การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอราวัณ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รุ่นอายุ 16 ปี ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. เด็กหญิงกานต์พิชชา ดีไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. เด็กหญิงพรนภัส ศรีใจสถาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. เด็กหญิงพิมพ์นารา โอสถ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4. เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5. เด็กหญิงกานต์ธิดา เกิดดวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

6. เด็กหญิงปานชีวา ทายะติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

7. เด็กหญิงชนกนันท์ อุเทศนันทน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

8. เด็กหญิงธัญรดา สมพูลวัฒนกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

9. นางสาวพิชญาภา สุริยะโสฬส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


รุ่นอายุ 14 ปี ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

1. เด็กหญิงวรรณษา ศรีบัวทิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. เด็กหญิงรมย์ธีรา ชัยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. เด็กหญิงแจสมิน รุทซ์ โฟสท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. เด็กหญิงสายสาละวิน ป้อมมะโน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

5. เด็กหญิงอัจฉราพร วงอุทัยศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

6. เด็กหญิงวรวลันธ์ วชิระชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

7. เด็กหญิงพัทธีรา ศรีสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

8. เด็กหญิงญานิศา ศิริพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

9. เด็กหญิงสิรีภรณ์ เจริญวุฒิสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 
article thumbnailประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
20/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “สานรัก สานใจ สานสายใยสู่ล้านนา” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักการแบ่งปัน การให้ความรักแก่ผู้อื่นตามจิตตารมณ์คณะอุร์สุลิน คือ ข้าพเจ้ายินดีรับใช้ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน และให้เกิดความรับผิดชอบ ความเสียสละ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ณโรงเรียนบ้านฟ่อน โรงเรียนบ้านตองกาย และบ้านเหมืองกุง เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562


article thumbnailกิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “พี่ชวนน้องไปวัด” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดชัยมงคล


article thumbnailตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน รายการ 14th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP DOHA
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญชนก คำจม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน รายการ 14th ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP DOHA ประเภทปืนสั้นอ้ดลมหญิง ณ เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2562


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ปัญญารู้ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการซาตี๋ แบดมินตัน นครสวรรค์ โอเพ่น 2019 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงคู่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดียว
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงคู่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี รายการซาตี๋ แบดมินตัน นครสวรรค์ โอเพ่น 2019 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) ค่าย 2
15/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) ค่าย 2 ปีการศึกษา2562


ข่าวอื่นๆ