิงบัวชมพู แก้วช่วย เ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีน เอชพีวี (AEFI-HPV)สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
25/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักเรียนงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ในการให้บริการฉีดวัคซีนเอชพีวี(ให้บริก [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนเรียนดีและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
25/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครอง “นักเรียนที่ได้รับทุน และโควตาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561” ณ ห้องประช [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
25/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
25/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 บูรณาการ8กลุ่มสาระ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนร [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว และประเภทหญิงคู่
24/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาวีณ์  สิทธิธีระนันท์ และเด็กหญิงศศิวรัญ  ทองนาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับรางวัลช [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่งผลัด 4*100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
24/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนฤศา  นิธิเดชพงษ์  เด็กหญิงโยษิตา นันต๊ะ เด็กหญิงพรนภัส  ศรีใจสถาน และเด็กหญิงปานชีวา  ทายะติ ได้ [ ... ]


article thumbnailค่ายติวโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
24/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ค่ายติวโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ชุนาภารีสอร์ท เเอนด์สปา ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560

 [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
23/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 บูรณาการ8กลุ่มสาระ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู [ ... ]


article thumbnailตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
23/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคาร ที่ 22 สิงหาค [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 17
23/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงบุณยกาญจน์  หาญประกอบสุข ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับที่ 2 รุ่นอายุไม่ถึง 9 ปี ในการสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน รุ่นอายุ 13 ปี
23/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาวีณ์  สิทธิธีระนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่ [ ... ]


article thumbnailพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
23/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูเอกพล ตะลิด กลุ่มสาระสุขและพลศึกษาระดับประถม นำตัวแทนนักกรีฑาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกร [ ... ]


article thumbnailการประชุมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี
23/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการระดับประถมร่วมกับงานแนะแนว จัดการประชุมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
23/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 บูรณาการ8กลุ่มสาระ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู [ ... ]


article thumbnailการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
23/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560 ของสภาการ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ศึกษาดูงานบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
22/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  จำนวน 38 คน ศึกษาดูงานบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นัก [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการผางประทีป สืบฮีตตวยฮอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
22/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการสืบฮีตตอยฮอย ในหัวข้อผางประทีป เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประเ [ ... ]


article thumbnailการอบรมผลิตสื่อสาธารณะ โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่และ Thai PBS
22/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การอบรมผลิตสื่อสาธารณะ โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่และ Thai PBS ได้จัดทำโครงการอบรมนักสื่อสา [ ... ]


article thumbnailนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ
22/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูภูวนิดา  เหลือหลาย นำนักเรียนจำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ณ ตลาดคำเที่ยง
21/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการข่วงเฮียนฮู้เรื่องพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 บูรณาการ8กลุ่มสาระ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
21/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอุร์สุลา

article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับ2 กีฬาเทนนิสประเภทหญิงเดี่ยว 14 ปี
21/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนิดาภา  อภิวงศ์งาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 กีฬาเทนนิสประเภ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม ค่าย"รักเรฯ Day Camp 2017"
19/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ค่าย"รักเรฯ Day Camp 2017"ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560


article thumbnailรางวัลชมเชยอันดับที่1 การประกวด Science Show ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2560
19/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิรีธร ศรีสุตา  เด็กหญิงบัวชมพู  แก้วช่วย  เด็กหญิงกมลชนก สุขเพราะนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที [ ... ]


article thumbnailพิธีรำลึกพระบิดา​วิทยาศาสตร์​ไทย​ พระบาทสมเด็​จ​พระจอมเกล้า​เจ้าอยู่หั​ว​ รัชกาล​ที่​4
19/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาส [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach ชั้นอนุบาล3
19/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach ชั้นอนุบาล3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ
19/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 80 คนพร้อมทั้งคณะครูได้เข้าร่วมอบรม ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และเข้าร่ว [ ... ]


article thumbnailมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงณิชนันทน์ ภิรมย์สด ป.4/3 เนื่องจากเหตุอัคคีภัย
18/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เขมกร ไช [ ... ]


article thumbnailรางวัล​รองชนะเลิศ​อันดับ​1 การแข่งขัน​กิจกรรม​STEM (แข็งแรง​แค่ไหน)​
17/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียน​ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ​8 คน เข้าร่วมอบรมและแข่งขัน​กิจกรรม​ STEM (แข็งแรง​แค่ไหน) มีทั้งหมด19 ทีม ​ได้รับรางว [ ... ]


article thumbnailนักเรียน​ชั้นประถมศึกษาปีที่6​ เข้าร่วมการอบรมและแข่งขัน​จรวดน้ำงาน "3rd Harris Intitute Open House"
17/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูประยูร  อวดร่าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา นำตัวแทนนักเรียน​ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6​ เข้าร่วมการอบรมและแข่ง [ ... ]


article thumbnail"พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และ ฉลองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ครบรอบ 85ปี"
16/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีสมโภชพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ครบรอบ 85 ปี วันพุธ ที่ 16  [ ... ]


article thumbnailP.R.C Foreign Language Day 2017
16/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมงานแข่งขันงานวิชาการP.R.C Foreign Language Day 2017 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประจำปีการศึ [ ... ]


article thumbnailร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้น้องแบม ฤทัยพร พัฒนโนดม นักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย
16/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้น้องแบม ฤทัยพร พัฒนโนดม นักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  [ ... ]


article thumbnailพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
15/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท [ ... ]


article thumbnailพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
15/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใ [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับทุนการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา3ปี
11/08/2017 | Administrator

นางสาววาสิตา ไชยพฤกษ์ นักเรียนชั้นม.6/5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น สอบผ่านทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2561 (Monbukagakusho:MEXT 2017) ประเภท Specialized Training College Studen [ ... ]


article thumbnailพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
11/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12  สิง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม"ปลูกต้นไม้ในวันแม่ น้อมถวายแด่พ่อ ร.9"
11/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม"ปลูกต้นไ [ ... ]


article thumbnail"85พรรษา พระมารดาประชาไทย ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ร่วมใจถวายพระพร"
11/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมใจถวายพระพรสมเด็จพระนางเ [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
10/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำเดือนสิงหาคม ให้กับนัก [ ... ]


article thumbnailพิธีรับมอบดอกดารารัตน์โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
08/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์  สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ครู และ นักเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบดอกดารารัตน์ จำนว [ ... ]


article thumbnailบูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุดร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
08/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

บูรณาการงานสัปดาห์ห้องสมุดร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ "รักการอ่าน ตามคำพ่อสอน อ่อนโยนอ่อนน้อม พร้อมความรู้กว้างไกล" ระห [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน(ประเภทเดี่ยว)ระดับชั้นปฐมวัย
08/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนภัสชล  ชวคุณาภรณ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน(ประเ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ(ประเภททีม3คน)ระดับชั้นปฐมวัย
08/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงไอวรัตน์  พิพย์ทามูล  เด็กหญิงวราภัสร์  สายบัวชัยมงคล
และเด็กหญิงกรกช  โอสถากุล นักเรียนชั้นอนุ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน(ประเภททีม3คน)ระดับชั้นปฐมวัย
08/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัญญฎา  ตาพรหม  เด็กหญิงบุญยวีร์  ธิดา และเด็กหญิงนิธิตา  อติพันธ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้รับรา [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การเล่านิทานประกอบท่าทางระดับชั้นปฐมวัย
08/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพร้อมฉัตร  วิทยสิงห์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การเล่านิทานป [ ... ]


article thumbnailการเข้าเงียบและฟื้นฟูจิตใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปี2560
07/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบและฟื้นฟูจิตใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปี2560 ณ บ้านพักเรยีนา ดอยสุเทพ เชียงใหม่  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ “ปลุกพลัง สร้างฝัน”
07/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ “ปลุกพลัง สร้างฝัน” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล SINGHA 3x3 Thailand Championship 2017
07/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล SINGHA 3x3 Thailand Championship 2017
ระหว่าง 5-6 สค 60 ณ สนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่ ยิม3
สรุปผลการแข่งขันบาสเกตบอล  
รายการ SINGHA 3x3 Thailand Cham [ ... ]


article thumbnailโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมมีงานทำให้คนพิการ
07/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอภิญญา  คำเหมือดแอ่ และ ครูณพัชร  ใสสอาด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมมีงานทำให้คนพิก [ ... ]


article thumbnailโครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง
04/08/2017 | งานประชาสัมพันธ์

งานอนามัยของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจะได้มีการจัด โครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง สำหรับนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ [ ... ]


Other Articles