• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
  • 620527_queen.jpg
  • 620527_threm.jpg

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838

เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน  5 อัตรา

- ครูสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง

- ครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง

-        ครูสอนสังคม ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง

-        ครูสอนสังคม ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง

ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง หรือ ชาย

2. มีสัญชาติไทย

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ
  • มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี )  อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

วันเวลา ที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้ – 10 มีนาคม 2562

 
article thumbnailการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
22/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอราวัณ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รุ่นอายุ 16 ปี ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา ดีไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. เด็กหญิงพรนภัส ศรีใจสถาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3. เด็กหญิงพิมพ์นารา โอสถ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5. เด็กหญิงกานต์ธิดา เกิดดวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6. เด็กหญิงปานชีวา [ ... ]


article thumbnailรางวัล 2เหรียญเงิน 4เหรียญทองแดง รุ่น 9 ปี การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาค 5
21/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รุ่น 9 ปี ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาค 5 (เหนือ) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


article thumbnailกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์
21/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายงานจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์ เพื่อส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาในพระเป็นเจ้า และเสริมสร้างจิตตารมณ์นักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน ตลอดจนตระหนักและเห็นคุณค่าของเยาวชนคริตชน ตามหัวข้อรณรงค์ “รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” (Compassion and Solidarity) ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม ณ บ้านเรยีนา ดอยสุเทพ เชียงใหม่


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกิตติยาภรณ์ เพชราวุฒิโชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และเด็กหญิงจิตรานุช ตันกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) จากการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง เชียงใหม่


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐรดา สมัครช่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง และ เด็กหญิงณภัทร ธนาเพ็ญเต็มดวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง เชียงใหม่


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาพัชร นันชัยอุดม ป.5/2 เด็กหญิงณิชารีย์ สุทธะ ป.5/4 เด็กหญิงปณิสตา อนันต์ศุภศักดิ์ ป.6/1 เด็กหญิงธญาดา พิมพ์พิไล ป.6/3 เด็กหญิงรักษ์ชนก พินเนียม ป.6/4 เด็กหญิงปานพิมาน วุฒิธนากร ป.6/4 เด็กหญิงนันท์ลภัส พงศ์พิสุทธิ์วัฒนา ป.6/4 และ เด็กหญิงกัญญภัค วุฒิตันติพงศ์ ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธมนวรรณ รู้ทำนอง ป.4/2 เด็กหญิงพอใจ ฤทธิ์ประเสริฐ ป.4/4 และเด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญญาเลิศกีรติกุล ป.4/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง เชียงใหม่


ข่าวอื่นๆ