• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
  • 620527_queen.jpg
  • 620527_threm.jpg

นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียน

นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียน

EnG-Final Policy and Handbook of the Schools for Child Protection and Safeguarding FINAL 5.4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
article thumbnailนักเรียนที่ได้รับรางวัลการออกแบบเสื้อ ตราสัญลักษณ์ โล่และเหรียญรางวัล
15/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการออกแบบเสื้อ ตราสัญลักษณ์ และเหรียญรางวัล การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “RC RUN WITH LOVE 2020”
รางวัลยอดเยี่ยม 1. นางสาวชรินรัตน์ ปัญญานนท์ ม.6/4 2. นางสาวณัฐพร แสนคำวินิจ ม.6/4 3. นางสาวน้อมเกล้า อินต๊ะวงศ์ ม.6/3
รางวัลดีเด่น 1. เด็กหญิงชนม์นิภา เลี้ยงสกุลอุดม ม.3/2 2. นางสาวสกุนา วารีนิยม ม.4/2 3. เด็กหญิงสิราพร ศาสตร์เวช ม.3/1 4. เด็กหญิงภัทรสิริ เพียรมงคล ม.3/1 5. เด็กหญิงปัณฑา ชนะชัยวิรดา ม.3/1 6. เด็กหญิงอนุธิดา กาวิล ม.3/1
ส่งผลงานเข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์ ม.3/1 2. เด็กหญิงอตินุช ทวีชาติ ม.3/1 3. เด็กหญิงญาณิ [ ... ]


article thumbnail"คน-ปลูกป่า-เมือง-ธรรมชาติ"
15/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจิตอาสาวาดภาพบนฝาผนังรั้วกำแพงและปลูกต้นไม้สร้างรั้วในสวนสาธารณะ "คน-ปลูกป่า-เมือง-ธรรมชาติ" เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2562


article thumbnailกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกองค์ประกอบขยะในโรงเรียน
15/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกองค์ประกอบขยะในโรงเรียน ภายใต้โครงการศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562


article thumbnailกิจกรรม Mini Chinese Camp 2019
13/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Mini Chinese Camp 2019 ขึ้นสำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาจีนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเจ้าของภาษา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มี 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมเต้นรำจีน กิจกรรมเล่นคำจีน (Tongue Twisters) กิจกรรมกังฟูพัด กิจกรรมเขียนพู่กัน กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ดีและนักเรียนได้มีโอกาสในการใช้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษารวมทั้งสนุกกับภาษ [ ... ]


article thumbnailวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale Francaise)
12/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale Francaise ) ศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม วันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale Francaise ) ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส และนักเรียนกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสทุกคน ร่วมในการแสดง ทั้งร้องเพลงฝรั่งเศส ละครบุพเพสันนิวาส (ภาษาฝรั่งเศส) เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศส และในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. มีการสาธิตทำสลัดฝรั่งเศสโดย คุณโตมา โบ๊ด  กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติสาธิตการทำสลัดฝรั่งเศส ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกคนและเด็กๆสน [ ... ]


article thumbnailประกาศแจ้งการปรับเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
11/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งการปรับเส้นทางการจราจร ภายในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ได้มีการก่อสร้างอาคารพลศึกษาบริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารอนุสรณ์ 80 ปี โดยบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  และมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคน ทางโรงเรียนจึงขอปิดพื้นที่การก่อสร้างดังกล่าว  และขอปรับเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียน  โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านดังนี้ การส่งบุตรหลานใน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
10/07/2019 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดชัยมงคล เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562


ข่าวอื่นๆ