article thumbnailกิจกรรมบูรณาการรอบเวียงเชียงใหม่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
07/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการรอบเวียงเชียงใหม่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องจารีตขนบธรรมเนียมประ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “ค่ายดูดาว” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
07/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ค่ายดูดาว” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นั [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม
07/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนคริสต์ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม โดยมีบาทหลวงหิรัญ กลิ่นบั [ ... ]


article thumbnailWASEDA University บรรยายและแนะแนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
07/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 Mr.Shigeki SAKAMOTO (Regional Manager South East and South Asia, International Affairs Division) WASEDA University ได้มาบรรยายและแนะแนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายนกสีฟ้าผู้สร้างสันติรอบรั้วโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
07/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายนกสีฟ้าผู้สร้างสันติรอบรั้วโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการสร้างสัมพันธ์แ [ ... ]


article thumbnailสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาจาก Kansai University เข้าร่วมจัดกิจกรรมภาษาญี่ปุ่น
04/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 และ 11 ธันวาคม 2561 สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำนักศึกษาจาก Kansai University 6 ท่าน เข้าร่วมจัดกิจกรรมภาษาญี่ปุ่น ให้ [ ... ]


article thumbnailพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
04/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วั [ ... ]


article thumbnailวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
04/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 ครูคริสต์ และอิสลาม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2
04/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 เทียนเล่มที่ 2 “เทียนแห่งเบธเลเฮม”(สีม่วงหรือสีน้ำเงิน) ณ เบธเลเฮม เราพบ  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของกลุ่มสาระสุขพลศึกษา
04/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานประจำปี ปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริ [ ... ]


article thumbnailค่ายสู่ฝัน "The Power of Mind" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วังธารรีสอร์ท เชียงใหม่
03/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายสู่ฝัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสู่กระบวนการคัดเลือกเข [ ... ]


article thumbnailสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(JLPT 2/2018)
03/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญ [ ... ]


article thumbnailสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
03/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศ [ ... ]


article thumbnailค่าย Laudato Si’, Save energy for our world 2
30/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 23 คน เข้าค่าย Laudato Si’, Save energy for our world 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านกระ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันSpelling Bee
30/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอนัญญา วรรณโกมล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันSpelling Bee กิจก [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Disney's super fan quiz
30/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุณยอร ทวีชาติ และ เด็กหญิงบุญยกาญจน์ หาญประกอบสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรอง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า เรียนรู้ผู้สร้างสันติในครอบครัว” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
30/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า เรียนรู้ผู้สร้างสันติในครอบครัว” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้ [ ... ]


article thumbnail“ค่ายนกสีฟ้า ผู้สร้างสันติในชุมชน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
30/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

“ค่ายนกสีฟ้า ผู้สร้างสันติในชุมชน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคาร [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Drawing competition (English presentation) หัวข้อ Saving our planet
30/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุณยาพร หล่อวิมงคล เด็กหญิงปวริศา เวียงอินทร์ เด็กหญิงประภัสสร ริวัฒนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาป [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
27/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โดย คุณสุปราณี รังษีชัชวาล อาชีพพยาบาล เมื่อว [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา
27/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่อ [ ... ]


article thumbnailรางวัล Best solution การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วันเปิดกล่องชอล์ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์ญาดา อภิชัยวิโรจน์ เด็กหญิงธนวรรณ เกษมเศรษฐ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /1 ได้รับรางวัล Best s [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1
26/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1 เทียนเล่มที่ 1 (เทียนแห่งประกาศ) ประกาศกอิสยาห์ ผู้ได้กล่าวทำนายถึงการบัง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันลอยกระทง ปี2561 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
23/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันลอยกระทง ปี2561 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ศิริลักษณ์  สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน นำภาวนาขอบคุณพระเจ้าที [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการประดิษฐ์ ดอกไม้จากไอศกรีม ตกแต่งกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
23/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยม ร่วมกับ กลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยม และ ห้องสมุดระดับมัธยม จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ ดอ [ ... ]


article thumbnailรางวัลชมเชย การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
23/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชยามาส พรพัฒน์กุล เด็กหญิงอัจฉริญา คำวังสืบ เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยชนะ และ เด็กหญิงเขมจิรา กันทะสัก  [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
22/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนภรณ์ วงค์มูล นักเรียนชั้นอนุบาล3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดหนูน้อยยี่เป็ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
22/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ “การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วม [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6
21/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และแนวทางการปฏ [ ... ]


article thumbnailการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
20/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดบรรเลง [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ ประเทศไทยในฝัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
20/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชาภัทร อาสาหม้อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภ [ ... ]


article thumbnailรางวัลขวัญใจคณะกรรมการ การแข่งขันเล่านิทาน หัวข้อ "โลกอนาคตของฉัน"
19/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพลอยพิชชา เฮลล์พิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เด็กหญิงปาณิสรา นามมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 และ เด็กห [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม ทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น กิจกรรมตามรอยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
19/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น กิจกรรมตามรอยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมบูรณาการ ผางประทีป สืบฮีตตวยฮอย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
19/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการ ผางประทีป สืบฮีตตวยฮอย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประเพณี วัฒนธรรม [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเล่านิทาน หัวข้อ "โลกอนาคตของฉัน"
19/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลภัสรดา อินโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เด็กหญิงอชิรญา ยาประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และ เด็กหญิง [ ... ]


article thumbnailรางวัล 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำพะเยาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2
19/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวัชโรทัย สีขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง (ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ท่าผีเสื้อ 50 เมตรท [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศการตอบปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPREL) ระดับมัธยมศึกษา
15/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภทรพรรณ มาลีเดช และนางสาวพุธิตา ระบิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการตอบ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5
15/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และแนวทางการปฏ [ ... ]


article thumbnailภาวนาในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ และภาวนาแด่ชาวเวเนซูเอล่า
14/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันภาวนาในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ และภาวนาแด่ชาวเวเนซูเอล่า  [ ... ]


article thumbnailการประชุมเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
14/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยอาจารย์สุมิตรา พงศธร เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิก [ ... ]


article thumbnailการแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง Peter Pan ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6/4
14/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีการแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง Peter Pan โดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ซึ่งเป [ ... ]


article thumbnailการแนะแนวและการจัดบูธประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ และประเทศอเมริกา
14/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยงานแนะแนวของโรงเรียน ได้จัดให้มีการแนะแนวและการจัดบูธประชาสัมพันธ์ของสถ [ ... ]


article thumbnailMon idée pour le français!
13/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 18 คน เข้าร่วมการแข่งขันงาน Mon idée pour le français! จัดโดยสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย เมื่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสังคมพัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ
12/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสังคมพัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ เน้นการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิต    จ [ ... ]


article thumbnailการประชุมเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
12/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

อาจารย์สุมิตรา พงศธร พบทีมบริหาร คุณครู นักเรียน และศิษย์เก่า ระดมความคิดเพื่อวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม ทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสาภูมิปัญญา ท้องถิ่น” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
12/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสาภูมิปัญญา ท้องถิ่น” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (Origami)
12/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (Origami) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างปร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายนกสีฟ้า"ผู้สร้างสันติในโรงเรียน" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
09/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า"ผู้สร้างสันติในโรงเรียน" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนปลูกฝั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
09/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2661 Mr.TANAKA เจ้าหน้าที่องค์กร NPO และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจัดกิจกรรมกา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ชั้นอนุบาล3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 4
09/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ชั้นอนุบาล3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23
08/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้ง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่อง ข้อมูลอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
08/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่อง ข้อมูลอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โดย รศ.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล อาชีพ แพทย์ ประ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “ค่ายนกสีฟ้าผู้สร้างสันติในห้องเรียน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
07/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีคว [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม ทัศนศึกษา เรียนรู้ ค้นหา เสริมปัญญาด้วยบูรณาการ
05/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา เรียนรู้ ค้นหา เสริมปัญ [ ... ]


article thumbnailพิธีกรรมรำลึกถึงดวงวิญญาณแด่ผู้ล่วงลับในครอบครัวเรยีนาเชลีวิทยาลัยประจำปี 2561
02/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ร่วมวจนพิธีกรรมรำลึกถึงดวงวิญญาณแด่ผู้ล่วงลับใน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
02/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โดย พ.อ.อ.ธีระยุตร์ บัวลอย อาชีพ เจ้าหน้าที่ตระเวนระงับ [ ... ]


article thumbnailพิธีปิดเดือนแม่พระประจำปี 2561
01/11/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 ครอบครัวเรยีนา มีโอกาสต้อนรับคณะนักบวชชาย - หญิง และพี่น้องสัตบุรุษอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ เน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
31/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โดย คุณณิชชา กองอรินทร์ อาชีพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
31/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โดย คุณพิเชษฐ์ มณีรัตน์ อาชีพผู้สร้างผลงานภาพ 3 มิติ 3D Ani [ ... ]


article thumbnailรางวัล 1 เหรียญทองแดง ประเภทยิมนาสติกแดนซ์ รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 11 ปี
31/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรานต์ วงศ์วิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาและยิม [ ... ]


article thumbnailรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 1 รุ่น 7 ปีหญิง
31/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินและราง [ ... ]


article thumbnailการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู กลุ่ม A2 By British Council
30/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครู จำนวน 14 ท่าน เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู กลุ่ม A2 By British Council เมื่อวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
30/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โดย คุณสายพิณ วุฒิตันติพงศ์ อาชีพ พยาบาล โรงพยาบาลมหา [ ... ]


article thumbnailการรับสมุดรายงานผลการเรียน และร่วมประชุมการสรุปผลการดำเนินงานของทีมชั้นภาคเรียนที่ 1/2561
30/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการรับสมุดรายงานผลการเรียน และร่วมประชุมการสรุปผลการดำเนินงานของทีมชั้นภาคเรียนที่ 1/2561 และนำเสนอแนวทางการดำเนิน [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬายิงปืน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
26/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญชนก คำจม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬายิงปืน ประเภทปื [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
24/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่องข้อมูลอาชีพ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โดย คุณธนวรรณ สุโอชมา อาชีพค้าขาย คุณไพชยันต์ สุโอชมา  [ ... ]


article thumbnailต้อนรับคณะมหาธิการิณีคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
24/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับซิสเตอร์เ [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561
24/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โอกาสเริ่มต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 นี้ คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลั [ ... ]


article thumbnailงานชุมนุมเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ “In to the deep”
24/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนคริสต์ นางสาวจิดาภา เทียนวิหาร และนางสาวศุภลักษณ์ มุสุลอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที [ ... ]


article thumbnail“ETC. Live at Regina Coeli Concert fot our beloved Teachers”
22/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

งานคอนเสิร์ต “ETC. Live at Regina Coeli Concert fot our beloved Teachers” ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ก [ ... ]


article thumbnailการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สมาธิเบื้องต้น
22/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สมาธิเบื้องต้น โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 วัดป่าดาราภ [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
22/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอั [ ... ]


article thumbnailการเเข่งขันว่ายน้ำเเม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่9
22/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนดังนี้ 1. เด็กหญิงธนภร ใสสอาด ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ถ้วยอ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน Northern Thai Junior Golf Federation โดยสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย(ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1
22/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ชนิษฐา ชูชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 และเด็กหญิงอารยา สำลี  [ ... ]


article thumbnailผลงานเครื่องกรองน้ำมหัศจรรย์ (Miraculous Purifier)
12/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ช่วยกดไลค์ ผลงานเครื่องกรองน้ำมหัศจรรย์ (Miraculous Purifier) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประกวด Viral Clip โครงการ Bangchak Green blood ในหัวข้อ "Smart liv [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
12/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2561
12/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2561 เรื่อง การจัดทำแผนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามแนวทางการปร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม PLC การจัดการศึกษาเชื่อมโยงปฐมวัยสู่ประถมศึกษาด้วย Regina Model
10/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การอบรมพัฒนาครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 “กิจกรรม PLC การจัดการศึกษาเชื่อมโยงปฐมวัยสู่ประถมศึกษาด้วย Regina Model” ในวันอังคาร ที่ 9  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
10/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2561 โดย [ ... ]


article thumbnailการอบรมสัมมนาครูปฐมวัย เรื่อง"การจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นทักษะการบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัย"
09/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์ ครูประภาพร ใจสะอาด และ ครูอลิษา ชมเกสร เข้าร่วมการอบรมสัมมนาครูปฐมวัย เรื่อง"การจัดการเรียนรู้เชิง [ ... ]


article thumbnailLeadership Training Seminar
05/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมการสัมมนา Leadership Training Seminar โดยมี Br.John D’Cruz และอาจารย์สุมิตรา พงศธร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ระหว่างวั [ ... ]


article thumbnailค่ายสรุปงานสภา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
04/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ดำเนินการเข้าค่ายสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และวางแ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง (รางวัลชนะเลิศ) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
03/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีนางสาวปฐรัตน์ คงขุนเทียน นางสาววราพรรณ หงษ์สาคร และ นางสาวศุภิสา ตันเวทติยานนท์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระด [ ... ]


article thumbnailรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6
03/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุจิดา กูรมะโรหิต นางสาวนภัสร วังตา และ นางสาวเมธิยา เลาหเจริญสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - ม.3
03/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุณฑรีฎ์ จันทร์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ De Montfort swimming championship 2018#3
01/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง 4 เหรียญเงินและรางว [ ... ]


article thumbnailการสัมมนา"Future-Ready Skills in Microsoft Modern Classroom:สร้างเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที21"
01/10/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 ครูนงนภา ศิริเจริญไชย ครูปิยนารถ สุเมตติกุล และครูอานนท์ แสงดี ได้เข้ารับการสัมมนาเรื่อง "Future-Ready Ski [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Parents’ Day สถาบัน British Council
28/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน British Council จัดกิจกรรม Parents’ Day ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อผู้ปกครองและค [ ... ]


article thumbnailงานร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์
26/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์ มอบของที่ระลึ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
24/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “นำเสนอผลงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561”
21/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “นำเสนอผลงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561” ภายในงานประกอบด้วยภายในงา [ ... ]


article thumbnailรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Dancing Contest โครงการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชน "คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4"
21/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงกมลชนก สุขเพราะนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นางสาวณัฐนพิน สุนันตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมค่าย [ ... ]


article thumbnailงานสัมมนา 3D Smart Classroom ในศตวรรษที่ 21
21/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูนงนภา ศิริเจริญไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ครูภูวนิดา ปรีชาสิริภัทร หัวหน้าสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีร [ ... ]


article thumbnailร่วมแสดงความยินดีแก่ทางสถาบันขงจื่อ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันขงจื่อ
21/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูนิพาภรณ์ ฟักทอง หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศ และ Mr. Na Wen Bin อาจารย์สอนภาษาจีน ได้เข้าร่วมงาน "เริ่มแล่นใบ" วันสถาบันขงจื่อ มห [ ... ]


article thumbnailรางวัลชมเชย กีฬากอล์ฟ ประเภททีม(หญิง) รุ่นอายุ 15 ปี
21/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอารยา สำลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงชนิษฐา ชูชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ นางสาวกัญญาภัค นิ [ ... ]


article thumbnailการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET
21/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูจุฑามาศ มูลไชย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ ครูทยากร พรมโน , ครูอรุชา  ซาวหล้า กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒน [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นอนุบาล3 นำกล่องนมบริจาคให้กับบิ๊กซี ทำหลังคาเขียว ในโครงการ Rc go green
21/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล3 ช่วยกันรวบรวมนำกล่องนมไปบริจาคให้กับบิ๊กซี สาขาดอนจั่น เชียงใหม่ เพื่อทำหลังคาเขียว ในโครงก [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่อง อาชีพน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
21/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้ปกครองอาสา เรื่อง อาชีพน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยคุญชญาดา วาณิชพงษ์ ศิษย์เก่าเรยีนา รุ่น 47 ได้มา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2561
21/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2561 วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailรางวัลเหรียญทองแดง กีฬากอล์ฟ หญิงรุ่นอายุ 15 ปี
21/09/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนิษฐา ชูชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬากอล์ฟ หญิงรุ่นอายุ 15 ปี  [ ... ]


Other Articles