• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 600727_101_king10.jpg
  • 610327_team61.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg

งานบริการนักเรียน-download

 

ชื่อ หนังสือ /จดหมาย / โครงการ Download
25/07/60 ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนชั้นอนุบาล 3.docx Download
25/07/60 ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนชั้น ป.1-3.docx Download
25/07/60 ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนชั้น ป.4-6.docx Download
25/07/60 ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนมัธยม.docx Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพยุคดิจิตอลสู่สถานศึกษา
18/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิราพร นพวัฒนากร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ นางสาวภูวนิดา ปรีชาสิริภัทร หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพยุคดิจิตอลสู่สถานศึกษา ณ Hillkoff Learning Space เมื่อวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่


article thumbnailการประชาพิจารณ์แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2562
17/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 คุณครูจิราพร นพวัฒนากร คุณครูวิเจน ดวงคำ คุณครูณธิดา ชัยณวงค์ งานแนะแนว เข้าร่วมการประชาพิจารณ์แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2562 ณ ห้องประชุมใหญ่201 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


article thumbnailการตรวจสุขภาพประจำปี ของครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
17/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การตรวจสุขภาพประจำปี ของครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561


article thumbnailการอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโดยกระบวนการ PLC
16/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูวชิราภรณ์ ขันธสีมา และ คุณครูณธิดา ชัยณวงค์ งานแนะแนวของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโดยกระบวนการ PLC ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


article thumbnailโครงการ Lifesaving ความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ด้านความปลอดภัยทางน้ำ
13/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เด็กหญิงฐิดายุ สุภาพ ม.2/2 เด็กหญิงสิรินยา พาร์แฮม ม.2/2 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปะละใจ ม.2/2 เด็กหญิงกานต์ธิดา เกิดดวง ม.2/3 เด็กหญิงพิชญาพร ดาวแสง ม.2/3 เด็กหญิงกิตติรัตน์ จันทร์สา ม.1/2 เด็กหญิงณัฐชญา ธนาไพศาลสิทธิ์ ม.1/2 เด็กหญิงถวนันท์ กิตติคณ บริบูรณ์ ม.1/2 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จายแก้ว ม.1/2 เด็กหญิงเด็กหญิงณัฐกมล วิลัยศร ม.2/2 เข้าร่วมโครงการ Lifesaving ความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ด้านความปลอดภัยทางน้ำ หลักสูตรเพื่อเยาวชน ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


article thumbnailการแข่งขัน​จรวดขวดน้ำ​(รอบคัดเลือก)​ ระดับ​ภูมิภาค​ ประเภทยิงไกล​ ระดับ​ประถมศึกษา
13/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงพัทธนั​นทร์​ จันทร์​หอม เด็กหญิงกีรติญา​ จุลละจารี เด็กหญิงกนกวรรณ​ ไชยชนะ และเด็กหญิงอนุภา​ พิภพภิญโญ นักเ​รียน​ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขัน​จรวดขวดน้ำ​(รอบคัดเลือก)​ ระดับ​ภูมิภาค​ ประเภทยิงไกล​ ระดับ​ประถมศึกษา ณ​ คณะสัตวศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​ โดยมีครูประยูร  อวดร่าง เป็นผู้ควบคุมทีม เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561


article thumbnailรางวัลดาวประจำเดือนมิถุนายน 2561
13/07/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดาวประจำเดือนมิถุนายน 2561 จากบริติช เคาซิล ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีทัศนคติในการเรียนที่ดี ขยันตั้งใจ พฤติกรรมดี และมีพัฒนาการในการเรียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ เด็กหญิงธนัท   พชรกฤตธรรม  ป.6/4 เด็กหญิงเขมสุดา   พี่พานิช ป.6/4 เด็กหญิงชัญญานุช   รตนวรากร  ป.1/5 เด็กหญิงธีร์วรา   พุทธราช  ป.2/5 เด็กหญิงบุญณภัส   สุริยะสา   ป.2/4 เด็กหญิงจาศิริ   ไชยสุวรรณ์   ป.2/5 เด็กหญิงอณุภา   พิภพภิญโญ  ป.6/2


ข่าวอื่นๆ