• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
  • 620527_queen.jpg
  • 620527_threm.jpg
  • 620809_101_queen9.jpg

นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียน

นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียน

EnG-Final Policy and Handbook of the Schools for Child Protection and Safeguarding FINAL 5.4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
article thumbnailการแข่งขันกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ประจำปี 2562
17/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ สนามกอล์ฟพิมานทิพย์ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนิษฐา ชูชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 รางวัลอันดับที่ 3 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 1. นางสาวปวริศา เลอไพบูลย์เลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 2. นางสาวกัญญาภัค นิธิสรกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 3. เด็กหญิงชนิษฐา ชูชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 4. เด็กหญิงอารยา สำลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [ ... ]


article thumbnailการฝึกการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
14/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 ท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง : การฝึกการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailโครงการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตวิทยาการดูแลนักเรียน การใช้ชุดความคิดเติบโต
14/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตวิทยาการดูแลนักเรียน การใช้ชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset) เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


article thumbnailนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
14/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศ 1. เด็กหญิงอรชพร  จันทร์พุฒ นักเรียนชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จากสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประเทศไทย
2. เด็กหญิงสิปาง  กุลโพธิสุวรรณ นักเรียนชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท การแข่งขัน Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี Yamaha Thailand Music Festival 2018  ประเทศไทย จากบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด   3. เด็ฏหญิงตรอง  รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท  การแข่งขัน Ballet Troupe Teen  และ Hip Hop Ensemble Teen A.T.O.D. International D [ ... ]


article thumbnailตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 นำกล่องนม มอบให้กับทางบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า
13/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 นำกล่องนมจำนวน 10,151 กล่องมอบให้กับทางบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า เพื่อเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียว ที่สนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บขยะรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา มอบให้กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้นำไปใช้ประโยชน์ และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป เมื่อวันศุร์ ที่ 13 กันยายน 2562


article thumbnailรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ SSC Open lnvitational Midget
13/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ SSC Open lnvitational Midget Meet 2019 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันเดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ
12/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันเดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 ณ ตำบลท่ากว้าง จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวอื่นๆ